Daily Archives: мар. 30, 2016

Из „Изходът“, Владимир Зарев

  „Възторгът на един народ от свободата се изразява в неговата пробуждаща се наивност.“ „Тайната и постоянна омраза между тях ги беше довела до оная хармония, в която двете съществуваха в пълно съгласие.“ „Америка не желае да ни изпрати машини за фабриките и …

Гергана Апостолова: Отказът да изберем свободата е нашето мъчително самоубийство

Гергана Апостолова e доц. по английски език, д-р по логика и реторика – Теория на аргументацията, а от 20 март миналата година – доктор на филологическите науки. Преподавател по убеждаваща комуникация, английски за интернет, философия на езика, британска и американска литература и културни истории, стилистика …