Daily Archives: апр. 25, 2020

Маските (двадесет и седми разказ)

Стефан Кръстев Още първият се възползва от наивността й. Яса не вярваше, че е възможно да й се случи. Не и на нея. Вече беше развила уменията си, достатъчно за да може чрез Социалната си маска да улови нечисти намерения. У странния самотник …