СЕДМИЧНИК ЗА НОВИНИ, АНАЛИЗИ, КОМЕНТАРИ И ОЩЕ НЕЩО...                                                         "BG Север" - брой 7  (17 - 23 февруари 2012 г.)

ЗАЩО ПОКАНИХМЕ


Доц. Димитър Стойков

 

Изминаха 100 дни от управлението на новия кмет на Плевен. С него разговаряме за състоянието на общината, в което я е приел, за първите проблеми, с които се сблъсква, за управленската му визия, за политическата конфигурация в общинския съвет, за приоритетите през мандата...

 

Държа на екипния принцип
в работата

 

Доц. д-р Димитър Стойков е роден на 9 април 1959 г. в Провадия. Родителите му са железничари. Гимназия завършва в Горна Оряховица. През 1995 г. се дипломира във Висшия медицински институт в Плевен. До 1991 г. работи като ординатор в транспортната болница в Горна Оряховица, след това започва работа в Първа хирургична клиника на УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен. През 2000 г. защитава първата си дисертация и е избран за извънреден доцент, през 2003 г. - за редовен доцент към катедра "Хирургични болести", началник на Централен операционен блок. 2004 - 2005 г. е директор на УМБАЛ, след това ръководител катедра "Сестрински и акушерски грижи" - основата, върху която се изгражда бъдещият факултет "Здравни грижи" към Медицинския университет. След това е избран за декан на факултета, а от 28 септември 2009 г. до преди да стане кмет е директор на УМБАЛ. През юли 2011 г. защитава втората си дисертация и става доктор на медицинските науки, в момента е в процедура на хабилитация и участва в конкурс за професор към МУ.

Женен, с едно дете. Съпругата му и дъщеря им също са лекари.

 

Интервю на Иван ДАЧЕВ

- Доц. Стойков, какви бяха за вас първите 100 дни от управлението ви?

- Честно казано, първите два месеца бяха кошмарни, признавам си. Нямах опит в бюджетно предприятие и първият ми стрес беше как може да нямам пари за заплати при положение, че по сметките на общината имам 5,4 млн. лв. Оказа се, че това са пари, които не са собственост на общината и не можем да разполагаме с тях. Проведох срещи в Министерство на финансите, оттам ми казаха, че проблемът си е мой. Все пак успяхме да излезем от ситуацията, за ноември платихме заплатите, за декември дадохме аванс. Следващият проблем се оказа кадрови. Аз поканих много хора от общинската администрация да работят в екипа ми - не скривам, че в тази администрация имаше и още има много добри специалисти. Но за съжаление някои от тях отказаха да работят с мен и с новото ръководство. Нещо повече - спъваше се нашата работа. Някои от хората ме посрещнаха на нож, открито показаха нежелание да работим заедно и пожелаха да напуснат. Но мисля, че за по-малко от два месеца принципно ние успяхме да изградим новия екип. Не скривам, че в него има нови служители, но в избора на екип винаги съм се ръководил от един основен принцип - за дадената позиция ми трябва добрият професионалист.

- От СДС директно ви обвиниха в политическа чистка...

- За мен е изключително важно в тази обстановка да имам добри професионалисти, без значение на тяхната партийна принадлежност. И така подходих за всички възлови места. Даже там, където имаше смени, много често местата ги заеха следващите в йерархията. Аз имам интерес от това. Важно е за всички нас, за община Плевен в администрацията да работят добри специалисти. Ръководните, възловите позиции в общината вече са заети, провежда се новата политика, изгражда се нова система за документооборот, работя много добре с юридическия отдел, връзките в общината и движението на документите се изчистват. Един от основните недостатъци на старата администрация е бил, че много от дирекциите и отделите са работели сами за себе си. Аз държа всички да работят в екип, да има синхрон.

- Успявате ли засега да постигате целите си във времето?

