СЕДМИЧНИК ЗА НОВИНИ, АНАЛИЗИ, КОМЕНТАРИ И ОЩЕ НЕЩО...                                                   "BG Север" - брой 8 (24 февруари - 1 март 2012 г.)

ЗАЩО ПОКАНИХМЕ


Любка Александрова

 

Тя е първата жена кмет в историята на община Левски и единственият представител на по-красивата половина от човечеството сред общинските кметове в Плевенска област. Чрез нейната кандидатура през есента БСП спечели кметските избори след три мандата дясно управление на общината.

Не съм популист по душа
и по начин на мислене

Любка Александрова е възпитаник на СОУ "Крум Попов" в гр. Левски. Висшето си образование е завършила в Бургаския свободен университет. Кандидатствала за специалността "Политология" и я приели, но след това се прехвърлила да учи право. Когато се дипломирала, започнала работа като адвокат. С политика се занимава активно от девет години. Преди да стане кмет на община Левски е била два мандата общински съветник в листата на БСП.

 

 

Интервю на Ангел АТАНАСОВ

- Г-жо Александрова, вие сте първата жена кмет в историята на гр. Левски. Това носи ли ви някакво допълнително самочувствие?

- Приемам този факт като нещо съвсем нормално. Няма голямо значение дали кметът е мъж или жена. Въпросът е човекът на този пост да работи, да милее за града си и ежедневно да се ръководи от желанието нещата да се променят в положителна насока. Това, че съм жена, в някои ситуации ми помага - хората не се боят от мен и споделят повече неща, отколкото биха споделили с кмет от силния пол.

- Първите 100 дни на вашето управление минаха. Какво успяхте и какво не успяхте да свършите през това време?

- Само 100 дни ли минаха? Мислех, че са много повече. Свършихме доста работа и донесохме сериозна динамика в процесите в общината. Въпреки че тези 100 дни са доста кратък срок, резултати все пак има и те се виждат с просто око по улиците на града. Приключихме миналата финансова година, изготвихме бюджета за тази, определихме приоритетите на общината. От предишната управа наследихме проекти, които към днешна дата се движат на ниво "документация". Проведохме успешно няколко обществени поръчки. Нито една от процедурите досега не е обжалвана и вече имаме избрани изпълнители по проектите, по които работи общината. Останалото е ежедневие - борба със снега и със студа и решаване на проблемите на хората по селата, свързани с досегашната тежка зимна обстановка. В с. Трънчовица, например, беше замръзнал централният водопровод. В най-студените дни трябваше да осигурим нормалния живот на хората там. Справихме се със ситуацията с помощта на ВиК. Мисля, че сравнително добре се справихме и със снегопочистването в общината.

Разбира се, има още много какво да се желае и да се прави на организационно ниво. В края на миналата година беше гласувана нова структура на общината, изготвя се и нов устройствен правилник на общинската администрация. Имам желанието да направим една сериозна оптимизация на работата на администрацията - не е необходимо тя да е многобройна, но е задължително да бъде много ефективна. Затова търся хора, които си тежат на мястото. Работата, която предстои да свършим, е страшно много.

- В началото на седмицата местният парламент в гр. Левски прие бюджета на общината за тази година. От кое перо в него се наложи да отрежете най-много средства?

- Като цяло не смятам, че бюджетът ни е прекалено орязан. По-сериозно намаление има единствено в издръжката на БКС. За съжаление тази година се налага да плащаме големи отчисления в полза на държавата заради това, че нямаме изградено регионално депо за отпадъци. Решихме да не увеличаваме местните данъци и такси, въпреки че имаме нужда от пари, които да инвестираме в подобрение на инфраструктурата на сметосъбирането.

