Брой 49                                                   

9 - 15 декември 2005 г.


 ЗАЩО ПОКАНИХМЕ ...

 

Цветко Цветков

 

Изминаха сто дни от назначаването на областния управител и това е повод за равносметка на стореното в началото на мандата и визията на губернатора за бъдещето на Плевенския край. Кои са приоритетите в стратегията за развитие на областта, ще има ли "червена метла", какви са взаимоотношенията с коалиционните партньори и с общинските кметове - отговорите на тези въпроси можете да прочетете само в "BG Север".

 

Икономиката е основен приоритет

 

Цветко Цветков е роден на 17 януари 1953 г. в Червен бряг. Завършва варненския икономически институт. Работил е като секретар в окръжния комитет на ДКМС, през 1982 г. става негов първи секретар. Политическата му кариера продължава в ОбК на БКП в Плевен, като първи секретар на столетницата в Червен бряг. След 1989 г. работи в МПК "Анзеркооп" като главен специалист, след което отново започва да се занимава с партийна дейност в плевенската общинска организация като неин зам.-председател. През 2003 г. е избран за председател. Две години по-късно - през 2005 г., става областен управител. На 46-ия конгрес на БСП е избран за член на висшия съвет на партията.

Женен, с две деца. По-малкият му син Любомир е завършил колеж в Англия, сега работи в Лондон. По-големият - Петър, е завършил икономика и се занимава с частен бизнес.

Интервю на Поля ТОМОВА

- Г-н Цветков, вие бяхте делегат на 46-ия конгрес на БСП, каква е вашата оценка за него?

- Безспорно оценката ми, а и не само моята, е положителна. В доклада на висшия съвет на партията бе заявена категоричната позиция за укрепване на коалицонното управление и волята правителството да реализира основните си приоритети - осигуряване на икономически растеж като основа за повишаване на стандарта на хората. Това е изключително важно. Вторият главен акцент на конгреса бе подмладяването на партията, което се оцени от всички делегати. Бих искал да спомена, че ние реализирахме в Плевен на практика включването на млади хора в ръководството на партията на нашата общинска конференция преди конгреса, което означава, че сме на прав път.

- Какви са опасностите пред тройната коалиция според вас?

- Би трябвало да се ускори процесът на вътрешно сработване на коалиционните партньори, както на национално, така и на местно ниво. Естествено е в тази коалиция да има проблеми, които възникват от различните предизборни програми и послания. На практика тройната коалиция направи невъзможно реализирането на част от предизборните обещания. Трябва да се намери обаче един приемлив път за развитието на страната през следващите четири години. Това създава негативи най-вече за БСП, тъй като очевидно част от предизборните ангажименти няма да се изпълнят. В такава ситуация, когато от ръководството на другите коалиционни партньори се чуват реплики - нас това не ни интересува, питайте социалистическата партия..., не смятам, че това е правилното поведение. След като управлението е съвместно, отговорността също трябва да бъде взаимна. Опасностите идват от това да се излъчват към обществото сигнали, че коалицията ще управлява до приемането ни в ЕС. Трябва да се знае, че имаме волята да управляваме през целия четиригодишен мандат.

- Какво успяхте да направите за 100 дни?

- 100 дни. Какви бяха те? За мен лично бяха 100 работни, без почивни дни. В такъв период всеки ръководител трябва да се запознае с обстановката, да види проблемите, да координира работата в останалите държавни институции, с единадесетте кметове. Стремих се да не отменям разпореждания на кметове и общински съвети, въпреки че имам такива правомощия. Опитвах се да координирам работата на другите държавни звена - 35 на брой в областта с над 1 500 служители, за да осъществяваме държавната политика. 100-те дни за мен бяха време на запознаване с обстановката в областната администрация и време за осъзнаване на основните приоритети.

- Ще има ли структурни и кадрови промени в състава на областната администрация?

- Структурата на областната администрация е утвърдена от МС, така че тук промени няма да има. Новото ще бъде обособяване на звено "Европейска интеграция", което е много необходимо, както заради предстоящото ни присъединяване към ЕС, така и във връзка със стратегията за развитие на областта. Подготвени експерти, които ползват добре европейското законодателство, ще организарат по-успешно работата по изготвяне на проекти и усвояване на средствата, които ще дойдат за тях. Тук бих искал да кажа нещо за ширещото се мнение, че в България ще влязат милиарди, които ще бъдат разпределяни по области, след това по общини. Става дума за съвсем различна философия - на база на съществуващите особености на области и общини, на потребностите и целите на дадената община, трябва да се разработват проекти и да се работи по тяхното реализиране. Когато се докаже, че този проект е необходим и е правилно изработен, тогава се защитава правото му за финансиране от ЕС при стриктно следене на изразходването на тези средства.

