СЕДМИЧНИК ЗА НОВИНИ, АНАЛИЗИ, КОМЕНТАРИ И ОЩЕ НЕЩО...                                                                                Брой 26 (12 - 18 юли 2013 г.)

 ЗАЩО ПОКАНИХМЕ


 

Александър Григоров

 

За проблемите в съдебната ни система, за нашумелите напоследък скандали в прокуратурата, за разместването на пластовете в натрупания негативизъм към работата на магистратите, разговаряме с административния ръководител на Плевенския окръжен съд (ПлОС). Пред "BG Север" той разкри някои подробности от кухнята на магистратите, какво е свършено досега в съда, какво още не е направено и пред какви предизвикателства е изправена съдебната ни система.

 

 

Категорично твърдя, че корупция в Плевенския окръжен съд няма

 

Александър Григоров е роден на 21 май 1967 г. в Плевен. Средното си образование завършва в Математическата гимназия в града. Юридическа правоспособност добива през 1991 г., явява се на изпит пред Министерство на правосъдието. Работи като младши съдия, преминава в Районен съд в Плевен. След напускането си, около година и половина, е бил адвокат. Връща се в съда през 1995 г. От 1996 г. досега е съдия в Окръжен съд, бил е зам.-председател на инстанцията, отговарял за Наказателното отделение. С решение на ВСС от октомври 2010 г. е избран за председател на Окръжния съд в Плевен.

Александър Григоров е и магистър по специалността "Финансов мениджмънт".

Семеен, с две деца.

 

Интервю на Емилия КАРАБУЛЕВА

 

- Съдия Григоров, доволен ли сте от работата на Плевенския окръжен съд за времето, през което сте му ръководител?

 

- Да. За последните почти три години нямаме забавени дела с изключение на два - три казуса, които са изключително сложни. Обикновено делата се приключват в определения от закона срок, но в изключителни случаи работата отнема повече време. За да се постанови издържан съдебен акт е необходимо повече внимание от магистратите и изпипване на подробностите. Това се изисква, за да се постигне качество в правораздаването. Ако съдебният акт не е изработен прецизно, то има голяма вероятност да бъде атакуван. В ПлОС се разглеждат наказателни, търговски и граждански дела от изключителна сложност, въпреки че сме по-малък съд. Ние продължаваме да сме най-натоварени във Великотърновския апелативен район.

 

- А случайно ли е наистина случайното разпределение на делата? Как ще убедите хората, че се прави безкористно?

 

- Случаен избор на делата се прави в рамките на съответното отделение. Ние имаме организирани наказателно, гражданско и търговско отделение. Гарантирано на 100% е равномерното натоварване в наказателното отделение. Там всички колеги гледат всякакви дела. Все още има известна специализация при гражданските дела. Хубаво е по няколко съдии да гледат един и същ вид дела, за да се постигне специализация. Стъпките вървят натам - към уеднаквяване, което означава - всички колеги да гледат всичко. Това се прави, за да бъдем напълно изрядни. Но в ПлОС работят опитни съдии и няма да е трудно да постигнем ефективност.

 

- Какво успяхте и какво не успяхте да направите през последните години?

 

- Мога спокойно да кажа, че по отношение на организацията на работа, както и по отношение на модернизацията, не отстъпваме на никой съд в страната. Свидетели сте на постиженията в работата с медиите. Вече на деня ви доставяме нужната информация, разбира се - в рамките на закона.

 

- Да, но като че ли общото впечатление е, че съдът се затвори по отношение на осигуряването на информация. Защо се случи така?

 

- Не знам какво още може да бъде направено. Виждате, че всеки ден се дава всичко, което се случва. С изключение на личните данни, имена, ЕГН-та и др., което не е позволено от закона. Не напразно казах, че трябва да се движим в рамките на закона. Не съм съгласен с твърденията, че се дава малко информация. Все пак не можем да разкриваме личните данни, тъй като това означава да пренебрегнем закона. А какво ще стане, ако съдът не спазва закона...

 

- Напоследък доста известни фирми в Плевен изпадат в несъстоятелност. Защо не се дава такава информация на медиите, т. е. не е общодостъпна?

 

- Вие знаете, че ако имате интерес към някое определено дело, то трябва да се обърнете към пресаташето. Той от своя страна е длъжен да съгласува информацията преди да я предостави на медиите. Тук имаме практика да акцентираме върху наказателните дела. Но спокойно мога да кажа, че досега на никого не е била отказана информация.

 

- На всички са известни скандалите в прокуратурата за зависимостта на магистрати от представители на изпълнителната власт. В каква степен влияе това върху работата на съда? Не се ли нарушава координацията при разглеждането на делата?

 

- Със сигурност тези скандали не влияят върху работата на самите магистрати по делата. Те обаче пораждат съмнения у гражданите относно безпристрастността на съда. Твърдя, че раздорите в обвинението не се отразяват върху координацията ни. Работим добре с прокуратурата, с полицията.

 

- Как ви се отразява постоянната промяна на законодателството?

 

- Много негативно. Хората не могат да планират живота си, след като не знаят какви ще им бъдат данъците утре, да речем. Не говоря за нас - магистратите, а за това, че се създава нестабилност в обществото при непрекъснатите промени в законодателството. Напоследък Върховният съд е предприел много активни мерки за уеднаквяване на практиката по наказателни и граждански дела, което е един голям тласък в правилната посока. А това е изключително полезно и важно за гражданите.

