Брой 21                                                  

(3 - 9 юни 2011 г.)


 

 ЗАЩО ПОКАНИХМЕ ...

 

Светла Елмаян

За продължаващите протести на фармацевтите на регионално ниво, както и за националния протест в София на 27 май т. г., разговаряме с председателя на Регионалната фармацевтична колегия към Българския фармацевтичен съюз в Плевен Светла Елмаян. Тя дава отговор на въпроси като какви са проблемите в бранша и има ли нагласа у управляващите те да бъдат решени. Елмаян обяснява начина за формиране на цените на лекарствата и защо се получава това разминаване в отделните аптеки, говори за взаимоотношенията на фармацевтите с лекарското съсловие, със здравната каса и с пациентите.
 


Във фармацевтичния бранш играят лобистки интереси

Светла Елмаян произхожда от известен фармацевтичен род. Завършила е висшето си образование в Медицински университет - София, специалност "Фармация" през 1976 г. В началото работи в Аптечно управление - Плевен. По-късно става експерт по фармация към Регионалния център по здравеопазване. Продължава трудовия си стаж в склад във "Фарма експрес". Светла Елмаян е председател на Регионалната фармацевтична колегия към Българския фармацевтичен съюз в Плевен. Упражнява професията си с желание, обича контактите с хората.
Омъжена, с едно дете.


Интервю на
Емилия КАРАБУЛЕВА


- Г-жо Елмаян, защо фармацевтите бяха принудени да излязат на улицата и да протестират?


- Прави впечатление, че почти всяка година се променя Законът за лекарствените средства в хуманната медицина. С това се ангажираше всяко правителство досега. Няма никъде по света държава, в която така бързо да се променят законите. Това навежда на мисълта, че играят нечии лобистки интереси. Защитават се нечии корпоративни интереси, а това води до смущения в бранша. Плевен е град, който е обхванат от верижни аптеки, на които собствениците са на други места. Ние, фармацевтите, искаме в аптеките да не продават лекарства хора, които нямат фармацевтично образование. Тук не става въпрос за търговски обект, в който може да работи всеки. Трябва да е ясно, че аптеката е здравно заведение.


- Защо точно във вашия бранш започнаха да се намесват много интереси?


- Защото битува информация, че фармацевтичният сектор е един от най-печелившите. Като се започне по цялата вертикална структура - от производството на лекарства, през търговията на едро и се стигне до търговията на дребно. Но това един фармацевт не би могъл сам да го постигне. В европейските държави например е възможно да имаш една, две до три аптеки, в които да постигнеш изграждане на вертикална структура със собствени сили и финанси. Но в България не е така, затова се намесват други интереси.
- През годините многократно сте поставяли пред управляващите проблема с дъмпинга на цените във вашия бранш. Има ли воля сега да се намери решение?
- Този дъмпинг е съвсем умишлен с цел да се съсипе съсловието. Наистина, през годините постоянно сме поставяли този проблем за разрешаване. Той се състои в това, че някои от аптеките си позволяват да продават лекарства на складови цени. Как точно става това - за нас е неизвестно. Но фактите са налице. Ако погледнете в нашия град, на някои аптеки виси надпис: "Продаваме лекарства на заводски цени". След като ценообразуването на лекарствата е много специфична материя, при нас надценката по веригата е регламентирана. Всеки производител или вносител трябва да докаже пред комисия цената на лекарството си. Тя може да се актуализира на 6 месеца. След това се поставя надценката. Същото е и при търговците на едро, при тях надценката е регламентирана. И в аптеките не може да се даде произволна цена, там също има контрол на цената. Така че - при фиксирани цени не може да се гони голяма печалба, както някои се опитват да убедят общественото мнение. Просто в нашия бранш, ако се спазват правилата, ако цените са фиксирани, под контрол - това е добре за потребителите. Затова ние искаме да се фиксират цените на лекарствата по лекарско предписание.


- Но как се получава тогава - продажбата в аптеките по цени на едро?


- Не мога да коментирам, аз работя в склад за лекарства на едро. Ще кажа само, че бивш председател на Народното събрание има склад за търговия с лекарства. Задавам риторичен въпрос - нима той няма да има интерес в лекарствоснабдяването?
 

- В крайна сметка, как реагираха управляващите, след като поставихте тези проблеми по време на протеста?
 

- На регионално ниво протестът ни беше изразен на едно събрание. Защото повечето от колегите, които са с еднолични аптеки, не биха искали да затворят. Това би означавало, че потокът от хора ще отиде във веригите аптеки, които обикновено не стачкуват. През годините сме протестирали на площада или пред областната управа в Плевен. Но там сме събирали по 10 - 15 фармацевти, по този начин се губи значимостта на протеста. Затова решихме да поканим част от ръководството на Българския фармацевтичен съюз, които са в нещата и които водят преговорите на различни нива. За нас бе странно, че голяма част от управляващите - на ниво комисии в НС, представители на политически сили, на ниво Министерство на здравеопазването се държаха така, като че ли за пръв път чуват тази материя. А ние говорим за проблемите си многократно през годините.
 

- Не потърсихте ли съдействие от лекарското съсловие при наличието на толкова много проблеми в здравеопазването?
 