- Сега изграждаме вътрешноинформационнна система, ще въведем електронно администриране в общината. В този период успяхме да препотвърдим сертификацията по ISO на общинската администрация. Остава да се проведе подборът на служителите в останалите нива, но в общи линии екипът на общината е сформиран. Обсъдихме и проблемите в Общинския инспекторат. Той е с твърде висока численост - 67 човека, от които 13 ще бъдат съкратени, като същевременно ще направим някои структурни и организационни промени, за да стане по-ефективна работата на инспекторите. Подлежат на основна реформа и "Паркинги и гаражи" (за промените там "BG Север" подробно писа в предния си брой - б. а.).

- Кои са приоритетните проекти, по които ще работи общината?

- Имаме доста проблеми, наследени от г-н Зеленогорски, особено тежки са по проекта в областта на транспорта. Нашето участие е изключително високо - 10,5 милиона, които представляват почти 33% от цялата стойност на проекта. Не мога да разбера по какъв начин се е стигнало до това високо участие, идеята ми е да намалим процента на нашето участие за сметка на увеличаване дела на средствата, които се финансират по програмата. Изключително много проблеми имаме и с проекта за депото за битови отпадъци. Една фирма прави един проект, той се отхвърля със 77 забележки, друга фирма прави друг, който пък се разминава тотално с комплексното разрешително по първия проект. Сроковете са изключително кратки, от Министерство на екологията и водите ни казаха, че трябва да се вземат драстични мерки за спасяването на този проект. Въпреки че са дадени изключително много средства за подготвянето му, ще се наложи да вложим още пари, за да намерим фирма, която да ликвидира всички разминавания и забележки, за да можем да представим този проект.

Успяхме да спечелим съвместно с областната управа проект за туризма на стойност над 5 млн. лв., работим по още 6 проекта. Спасихме и проекта за водния цикъл, в който влязохме заедно с община Долна Митрополия. Само за Плевенска община са предвидени над 50 млн. лв.

- Бюджет 2012, който изготви вашият екип, като че ли не се различава много от предходния. Кои са новите моменти в него?

- Аз не съм съгласен с Найден Зеленогорски, че това е копи-пейст на неговия проект. Напротив. Нашият бюджет е коренно различен от този на предишното общинско ръководство. На първо място, той е реалистичен. Досега община Плевен изготвяше бюджети, за които дори изготвящите ги са знаели, че приходната им част не може да бъде реализирана, не е реална. Изготвянето на един такъв бюджет с висока приходна нереална част е водел до неоправдани разходи и когато стане ясно, че не може да бъде изпълнен, започват да се търсят средства и най-лесното решение е било да се посегне на сметката за чистота. Само за последните две години от тази сметка два пъти са гласувани по 2 милиона и в момента общината трябва да върне още 3 400 000 лв. Защото те са необходими за изграждането на ново депо. Друг проблем, пред който е изправен настоящият бюджет, е че от юли месец започва изплащане на главницата по кредита и за тази година трябва да осигурим около 2 милиона лева заедно с лихвите.

Настоящият бюджет може да се каже, че е рестриктивен единствено по отношение на общинската администрация. Ние сме с твърдото намерение да извършим 15%-ното съкращение, което беше препоръчано от Министерство на финансите. Не мога да допусна намаляване на заплати и да пускам администрацията в неплатен отпуск. През последните години броят на служителите в общината рязко се увеличи и смятам, че съкращенията ще повишат ефективността в работата на администрацията.

Искам да подчертая още един много съществен момент - може би ние сме единствената община, която в тези условия си позволява да намалява масовите данъци. Сумарно намалението на такса смет и частичното увеличение на данък сгради доведе до едно 9%-но намаление на вноските на семействата примерно за един апартамент с плащ от 63 кв. метра. Има данъчно облекчение и за фирмите, което се надявам да им позволи да разкриват нови работни места, както и да привлечем инвеститори отвън. Друга важна отлика на сегашния бюджет е, че макар сумарно да е намален, ние не само че не намаляваме, а увеличаваме средствата за здравеопазване, за социални дейности, за култура и за спорт. Така че в тази насока смея да твърдя, че нашият бюджет коренно се различава от този на предишната общинска администрация.

