Брой 38                                                  

2 - 8 октомври 2009 г.


 

 ЗАЩО ПОКАНИХМЕ ...

Цецка Цачева

Председателят на Народното събрание бе в Плевен, за да проведе приемна за граждани от областта. С Цецка Цачева разговаряме за работата на НС, основният ангажимент към региона, който ще изпълни като мажоритарен депутат от ГЕРБ, и промяната за нея в чисто житейски план като шеф на парламента.

Искам да остана такава, каквато ме знаят плевенчани

Цецка Цачева е родена на 24 май 1958 г. в село Драгана, Ловешка област. Завършва право в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Дълги години работи като юрисконсулт, включително и за община Плевен. На изборите за местни органи на самоуправление през 2007 г. тя е опонент на кмета Найден Зеленогорски за поста му. След вота Цачева става общински съветник от партия ГЕРБ. Тя е и общински ръководител на партията, член е на управителния съвет. На изборите за 41-во Народно събрание е избрана за депутат като мажоритарен кандидат на партия ГЕРБ в Плевен. Председател е на българския парламент.

Интервю на Поля ТОМОВА

- Г-жо Цачева, с какви темпове работи НС и как ще коментирате мнения на депутати от опозицията и част от медиите, че заседанията са кратки и няма внесени законопроекти?

- Не мога да се съглася с извода, който се съдържа в поставения от вас въпрос. Има внесени достатъчно законопроекти. Още повече, че в края на миналата седмица е приета законодателната програма на МС с над 80 законопроекта. Те са предвидени за внасяне в НС до края на тази календарна година, по различно време. Значителна част от тях и съществени за българското общество вече са в постоянните комисии към НС за обсъждане. Такъв е например законопроектът за изменение и допълнение на Закона за МВР, чрез който ще се позволи създаването на общинска полиция - нещо, което ГЕРБ обеща в предизборната си програма и сега изпълнява. Това се прави с оглед засилване сигурността на българските граждани. Що се отнася до темповете на работа в НС - да, заседанията са по-кратки, но това се дължи на въведения нов стил на работа, който включва по-стегната организация на работа, стриктно следене на времето, което се предвижда за различните парламентарни групи за изказвания, а така също и на представителите на различните министерства. Така постигаме по-сгъстена работна атмосфера в пленарна зала, за да могат народните представители след 14,00 ч. да участват в работата на постоянните комисии, където по същество се изнася тежестта при обсъждането на един проект, за да бъде внесен в пленарна зала в завършен вид.

- Кой е основният проблем пред държавата в момента и в тази връзка кой е най-важният законопроект, който спешно трябва да бъде разгледан и приет?

- Естествено, че в условията на криза най-важен е пакетът от законопроекти, които да набелязват мерки за преодоляване на последиците от кризата. И то по такъв начин, че гражданите да не усетят цялата драма от нея. Ние сме в края на календарната година, което във всички случаи предполага подготовка и приемане на бюджет за следващата година. Необходимо е да се внесат корекции в пакета от данъчни закони, които ще очертаят рамката на данъчната политика на държавата за следващата година. Така че по отношение на мерките срещу кризата - това са най-важните законопроекти. В същото време пред правителството стои въпросът за образованието. В Министерството на образованието, младежта и науката вече е изготвен законопроект за развитието на академичното съсловие в България, който представя виждането на партия ГЕРБ за висшето образование. Целта е младите специалисти, които излизат от университета, да имат достатъчно умения и опит, за да се реализират, да останат в България и държавата да използва техния капацитет.

- Дисциплината и гласуването с чужди карти ли е най-големият проблем на парламента в България?

- Не мисля, че взети поотделно, това са основните проблеми на работата на НС. Те обаче са първи по степен, когато отчитаме невисокия рейтинг на законодателната институция в нашата държава. Защото е несъвместимо с морала на който и да е от народните представителите - да си позволява злоупотреба с право и да гласува с картата на свой колега, както и да не присъства в пленарна зала, когато се обсъждат актове на НС. А като това е неговото правомощие по Конституция и съгласно Правилника за работа в НС. Да, тогава, когато народният представител е ангажиран в своя избирателен район или участва в мероприятия, свързани с дейността му - било като член на делегация в европейска институция, или другаде - неговото отсъствие е по уважителни причини. Но не бих приела отсъствие на народен представител от пленарна зала, а в същото време той да води разговори в кулоарите на парламента и от десет проведени гласувания на деня той да е взел участие в едно от тях. Нека хората преценят дали такъв народен представител е изпълнил задълженията са като изразител на тяхната воля.

- Вие сте мажоритарният депутат от Плевенска област. Кой е основният ангажимент към региона, който ще изпълните?