 

- А как стои въпросът със Закона за съдебната власт, който пряко ви касае? Добър ли е той или се нуждае от промяна?

 

- Законът за съдебната власт гарантира прозрачност при избора на магистрати - съдии, административни ръководители и т. н. Сега не мога да кажа - доколко това се случва на практика. Той също бе променян много пъти. През 2011 г. тези недомислици на практика блокираха атестирането.

 

- Направо ще ви попитам - има ли корупция и злоупотреби в ПлОС? А наказани магистрати?

 

- Категорично твърдя, че на мен такова нещо не ми е известно. Не може да става въпрос изобщо за корупция. Да, има граждани, на които като не им се реши проблемът, махват с ръка и твърдят, че "има нещо нередно". Има процедури, по които гражданите могат да сезират съдебните органи. Аз нямам приемен ден, всеки ден хората могат да идват при мен и да ми излагат проблемите си.

 

- Как се справяте с натрупания негативизъм към дейността на съда от страна на обществото и на гражданите?

 

- Ние няма как да се справим. Но можем да дадем своя принос в издигането на авторитета на съдебната власт. Това обаче не може да стане само на местна почва. Ако прочетете нашия етичен кодекс ще разберете, че изискванията към нас са много големи. И смея да твърдя, че магистратите от Плевенския район се придържат към тях. Например - магистратът не само не трябва да прави нещо нередно, но и да не създава впечатление, че върши нещо нередно. Откакто аз съм административен ръководител, няма наказани магистрати.

 

- При встъпването си в длъжност вие заявихте, че целта ви е да повишите доверието на гражданите в съдебната система?

 Успяхте ли в това?

 

- Не съм правил проучване. Но каквото можах - го направих. Мисля, че няма съд в държавата, където да е изградена такава добра система за случайно разпределение на делата. При нас дори вторият съдия по делото се избира на случаен принцип. Беше трудно технически да го постигнем, но в крайна сметка се случи след като въведохме програмата. Освен това, вече всеки адвокат, всяка страна може да получава по имейла си материали по делото. Всичко е качено на сайта. Първо се подава молба, дава се код и всеки може да борави с тази информация. Делата ги има както на хартиен носител, така и в електронен вариант. Въведохме и системата "едно гише". Вече цялата информация може да се получи от едно място, което улеснява гражданите. По този начин се подобрява достъпът на хората до правосъдие. А това е нещо, за което дълго се борихме.

 

- Очакванията на обществото са да има повече осъдени лица. Как стоят нещата в ПлОС сега, в сравнение с преди три години?

 

- Категорично казвам, че за съдията, който разглежда наказателни дела, е важно да постанови справедлива присъда. За него няма значение - дали присъдата е осъдителна или оправдателна. През последните години е снижен до минимум броят на оправдателните присъди. Но това е заслуга и е в резултат от работата на прокуратурата. За съдията е важно на базата на доказателствата и на закона да постанови справедлива присъда. Това, че обществото очаква повече осъдителни присъди, не означава, че съдията трябва да пренебрегне задълженията си да защитава правата на подсъдимите, ако са невинни.

 

- Справедлив ли е нашият съд? Нека сведем въпроса в рамките на ПлОС.

 

- Тук работят колеги с голям опит. Не мога да ги коментирам. Нямам съмнение, че съдът ни е справедлив. Боли ме, когато заради делата на отделни магистрати в държавата се хвърля петно върху всички. Разбира се, хората също имат своите основания да недоволстват от работата на съдебната система. Но негативизмът в много малка степен идва от недобросъвестността на магистратите. Причините са и в динамиката на законодателството, съдебната практика е изключително затруднена, а това се отразява както върху гражданите при постановяването на актовете, така и върху имиджа на всички магистрати. Аз съм работил преди години в система, където нещата бяха подредени, не можеше да има различна практика по едни или други дела. Имаше пълна логика и яснота. А сега отсъства стройната мисъл на законодателя.

 

- Успяхте ли да се опазите от натиск по решаването на дела или за кадровото израстване на някои от колегите ви?

 

- Никакви проблеми в тази посока не съм имал. Тук сме провели поне три конкурса за различни длъжности. Естествено, винаги има недоволни от избора. Но това е нормално при положение, че от 100 човека се избират един или двама. Това също е част от повишаването на имиджа на съдебната система - при конкурс да се избират най-добрите. Конкурсните комисии съм ги организирал така, че в тях да участват опитни и безпристрастни колеги. Дори се получи така - на длъжности, които изискват завършено средно образование, бяха назначени хора с висше. Но такава е целта ни - да отсеем най-добрите. Със сигурност има такива, които се съмняват, че има нещо. Но както се казва - шуробаджанащината е обида към всички. Това трябва да изчезне от битието ни, това спира развитието на обществото ни. Ако хората разберат, че с труд, почтеност и постоянство ще влязат на съответното работно място - това е голям стимул. И ще бъде тласък в отприщването на енергията на хората. Искам да допълня, че и аз мога да сгреша. Но грешка със съвестта си няма да направя.

 

 

 

върни се в НАЧАЛО