Брой 27                                                  

(15 - 21 юли 2011 г.)


 

 ЗАЩО ПОКАНИХМЕ ...

 

Цветелин Цветанов

 

Войната на пътищата става все по-жестока. Всекидневно ни заливат новини за обърнати автобуси, за катастрофи, причинени от неопитни и пияни шофьори. Жертвите са десетки. Купуването на книжки става все по-невъзможно след въвеждането на видеонаблюдението по време на изпита. Регламентираните превозвачи са недоволни от нелоялната конкуренция и гледат да спестят от поддръжката на автомобилите. Закони всъщност има, но те трябва да се спазват от всички. Какво предприема ДАИ - Плевен, отговаря шефът на инспекцията.

 

Видеонаблюдението на изпитите намали

успеваемостта на кандидат-шофьорите

 

Цветелин Цветанов е роден на 4 декември 1972 година в Плевен. Завършва механотехникум в родния си град, а след това Технически университет в Габрово. Дипломира се в УНСС със специалност "Икономика и управление на индустриалното предприятие". Работил е в "Проучване и добив на нефт и газ", в "Хенкел - България", в "Луфтханза Техник" - София. От 26 ноември 2009 г. е шеф на ДАИ - Плевен.

Несемеен.

Интервю на Вяра ЦЕНОВА

- Г-н Цветанов, след инцидента с автобуса на магистрала "Тракия", при който загинаха 8 души, беше възложена масова проверка на всички автомобилни паркове в страната. Колко са проверките на автобуси, извършени от ДАИ - Плевен?

- След разпоредена от транспортно министерство от 20 юни т. г. проверка относно техническото състояние, изправността и редовността на автобусите, извършващи обществен превоз на пътници, от областна ДАИ - Плевен, са проверени 239 автобуса, като са съставени 25 акта за административни нарушения по Закона за административните нарушения и наказания. Проверката се извърши на пътя и на автогарите в градовете Плевен, Кнежа, Червен бряг и Белене. При два от автобусите е установено, че са изтекли знаците им за технически прегледи и след това не са преминали на нов преглед. При един от автобусите липсват багажни разписки, при един е установено, че водачът няма карта за квалификация, която се издава след преминато начално или периодично обучение по Наредба 41. При други автобуси е установена липса на тахографски лист, липсващи маршрутни разписания, неспазване времената за управление и почивка.

- Какви санкции са наложени за тези нарушения?

- Заради липса на багажни разписки санкцията е 200 лв. За шофьора, който няма карта за квалификация на водача, размерът на санкцията е 1 500 лв. Съставен е един акт на стойност 500 лв. за липса на тахографски лист на автобус и ако в тридневен срок глобените не предоставят шайбите, санкцията става 1 500 лв. Наложена е глоба на друг автобус заради липсващо маршрутно разписание.

- В какво точно се състоят проверките и на какви изисквания трябва да отговарят МПС-тата, превозващи пътници?

- Една проверка на автобус трае около 25 минути. Започва се с документите. Вижда се дали има знак за технически преглед - дали автобусът е преминал през такъв, като според Закона за автомобилните превози автобусите трябва да преминават два пъти годишно на преглед. Проверяват се стикерите дали тахографът е заверен. Тахографът е устройството за ограничаване на скоростта. Такава заверка трябва да се прави на всеки две години. Проверката включва актуалността на застраховката, след което се преминава към оглед на техническото състояние на автобуса. Внимателно се оглежда за износени или разкъсани гуми. Ако има разкъсани гуми следва принудителна административна мярка спиране от движение до отстраняване на неизправността. Огледът включва още проверка за спукани спирачни дискове, течове на въздух или на хидравлична течност от спирачната уредба, течове на масло от двигателя, нарушена цялост на предното обзорно стъкло и на страничните стъкла. Ако автобусът има счупени странични огледала пак се прилага принудителна административна мярка спиране от движение. След направените проверки не са установени нарушения, при които да е приложена принудителна административна мярка.

- Не само неизправните автомобили, но и неопитните шофьори се оказват потенциалните убийци на пътя. Голям проблем беше купуването на изпита за шофьорска книжка. Може ли да се каже, че след въвеждането на видеонаблюдението по време на изпита, тази практика е ограничена?

- Видеонаблюдението бе въведено от 1 октомври миналата година с Наредба 37. Оттогава действат техническите средства за видеозаписи и контрол на изпитите, както и на анонимните листовки. Така вече със сигурност няма фиктивни изпити. Освен това е гарантирана анонимността на теоретичния изпит, по време на който вече не присъства изпитващ и преподавател от автошколата, в която си карал курса, а има квестор, който се избира сутринта на случаен принцип чрез жребий. Квесторът е инспектор от ДАИ, който не е на смяна. Той влиза, проверява имена, ЕГН, след което всеки кандидат-шофьор си изтегля листовка, на която не се отбелязва нищо друго, освен верния според него отговор. На отделно листче се попълват данните на изпитвания - трите имена, ЕГН, номерът на протокола и номерата на листовките. Това листче се запечатва в отделен плик и квесторът се подписва на него по време на изпита. След това се проверяват листовките и чак накрая се отварят малките листчета с имената. По този начин се избягва възможността от купуване на изпита. Същевременно целият този процес се заснема с видеокамери, а записите се съхраняват 1 година в Централното управление на ДАИ в София в отдел "Мониторинг и превенция".