- Едва ли бих могла да отделя конкретен ангажимент към региона, тъй като в последните години той от значим индустриален център се превърна в регион, който изостава в развитието си. Както отбелязват и общинските съветници тук, това е характерно не само за Плевен, но и за другите общини. Около Плевен няма голям инвестиционен проект, който да е ангажимент на държавата, като изключим очакването за АЕЦ "Белене".

- Какво е вашето виждане за АЕЦ "Белене"?

- Това е тема, към която много внимателно подхождам. Имам ангажимент и желая от цялото си сърце този проект да се случи, отчитайки благоприятните последици, които той ще има за нашия район - разкриването на работни места, насищането с млади, висококвалифицирани специалисти, повече деца в училищата, развитие на мрежата на търговията и услугите, инфраструктурата. Не може обаче да не се държи сметка за цената, на която този обект ще бъде реализиран, и дали в условията на пазарна икономика действително ще са оправдани разходите за построяването му. Защото, ако всичко това се случи за сметка на цялата държава, която трябва да финансира този обект, а след това неговата възвращаемост на инвестициите, вложени в него, нямат достатъчен ръст, е ясно, че това ще бъде един обект на загуба. И заради това сега много прецизно правителството прави анализ по въпроса "за" и "против" АЕЦ "Белене. И както министър-председателят Борисов обеща на срещата си с премиера Путин, до края на ноември България ще има категорично решение относно АЕЦ "Белене".

- Промяната в мненията на управляващите няма ли да повлияе на бъдещето на централата?

- Мисля, че няма нищо лошо в това да се чуват и да се обсъждат различни идеи за начина, по който да бъде изградена АЕЦ "Белене", стига тя да се реализира и да се състои. Нормално е за мен в предизборна кампания - тогава ние от ГЕРБ като извънпарламентарна партия нямахме представа за това какви са договореностите между правителството на България, от една страна, и от друга - руското участие, частните капитали... Сега, когато изпълнителната власт има данни и факти, нормално е експертите в правителството след съгласуване с обществото да променят по няколко пъти становищата си. Важното е накрая да се вземе вярното решение. За мен то е това, което ще позволи прозрачно, с ясни средства, с ясна цена да бъде изградена АЕЦ "Белене".

- Какво смятате за спора по автомагистрала "Хемус"? Министър Плевнелиев заяви, че трасе няма, а депутатът Румен Петков показа документи от сайта на НАПИ, в които ясно се вижда трасето. Вие как ще защитите интересите на нашия регион по отношение на "Хемус"?

- Не е работа на законодателната власт да се ангажира относно конкретното трасе на автомагистрала "Хемус". Магистралата частично съществува и ще я има. Проблемът тук е, че тя не е част от европейски транспортен коридор, така че не могат да се ползват средства от различни европейски програми и проекти за нейното реализиране и то трябва да бъде изцяло ангажимент на българската държава. Трасе магистралата, както каза и министър Плевнелиев, ще има, но то ще бъде засекретено, в хубавия смисъл на думата. Това е, за да не се спекулира с намиращите се земи около магистралата с оглед на бъдещи очаквани обезщетения и цената на земята - за да не се поставя в тежка ситуация правителството. По отношение на думите на г-н Петков, ако всичко е било в напреднала фаза, те имаха властта до преди три месеца и щеше да бъде хубаво да бяха направили поне един километър от тази магистрала.

- Как точно виждате тази "засекретеност" на трасето, след като засегнати са много населени места, общини, ще има обсъждания с местна власт, с хората... Какво значи да се засекрети трасето?

- Този въпрос е за министър Плевнелиев.

- Какво смятате за спрените в Плевенско проекти по ПУДООС?

- Проблемът тук е, че в ПУДООС има много незаконосъобразно извършени действия, които предизвикаха и упражняване на правомощията на НС - да изиска Сметната палата да извърши одит на управлението по тази програма. Съдбата на спрените проекти ще бъде в зависимост от изводите на Сметната палата. Там, където конкретните проекти отговарят на закона, ще се състоят. Онези, при които има незаконосъобразни действия, няма как да се случат.

- Ще има ли политическа чистка?

- Мога да говоря за структурата на НС. Знаете, че от 1 септември действа нова структура на НС. Всички водещи, специализирани дирекции и кадри в тях са на работните си места. Това са високо квалифицирани специалисти, с много специфична дейност. Не мога да си позволя аз политически назначения на места, където трябват чисто професионални качества. Едно от заявеното от нас в предизборната кампания неща бе, че за работата ще се търсят хора, а не за хората - работа. Този принцип аз до момента последователно отстоявам. Единствено в моя политически кабинет има назначени нови лица. Нормално е това да бъдат хора, с които съм работила и на които имам доверие. Така че категорично в НС няма политическа чистка. Мисля, че и в региона няма политически назначения. Нормално е, когато се смени правителството, да се сменят и областните управители. И областният управител, и двамата му заместници са доказани професионалисти.

