Category: Откъси и произведения

Маските (единадесети разказ)

Стефан Кръстев -Не можеш да излезеш от гроба, Витус – говореше му Лола. – Мъртъв си, мъртва съм, всички тук са мъртви. Поу вече го е докладвал… -А ако се срещнем? -Защо ти е? -Не, не го желая. По-точно – не знам. Ако …

Маските (десети разказ)

Опомни се с игла във вената, включена към система, нещо хладно се изливаше в нея. Биха инжекция в шията й, после в корема й. Пак в шията и пак в корема. Полепиха я с жици, на екрана в ъгъла на помещението подскачаше зелена …

Маските (девети разказ)

Стефан Кръстев Разпределиха го на работа в Забранената зона. Длъжността му беше Къртица. Бригадирът му се казваше Поу. Приказлив човек. Странен. В началото изглеждаше налудничав: -Никой не знае колко са още нивата надолу. Поне пет са, но сигурно са повече: петдесет, петстотин. Един …

Маските (осми разказ)

Стефан Кръстев Яса гледаше като хипнотизирана в огледалото, прокара пръст по отражението си: от лявото си слепоочие, по бузката, по брадичката, по шията. Това, което виждаше беше чудовищно, но и приказно. По същият начин би стояла пред дракон или същество от друга планета. …

Маските (седми разказ)

Стефан Кръстев За Витус, Кристин беше жена. От първата им среща. Не успя да приеме, че е Същество, че е от Третия пол. Стана случайно, никой от двамата не търсеше близост. Кристин трябваше да му е само настойник. Допряха се в асансьора, кабината …

Маските (шести разказ)

Стефан Кръстев -Момчето трябва да бъде възпитавано мъжки, бащата да отгледа сина си – механично говореше Съществото, то не беше мъж, не беше и жена и повтаряше за стотен или хиляден път урока, който и Яса, и съучениците й знаеха още преди да …

Маските (четвърти разказ)

Опитваше се да изключи съзнание. Да остави привикналото на ежедневните си функции тяло да изпълнява само каквото се очаква от него. Точно преди шестдесет часа в 24:00 на тринадесетият си рожден ден, както всички момичета навършващи тринадесет, получи първият си цикъл. Този белег …

Маските (трети разказ)

Дълго време баща ти криеше. Не беше трудно, кой да влезе в банята, че да го види без маска. Не, че тогава подобно нахлуване изглеждаше толкова непристойно, колкото сега. Все още бяхме запазили част от старите си навици. Събирахме се вечер на една …

Маските (втори разказ)

Стефан Кръстев Яса не успя да заспи, но скри от майка си, колкото и трудно да й беше. Стана преди всички, искаше спокойно да иде до банята, а се втурна. Въздухът не и достигаше, дробовете й се вкамениха, не можеше да си поеме …