СЕДМИЧНИК ЗА НОВИНИ, АНАЛИЗИ, КОМЕНТАРИ И ОЩЕ НЕЩО...                                                                       "BG Север" - брой 9 (8 - 14 март 2013 г.)

 ЗАЩО ПОКАНИХМЕ


 

Мирослав Николов

 

Комисар Мирослав Николов е новият директор на Областната дирекция на МВР - Плевен. С него разговаряме за протестите и приоритетите, за проблемите и задачите пред дирекцията. Като най-важни краткосрочни цели той си поставя запазването на обществения ред в сложната социално-политическа обстановка и провеждането на демократични и честни избори.

 

 

Да бъда полицай е детската ми мечта и сега не съжалявам за своя избор

 

Мирослав Николов е роден на 21 ноември 1967 година в София. Средно образование завършва в СОУ "Христо Смирненски" - Плевен. Кандидатства в три висши учебни заведения и е приет и в трите - СУ "Климент Охридски", Военно-въздушното училище в Долна Митрополия и Военното училище във Велико Търново. Избира третото, където учи в профил "Полиция" четири години. Петата година завършва във Висшия институт за подготовка на офицери и научноизследователска дейност - ВИПОНД, сега Академия на МВР. След завършване на висшето си образование постъпва на работа в системата на МВР. Преминава през различни нива и длъжности в системата. От 1995 година е служител, а после и началник на звеното за борба с организираната престъпност. От 1999 г. е зам.-директор на РДВР - Плевен. След 2003 година е назначен на длъжност началник на Регионалното звено за борба с организираната престъпност - РЗБОП. От 2006 г. заема длъжността началник отдел "Охранителна полиция". От 22 февруари 2013 година е назначен за директор на Областната дирекция на МВР - Плевен.

 

Интервю на Поля ТОМОВА

 

- Г-н Николов, защо избрахте професията полицай?

 

- Малко е да се каже, че това е детската ми мечта, и съм щастлив, че съм превърнал тази мечта в реалност. Винаги съм искал да работя като полицай. Доказал съм го, след като бях приет в три висши учебни заведения и избрах да уча точно това, което ми харесва. Професионалният ми опит е свързан само и изцяло с полицията. Аз на 17 години съм влязъл в профилирано училище за полицаи, на 21 години бях вече офицер и оттогава до ден днешен съм работил само това.

 

- Съжалявал ли сте някога за този си избор?

 

- Не, не, никога не съм съжалявал. Не мога да отрека, че е имало трудни моменти, но никога не съм си мислил, че мога да работя нещо друго.

 

- В какво състояние поемате плевенската дирекция на МВР?

 

- Поех поста в сложна обществено-политическа среда, на фона на протести, на фона на голяма безработица и на други неща, които рефлектират върху пряката дейност на полицията. Има завишен брой битови престъпления и активност на криминалния контингент.

 

- Кои ще бъдат основните ви приоритети като директор?

 

- Бих ги разделил на две. Първите са по-краткосрочни и те са свързани със ситуацията в страната. Целта ми е да се осигури обществения ред в Плевен, за да не ескалира напрежението, да не се стига до сблъсъци по време на протестите и проливане на кръв по площадите. Това е основното в момента. Следващата стъпка е обезпечаването на законно провеждане на изборите през месец май. В по-дългосрочен план са приоритети, свързани с проблемите в нашия регион. Според статистиката Плевенският регион се характеризира с една силно завишена ромска престъпност. Тя е в различни степени - от домови кражби, кражби на автомобили или части от тях и джебчийство до организирани групи, които крадат кабели от мрежите на енергоснабдяването, далекосъобщенията и други. Тук има тенденция на все по-голяма организираност в този вид престъпления - нещо, което трябва да се обхване в цялост и да се прекрати. Друг акцент е работата по неразкритите към момента тежки престъпления, каквото е например обирът на пощенския клон в квартал "Дружба". Има още няколко неразкрити тежки престъпления, по които работата не е спирала, но трябва да се задълбочи.

 

- Според вашите критерии, тежък или не е Плевенският регион в криминално отношение?

 

- Бих казал тежък и ще дам пример. Преди няколко дни имаше национално съвещание в София, на което бяха поканени осем дирекции и нашата беше една от тях с изразена криминогенна обстановка. Това е най-вече свързано с ромската престъпност и самият факт, че ние сме в осмицата на дирекциите в страната, е показателен.

 

- Това са кражби, грабежи...

 

- Да, основно такива са престъпленията, но става дума най-вече за т. нар. ромска престъпност, която реално съществува, и нашият регион е един от най-потърпевшите от този вид престъпност.

 

- Има ли проблеми в плевенската дирекция с липса на кадри, най-вече районни инспектори по селата?

 

- Имаше такъв проблем, защото преди няколко месеца се натрупаха няколко фактора. Първо - имаше тенденция за пенсиониране на служители, които са навършили възрастта. Това може би е свързано с известната неяснота и притеснения за неполучаване на обезщетения при пенсиониране на служителите или пък заради слуховете за увеличаване на възрастта за пенсиониране. Този процес спря, след като стана ясно, че няма опасност това да се случи. Оформи се обаче една ниша, която трябва да се попълни. Направи се актуален списък на незаетите длъжности, изчака се и бюджетът на министерството да стане ясен. Искам да уточня, че т. нар. младши полицейски инспектори не могат да бъдат външни лица, а трябва да се развиват поетапно в йерархията. Обявени са конкурси за всички длъжности, но това е процедура, която е свързана с много работа, включително и документална. Искам да уточня, че нямаме към момента незаети щатни бройки за полицейски инспектори към районните управления. Но пък имаме незаети бройки за младши полицейски инспектори, които трябва да подпомагат работата на полицейския инспектор.

