Брой 3                                                  

22 - 28 януари 2010 г.


 

 ЗАЩО ПОКАНИХМЕ ...

 

Даниела Дилова

 

Причината да я поканим за интервю е поемането на поста председател във време на отдавна очакваните от обществото положителни промени в съдебната система. Дали реформите вече дават резултат, как се справят магистратите от Районен съд - Плевен, и защо още има толкова малко на брой осъдени лица за сериозни престъпления, разговаряме със съдия Дилова. Тя коментира проблемите с висящите дела, корупцията и отлагането на правосъдието във времето. Дали промените в законодателството се отразяват положително върху дейността на магистратите и какви са причините за общественото недоволство от работата им, ще научите от интервюто.

 

Бързината не винаги означава

качество в правораздаването

 

Даниела Дилова е родена в гр. Луковит. От 1971 г. живее в гр. Плевен със семейството си. Средното си образование завършва в Музикална гимназия "Панайот Пипков" в Плевен. После продължава образованието си в Академията за музикално и танцово изкуство в Пловдив. След дипломирането си отново кандидатства за специалност "Право" в Софийския университет, приемат я и завършва през 2000 г. След едногодишен стаж като юрист работи като юрисконсулт в "Звезда" АД, гр. Долна Митрополия. После става адвокат, а през 2002 г. се явява на конкурс за младши съдия. Комисията я класира на първо място и става младши съдия в Районен съд - Плевен. От декември 2003 г. до декември 2009 г. е зам.-председател на районния съд, отговоря за гражданската колегия. От 4 декември 2009 г. е председател на съда.

Интервю на
Емилия КАРАБУЛЕВА

- Съдия Дилова, как приемате избора си за председател на Районен съд - Плевен? Очаквахте ли го?

- Лично за мен беше неочаквано, но приемам избора си за председател с голяма отговорност. И като предизвикателство към самата мен, и като възможност добрите практики, които сме си създали в гражданската колегия, да ги принесем на ниво Районен съд. Надявам се да подобрим работата на целия съд, за да подобрим и образа на съда в обществото. Имам амбицията, заедно със зам.-председателя на съда, както и с подкрепата на всички колеги - да докажем, че негативното мнение за съда, което битува в обществото, не отразява истината за Плевенския районен съд като институция.

Лично аз бях много изненадана от избора си за председател, знаете, че бяхме седем кандидати. Много се развълнувах.

- Кои са вашите заместници?

- С решение на Висшия съдебен съвет (ВСС) сега в съда има само една зам.-председателска бройка, а другата вече е закрита. Мой заместник е Зорница Банкова, дългогодишен съдия в районния съд с ранг "съдия в Апелативен съд". Тя е един от магистратите с много голям опит, работила е само като съдия още от завършването на висшето си образование. Разглеждала е предимно граждански дела.

- Кое е първото нещо, с което се захванахте, след като бяхте избрана за председател?

- Първото нещо, което направихме, беше изработването на правила за случаен избор на разпределение на делата между магистратите. Съгласно Закона за съдебната власт, ние сме длъжни да разпределяме делата по този начин. А това означава - разпределение измежду съдиите в рамките на една колегия, подредени по азбучен ред. Имаме две колегии - гражданска и наказателна. При разпределението на делата се съблюдава процентът на натовареност на съдиите. Всички наши магистрати са натоварени на 100%, с изключение на председателя, който е зает на 70%, зам.-председателя е някъде на 100%, другаде по-малко. Има още един съдия, който заради здравословни причини поема по-малък брой казуси. Налице е специална компютърна програма, с която се извършва това разпределение. Всеки може да присъства на този процес.

- Значи, чрез случайния принцип на разпределение на делата отпадат подозренията за субективизъм?

- Категорично да. В архива на програмата се запазва цялата информация за разпределението на делата, издава се протокол с датите и часовете, поставят се подписи. Ако някой има съмнения за манипулация в програмата, винаги може да се направи справка от компютърен специалист.

- С какви проблеми се сблъскахте досега в работата си като председател?

- На първо място, това са чисто организационни проблеми. Както споменах - правилата за случаен избор при разпределението на делата между магистратите, с което осигуряваме равен брой постъпили дела на всеки съдия-докладчик. А това създава предпоставки за своевременното им приключване, гарантира се по-малко напрежение, равномерна натовареност, както и бързина при решаване на казусите.

- Какви промени са наложителни в районния съд?

