СЕДМИЧНИК ЗА НОВИНИ, АНАЛИЗИ, КОМЕНТАРИ И ОЩЕ НЕЩО...                                                                             Брой 2 (17 - 23 януари 2014 г.)

 ЗАЩО ПОКАНИХМЕ


 

Иво Радев

 

С окръжния прокурор на Плевен разговаряме за отминалата 2013 година - дали е била успешна за прокуратурата, какви са проблемите, необходими ли са структурни и кадрови промени. Според Иво Радев оценката за работата на обвинението се дава от съда чрез неговите присъди и от удовлетворението на обществото. Негова цел е да възвърне доверието на плевенската общественост в прокуратурата.

 

По всички дела прокуратурата работи до приключването им със съдебен акт

 

Иво Радев е роден на 12 септември 1972 г. в Плевен. Завършва спортно училище, паралелка "Футбол". Отбива военната си служба в Школа за запасни офицери в Шумен и е офицер от запаса. Завършва право в Икономическия университет във Варна, а по-късно и специалност "Финансов мениджмънт" в Стопанска академия - Свищов. Владее английски език. Работи в Районна прокуратура - Плевен, от 1998 г. През 2005 г. става неин административен ръководител. През ноември 2011 г. Висшият съдебен съвет (ВСС) го избира за административен ръководител - окръжен прокурор на Плевен.

Женен, с две деца - момиче и момче.

 

Интервю на Поля ТОМОВА

 

- Г-н Радев, как приключи 2013 година за Окръжна прокуратура - Плевен? Беше ли успешна ?

 

- Равносметката дали един период е бил успешен за прокуратурата или не се прави на базата на оценката на съда за внесените от нас актове и удовлетворението на обществото за нашата работа. През 2013 г. по внесените от Окръжна прокуратура - Плевен, за разглеждане в Окръжния съд прокурорски актове са постановени осъдителни присъди спрямо повече от 100 лица. Сравнено с броя на оправданите лица - 10, съотношението показва, че оценката е положителна. Що се касае до обществената оценка за нашата работа, считам, че същата е все още неоправдано ниска. Това е основната моя цел, както и на всички мои колеги в Окръжна прокуратура - положителна промяна и възвръщането на доверието на плевенската общественост към прокуратурата.

 

- Кои са основните проблеми в работата на прокурорите?

 

- Проблемите в работата на прокурорите в Окръжна прокуратура - Плевен, са главно в недостатъчната материална обезпеченост. За съжаление през 2013 година не са малко прокурорите, които работят по трима в кабинет. Нашата работа е изключително отговорна. Взимат се решения, решават се човешки съдби, затова е необходима пълна концентрация, внимание и спокойна атмосфера, в която взетите решения да бъдат адекватни.

Следва да се обърне внимание на кадровата обезпеченост и бавната процедура по назначаването на нови млади магистрати. От енергични кадри системата има нужда и те ще заменят и променят досегашния облик на прокурора, който ръководи досъдебното производство и дава указания по него от бюрото си, а не присъства на горещите следи и местопроизшествията. Изключително затруднена в момента е ситуацията в Районна прокуратура - Кнежа. Два щата са освободени, на тях не са назначени прокурори, а административният ръководител е в продължителен отпуск по болест. Това налага нуждата от ежедневни командировки на прокурори от Плевен за обезпечаване на тамошния район. Трима от колегите ни в Окръжна прокуратура за жалост излязоха в продължителни болнични, но се надявам и им пожелавам скоро да бъдат на работните си места в добро здраве и добра кондиция.

Аз съм позитивен човек и смея да твърдя, че в момента проблемите са по-малко в сравнение с хубавите и полезни неща, които вършим.

 

- Как работите с Областната дирекция на МВР в Плевен и полицейските управления в региона?

 

- Изключително успешно. За добро или за лошо, през последните 14 месеца дирекцията на полицията в Плевен бе оглавявана от петима различни колеги. С всеки от тях съм работил преди да бъдат директори и като такива също имахме отлични отношения. В такива отношения сме и сега. Това показва едно постоянство, професионализъм и приемственост в дейността. Това е добре за обществото и лошо за престъпността.

 

- Къде виждате най-големите постижения в работата на прокуратурата?

 

- Както казах, отличната оценка за нашия труд се дава от съда. Успех за нашата работа е всяко едно дело, за което сме успели да съберем достатъчно годни доказателства, да разкрием обективната истина и да защитим обвинителната теза пред съда. Така сме постигнали справедливост и сме отговорили на очакванията на хората. Като положителна насока в работата мога да отбележа все по-широкото сътрудничество с международните институции, създадохме първия в апелативния район съвместен екип за разследване между нашата прокуратура и прокуратурата на гр. Бремен, Германия. Изключително успешно е и сътрудничеството и взаимодействието ни с Комисията за незаконно придобито имущество, с териториалната дирекция за национална сигурност. Гордея се и винаги ще изтъквам добрите ни колегиални отношения с колегите от съда, както и положителния микроклимат в нашия колектив.