Гласуваният общински бюджет за т. г. е 7 660 000 лв. При изготвянето му търсихме възможните икономии във всички насоки, но нито една от дейностите ни не е ощетена. За инфраструктурата ще разчитаме основно на работата ни по проекти. Инвестиционната програма на общината е в рамките на 380 000 лв. Сериозна част от тази сума ще отиде по един проект, чието изпълнение трябва да започне тази година - основен ремонт на водопровода и на настилката по улиците "Патриарх Евтимий" и "Райко Даскалов". Този проект е на стойност 1,2 млн. лв., а основното финансиране е от Държавен фонд "Земеделие". С него транзитният трафик на камионите ще бъде изведен от централната градска част. В инвестиционната програма сме предвидили и средства за полагането на трошено-каменна настилка по селата, защото там има улици, по които техниката за сметоизвозване не може да влезе.

Смятам, че цифрите, които заложихме в бюджета, са реалистични. Държавата ни делегира дейности с около 5,6 млн. лв. Запазихме като стойност местните приходи. Имам обаче едно на ум за тях. Районът ни доста обедня и събираемостта на тези приходи не може да се гарантира на 100 процента. Спрямо м. г. бюджетът е по-свит с около 0,5 млн. лв., но е по-добре да търсим начин да го преизпълним, отколкото да заложим високи стойности и да не можем да ги постигнем.

- Кои са по-важните проекти, по които ще работите през тази година?

- Най-големият като финансово изражение проект е изграждането на пречиствателна станция за отпадните води в гр. Левски, който предвижда и 100-процентово завършване на канализационната и водопроводната мрежа на града. Стойността му е 43 млн. лв. В момента по него тече една процедура за избор на проектант-консултант. На практика имаме и избрани изпълнители.

Не е малък и проектът за изграждане на водопровод на с. Малчика - там инвестицията е 5 млн. лв. По него все още вървят комисии за избор на изпълнители, надзор, управление на проекта. Не губим и ден по процедурите, защото проектът е спечелен още през 2009 г.

Важен е и проектът за оводняване на стари корита на р. Осъм, който е към екоминистерството. Договорът беше сключен преди месец - и по него не сме загубили дори ден. В момента сме в процедури по избор на всички позици по него, за да може най-късно от лятото да стартираме изпълнението.

Тепърва започваме да разработваме проекти за реконструкция на общински пътища и улици, с които ще кандидатстваме за финансиране през 2013 г. Имам и идея да наситим общината с видеокамери, тъй като според мен местните хора не са добре защитени. Ще я разработим в отделен проект.

- Много от някогашните големи предприятия в общината вече не съществуват. На какво се крепи сега местната икономика?

- Крепи се основно на земеделието. От фирмите само оранжериите "Гимел" работят долу-горе добре. "Бултрекс" сви доста обема на дейността си. Предприятието за тръби "Есмос" също работи с малка част от капацитета си. Въобще, цялата ни промишленост е в тежка ситуация. Земеделските кооперации останаха най-сериозните ни работодатели.

Миналата седмица бях в Германия по покана на фирма "Биогаз Норт", която разработва станции за производство на биогаз. Мисля сериозно в насока как да използваме техните съвременни технологии в община Левски и постепенно да започнем да разчитаме на възобновяеми източници на енергия. Нямаме регионално депо за отпадъци, но изграждаме такова с още пет общини в землището на с. Санадиново, Никополско. Вместо да плащаме за извозването на някои от отпадъците, можем да ги използваме. В района ни има достатъчно зелена маса и достатъчно животни, за да осигурим суровина за средно мощна станция за биогаз. При нас такъв проект може да се осъществи по линия на публично-частното партньорство или можем да търсим направо външен инвеститор. Технологията наистина е скъпа, но пък инвестицията се изплаща в рамките на 5 - 7 г. Смятам, че такава задача не е непосилна за община като нашата. Разбира се, ще ни е необходима и помощ, защото все още по тази тема у нас има много чисто законодателни неизвестни. Технологията все още не е много развита и позната в България.

- Градът ви е известен с високия процент на ромското население. Успявате ли да балансирате между проблемите на различните социални групи?

