Брой 35                                                  

5 - 11 септември 2008 г.


 

 ЗАЩО ПОКАНИХМЕ ...

 

Петър Дулев

Дни преди празниците на Белене, с които бяха отбелязани 44 години от обявяването му за град и бе направена първата копка на мащабния проект по изграждане на Втора атомна електоцентрала, разговаряхме с кмета на общината за приоритетите и предизвикателствата, които стоят пред него в бъдещите нови икономически условия, както и за постигнатото през четирите му мандата.

 

Местната власт трябва

да е отворена за диалог

и изключително отговорна

 

Петър Илиев Дулев е роден на 29 октомври 1953 г. в Белене. Основното си образование завършва в родния си град, а средното през 1972 г. в Техникум по механо-електротехника "Цанко Станчев" в Плевен. През 1986 г. се дипломира във ВФСИ "Д. А. Ценов" - Свищов.

От 1975 до 1984 г. работи в редакцията на вестник "Дунавски новини" в Белене. Известно време е зам.-председател на РПК "Единство". От 1991 г. до 1999 г. е кмет на община Белене два поредни мандата.

От 1999 г. до 2003 г. е изпълнителен директор на АДО "Дунав".

От 05.11.2003 г. отново встъпва в длъжност кмет на община Белене, какъвто е и до момента.

Семеен. Има син на 30 години и двама внуци - Преслава и Илиян.

Интервю на
Мая ПАСКОВА

- Г-н Дулев, вие сте вече четвърти мандат кмет на община Белене. Как успявате да спечелите доверието на хората по време на избори и да докажете, че изпълнявате обещанията си, за да ви избират отново?

- С открит диалог, последователност, отговорно отношение и смели мечти за своя град и общината. Никога не съм се съобразявал с общоприетото разбиране, че само в големите градове и общини могат да се случват големи, значими неща. Напротив, вярвам, че хората в малките общини също имат право да живеят и работят в един привлекателен и модерен град, с приятна жизнена среда.

Последната си кампания проведох под мотото "Човек не е важен само по време на избори" и то беше основа и на цялостното ми поведение през последните години. Дълбоко съм убеден, че всеки човек е ценен дар, че той трябва да бъде приеман, подкрепян и при възможност подпомаган при решаване на неговите лични проблеми. Оценявам високо споделените предложения, коментари и идеи на всеки гражданин. Мога да твърдя, че през годините водещи фактори в отношението ми с хората са взаимното доверие и реализъм.

И друг път съм казвал, че много ми допада мотото на Коалиция за България "Диалог и отговорност". То ми импонира и наистина считам, че местната власт трябва да е точно такава - отворена за диалог и изключително отговорна, защото тя е в непосредствена близост с хората.

- На какво според вас вярват хората?

- На истината и откровеността. Отдавна отмина времето, когато се поддаваха на популизма. Гражданите на Белене са много интелигентни и винаги различават честността от непочтеността.

- Знаете ли какво очакват от своя кмет сега?

- Да реши проблема. Истината е, че това не винаги е възможно. Има проблеми, чието решаване не е нито в компетенциите, нито в правомощията на общината. Но когато се обясни на хората ясно и достъпно, когато им се съдейства къде и кой може да им помогне, винаги се получава разбиране от тяхна страна.

- Кои са приоритетите, по които работите в момента?

- Подобряване на инфраструктурата, намаляване на безработицата, запазване на високите стандарти в образованието и създаване на модерна материално-техническа база и на съвременни условия в училищата и детските заведения, подкрепа на бизнеса... Ако трябва да обобщим: всичко, което ще ни помогне да превърнем Белене в желано място за живот и развитие.

- Какво се прави за подобряване на качеството на живот на хората?

- Приключи проекта "Допълнително водоснабдяване на село Кулина вода от помпена станция село Лозица" по програма САПАРД, мярка "Развитие и подобряване на междуселищната инфраструктура" на стойност около 500 000 лева. Този проект е насочен към решаване на един изключително наболял социално значим проблем - село Кулина вода, където повече от 10 години през летните месеци жителите изпитват недостиг на питейна вода. Този сериозен социален проблем вече е решен.

