СЕДМИЧНИК ЗА НОВИНИ, АНАЛИЗИ, КОМЕНТАРИ И ОЩЕ НЕЩО...Брой 30       (2 - 8 август 2011 г.)

 ЗАЩО ПОКАНИХМЕ ...


сн. авторът

Румен Цачев

 

Председателят на общинската избирателна комисия твърди, че членовете й въпреки различната си политическа принадлежност не се делят по партиен признак и са амбицирани да си свършат добре работата за успешното провеждане на вота в Плевенска община.

 

Разчитаме на медиите да разяснят на хората начина на гласуване

 

Румен Цачев е роден през 1962 година в Плевен. Юрист по образование. Работи в София. Председател на общинската избирателна комисия в Плевен.

Семеен, с една дъщеря, която учи право в столицата.

 

Интервю на Поля ТОМОВА

- Г-н Цачев, лесно ли приехте предложението да бъдете председател на общинската избирателна комисия (ОИК), при положение, че живеете и работите в София?

- Какво да ви кажа. Както знаете, във всяка една общинска избирателна комисия има квоти на парламентарно представените политически партии, плюс НДСВ, тъй като те нямат представител в нашето Народно събрание, но имат депутат в европейския парламент. Това им дава право на един човек в общинските избирателни комисии. Така че излъчването на всички членове на комисията е по предложение на съответните общински ръководства. 12 човека сме от квотата на ГЕРБ и аз съм един от тях. В тази посока и по този начин ми беше направено предложението. Приех го, въпреки че това ще ми коства известни затруднения с придвижването, с времето. Приел съм вече предложението и ще работим всички в общинската комисия, за да си свършим работата както трябва.

- Колко партии и кандидати се регистрираха до този момент (интервюто е взето на 27 август - б. а.)?

- На този етап имаме регистрации на партии, на местни коалиции, създадени специално за изборите, на инициативни комитети. Към настоящия момент има доста интензивна работа във връзка с регистрацията. Имаме заявления за участие в изборите за кметове на села 29 на брой, от тях 24 са на политически партии, две на инициативни комитети за издигане на кметове и три - на местни коалиции. За кмет на община Плевен имаме постъпили 25 заявления, от тях 22 - на политически партии, три са на местни коалиции. 35 са постъпилите заявления за кандидатури за общински съветници, от тях 28 са на политически партии, три местни коалиции са подали заявления за регистрация и четири инициативни комитета за издигане кандидатури на независими кандидати за общински съветници. Спецално за инициативните комитети законът казва, че от трима до седем души могат да учредят инициативен комитет и да издигнат кандидатура за независим кандидат, било то за общински съветник, за кмет на село и кмет на община. До този момент сформираните инициативни комитети отговарят на изискванията - има такива и с три, с пет, шест и седем човека. Към тях се прилагат съответните документи, които са описани в Изборния кодекс, има ги като приложения и в сайта на ЦИК. И в тази посока ние тук, на място, сме извършили регистрация. Там, където има недостатъци или пропуски, сме дали съответните указания, хората от инициативните комитети са ги отстранили, след което вече са редовни. След регистрацията се представя подписката от хора, които с имената и подписите си декларират и показват, че подкрепят съответния независим кандидат. Изискванията за кмет на община са минимум 2 000 подписа, за общински съветник - минимум 1 000, а когато става дума за кмет на кметство - минимум една пета от населението с постоянен адрес, но не повече от 500 избиратели като горна граница. В един последващ момент инициативните комитети ще трябва да представят тези подписки, те съответно се проверяват дали са действителни чрез ГРАО и по този начин приключва регистрацията и издигането на независимия кандидат. Така че на този етап ние регистрираме комитета съобразно изискванията на Изборния кодекс, а впоследствие всеки кандидат трябва да представи подписка с лицата, които го подкрепят.

- Имаше ли много пропуски в документацията на партиите и коалициите към момента и дали комисията е отказала регистрация?

- Голяма част от заявленията и документите, подадени към момента, отговарят на изискванията на закона. Там, където е имало пропуски, ние в комисията, за да не пишем писмени указания какво не е както трябва, практикувахме следното - даваме устни указания на място, като се стремим да обхванем всичко, което касае регистрацията, и след нашите указания и отстраняване на пропуските, които бяха чисто формални, ние приемахме заявленията и правихме регистрацията. В общи линии непълнотите и нередовните документи бяха едни и същи. Представяха се например удостоверения от банки, където има изискване за откриване на банкова сметка на лицето или на местната коалиция. Тази банкова сметка по закон обслужва само предизборната кампания. Един от често срещаните пропуски беше, че се представяха удостоверения за разкрита банкова сметка, но няма изричния текст, където е посочено, че тази сметка ще обслужва предизборната кампания на лицето или на местната коалиция. Тоест, когато е инициативен комитет, банковата сметка се разкрива на името на човека, който инициативният комитет определя да го представлява. Други формални пропуски бяха по-скоро технически грешки в документацията - дребни, но важни, защото са от значение за регистрацията. Например - за регистрация на кметове на кметства от дадена партия имаше сбъркани имена на населеното място. Това е важно от гледна точка на това, че комисията би могла да откаже регистрация, а за партията е важно точно това - да получи тази регистрация. Ясно е, че това са по-скоро технически грешки, но те трябваше да бъдат отстранени. Имаше и некоректно попълване на някои от документите, които не са малко, особено когато става дума за инициативен комитет или за местна коалиция. Така че общо взето нямаше кой знае какви пропуски и смятам, че се справихме успешно към този момент на кампанията.