- Лекарите явно не се интересуват от нашите проблеми. Ръководството на фармацевтичния съюз е направило среща с премиера Бойко Борисов, със Симеон Дянков, като те са изразили разбиране по проблемите. Съгласили са се с тезата, че не бива да се променя законодателство, което работи. Но нещата са стигнали дотам, после на по-ниските нива не се забелязва воля за разрешаване на проблемите на фармацевтите. Ще ви дам един пример - във Висшия съвет по фармация към Министерство на здравеопазването нашият представител - фармацевт, е бил изгонен, защото имало конфликт на интереси, можело да защитаваме нечии чужди интереси. Не го разбирам това действие, нима при лекарите няма подобен конфликт, някои от тях са свързани с фармацевтични фирми, работят едновременно в клиники и фирми. Но така или иначе, ние не успяхме да извоюваме място във Висшия съвет. Иначе тук в Плевен много добре работим с лекарите, когато е нужно консултираме пациентите.
 

- А има ли монопол във вашия бранш?
 

- Не би трябвало да има монопол. Засега поне няма, но се усеща натиск от страна на фирма, която иска чрез тази вертикална структура завод - търговец на едро - аптека да добие монопол върху търговията с лекарства. Усещам, че фармацевтичният пазар в България така се преструктурира, че навярно ще се върнат старите структури преди промените на 10 ноември.
 

- А има ли някакво влияние от страна на дистрибуторите върху аптеките?
 

- Да, те поставят аптеките в зависимост. Например, има само един дистрибутор на инсулинови медикаменти, който е спечелил търга в Министерство на здравеопазването. Дотук нищо лошо. Но възниква друг проблем - този дистрибутор започва да поставя условия. Той казва - вие ще получавате инсулин, но ще го получавате при по-добри условия, ако купувате и медикаменти от нас по цялата номенклатура. По този начин от аптеките са длъжни да купуват инсулин и още десетина медикаменти. Тук зле са поставени едноличните аптеки, където собственикът е и управител на обекта.
 

- Защо не беше снижен ДДС за лекарствата, все пак в ЕС той варира от 5 до 9%? А това би облекчило финансово пациентите.
 

- Аз също си задавам този въпрос - защо ДДС за лекарствата трябва да е толкова висок? Ако данъкът спадне, това би облекчило гражданите. Факт е, че медикаменти, изтеглени от българския пазар, се продават в съседни държави на половината от цената при нас. Визирам Гърция, Турция и др.
 

- А защо с течение на времето постоянно се вдигат цените на лекарствата? Това спекула ли е?
 

- Не, това не е спекула. Просто производителят или вносителят е вдигнал цената, а после по веригата се начислява един и същи процент върху по-голяма сума и се получава по-висока крайна цена на медикаментите в аптеките. Потребителите често задават този въпрос, защото те пазаруват едно и също лекарство от различни аптеки, където и цените са различни.
 

- Какви са взаимоотношенията ви със здравната каса? Наскоро имаше забавяния на плащанията, от аптеките в града недоволстваха...
 

- В началото на тази година имаше много сериозни проблеми. От здравната каса бяха поискали отсрочване на плащанията във времето, дори до два месеца. А това се отрази на дейността на фармацевтите. Но от бюджета бяха отблокирани пари за кризисни ситуации, което спаси положението. Защото, знаете, за една аптека е безкрайно трудно да финансира държавни структури. Но някои хора в тази ситуация с лека ръка казват: ами, който не може да издържа - да фалира. Предлага се на аптеките да не сключват договори с касата. Обаче това за тях води до ниски обороти.
 

- Във фармацевтичното съсловие се надигна недоволство и по повод на конкуренцията от страна на ваши колеги, получили образование във факултети в страни като Украйна, Молдова, Македония и др. Какво трябва да се направи, за да се повиши образователният им ценз и те да могат наравно с вас да работят като магистър-фармацевти?
 

- В нашата регионална фармацевтична колегия беше взето решение дипломите на двама от колегите, които работят на територията на Плевен, да бъдат проверени от специалист, по-точно от юриста на Българския фармацевтичен съюз. Документацията е изпратена и ще бъде проверена. Но на този етап законодателството при нас е изключително зле формирано в това отношение. Значи, ние приемаме специалисти, завършили в други държави, извън ЕС, каквито са Молдова, Украйна, Македония и др. В България има закон, в който е посочено, че само с легализация на дипломата, което всяка фирма може да направи, както и с една бележка от Министерството на науката и образованието и една служебна бележка от Министерството на здравеопазването може да се добие правоспособност на магистър-фармацевт. Забележете, никой от тези документи не гарантира придобити научни знания. Както аз, така и цялото ни съсловие, доайени на фармацевтиката в България, споделяме мнението и сме категорични, че тези наши колеги от посочените държави е задължително да преминат през проверка на знанията. Защото който и да е фармацевт, завършил в България, дори да пожелае да отиде в страни от ЕС да практикува своята професия, там няма да бъде назначен като такъв. Той ще премине през фазата на санитар, на помощник-фармацевт, ще защити във времето квалификацията си и тогава може да стане пълноправен магистър-фармацевт. А ние тук признаваме всякакви дипломи, което е унизително за самите нас.