 

- Отразява ли се политическата ситуация в страната на работата на прокуратурата?

 

- Прокуратурата е част от независимата съдебна власт съобразно Конституцията на Република България и е недопустимо в дейността й политическа, икономическа и какъвто и да е друг вид намеса. Именно затова прокуратурата следва да запази своето място в съдебната власт, за да може да се ръководи и подчинява само и единствено от и на закона.

 

- Какво смятате за промените в Закона за МВР и доколко са основателни притесненията на част от неправителствените организации за по-полицейска държава?

 

- Мисля, че на последно място България е полицейска държава. Промени в ЗМВР определено са необходими. Дано тези промени са качествени и да бъдат насочени във възвръщане и утвърждаване на авторитета на българския полицай, като уважение и респект към тази важна институция. При едно мое посещение в съседна Румъния останах изключително впечатлен от респекта на обществото към румънския полицай. Там той е на почит и ви уверявам, че в Букурещ дребна и битова престъпност няма. Защо да не може да бъде постигнато подобно нещо в България. Промени са необходими не само в законите, но и в манталитета на хората и отношението спрямо служителите на реда. За съжаление малко са служителите на МВР в България, които се гордеят с това, че работят в полицията, както е във всички останали европейски държави. Силните и добре работещи полиция, прокуратура и съд не означават полицейска държава, а сигурност и спокоен живот.

 

- Кои са делата от обществен интерес, които предстоят?

 

- Аз не разделям делата на обществено значими и маловажни. Зад всяко дело стоят човешки съдби, пострадали лица и материални щети. За всеки човек или семейство, пострадало от престъпление, неговият случай е най-значим. По всички дела работим с пълна отдаденост до тяхното приключване с влязъл в сила съдебен акт.

 

- Как ще коментирате случая с ромската фамилия от Долни Дъбник и как стигнахте до схемата за пране на пари?

 

- Има образувано досъдебно производство към настоящия момент за пране на пари по отношение на три лица. Делото е висящо. Има определен наблюдаващ прокурор, който работи изключително упорито по случая, а повече информация не е редно и коректно да бъде изнасяна.

 

- Къде е мястото на Окръжна прокуратура - Плевен, в национален мащаб по брой гледани дела?

 

- България е разделена на двадесет и осем съдебни района, като прокуратурите следват съдилищата. Районът ни е тежък, с висока натовареност. По показатели на брой отработени и внесени дела в съда сме между първите десет окръжни прокуратури.

 

- Има ли равна натовареност на всички прокурори и как се спазва това?

 

- Относно натовареността - следва ясно да се знае, че постъпващите в прокуратурата материали се разпределят на случаен принцип, чрез компютър по предоставен от Висшия съдебен съвет електронен програмен продукт. В Окръжна прокуратура - Плевен, са обособени групи с различен процент натовареност на фигуриращите в съответната група прокурори. Технически не е възможно всички прокурори в прокуратурата да бъдат абсолютно равно натоварени, тъй като всеки от тях има и определени надзори. Това колегите го осъзнават и приемат. Уважавам всеки един от тях, всеки е равен за мен, както и аз съм равен с тях.

 

- Ще има ли промени в структурата на Окръжна прокуратура - Плевен?

 

- Не са необходими промени. Наличен е още един свободен щат за заместник-окръжен прокурор и предстои да внеса предложение за назначаване на още един колега от наличните за мой заместник.

 

- Какво ви отнема и какво ви носи работата?

 

- Ежедневието ми е изключително натоварено. За съжаление не мога едновременно да бъде на две места. Но не мога да кажа, че работата нещо ми отнема. Напротив, аз обичам професията си и съм се отдал на нея по собствено желание. Разбира се, че прокурорската професия изисква съобразяване, спазване на нормалните етични правила в по-голяма степен от другите граждани, съобразяване с приятели, компании, изказвания, но пак казвам, никой в България не е насила прокурор.

 

- Кои са нещата, които ви разтоварват и как се отразява работата на семейството ви?

 

- Отдавна семейството ми е свикнало с моята натовареност, подкрепят ме и ме приемат засега такъв. Много нощи телефонът ми ги буди и тях. Най-приятно прекараното за мен свободно време е със семейството ми, да гледам и да се радвам как растат децата ми. Спортувам всеки ден, обичам да се срещам с приятели, но за тях все по-малко ми остава време. Истинските обаче ме разбират и не ми се сърдят.

 

 

върни се в НАЧАЛО