Из „Митология на траките“, Иван Маразов

„Митологията на траките е запазила образи и сюжети, в които се обобщават нормите на обичайното право. Всеки нарушител на тези норми се наказва според митичния прецедент, т.е. според мита, описващ престъплението, престъпника, социалните и дори космическите последствия от престъпния акт, пеналните форми, възприети …

Из „Караджата“, Георги Божинов

„Тоз, който падне в бой за свобода, той умира, разбира се… Умира се както всички умиращи. Само за разлика от всички останали смъртни и умиращи над смъртта му раззеленява живот.“ „Робът е роб не защото живее в робство, момчета, а е роб защото …

Надя Луканова: Коравосърдечието е онази черупка, в която се крият неуверените хора

Надя Луканова е родена в град Лом. Има завършено висше образование медицина във ВМИ – Плевен, и придобита специалност психиатрия. Упражнявам професията си от годината на дипломирането ми. От 1994 г. живея в Плевен. Работя в Първа психиатрична клиника – мъже в УМБАЛ „Д-р Г. Странски” в Плевен, …

Из „Ромфея“, Стефан Кръстев

„Ако си мъдра, това, което си научила, ще ти помогне да разбереш коя си.“ „Смъртта на сестра му изглеждаше толкова далечна и близка, колкото присъдата над Христос. Не чувстваше вече болка, беше я изтощил на сцената. Изиграл я до сетното й въгленче.“ „Наркоза …

Из „Изходът“, Владимир Зарев

  „Възторгът на един народ от свободата се изразява в неговата пробуждаща се наивност.“ „Тайната и постоянна омраза между тях ги беше довела до оная хармония, в която двете съществуваха в пълно съгласие.“ „Америка не желае да ни изпрати машини за фабриките и …

Гергана Апостолова: Отказът да изберем свободата е нашето мъчително самоубийство

Гергана Апостолова e доц. по английски език, д-р по логика и реторика – Теория на аргументацията, а от 20 март миналата година – доктор на филологическите науки. Преподавател по убеждаваща комуникация, английски за интернет, философия на езика, британска и американска литература и културни истории, стилистика …

Спасимир Тренчев: Материализмът е временен, българите сме наследници на древно познание

Спасимир Тренчев (Спаси Мир) е роден в Благоевград. Завършил е Етнология и Английска филология. През 1999 г. печели втора награда на конкурс за есе ”Светът на границата на две епохи”. През 2015 г. печели първа награда в конкурс за разказ, организиран от „Буквите“, с творбата си „Нощта на билките“. …

Из „Кърджалийско време“, Вера Мутафчиева

  „Пашите се покорявала на властта, докато забогатеели, а сетне отказвайки да разпуснат частните си войски, стараели се да им угодят, оставяйки ги да се издържат чрез грабежи.“ „Една пакостна практика, станала хроническа по време на анархията: щом даден главатар, непокорен аян или …

Представяме ви: Ален и Мюрием Демерли, два млади таланта от „Смяна“

  Венелина Любомирова Филиповска (Ален) e на 15 години. Родена е на 2 януари 2000 година. Учи в СОУ „Стоян Заимов” (ІХ клас). Пише от 10-годишна възраст. Първото й стихотворение се казва „Ще може ли?”. Член е на Средношколски литературен клуб по творческо …

Из „Легенди за двете съкровища“, Антон Дончев

    „Нима животът не е непрестанна  езда срещу смъртта.“ „Що искаш ти? Да се обедени царството, та да устои на ромейското ношествие, да дадем на общините свобода, а на зависимите селяни справедливост, за да бъде царството крепко, а войската – непобедима. Да …