Daily Archives: апр. 9, 2020

Маските (единадесети разказ)

Стефан Кръстев -Не можеш да излезеш от гроба, Витус – говореше му Лола. – Мъртъв си, мъртва съм, всички тук са мъртви. Поу вече го е докладвал… -А ако се срещнем? -Защо ти е? -Не, не го желая. По-точно – не знам. Ако …