Daily Archives: апр. 28, 2020

Маските (епилог)

Стефан Кръстев Магдалена виждаше, но не онова, което очите й отчитаха, че се намира пред тях. Между това, което виждаше и онова, което беше пред очите й кървеше Стареца: на кръста вързан за пилона. Тялото му се тресеше; лицето му ставаше по-бледо, от …