След приключване на теоретичните изпити резултатите се публикуват на табло, на което пише само трите имена на изпитвания и срещу тях "да" или "не", без да се посочват грешки или лични данни.

- След преминаването на теоретичния изпит има и практически. Там има ли същия строг контрол?

- Върху стъклото на колата е монтирана мобилна камера, която може да прави запис 12 часа. Изпит без видеонаблюдение не се провежда. Ако се появи технически проблем, изпитът се прекратява.

Факт е, че намалението на издържалите изпитите след въвеждането на видеонаблюдението е валидно предимно за теоретичния изпит.

- От есента се предвиждат още промени в теоретичния изпит. Какви са те и какво се цели с тях?

- Новото при шофьорските курсове е, че от есента ще бъдат въведени нови листовки, които ще бъдат с индивидуален баркод. Всяка от тях ще има по 45 въпроса вместо досегашните 30 с възможност един въпрос да съдържа повече от един верни отговори. Ще предстоят и други промени, но на този етап е това.

- Вероятно има изобретателни кандидат-шофьори, които все пак търсят начин да препишат. Залавяли ли сте такива?

- Дори и след въвеждането на видеонаблюдението има заловени преписвачи. Те се отстраняват от изпита и той се анулира, като след това материалите се подават към сектор "Противодействие на икономическата престъпност" и Районна прокуратура - Плевен.

Както казах, всеки изпит се наблюдава онлайн един път в самия областен отдел на ДАИ и втори път - в София. Няколко човека следят за нарушения и е почти невъзможно да има някакви интервенции.

- Намаляха ли желаещите да вземат книжка?

- Не, потокът си е същият. Намаляла е успеваемостта за вземане на изпити, най-вече при теоретичния. В Плевен има школа, в която от 13 човека, явили се на изпит, само трима са го издържали. Друг е въпросът как е взет вътрешният изпит. Явно изпити са се купували предимно в теорията, а не в практиката. Не мога да кажа категорично, защото не съм попадал на такова купуване, но щом е налице такова драстично намаление на успеваемостта, значи е имало и предпоставки.

- Общинският съвет в Плевен прие пределна цена за таксиметровите услуги. Констатирали ли сте нарушения в тази посока?

- От 26 май влезе изискването от ЗАП за пределни цени на таксиметровите услуги, като пет общини на територията на областта са въвели пределни цени. За Плевен тарифите са: 1,30 лв./км дневна и нощна, за град Левски - 1,10 лв. дневна и 1,30 лв. нощна, за Червен бряг - 1,30 лв. дневна и нощна, за Долна Митрополия - 1,00 лв. дневна и 1,20 лв. нощна и за Кнежа - 1,30 лв. дневна и нощна. Проверявани са доста таксита, но досега нямаме констатирани нарушения на пределните цени при таксиметровите услуги.

Проверяват се стикерите на автомобилите с цените. Нямаме и сигнали от граждани относно пределните цени.

- Има ли вариант да се заобикаля наредбата, като например за да се избие по-високата тарифа, се въвежда по-голяма първоначална такса? Същевременно много таксита не издават касови бележки.

- Няма такова ограничение в наредбата. Няма и сигнали на горещия ни телефон. Ако гражданите подадат сигнал на горещия ни телефон, има закони, по които да се извършат проверки и нарушителите да бъдат глобени. А относно таксиметровите услуги има доста актове, съставени от ДАИ - Плевен..

- Те вероятно са свързани с нерегламентираните превози?

- От началото на годината имаме съвместни акции със сектор "Противодействие на икономическата престъпност" към ОД на МВР - Плевен, и Пътна полиция относно проблема с нерегламентираните превозвачи и таксита. Имаме три автомобила, които са спрени от движение, съгласно приложената административна мярка. Спрени са от движение за срок от шест месеца или до отстраняване на нарушението. На водачите са съставени актове, че извършват превоз без удостоверение за извършване на обществен превоз на пътници. Съвместните операции с КАТ и Икономическа полиция ще продължат.

- Проблемът не може да се реши, докато гражданите предпочитат да използват услугите на нерегламентираните превозвачи. По-удобно им е да ги вземат от домовете им и да ги връщат отново там, независимо, че за услугата не получават касов бон.

- Доста е удобно, никой от тях не признава, че ползва услугите на тези автомобили. Дори при проверките гражданите продължават да отричат, че се возят така. Но трябва да се осъзнае, че въпреки удобството да те вземат от вкъщи и да те закарат до работа, билетът, който се издава от регламентираните превозвачи, е застраховката на пътника при евентуален инцидент на пътя. В частната кола няма кой да поеме тази отговорност.

 

върни се в НАЧАЛО