- До момента не е имало някакви сериозни конфликти, в които да се е налагало да правя някакъв сложен баланс. Опитвам се да съм в помощ на ромите така, както и на всички останали хора в общината. С тях сериозно работим по програма "Развитие", която дава възможност за едногодишна заетост. За съжаление обаче все повече българи също се ориентират към тази програма. Безработицата е най-големият проблем на общината. Всичко останало все някак ще се нареди. Трябва да намерим варианти да привлечем инвестиции и да разкриваме нови работни места. Сериозно ще работим и в сферата на социалните услуги. Направихме собствен проект за изграждане на Център за обществена подкрепа. По преценка на държавните органи в нашата община трябва да изградим Център за деинституционализация, т.е. да приемем при нас 7 - 8 деца с увреждания от социални домове, и да направим Център за социална рехабилитация. Ромите са хора като всички останали и нямат нужда от специално отношение. Приехме програма за интеграцията им, но тя не е достатъчна като отговор на моето желание да работим заедно. Искам тяхната махала да стане като всеки останал квартал. Самото понятие "махалата" да изчезне като символ на нещо, което е неблагоустроено, което не е добре почистено, и нещо, което трябва да избягваме. Улица "Райко Даскалов", за чиито ремонт вече стана дума, минава точно през ромския квартал. Покрай нея ще се благоустрои и този район на града - има възможност за изграждането на детски площадки, зелени площи, парк и др. Ромското и българското население трябва да живеят при еднакви условия и това вече е предпоставка за истинска интеграция.

- Вие сте юрист с 10-годишна адвокатска практика, а вашата професия е доста добре платена. Защо решихте да влезете в политиката?

- Влизането ми в политиката за мен беше по-скоро предизвикателство. Лично за себе си имах различни варианти за реализация. Но не можех да приема, че хората в гр. Левски са оставени да живеят като в някакво село, което е втора ръка. И преди, и сега не мога да приема, че името на града ни се свързва само с някакви неприятни случки, с някакви тъмни субекти и с неремонтирани пътища - това се върти постоянно в публичното пространство чрез централните медии. Много обичам този град - тук съм се родила и тук съм израснала. Голямото ми желание е хората да разберат, че ние не сме заден двор нито на Плевен, нито на Велико Търново, нито на Свищов, нито на Белене. Искам Левски да стане приятно място за живеене и младите хора да спрат да бягат от него.

- При този голям избор на политическия "пазар" у нас избрахте БСП. Защо?

- Преди местните избори през 2003 г. представители на БСП ме поканиха да вляза в листата на общинските им съветници. Съгласих се, но им казах, че политиката не ми е присърце и ако искат, ще вляза в листата като гражданска квота. Така и стана. Когато започнаха заседанията на общинския съвет, видях, че представителите на БСП се опитват наистина да свършат нещо полезно. Никога не теглеха чергата към себе си, никога не прокарваха собствени интереси. Без значение как стои един въпрос чисто политически, се опитваха да го решат като хора и като граждани. Просто се държаха нормално и защитаваха своето мнение. С годините постепенно реших, че си струва да стана член на тази партия. На изборите през 2007 г. представителят на БСП в община Левски загуби балотажа и си подаде оставката като председател на организацията. Избраха мен за председател и така влязох още по-активно в политиката.

- Маргарет Тачър и Ангела Меркел са доказателство, че в политиката женската ръка може да бъде и желязна. Коя от двете е ваш фаворит?

- Харесвам ги и двете. Особено Маргарет Тачър, която винаги ми е била изключително интересна като политическа фигура. И двете са представители на консервативни партии. Дясната политика като отношение към финансовите средства и към тяхното изразходване не ми е чужда. Не съм популист по душа и по начин на мислене. Но разбира се, винаги търся отговор на въпроса как една или друга финансова мярка ще се отрази на живота на хората - за мен социалният елемент е важен.

Уважавам много и Тачър, и Меркел - има какво да научи човек от тях.

 

  


върни се в НАЧАЛО