- Сработихте ли се вече в комисията и как върви работата към момента?

- Ние започнахме работа и комисията влезе в правомощията си на 19 август. Първото опознавателно заседание направихме на 18 август - да се видим кои сме, какви сме, да имаме някакви най-общи насоки за работата. След това вече приехме поредица от решения, свързани с организацията на работа, с реда, с изискванията на изборния кодекс точно в посока на работата на общинските избирателни комисии. Мисля, че успяхме да създадем добра организация за добра работа. Трябва да споделя, че работата ни не е никак лесна, тъй като самият кодекс е нов, тепърва се прилага и тепърва ще си види как работи.

- Кои са новите моменти?

- Аз за нови моменти не бих могъл конкретно да кажа. Изборните закони, които досега работеха, са отменени с този кодекс. Целият изборен процес за всички видове избори е събран на едно място. Кодексът е доста детайлен, доста подробен и по този начин се избягват някои неясноти в изборния процес. Трябва да кажа, че Изборният кодекс е и доста обемист и тепърва всички, дори и тези, които имат опит как протича изборния процес, се запознават с него. Има нови моменти, които комисията така или иначе трябва да знае, тъй като постоянно възникват въпроси. Има и друг момент - в комисията 12 члена са от квотата на ГЕРБ. Ние сме млада партия, хората, които са в комисията, са специалисти в техните си сфери, запознати са с материята, но независимо от това са нови в комисиите, които са работили при предишни избори. Нямат опит в предишни избирателни комисии и на практика това е една нова работа за нас. Хубавото е, че от ГЕРБ половината от членовете на комисията са юристи, което е много важно обстоятелство за работата ни, защото тя е свързана с постоянно четене на правни норми и вземане на решения съобразно законовата рамка. От представителите на останалите политически партии има само един юрист. Но пък това са хора, които имат повече опит от нас от предходни участия в комисии и ние разчитаме точно на техния чисто практически опит, натрупан във времето.

- Изборният туризъм вече започна в страната. Как ще се справите с това явление тук?

- Какво да ви кажа, аз чисто в политически план не бих могъл да давам отговори. Нашата работа е формална, имаме определени правила, към които трябва да се придържаме, и ние вървим, спазвайки тези правила, към крайния резултат - приключване на изборите и отчитане на резултатите. Има си изисквания, законът е казал - едно лице колко време трябва да бъде в съответното населено място. Щом отговаря на изискванията, включително и общите - да е български гражданин, да има навършени години, да не е лишен от изборни права - щом отговаря на изискванията, е редовен гласоподавател и неговият вот ще бъде признат и зачетен.

- Какво трябва да знае обикновения гражданин, когато отива до урната?

- Ние на практика имаме четири избора на някои места - за общински съвет, за кмет на община, кмет на кметство и за президент. В селата стават четири избора, ще има бюлетини и ще бъде посочено как се гласува. Вече има решение на ЦИК в тази посока - как се зачертават квадратчетата, за да бъде зачетен вота и да бъде действителен. Честно казано, аз се надявам на медиите и на секционните комисии на място в деня на избора, за да разяснят на хората как трябва да се гласува. Начинът, по който ще се проведе този избор, няма да е по-различен от предходните, просто хората трябва да са наясно с начина на гласуване. Предполагам, че в оставащите два месеца до изборите ще бъде достатъчно подробно оповестено какви избори се провеждат, какъв ще бъде редът, начинът на гласуване и хората най-вече чрез вас - медиите, ще получат тази информация. Всеки чете вестници, слуша радио, гледа телевизия - мисля, че в тази посока хората ще бъдат добре информирани. Дано няма умишлени опити за гласувания срещу заплащане. Лично мое мнение е, че в това отношение нещата не са отрязани и прекъснати един път завинаги. Ще има такива опити, дано да са по-малко и да нямаме проблеми при самото гласуване.

- Има ли капацитет ОИК да се справи и да отговори на всички жалби, които неминуемо ще ви засипят в изборния ден?

- Тепърва ще видим ще има ли жалби, колко ще бъдат. Ние трябва да реагираме и ще реагираме на всички постъпили жалби. Не може да се каже как ще се развият събитията в изборния ден. Капацицет като комисия имаме, чисто физически сме задължени да реагираме на всякакви такива случаи.

- Какво е за вас да сте председател на общинската избирателна комисия и каква е амбицията ви?

- Преди всичко е отговорност. Има работа, която трябва да се свърши и тя не е никак малко. Искам да споделя, че когато излезе решението на ЦИК, аз си бях планирал отпуска и бях на почивка на морето. Стоях само три дни там. Върнах се и съм тук всеки ден. В нашата работа няма амбиция. Моето желание и мое задължение, както и на моите колеги, е да се справим с работата, която сме подели за този период. Да няма жалби или да бъдат по-малко, тъй като това е един критерий за работата ни. Това е оценка за това, което правим. Няма място за амбиция, защото това е една експертна работа. Стремим се да работим организирано, конструктивно, важно е, защото ние сме екип, не се делим на политическа и друга основа. Работата е една и обща за всички. Изборите приключват, а с тях и нашата дейност. И всеки си продължава напред.

 

върни се в НАЧАЛО