СЕДМИЧНИК ЗА НОВИНИ, АНАЛИЗИ, КОМЕНТАРИ И ОЩЕ НЕЩО...                                               "BG Север" - брой 43  (2 - 8 декември2011 г.)

 ЗАЩО ПОКАНИХМЕ


 

Иво Радев

 

С новия окръжен прокурор на Плевен Иво Радев разговаряме за новото предизвикателство пред него, за работата в Окръжна прокуратура и промените, които предстоят.

 

 

Промени в Окръжна прокуратура ще има, затова ми е гласувано доверие

 

Иво Радев е роден на 12 септември 1972 г. в Плевен. Завършва спортно училище, паралелка "Футбол". Отбива военната си служба в Школа за запасни офицери в Шумен и е офицер от запаса. Завършва право в икономическия университет във Варна, а по-късно и специалност "Финансов мениджмънт" в Стопанска академия - Свищов. Владее английски език. Работи в районна прокуратура - Плевен, от 1998 г. През 2005 г. става неин административен ръководител. Преди дни Висшият съдебен съвет (ВСС) го избра за окръжен прокурор в Плевен.

Женен, с две деца - момиче и момче.

 

Интервю на Поля ТОМОВА

 

- Г-н Радев, какви бяха мотивите, довели до решението да се кандидатирате за поста окръжен прокурор?

 

- Седем години и половина ръководех Районна прокуратура - Плевен. Там постигнахме много и най-вече успяхме да спечелим вярата и доверието на плевенската общественост в справедливостта. Постигнахме го заедно с всички мои колеги прокурори и административни служители. Успях да изградя един дисциплиниран, работещ и сплотен колектив. Прецених, че е време да настъпи някаква промяна в кариерното ми развитие, както и да дам възможност за промяна в ръководството и на Районна прокуратура - Плевен. С проявената във времето принципност и положителни резултати бях спечелил доверието и подкрепата на ръководството на прокуратурата на България, на Инспектората към Висшия съдебен съвет и на самия кадрови орган на съдебната система. В първите конкурси за окръжен прокурор не взех участие. Впоследствие обаче реших да се кандидатирам за поста и в случай, че бъда предпочетен, да пренеса и там добрите практики от Районната прокуратура, да създам една добра и приятна атмосфера за изпълнение на служебните задължения, както и условия, при които всеки прокурор и административен служител в Окръжна прокуратура да ходи с удоволствие на работа.

 

- С какви чувства оставихте Районна прокуратура?

 

- Удовлетворен съм от дейността си там. За постигнатите добри резултати в административната дейност бях награден от ВСС. Всички колеги в Районна прокуратура са принципни и изцяло отдадени на институцията, в която работят. Смело мога да заявя, че съм спокоен за нейното бъдеще. Там няма групички и разделения, цари една приятна атмосфера. Спазват се и правилата на магистратската етика. Винаги в дейността си съм се стремял и съм полагал най-много усилия за издигане авторитета на прокуратурата. Когато съм преценявал, че е необходимо, съм предприемал и дисциплиниращи мерки, включително и най-строги. Никога не съм допускал, а и в бъдеще няма да остана безучастен към поведение, което злепоставя институцията.

 

- Кои са основните ви цели като ръководител на плевенската Окръжна прокуратура?

 

- Аз не отивам в Окръжна прокуратура, за да уча колегите как да работят. Уверявам ви, че те това го знаят отлично. Лично аз съм се учил в дейността си от почти всеки от тях. Всеки един от тях е доказал се през годините професионалист. Аз отивам там да създам едно обединение, защото е недопустимо в една единна институция да съществуват разделения. Искам и на окръжно ниво да се разбере, че в една такава война няма печеливши. Всички са губещи. И най-вече в случая губи авторитетът на прокуратурата.

 

- Ще промените ли нещо в досегашната работа на Окръжна прокуратура?

 

- Разбира се. Затова ми е гласувано доверие, което аз съм длъжен да оправдая. Първо ще заложа на ясни принципи и на равно отношение към всеки. При мен няма вариант на тропане по масата или така съм решил аз. Показал съм, че мога да изслушвам, да вземам трудни решения и да поемам отговорност. Винаги в дейността си съм спазвал йерархията в прокуратурата. Отнасял съм се с уважение и респект към ръководството й, като ще се старая възникналите проблеми да ги решаваме ние и при нас. Недопустимо е лични отношения например да създават недобра атмосфера в работата на една такава институция. Всеки един от нас, който е избрал тази професия, е наясно, че тя има определени изисквания. И всеки трябва да се съобразява с това.

 

- Как ще коментирате информацията, че българската прокуратура е една от най-добре финансово и кадрово обезпечени прокуратури в Европейския съюз?

 

- Член съм на Националната прокурорска мрежа за международно правно сътрудничество. Участвал съм в доста международни обучения и семинари и съм се срещал с много колеги от Европа. Знам в други държави как са обезпечени прокурорите и не съм сигурен, че българската прокуратура е най-добре обезпечената в ЕС. Сигурен съм обаче, че прокуратурата на България е една от най-дисциплинираните и най-добре работещите структури в държавата. И ако всички други органи си изпълняваха задълженията, както това правят българските прокурори, държавата ни щеше да има по-различен облик.

 

- Защо тогава общественото мнение за работата на съдебната система е негативно?