- Част от тях вече сме ги направили. По правилника работата на деловодствата е непрекъсната от 9 до 17 часа. Но тази натовареност създава проблеми с качеството на работата от страна на деловодителите. Имаме близо 12 хил. дела за миналата година. Ако в деловодствата постоянно влизат граждани и адвокати за справки, то деловодителите не могат да си вършат пряката дейност. Затова след Нова година определихме като време за справки часовете от 8,30 до 9,30 ч. и от 16 до 17 ч в стая 202 в Съдебната палата.

От миналата година е въведена и действа една система на електронно деловодство, чрез която всичко се въвежда по електронен път. Там е информацията от образуването на делото до приключването му, движението му и само с едно кликване можем да получим тези данни. Вече изчезват старите описни книги, където на ръка се попълваха данните за делата.

Освен това съм разпоредила всички решения на съда да се качват на интернет страницата ни с пълния си текст. Това важи само за делата, които се гледат в открити съдебни заседания. Опитваме се да въведем и система за случаен принцип на разпределение за съдебните заседатели.

- Най-голям брой дела във вашия съд за 2009 г. са на длъжници към ТЕЦ-а, ЧЕЗ, ВиК, към банки, за които се издават заповеди за изпълнение. Мислите ли, че нашето законодателство е добро по отношение на процедурата? Факт е, че длъжниците плащат солени такси и още повече затъват.

- Това е сериозен обществен проблем и той се породи от това, че бяха раздадени твърде много необезпечени заеми преди време, стоки се купуваха на изплащане, кредитни карти се раздаваха. Във всички тези случаи наблюдаваме това - или кредиторите са канили длъжниците многократно да изпълнят задълженията си, или в самите договори има клаузи, в които е посочено, че при непогасяване на определен брой вноски задължението става предсрочно изискуемо. Лично аз смятам, че сегашната процедура е по-добра и за кредитора, и за длъжника. Тя създава за кредитора бързина, защото тези заповеди по закон ние ги издаваме в 3-дневен срок. Заповедта за изпълнение се връчва на длъжника, който има право в двуседмичен срок от връчването да възрази - дали дължи вземането или не. А кредиторът в едномесечен срок трябва да предяви иск срещу длъжника, че вземането съществува, и да представи доказателства. Ако той не предяви иск, ние служебно обезсилваме заповедта.

Най-добре за длъжниците е, когато получат заповед за изпълнение да отидат при кредитора и да се разберат за разсрочване или нещо друго, ако дължат пари. По-лошият вариант е постоянно да отлагат изпълнението със съдебни похвати. Обикновено хората казват в съда: Ама, ние нямаме пари да плащаме. Те влизат в порочен кръг на заповедно, после на исково производство, държавните такси се трупат, плюс хонорари на адвокати, така дълговете им нарастват поне с 300 лева.

- Преди време в Районния съд се създаде напрежение във връзка с отстраняването на бившия шеф Любомир Кръстев. Назря конфликт между него и и. д. председателя Дария Митева. Успокоиха ли се страстите сега или още тлее напрежение в съда?

- Аз мисля, че във всеки колектив се създават междуличностни конфликти. Важното е те да не влияят на работата. Когато по някакъв повод възникнат такива проблеми, ние със съдия Банкова ще направим всичко възможно да ги тушираме.

- В скандала с Красьо Черния беше намесено името и на съдия Димитър Кирилов. Докъде стигна разследването на случая, получен ли е резултат от него?

- В нашия съд има образувано дисциплинарно производство във връзка с този случай. Съдията е изслушан от дисциплинарния състав, но не е взето решение от ВСС. Не е приключило още, ако има решение, ще бъдем уведомени.

- "Твърде малко осъдени престъпници", е най-често срещаното обвинение на обществото към съдебната ни система. Основателно ли е то и как изглеждат нещата през погледа на магистратите?

- Във фокуса на общественото внимание са наказателните дела. При тях оправдателните присъди са под 10%. А това означава, че всички останали наказания са осъдителни. Не е правилно това твърдение от страна на обществото, че няма осъдени престъпници. Най-често за пострадалите граждани единственото задоволително наказание е лишаването от свобода. За тях едно лице да бъде осъдено означава да бъде вкарано в затвора. Но в наказателния закон има много други присъди - най-често налагани са глоба и пробация. Специално пробацията създава не по-малко ограничения за едно лице в личната му сфера. Наказателният кодекс предвижда и условно осъждане, ако лицето има чисто съдебно досие, т. е. не е било осъждано до момента. Тази възможност се дава от закона, ако съдът счете, че за постигане целите на наказанието и преди всичко за поправянето на осъдения не е наложително той да изтърпи реално наказание.

- Стои ли пред Районния съд проблемът със старите, залежали дела, с висящите производства?

