Маските (петнадесети разказ)

Стефан Кръстев Харесваше го. Караше я да се чувства голяма; притежаваща власт; вдъхновена за игра със сили, които не познава добре, но може да покори. До преди седмица беше дете. Страхливо дете, готово да раздере лицето си в истеричен пристъп. Нацапало се с …

Маските (четиринадесети разказ)

Стефан Кръстев В тази някогашна индустриална зона живееха хора с изчерпани здравни кредити, бегълци с атавистични лица, бунтари, психопати; имаше и забравени от времето; оцелели по чудо, достигащи възрастта на Генералите; имаше просто изгубени; имаше и живеещи под прикритие агенти на Щаба, при …

Маските (тринадесети разказ)

Стефан Кръстев На следващият ден Лот навършваше двадесет и осем, но това вече нямаше особено значение. Отбеляза си го наум, като сух факт, такъв за който се е сетил случайно и би вписал в молив в бележник за да не забрави, ако си …

Маските (дванадесети разказ)

Стефан Кръстев Повечето не носиха маски и имаха атавистични лица. Почти всички разголени. Имаше опасани в кожени каиши, стегнати с кучешки нашийници с шипове, с високи ботуши и една надбедрена препаска. Повечето бяха красиви като животни; високи, слаби, с релефни мускули. Преобладаваха младите, …

Маските (единадесети разказ)

Стефан Кръстев -Не можеш да излезеш от гроба, Витус – говореше му Лола. – Мъртъв си, мъртва съм, всички тук са мъртви. Поу вече го е докладвал… -А ако се срещнем? -Защо ти е? -Не, не го желая. По-точно – не знам. Ако …

Маските (десети разказ)

Опомни се с игла във вената, включена към система, нещо хладно се изливаше в нея. Биха инжекция в шията й, после в корема й. Пак в шията и пак в корема. Полепиха я с жици, на екрана в ъгъла на помещението подскачаше зелена …

Маските (девети разказ)

Стефан Кръстев Разпределиха го на работа в Забранената зона. Длъжността му беше Къртица. Бригадирът му се казваше Поу. Приказлив човек. Странен. В началото изглеждаше налудничав: -Никой не знае колко са още нивата надолу. Поне пет са, но сигурно са повече: петдесет, петстотин. Един …

Маските (осми разказ)

Стефан Кръстев Яса гледаше като хипнотизирана в огледалото, прокара пръст по отражението си: от лявото си слепоочие, по бузката, по брадичката, по шията. Това, което виждаше беше чудовищно, но и приказно. По същият начин би стояла пред дракон или същество от друга планета. …

Маските (седми разказ)

Стефан Кръстев За Витус, Кристин беше жена. От първата им среща. Не успя да приеме, че е Същество, че е от Третия пол. Стана случайно, никой от двамата не търсеше близост. Кристин трябваше да му е само настойник. Допряха се в асансьора, кабината …

Маските (шести разказ)

Стефан Кръстев -Момчето трябва да бъде възпитавано мъжки, бащата да отгледа сина си – механично говореше Съществото, то не беше мъж, не беше и жена и повтаряше за стотен или хиляден път урока, който и Яса, и съучениците й знаеха още преди да …