Из „Хаджи Димитър“, Слав Хр. Караславов

„Отдавна трябваше да проумее, че правдата не е само в неговите писани и неписани закони, а върху острието на хайдушките ножове.“ „Гледаше да не й липсва нищо и същевременно я приучаваше да търпи всичко.“ „Камъкът е по-слаб от човека. От студ се пука, …

Из „Слово за Зографа Захария“, Владимир Свинтила

„Сам човешкият живот е плаха светлина между две нощи – нощта на зачатието и нощта на смъртта. Човекът бе обграден с мрак. Появяваше се от мрака и с скриваше в него.“ „-Художеството грешно ли е? -Художеството е и свято, и грешно. Свято е …

Из „Румяна Войвода“, Теньо Тончев

  „Едва ли би прозвучало неправдоподобно, ако се каже, че понякога със стъпките и движенията на тялото се изразява повече, отколкото със словото и мелодията. Играе ли човек, всичко у него, като дух и физика, взема участие. С хорото, с танца се подчертава …

Из „Сабазий“, Кристин Димитрова

„Изучих се за „сериозна професия“, макар и не каквато те искаха, и запазих музиката напук. Тя вече ми пречеше и затова я заобичах.“ „Понякога ми се струва, че в стремежа си да се противопоставям на баща си, цял живот правя точно това, което …

Из „Наследниците на Иван Асен II“, Иван Тренев

„Трбяваше й мъж, който да мирише на окъпан кон, да потрепери в обятието му цялостна, безсрамно хубава и силна като…отрова.“ „Неговото любопитство се задоволяваше бързо и той преминаваше веднага на разговор във връзка с належащи държавни дела. Получаваше се полулюбов. Заканваше се да …

Из „И се възвисиха Асеновци“, Слав Хр. Караславов

  „Ние сме мирни скопци, дано пък у нас се събуди человека, за да се хванем за меча. С гегата досега подпирахме небето, но изглежда, че небето натежа и тя се преви. Счупи ли се, мечът ни е упората.“ „Бог, скъпи ми севастократоре, …

Из „В сянката на княза“, Борис Брайков

„Тя знаеше, че когато на старост в мъжа се разпали любовно чувство, то е пламване на яростен огън в безводна местност и няма да се намери вода да го потуши.“ „-Твоят Горд-Тара е гъсеница. Измисли нещо по-добро. -Гъсениците изгризват цели гори, затова бъде …

Из „Кирил и Методий“, Иван Богданов

„Както птицата жадува за свобода, така и човешката душа ревне за истина, а свободата и истината са необятни като небето. Птицата може да получи свобода, като се устреми към ширинето, но човек опознава истината, като се вдълбочи в себе си. Но колкото повече …

Из „Еничари“, Венцеслав Начев

  „Играе си човек със словото, с нехайна дързост си играе, подобно дете с опашката на змия, и не си дава сметка горкият, че понякога словото има коварна склонност да се въплътява в деяния.“ „Истината беше, че Мемиш го беше срам да е …