- Гражданските дела, които са с продължителност повече от 1 година, обикновено са спрени. Те могат да бъдат спрени до приключване на определено гражданско дело или до приключване на някакво наказателно дело, което има връзка с гражданското. Другите дела, при които има по-дълъг срок, са казусите за делби. При тях самото производство протича в две фази. Всяка фаза се разглежда отделно и по нея текат обжалвания пред още три инстанции. Затова делата за делби се точат години наред.

При наказателните дела много малко са тези, които се разглеждат повече от две години. Например, когато някой не може да бъде намерен на адреса или е напуснал пределите на страната. В другия случай - когато по делото е постановена присъда, но е върнато за ново разглеждане, също имаме отлагане във времето.

До 15 февруари ще има отчетно събрание на съда и ще дадем точния брой на старите дела.

- С промените в Наказателния кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс се предвиждат мерки, които да ограничат безразборното отлагане на делата във времето, което също е един голям проблем на родното правосъдие. По-конкретно какви ще бъдат тези мерки и ще постигнат ли те ефекта за по-голяма бързина на процеса?

- Мога да посоча като пример промените в Гражданско-процесуалния кодекс, където бе въведен текстът: "Делата се отлагат, когато и страната, и пълномощникът й не могат да се явят, поради причина, която страната не може да отстрани". Заради този текст в момента ние почти нямаме отлагане на дела в гражданската колегия, просто страните се дисциплинираха и делата приключват много бързо.

Докато в наказателните дела с оглед правото на защита е предвидена възможността при отсъствието на защитника и ако той не може да бъде заменен или подсъдимият не желае това, делото да бъде отложено. Съдът не може да вземе друго решение, за да не наруши правото на защита. Защото ако го направи, това е съществено процесуално нарушение, което води до отмяна на съдебния акт. С промените в законодателството ще се въведе фигурата на служебния защитник, който ще се включва в производството, ако упълномощеният защитник не се яви.

- А по отношение промените в законодателството от вас, действащите юристи, изискват ли се мнения, препоръки, провеждат ли се дискусии?

- От нас обикновено изискват някакво становище, когато вече има законопроект. Но друг е въпросът доколко после се съобразяват с тези мнения на работещите магистрати.

- Как може да се повиши ефективността в работата на съдебната система?

- Гражданите обикновено не са запознати с работата на съда. При всяко от делата едната от страните обикновено е недоволна или не е съгласна със съдебния акт. Независимо дали става въпрос за осъден или за пострадал по наказателно дело. Това се случва и при гражданските казуси, ние решаваме правни спорове. Дори решението на съда да е обосновано, мотивирано, често хората не го приемат. Само при осиновяванията и при бракоразводните дела по взаимно съгласие страните са доволни. За да се повиши ефективността, според мен трябва да се реорганизира работата. Едно дело като се насрочи, всички служители по веригата трябва така да са си изпълнили задълженията, че всички страни по това дело да са редовно призовани, всички съобщения да са разменени, всичко да е връчено, за да приключи делото бързо. Зависи и какво обществото разбира под ефективност - бързина или качество. Не винаги бързината означава качествено правораздаване.

- Мислите ли, че има високо ниво на корупция сред магистратите? Има ли подобни регистрирани случаи или сигнали в районния съд?

- Ако има такава корупция, се питам: защо жертвите на тази корупция не подават сигнали, че някой им иска пари или ги изнудва за нещо? Поне при мен и при заместничката ми не са се опитвали "да пробият".

- Вие сте музикален талант, на какво свирите?

- На виола. Известно време работех като музикален педагог. Дори сега понякога ми липсва връзката с учениците. В нашия съд има още един колега, който се занимава с музика.

- Как се случи така, че се ориентирахте към правото?

- Не знам как стана. По едно време бях решила, че ще се занимавам с музика и това ми стигаше. Имах афинитет към правото, но може би не ми достигаше смелост. Затова първо завърших Музикалната академия и чак после избрах да кандидатствам право.

- Свирите ли често, поне за удоволствие?

- Много рядко.

- С какво друго се занимавате в свободното си време?

- Слушам музика, чета книги, излизам с приятели, обичам да гледам филми, посещавам концерти и театрални постановки. Обичам да пътувам, но трудно намирам време.

- Промени ли се животът ви след поемането на поста председател?

- Сега се налага да мисля за повече неща. В момента в съда трябва да се вземат решения, умуваме какво да бъде направено, по какъв начин. И остава твърде малко свободно време за забавления.

- Решителен човек ли сте?

- По принцип в живота си съм такава - прави каквото трябва, да става каквото ще. Мисля, че мога да гледам хората в очите и да спя спокойно.