Други спечелени проекти на общината, водещи до подобряване на качеството на живот, са: "Подобряване на образователната инфраструктура в община Белене", финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на обща стойност 994 987,48 лева, "Ние сме един отбор", финансиран от програма ФАР на стойност 361 455,86 евро, които са в процес на изпълнение.

- Кои са най-успешните ви международни партньорства?

- Членството на България в ЕС постави общините в страната ни пред нови и различни предизвикателства - повишаване на админстративния капацитет както на общинските специалисти, така и на гражданите, неправителствения сектор, бизнеса. Водени от амбицията за устойчиво развитие на община Белене и превръщането й в една модерна и просперираща европейска община, ръководството потърси нови пътища за постигането на тези цели.

Един от начините се оказа обмяната на опит и успешни практики с общини, присъединили се с първите вълни към Европейския съюз.

През последните години община Белене активно си партнира в различни области на икономическия и социалния живот с общините Хайдушамшон - Унгария, Деврек - Турция, Белвил сюр Лоар - Франция, Вигонца - Италия. В рамките на подписаните след октомври 2005 г. споразумения за партньорство се реализираха взаимни посещения на представителни делегации от общински съветници и представители на бизнеса, фолклорни ансамбли, самодейни формации и изпълнители и др. В рамките на официалното посещение на делегацията от Вигонца за празниците на Белене кметът инж. Нунцио Такето ще връчи чек от 1 000 евро на талантливо беленско дете за подпомагане разходите му за образование.

Община Белене традиционно си сътрудничи с редица общини и градове от Румъния. Сред тях са Александрия, Турну Мъгуреле, Зимнич и Ришиоре де Веде в рамките на Сдружения с нестопанска цел Еврорегион "Дунав - юг" и Еврорегион "Плевен - Олт".

В духа на европейските ценности се възпитават и беленските ученици, а интеграцията между хората е естествено продължение на общите корени и традиции.

Подписаните споразумения за сътрудничество и партньорство вече имат реални резултати. С унгарската община Хайдушамшон се осъществява ежегоден културен обмен на самодейни колективи и групи в рамките на празниците на двете общини, както и участие на ФА "Димум" в Международния фестивал на цветята в град Дебрецен. Само преди броени дни от Хайдушамшон се завърнаха и участници в мъжката вокална група "Стил", групата за народни песни "Димум" с оркестър, група за стари градски песни "Беленка". Двукратен обмен на самодейни състави и групи, както и участие в международния фестивал в Деврек, се реализираха благодарение на договора за сътрудничество с турската община. През декември 2005 г. в присъствието на г-жа Катя Делева - представител на посолството на България в Париж, в побратимения ни град Белвил сюр Лоар беше учредена Асоциация "Белене - Белвил сюр Лоар" за дейности от взаимен интерес. През 2006 г. "Димум" имаше честта и удоволствието да изнесе концерт в посолството ни в Париж в присъствието на посланик Ирина Бокова и представители на българската общност. Община Вигонца - Италия, е доайен сред побратимените ни общини, като успешното партньорство стартира още в края на 2004 г. с помощта на отец Корадо Газбаро. Оттам сме получили неколкократни дарения на медицинско оборудване и автомобил за реанимация. Създадени са трайни контакти и с Асоциация за обществено партньорство AES-ССС".

Последователната и надграждаща политика на общината в тази посока продължава и през 2008 година. Детски фолклорен ансамбъл "Димум" участва в 34-тия международен фолклорен фестивал, който се проведе от 18 до 22 юни в Лазне Белохрад - Чехия, и като резултат се породи стремеж за взаимно опознаване, подкрепа и сътрудничество. На свое заседание техният общински съвет е упълномощил кмета на общината инж. Павел Шубр да подпише споразумение на партньорство и сътрудничество с община Белене по време на празниците на града.

- Общината ви работи по много трансгранични проекти. Разкажете повече за тях.

- Мога да споделя с удовлетворение, че специалистите от общината през последните години повишиха своя капацитет и опит. Все по-успешно се разработват избираеми проекти в национални, международни програми и активно партнират в проекти на побратимените общини.