 

- Общественото мнение в момента в България е негативно към всяка институция. Коя област в момента е перфектна - здравеопазване или образование, или някоя друга? Страната ни изживява труден, но нов етап в своята история. Явно той трябва да бъде преодолян, за да бъде възвърнато отново общественото доверие. Моето скромно мнение е, че нещата се развиват положително, но разбира се, е необходимо време. При една добра, прозрачна и ясна работа на прокуратурата общественото мнение би било друго. И аз съм сигурен, че това ще се случи.

 

- Как ще отговорите на очакванията на обществото за по-добра работа на прокуратурата?

 

- С пълна отдаденост от своя страна, принципност и изострено чувство за справедливост. Това очаквам и от своите колеги.

 

- Вашият предшественик бе обвиняван, че няма и едно дело по време на мандата си. Вие ще влизате ли в съдебната зала?

 

- Вече дори се наложи извънредно да вляза. Включих се и в графика за явяване в съдебни заседания и даване на дежурства и през декември. Така ще продължа и по-нататък. Без излишна скромност мога да кажа, че съм динамичен и делови човек и колкото и да съм административно натоварен, няма да допусна да се превърна в един чиновник, който само се подписва. Няма да позволя и да загубя качествата си на наблюдаващ прокурор, да продължа да участвам в разследвания, да изготвям обвинителни актове и да ги защитавам в съда. При всяка възможност ще се явявам във въззивни заседания, откъдето ще придобивам впечатления за поведението на прокурорите от районните прокуратури в съдебна зала и за качествата на техните актове.

 

- Успяхте ли да установите какво е състоянието на прокуратурата, има ли забавени дела, има ли равнопоставеност в работата на прокурорите и дали някой е по-натоварен, а друг не толкова?

 

- Аз знам какво е състоянието на плевенската прокуратура. Тук работя от 13 години. Знам, че поемам една трудна, но същевременно добре работеща структура, поемам я от един достоен човек. Дълбоко вярвам в личния разум и реалната преценка на всеки. Забавени дела няма, всички са в законовия срок. Старите дела също са изчистени. Относно равнопоставеността просто технически не е възможно всички прокурори в прокуратурата да бъдат абсолютно равно натоварени. От години насам постъпващите в прокуратурата материали се разпределят на случаен принцип чрез компютър по предоставен от ВСС електронен програмен продукт, т. е. технически субективна намеса е изключена. Обособени са няколко групи с различен процент натовареност на фигуриращите в съответната група прокурори. Обсъдих с колегите така обособената натовареност и с оглед осигуряване на справедливо натоварване при прилагане на принципа за случайно разпределение на преписките и делата ще създам известни промени в съответните групи и проценти.

 

- Какви трябва да са критериите за работа на един прокурор? Как обществото да разбере дали той си върши работата?

 

- Първо трябва да е принципен. Да се ръководи само и единствено от закона, да спазва йерархията в прокуратурата и указанията на нейното ръководство. Тогава нещата са лесни. Стане ли един прокурор зависим, било то икономически, политически или по какъвто и да е друг начин, загуби ли своята независимост, той е изчерпан за системата и рано или късно ще я компрометира, пък и себе си. Никога не бих проявил снизхождение към разни заигравания и повърхностно изпълнение на служебните задължения.

 

- Ще промените ли нещо във връзка с отразяването на дейността на прокуратурата в медиите?

 

- Окръжна прокуратура - Плевен, има официален сайт, който е изцяло обновен и осъвременен. Залагам много на него и приканвам обществото да го посещава. Уверявам ви, че във времето оттам ще започнат да се виждат положителните неща, ще се вижда, че Окръжна прокуратура - Плевен, работи и нейният труд има резултат. На нас ни е необходим един положителен пиар на дейността и спазвайки възприетата медийна политика на Главна прокуратура, ние с удоволствие ще довеждаме до знанието на плевенската общественост нашите успехи.

 

- Как работите с МВР, със съда и с новата кметска власт?

 

- Нашата работа е тясно свързана с работата на МВР. Затова се радвам, че досега са се поддържали едни добри отношения. Така и ще продължат. Отдавна екипният принцип на работа в хода на разследванията е утвърден, работим при пълно разбирателство, взаимно доверие и синхрон. Отнасям се с огромно уважение към онова, което правят органите на МВР, към усилията и резултатите от тяхната работа. Приятел и състудент във втората си магистратура съм с председателя на Окръжен съд - Плевен, като съм в добри отношения и с всички други колеги.

Не се познавам и до сега не съм контактувал с новия кмет на нашия град, но с удоволствие бих го направил при първа възможност.

 

- Амбициозен човек сте. Докъде се простират амбициите ви?

 

- В момента моята кауза е една - Окръжна прокуратура - Плевен. Мисля, че имам реална представа за себе си и изградена ценностна система. Човек не трябва да се самозабравя и да се взима прекалено насериозно.

 

- Виждате ли се в политиката?

 

- Нямам такива амбиции.

 

- Ще ви остане ли време за семейството сега?

 

- Семейството ми отдавна е свикнало с моя обем на ангажименти и отговорности. Разбират ме и ме подкрепят. За мен няма по-приятно прекарано свободно време от това с тях.

 

- Какво ви носи най-голямо удовлетворение извън работата?

 

- Вече го казах - да виждам как растат децата ми, да бъда с тях и със съпругата си. Завършил съм спортно училище и всеки ден спортувам. Играя футбол и тенис на корт. За съжаление не ми остава много време за приятелите, но които са истински ме разбират и не ми се сърдят.

 

 


върни се в НАЧАЛО