- Кое е най-тежкото в работата на председателя на НС и вие как направихте "скока" чисто в житейски план?

- Когато човек е дал съгласието си да бъде издигнат от партията си за народен представител, той трябва да бъде готов за предизвикателствата, които предстоят. Искам да споделя, че не съм очаквала какво ще ми се случи седмица след избирането ми за депутат. Номинацията ми за председател на НС от ГЕРБ и лично от лидера Борисов за мен беше изненада. Работата не ме притеснява в чисто професионален план, що се отнася до пленарната зала, до администриране на НС. Онова, с което все още свиквам, са известните ограничения в свободата, които имам. Знаете, че президентът, председателят на НС, министър-председателят, съобразно НСО, са със специален режим на предвижване и пребиваване, което във волната ми душа на човек, упражняващ свободна професия през последните години, ми беше непривично. Но във всяко нещо има първи път. Моят първи път по отношение ограничаването на свободата ми се състоя. Мисля, че започнах да привиквам постепенно. Разбира се, към мен има и много голямо разбиране от страна на ген. Димитров, шефа на НСО.

- Витаят слухове за конфликт между вас и областния председател на ГЕРБ - депутатът Ивелин Николов. Има ли нещо вярно в това?

- Най-вероятно това са писания в жълтата преса. ГЕРБ е демократична формация и в нея могат да се чуват различни мнения и становища. Категорично заявявам, че народните представители на ГЕРБ сме единни, организацията в Плевен и региона - също. Що се отнася до това, че по определени въпроси и кадрови решения сме имали различни мнения, това не означава конфликт. Както виждате, на редицата публични прояви, които ГЕРБ има в последните няколко дни, няма никакво напрежение помежду ни. През декември ни предстои национално събрание на партията, след това ще влезем в редовна отчетно-изборна кампания. Аз едва ли ще запазя поста си на общински ръководител заради ангажиментите ми като председател на НС. Имаме достатъчно подготвени хора и който и да бъде избран, ще се справи.

- Смятате ли да променяте нещо във външния си вид? Питам с оглед на това, че ви сравняват с Екатерина Михайлова.

- Физическата прилика с този или онзи народен представител е Божа даденост. И ако имате предвид хирургични намеси, няма да ползвам такива. Такава, каквато родителите ми са ме създали, такава ще си остана. Това, че някой прилича на мен, е въпрос на природа.

- Как реагирахте на това, че жълтата преса вече ви "захапа", и то не само вас лично, но и най-близките ви хора?

- Това е работа на жълтата преса. Давам си сметка, че редица издания се издържат от това. Още повече, аз имам горчивия опит от най-различни сайтове и други през последните две години като общински съветник в Плевен. Не се притеснявам от тези неща, приемам ги с чувство за хумор. Човек остава в съзнанието на хората с делата си, а не с това, което пише жълтата преса за него.

- Вие с какво искате да останете?

- Искам да бъда и занапред такава, каквато ме знаят плевенчани. Както заявявах и по време на кампанията - аз съм една от вас, от плевенчани. Преди ми беше много лесно да казвам, че се разхождам по улиците, по които всички ходят, че пия кафето си, пазарувам от магазините. Сега отново правя всичко това, но с тази разлика, че с мен дискретно присъстват и няколко момчета. Искам да остана и с усилията си да издигна, колкото и клиширано да звучи това, авторитета на НС. Мисля, че незаслужено законодателният орган се ползва с толкова малко обществено доверие и подкрепа. Освен по вина на самите народни представители по отношение дисциплина и ред други неща, това е така и заради факта, че все още обществото знае малко за това, какво точно правят народните представители. С това, което предприехме като промяна в правилника, а именно - пленарните заседания да се излъчват в реално време в интернет страницата на НС, както и работата на постоянните комисии да бъде открита, считам, че всеки коректен и добронамерен гражданин ще се убеди, че съвсем не е леко да бъдеш народен представител. Това е една много сложна, много трудоемка, много отговорна работа, но за да могат хората да имат по-високо мнение за нея, проблемът е отново в народните представители. Затова, това е вече и моето задължение като председател на НС, ние трябва да направим така, че тази дейност да бъде ясна и достъпна за хората. Споделих на мои близки, че бях много впечатлена от работата на Естонския парламент - в каква непосредствена среда с обществените организации и обикновените хора се работи там, без да има видима дистанция между институциите и гражданите. Присъствах на национален празник и пред Президентството се събра рокерско множество, което съвсем спокойно общуваше с председателката на НС. Изобщо едни отношения, по които се ангажирам да работя. Ако трябва да обобщя, ще направя всичко възможно за скъсяване на дистанцията между Народното събрание и гражданите.