Daily Archives: апр. 5, 2020

Маските (седми разказ)

Стефан Кръстев За Витус, Кристин беше жена. От първата им среща. Не успя да приеме, че е Същество, че е от Третия пол. Стана случайно, никой от двамата не търсеше близост. Кристин трябваше да му е само настойник. Допряха се в асансьора, кабината …