За това допринася и активното партньорство с Асоциация на Дунавските общини "Дунав", чието седалище е в Белене вече 16 години.

Добър пример е проведената в Белене младежка конференция с участници от побратимените ни градове от ЕС - Вигонца, Белвил и Хайдушамшон. Инициативата беше по проект на Асоциацията на Дунавските общини "Дунав", финансиран от програмата за "Срещи на гражданите от побратимени градове" на Европейската комисия. Темата на конференцията бе "Младите хора - ключов фактор за европейска идентичност и общинско развитие" и в нея взеха участие младежи и представители на общинските ръководства на побратимените на Белене градове.

Провеждането на тази младежка конференция е важен момент в отношенията на Белене с неговите побратимени градове - освен, че ще спомогне да се опознаят по-добре, на нея бяха обсъдени и въпроси относно бъдещо сътрудничество в областта на бизнеса, културата, спорта и др. Това промени и гражданската позиция на младите хора - поредна стъпка към изграждане и формиране на активно младо поколение в Белене, което е и наша основна цел.

- Каква е ролята на река Дунав като източник на поминък и част от облика на града?

- През годините ролята и значението на реката се е променяло - от основен източник за препитание и поминък и бариера за сътрудничество, към връзка с останалите страни в Европейското ни семейство и нови алтернативни възможности за развитие на туризма и бизнеса.

През последните години ние се превърнахме в атрактивна точка за бивакуване на международната гребна регата ТИД и посрещаме гребци както от Европа, така и от Австралия и САЩ.

Посетителският център на природен парк "Персина" е включен като туристическа дестинация по проект на Еврорегион "Плевен -Олт" по ФАР -Трансгранично сътрудничество.

Работата по археологическите разкопки на римския кастел "Димум" само преди месец доказа, че археологическият туризъм е една от новите ни перспективи. Общината освен че разработва проекти за търсене на финансиране, в повечето случаи ги съфинасира съобразно възможностите си, а младежите през летните месеци се включиха и с труд.

- Как ще повлияе изграждането на АЕЦ "Белене" на развитието на града и региона?

- Изграждането на нова енергийна мощност от съвременен тип ще промени значително икономическият облик на региона. Това предоставя нови възможности и провокира значителен инвеститорски интерес. Естествено това е един допълнителен стимул за разширяване на услугите, инфраструктурата, изграждане на нови жилищни комплекси, както и обособяване на терени за отдих, спорт, култура. Община Белене разработва нов общ устройствен план. Стремежът е да се отговори на нарасналите нужди, след като те бъдат анализирани и публично обсъдени. Не на последно място ще се промени профилът на пазара на труда, но ще подчертая, че дори към момента Белене има ниска безработица с равнище 6,36 на сто, което е малко под средната за страната.

- Какъв процент от бюджета се отделя за здравеопазване и образование?

- Към полугодието при бюджет приблизително 7 милиона за образование и здравеопазване се отделят около 53%, като приоритет е образованието. За сравнение ще кажа, че през 2007 г. бюджетът беше 7 мил. и 450 хил. лв., но естествено до края на тази година има още доста време, така че се надяваме да приключим с около 8 мил. лв.

- Как подбрахте участниците в програмата за предстоящия празник?

- Нашият стремеж е програмата да включва разнообразни по стил културни, спортни, развлекателни мероприятия, срещи, конкурси, концерти. Спектърът е широк и разнообразен. Уверени сме, че всеки ще открие за себе си събитие, което да отговаря на личните му интереси.

- Вие сте ангажиран човек, остава ли ви време за семейството?

- Моето семейство осмисля живота ми по неповторим и специален начин. Съжалявам, че съм прекалено ангажиран, не мога да им отделям достатъчно внимание, а и в къщи се пренасят част от негативите на работата ми. Но именно това са хората, които най-много ме подкрепят.

- Какво обичате да правите през свободното си време?

- Свободното ми време е твърде малко. Но когато имам възможност спортувам, слушам музика и от време на време ходя на лов. Обичам също пътуванията по Дунав и срещите с приятели.