За електронните книги

Съвременните книги се издават на два основни носителя: електронен и хартиен. Всеки от тях има своите предимства и недостатъци. Книгата на хартиен носител е все още предпочитаната и напук на крайно евристичните прогнози отпреди години, проявява учудваща воля за живот и ще оцелее още …

Реклама и дизайн

Освен услуги, свързани с книгоиздаване, предлагаме и предпечат и дизайн на всякакви рекламни материали; брошури, листовки, дипляни, плакати, визитки, лога, банери, рекламни карета, презентации, доклади, реферати, портфолиа и др.; предпечат на периодични издания (вестници, списания и др.); колажи, корици, ревюта, анотации, рекламни текстове; създаване и поддържане на блогове. Ако не виждате сред …