- Мнозинството в местния парламент се формира от съветниците от ГЕРБ и група "Център", в която има представители на четири малки партии. В публичното пространство тези хора се свързват с икономически интереси и кадрови претенции. Опитват ли се да ви "извиват ръцете", как успявате да поддържате това мнозинство?

- Още когато получих подкрепата на група "Център" между първия и втория тур предварително аз казах, че съм съгласен да работя с всички партии и общински съветници, които желаят да работят за Плевен. Действително аз получих и от четирите партии подкрепа за балотажа, получавам подкрепа и в общинския съвет. Но тази подкрепа е на базата на това, че ние открито обсъждаме всички проблеми с тях. Те имат своите различия и мнения и в някои от гласуванията не гласуват с нас. С тях работя на принципа на равнопоставено партньорство. Смятам, че отношенията ни ще бъдат коректни, като категорично заявявам, че няма да допусна извиване на ръце, поставяне на ултимативни искания във връзка с един или друг финансов интерес на някого от тази група. На първо място ще бъдат интересите на общината.

Аз съм готов да работя не само с представителите на група "Център", но и с всички други в местния парламент, които имат идеи, които предлагат реализирането на проекти в полза на общината.

- Ако групата на Найден Зеленогорски категорично се обяви за опозиция, то БСП прие да участва в ръководствата на ОбС и на някои комисии, но в същото време не винаги подкрепя вашите предложения. В крайна сметка в Плевен ГЕРБ и БСП в коалиция ли са, както се говори, или социалистите са по-скоро и те в опозиция?

- Аз пък искам да ви припомня ситуацията, когато между първия и втория тур Сергей Станишев прикани открито всички членове на БСП да гласуват за Найден Зеленогорски. Означава ли това, че БСП е в категорична опозиция и не желае да работи с новото общинско ръководство? Аз определено смятам, че въпреки призоваването на Станишев голяма част от членовете на БСП подкрепиха моята кандидатура. По същия начин, както към група "Център", подхождам и към групата на социалистите. Спор няма, че ние се различаваме много по отношение на програми и виждания, но за мен е по-важно друго - да минават идеите, които са позитивни за Плевен, независимо откъде идват. Така работя и с кметовете на населените места в общината, независимо от коя политическа сила са издигнати и подкрепени.

- Продължавате да оперирате в болницата и да преподавате на студентите. Ако трябва да степенувате по важност за вас трите ангажимента - кметския, лекарския и преподавателския, как бихте ги подредили?

- Когато приемах предложението да се кандидатирам за кмет подчертах, че няма да се откажа да оперирам. 27 години градих кариера и, честно казано, тя напълно ме удовлетворява. Казах го и във връзка с питанията, които възникнаха и в общинския съвет, искам още веднъж да подчертая: аз съм избран за кмет, не съм лекар в момента. Основното и най-важно задължение, за което отива 95% от потенциала ми, е работата в общината. Смея да твърдя, че не съм върнал нито един общински съветник, кмет, бизнесмен или човек, който е искал среща по важен за общината проблем. В следващите 4 години за мен това е важното - да изляза с чест от тази ситуация, да мога да се изправя пред плевенчани и да кажа: за тези години успях да направя това и това. Истина е, че оперирам, но много по-малко от преди. Може би ще намаля още оперативната си активност, голяма част от пациентите си аз прехвърлям на колегите. Имам екип, който може да се справи с голяма част от операциите в тежката и голямата хирургия. Аз ще се включвам само при изключително рискови пациенти.

Така че на първо място за мен са кметските задължения, на второ - оперативната активност и на трето място - преподаването ми, което също редуцирам. Досега водех по 3 - 4 курса лекции, сега запазвам лекциите си само при студентите по медицина англоезично обучение.

Но не скривам, че след като изляза от общината, ще се върна към работата си. С бялата манта се чувствам най-добре. Ще се върна като опериращ хирург в клиника. Смятам, че работа винаги ще си намеря, само да са ми здрави очите и ръцете.

 

  


върни се в НАЧАЛО