- Как ще отговорите на част от младите хора в БСП, които искат реализация във властта?

- Това става по един начин - когато има свободни места, се обявяват конкурси. Ще кажа на младите социалисти, че те не могат да бъдат отделени от останалите млади хора в Плевен. Ако допреди няколко години е имало партийни назначения, то сега това е изживяло времето си. Ако младите хора, в това число от БСП, искат да имат работа, която да им даде възможност да се развиват, трябва да се готвят много добре, да защитават правата си на конкурси. Такива се провеждат и в момента - в "Басейнова дирекция", в РИОСВ... Има десетки свободни места, но не могат да бъдат назначавани хора по разпореждане на областния управител от нито една политическа сила.

- Какво ви посрещна в областната администрация?

- Напрежение, невидимо на пръв поглед, породено от лансираните в обществото тези за "червена метла". Още в началото казах, че мястото на всеки един зависи от това как изпълнява задълженията си. В момента върви атестация в отделните отдели и направления, която също ще даде възможност за оценка и оттам обвързване на заплащането на служителя с реалната му работа. Категорично съм заявил на всички, независимо от това по времето на кой областен управител са назначавани, че моето желание и стремеж е да ги накарам да работят по-добре. Това ще определи моето отношение и това на екипа към тях.

- На какъв етап е стратегията за развитие на областта, има ли общини, които не са готови със своите планове?

- Имаше забавяне, но ние наваксваме това изоставане. Планът за развие на Северен централен район, както и стратегията на Плевенска област, са стартирали през февруари, в годината на парламентарните избори. Тогавашните управляващи - НДСВ и ДПС, са насочили усилията си към спечелване на изборите. Следваха два месеца, през които на практика нямаше правителство, което също е допринесло за забавянето. Има обаче и грешки на екипа от Свищов, който е разработвал плана за развитие. Този екип не е подготвил експертите от общините и областната администрация за съставяне на стратегията и плановете на общините. Така при назначаването на новите областни управи ние разбрахме, че има сериозно забавяне. До момента община Плевен все още няма план за развитие, докато другите 10 общини са предали своите. Община Плевен ни подаде информация, необходима за стратегията. В процеса на изработването й ние се допитахме до експерти от неправителствените организации, направихме плана публично достояние, дадохме възможност за широка дискусия с бизнеса. Нещо изключително важно, тъй като става дума за възможности за финансиране или съфинансиране на производства. В стратегията не само се очертава нова визия на Плевен, но се оформя ново обществено устройство на областта.

- Кога ще бъде факт стратегията за развитие на областта?

- Приемаме я след една седмица, като компенсирахме в голяма степен изоставането. С всичко това, за което говорих по-горе, си гарантираме включването на всички предложения в плана за развитие на Северен централен район, които ще се внесат за утвърждаване в правителството. Оттук нататък е много важно как ние ще се борим, разширявайки подготовката на експертите от общините и областта за реализирането на приоритети, извън националните като АЕЦ "Белене", които ще определят развитието на областта.

- Кои са тези приоритети?

- Безспорно, първият приоритет е развитието на икономиката. За съжаление, през последните години има неблагоприятна тенденция за деиндустриализиране на област Плевен. Големият дял за развитие е преди всичко в областта на услугите, в основата на които са шивашките - 54 процента. Селското стопанство намалява своя обем в рамките на общото развитие, намалява делът на селскостопанската продукция. Другите тревожни тенденции са застаряване и намаляване на населението, за предишните три години Плевенска област е намаляла с 15 хиляди души. Тревожно е също нивото на безработица и в същото време недостигът на квалифицирана работна ръка. Има работни места, но няма подготвени хора за тях в Плевенска област, което е много страшно. Голям е броят на отпадналите от средно образование. Ние не можем да влезем в ЕС в това състояние. И затова основен приоритет е привличането на инвестиции и развитието на икономиката. За Плевен това означава инвестиции, които ще доведат до ново технологично ниво. Тук нямаме различие с кмета на общината, с когото водим сериозни разговори.

- Значи е добра връзката с кметската управа?

- Връзката е добра от гледна точка на изработването на единна визия за съвременно развитие на града. Областната управа и ръководството на общината ще търсят това развитие заедно.

- Откъде ще дойдат инвестициите в областта?

