„Пи Ар Ви – Рефреш вижън“ издава електронни книги (e-books) и книги на хартиен носител (само предпечат или и отпечатване в печатница като външна услуга). Издателската дейност на e-book включва подготовка, предпечат и дизайн, ISBN, който гарантира запазването на авторските права, реализация на e-books в различни формати и разпространение в електронни книжарници. За книги на хартиен носител можем да предоставим оферти за отпечатване (като външна услуга).

Издателството е регистрирано като „Пи Ар Ви – Рефреш вижън” ООД, издателски код 978-954-2920, в Националния регистър на издаваните книги в България (Books in print).

Подготовката на книга за издаване включва текстообработка (редактиране), предпечатна подготовка (коригиране, форматиране, страниране), и корица. Заявените услуги се договарят предварително, като се уточняват всички параметри и се подписва договор за изработка (не издателски договор).

Когато авторът не желае цялостна работа по издаване на книгата му, се заплащат договорените услуги и продуктът се предоставя на клиента. Ако например не иска редактиране на текста, може да се извърши само предпечатна подготовка на книгата.

Издателството работи както с известни автори, така и с все още непознати, които биха желали да издадат своето първо или поредно произведение професионално и легално.

* В някои случай издателството може да откаже дадена книга да излезе „под шапката“ му, т. е. с ISBN, и да се регистрира в Националния регистър на издаваните книги в България като заглавие на издателя, като представя мотив, но не задължително обяснения за отказа си.