 

- Защо тогава се получава така, че един такъв човек отговаря за три села?

 

- Именно заради това, че има незаети бройки за младши полицейски инспектори. Полицейският инспектор държи по-голям район, а младшите полицейски инспектори всъщност препокриват по-малките населени места, наречени микрорайони.

 

- Как ще работите със синдикатите? Има ли напрежение на местно ниво?

 

- Няма нищо по-различно от исканията на национално ниво, а със синдикатите ще работя в екип, както и с всички служители на дирекцията.

 

- Има ли проблем с издържането на психотестовете?

 

- Бих обърнал малко въпроса. Лично мое мнение е, че психотестовете не са ориентирани към длъжностите. Защо? Защото смятам, че са прекалено сложни и характеризират един профил на личността, по-скоро откъм интелектуалната страна на личността. Би следвало тестовете да са ориентирани към самата длъжност, за която се кандидатства. Засега те дават една обща картина на личността и затова може би не са достатъчно ефективни. Фактът, че 80 на сто от външните кандидати, които кандидатстват за полицаи, са хора с висше образование, е показателен. Това са интелигентни хора, които обаче не се знае дали и как ще се справят с работата на улицата. Затова тези тестове, пак казвам - това е лично мнение, трябва да бъдат по-конкретни.

 

- Получава ли българският полицай това отношение от обществото, което заслужава

 

- Сега има една тенденция за прехвърляне на агресията на хората, които протестират, към полицаите. Последните протести показват, че в повечето случаи ясна цел няма - против какво и за какво. Исканията са много и разнопосочни и в крайна сметка това продължава дълго време. В един момент, поради липса на ясен "враг", протестиращите го съзират в полицаите. А ние сме там, защото сме на работа. Прехвърлянето на агресията срещу полицията обаче не е най-умното нещо, защото ние също сме част от българския народ и в никакъв случай не сме враг.

 

- Обиждате ли се, ако ви нарекат "ченге"?

 

- Не, не се обиждам. Когато си решил да работиш като полицай, значи си решил и да не се обиждаш лесно. Понякога обаче е трудно да преодолееш нечия омраза, да не обръщаш внимание на определена провокация. Стабилната психика е много добра основа за нашата работа и аз мисля, че имам такава.

 

- Как ще се сработите с местната власт, прокуратурата и съда?

 

- Наскоро беше направен отчет на дейността на Окръжна прокуратура - Плевен, на който бях поканен. Имам традиционно добри контакти с окръжния прокурор г-н Иво Радев, работим добре заедно. Оценката за дейността по досъдебните производства в плевенската дирекция е доста добра, няма претенции относно качеството й. Ние сме окомплектовани на 100 процента с дознатели и разследващи полицаи. Съвсем наскоро минаха и конкурсите за главни разследващи полицаи и местата също се заеха, така че от тази страна нещата са добри. Имаме високо ниво на комуникация и взаимодействие с прокуратурата. Разбира се, може да се иска повече относно качеството на работа при досъдебните производства.

 

- Доколко е вярна приказката "ние ги хващаме, те ги пускат"?

 

- Това е свързано също с качеството на нашата работа, на самия процес, на професионалното събиране на доказателствата. Оттам идва и тази приказка, защото когато се отива в съда при едни недобре събрани доказателства, те падат.

 

- Опасявате ли се, че след изборите ще има някаква намеса и в полицията като кадрови решения?

 

- Възможно е, но пък ние трябва да си свършим работата. Както казах, длъжни сме да обезпечим нормалното и демократично протичане на изборите.

 

- Как смятате да се преборите с ромската престъпност? Ще има ли засилени екипи в селата, които са най-пострадали от нея?

 

- Смятам да предложа вариант на ръководството на министерството и очаквам съдействие. Тук имаме подразделение на жандармерията, за което можем да направим заявка в по-невралгичните населени места за масирано трайно полицейско присъствие. Отделно имаме група за охрана на масови мероприятия, чийто служители са на щата на дирекцията. С оглед оценка на риска можем да ги пратим с постоянно денонощно присъствие.

 

- Мислехте ли много, преди да оглавите плевенската дирекция?

 

- Нямах време за много мислене, но мислих сериозно. Бяха ми поставени задачите, които трябва да се изпълняват, и трябваше да реша дали мога да ги изпълня, както и с кои хора. Нашата работа е в екип и трябва да разчиташ на хората около теб. Затова казвам, че мислих доста сериозно и реших да приема това предизвикателство.

 

- Полицаите са на едно от първите места по стрес на работното място. Вие как се справяте със стреса?

 

- Не ми остава много време за разтоварване. Когато имам такова, пътувам, откъсвам се за малко от средата и си почивам. Хоби ми е стрелбата, която също ме разтоварва.

 

- Какво ви дава и какво ви взема професията?

 

- Дава ми много контакти с различни хора и наистина удовлетворение от свършената работа. Взема ми много - свободното време и личния живот.

 

  

върни се в НАЧАЛО