- Както отвън, така и чрез активиране на местния бизнес. Стремим се да стигнем до фирми, които са направили сериозна крачка в развитието си и които можем да подпомогнем. Ще подкрепяме всяка подобна инициатива. Ще ви кажа една новина - има възможност на държавен терен в Плевен да се изгради съвременен логистичен център, един от малкото такива в Западна Европа. Друга идея е създаването на експо център на мястото на недовършената спортна зала в началото на "Кайлъка". Този съвременен панаирен център ще се впише добре в бъдещето развитие на парка като една от уникалните зони в страната. И "Кайлъка", и този терен са държавна собственост. Искам да опровергая някои от нападките от страна на община Плевен, че едва ли не държавата нехае и не подпомага нищо. Твърдя, че държавата има грижата и ще направим възможно всички терени държавна собственост да бъдат оползотворени и разработени така, че да се впишат в новия, европейски вид на Плевен. Специално внимание обръщам на местния бизнес, който ще бъде подпомаган и чрез създаване на проекти, финансирани от ЕС. Тези проекти дават възможност собственикът да участва с 10 - 20 процента собствени средства и 80 - 90 процента безвъзмездни средства от ЕС. Много ми се иска това да го разберат плевенските бизнесмени. Това е възможност и в условията на конкуренция всеки да се бори.

- Има ли предвидени средства за подобряване на инфраструктурата?

- Това също е един от основните приоритети за развитието на областта. Предвидена е рехабилитация на 480 км републиканска пътна мрежа, изграждане и реконструкция на общинска пътна мрежа - 580 км, 16 дълбоки сондажа за допълнително водоснабдяване и решаване на този сериозен проблем, изграждане на 12 пречиствателни станции... Нашата стратегия предвижда и решаване на проблема за преработка на отпадъците - около 300 хиляди тона годишно. Досега проблемът е решаван на парче, а в рамките на една цялостна стратегия ще се избере най-правилната схема и най-добрата съвременна технология, която ще реши въпроса за цялата област.

Има идея за газифициране на Никопол под река Дунав. Румънският град Турну Мъгуреле се нуждае от питейна вода, а има природен газ. Така че идеята е да се прекара водопровод в едната посока и газопровод в другата.

Друг основен приоритет е борбата с престъпността, защитата на живота и сигурността на всеки гражданин. Тук имаме пълната подкрепа на МВР и министър Румен Петков. Проведохме няколко срещи в малките населени места с представители и на прокуратурата и данъчните служби и имаме много добри резултати. В Плевенска област това ще стане практика.

- Какви са конкретните измерения на стратегията за развитие на Плевенска област?

- До 2013 година, когато в България ще дойдат над 13 милиарда евро, ние трябва да постигнем повишаване на брутния вътрешен продукт за Плевенска област от 3 447 лв. сега на 7 700 лв., производителността на труда от 14 020 до 28 хиляди лева, средният годишен растеж от 5 да стане 8 процента, равнището на безработицата да падне на 7% в края на периода, докато сега тя е 13 на сто. Тук искам да кажа, че в стратегията има ново виждане за развитието на земеделието в региона. Става дума за друг тип организация на производство чрез малки, завършващи цикъла производства - модули, които ще дадат възможност за бърза реализация и икономически растеж.

Като свой личен приоритет смятам подобряването на координацията между областната управа и кметовете, тъй като от тях зависи много. Затова въведох и ежемесечните работни срещи с кметовете на общините.

- С какво искате да се запомни вашият мандат?

- Само с едно - да реализирам това, за което говорихме досега.

- Смятате ли назначението си като "награда" за добрите резулати на плевенската партийна организация на парламентарните избори?

- Като председател на партийната организация не съм се стремял да стана областен управител, исках да постигнем победа, която беше наложителна и ние го направихме. Приемам назначението си като голяма отговорност, като възможност и задължение да защитя авторитета на партийната организация и на ВС на БСП. Не живея с мисълта, че това е награда.

- Какво не искате да чуете за себе си?

- Този не става.

- Имате ли време за близките, за семейството си?

- Нямам време и това е голямата ми грижа. Семейството ми е добро, аз го обичам и то ме обича. Имам внучка, която е кръстена на мен - Цветина, и с която се гордея. Единият ми син е от пет години в Англия, искам да се прибере и мисля, че той е един от тези млади хора, които ще се върнат тук.

- Как се разтоварвате?

- В семейството си и чрез четене.

- Кое ви дава сили и какво може да ви ядоса?

- Сили ми дава амбицията да покажа, че нашето поколение, над 50-годишните, сме научили доста и имаме опит, че сме осъзнали необратимостта на процесите и можем да бъдем полезни за изграждане на новата визия на България. Ядосва ме некоректността и непочтеността. Смятам, че човек трябва да прави всичко възможно по-малко да се ядосва и по-малко да ядосва другите.

- Вашето послание към жителите на Плевенска област?

- Хората трябва да разберат, че постигането на друг, по-добър стандарт на живот, предполага много труд, друг начин на мислене.