Брой 36                                                  

7 - 13 септември 2007 г.


 

 ЗАЩО ПОКАНИХМЕ ...

 

Петър Дулев

 

Номинираният за четвърти мандат кандидат на БСП за кмет на община Белене разказва за читателите на "BG Север" за разнообразната програма на празниците на града, които се откриват днес, 7 септември, под патронажа на президента Георги Първанов. Градоначалникът бе любезен да отговори на въпросите на вестника, свързани със социално-икономическото развитие на общината и строителството на Втора атомна.

 

Местната власт трябва да е

отговорна и отворена за диалог

 

Петър Дулев е роден на 29.10.1953 г. в гр. Белене. Основното си образование завършва в родния си град, а средно - в механотехникума в Плевен. През 1986 г. се дипломира в Стопанската академия в Свищов.

Започва работа на 01.02.1975 г. като главен редактор на вестник "Дунавски новини" в Белене. Бил е организационен работник и зам.-председател на РПК "Единство".

Два поредни мандата - от 1991 г. до 1999 г,. е кмет на община Белене.

От 29.10.1999 г. до 05.11.2003 г. е изпълнителен директор на Асоциацията на дунавските общини "Дунав".

През 2003 г. отново е избран за кмет на община Белене.

Семеен. Има син на 29 години и внучка Преслава.

Интервю на
Емилия КАРАБУЛЕВА

- Г-н Дулев, какво ще предложите през тази година на гражданите и гостите на Белене по време на празниците? Кои са по-атрактивните прояви, включени в програмата?

- Нашият стремеж е програмата да включва разнообразни по стил културни, спортни, развлекателни мероприятия, срещи, конкурси, концерти. Уверени сме, че всеки ще открие интересно за себе си събитие, което да отговаря на неговите възрастови и лични интереси.

- Кои лица са поканени, има ли международно участие?

- Празниците на Белене се превръщат през последните години във време за срещи с близки, приятели и партньори. Не е тайна, че побратимените на Белене общини от Италия, Франция, Унгария, Румъния по традиция се включват със свои представители в дните на Белене. През тази година ще имаме гости от Хайдушамшон - Унгария, които ще се представят във втория празничен ден, очакваме и представители на партниращите ни общини от Румъния. Естествено не мога да не спомена участието на патрона на тазгодишните празници г-н Георги Първанов, президент на Република България, поканени са посланици, народни представители, ръководители на държавни институции и ведомства от Плевен и региона. Стремим се да отдадем дължимото внимание на добрите си партньори.

- Колко ви струват празниците, с какви средства покривате разходите?

- За осигуряване на мероприятията, както винаги, разчитаме предимно на средства, осигурени от дарители и спонсори. Естествено има одобрени и планирани средства от общинския бюджет, но като цяло тежестта се поема от сумите, набрани от външни източници.

- Община Белене участва в доста проекти за финансиране от европейските фондове. Посочете кои са по-важните от тях и как очаквате да се промени общината след усвояването на средствата?

- Община Белене работи по два проекта, вече одобрени и получили финансиране по програма САПАРД - единият по мярка "Развитие и подобряване на междуселищната инфраструктура" на обща стойност 402 275 лв., а вторият по мярка "Лесовъдство, залесяване на земеделски земи, инвестиции в горски стопанства, преработка и маркетинг на горски продукти" на стойност 338 660 лв.

Проектът "Допълнително водоснабдяване на с. Кулина вода от помпената станция в с. Лозица" по първата мярка е насочен към решаването на един изключително наболял, социално значим проблем – недостигът на вода в Кулина вода. Повече от 10 години през летните месеци жителите на селото изпитват недостиг на питейна вода . Дейностите трябва да приключат към края на май 2008 г.

Вторият проект "Почистване, почвоподготовка и залесяване на изоставени и ерозирали общински земеделски земи в землището на с. Кулина вода" ще приключи към юли 2008 г. Дейностите са планирани да се извършат на площ от 550 дка, като субсидията от програмата възлиза на 316 394 лева. Договорът беше подписан на 10.08.2007 г. и след изпълнение на всички процедури и мероприятия ще се подобри значително състоянието на почвите, като се спре процесът на ерозия при трайно необработване на земеделските земи. В момента се подготвяме за работа и по Националния стратегически план за развитие на селските райони, където община Белене е избираема. В тази посока беше и участието ни по програма "Форум" на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество.

Мога да споделя с удовлетворение, че специалистите от общината през последните години са повишили своя капацитет и опит. Все по-успешно разработват избираеми проекти в национални и международни програми и активно партнират в проекти на побратимените общини от Италия, Франция, Унгария и в сътрудничеството ни с общини от Румъния, Гърция.

За това допринася и активното партньорство с Асоциация на дунавските общини (АДО) "Дунав", чието седалище е в Белене вече 15 години.

Пример за това е последният одобрен проект: Млади хора от побратимените на Белене градове от ЕС – Вигонца (Италия), Белвил (Франция) и Хайдушамшон (Унгария) ще гостуват в нашия град в края на ноември т. г., за да участват в младежка конференция.

Инициативата е по проект на АДО, финансиран от програмата за "Срещи на гражданите от побратимени градове" на Европейската комисия. Тя предвижда провеждането на конференция на тема "Младите хора – ключов фактор за европейска идентичност и общинско развитие", в която да вземат участие младежи и представители на общинското ръководство на побратимените на Белене градове. На нея ще бъдат обсъдени и въпроси относно бъдещо сътрудничество в областта на бизнеса, културата, спорта и др.

Това променя и гражданската позиция на младите хора, срещата е поредна стъпка към изграждане и формиране на активно младо поколение в Белене, което е и наша цел.

- Напоследък община Белене става атрактивна със спортните си прояви и с археологическите находки. Кой ги финансира?

- През последните години ние се превърнахме в атрактивно място на международната гребна регата –ТИД, и посрещаме гребци както от Европа, така и от Австралия. Преди един месец приключиха ремонтът и възстановяването на етнографската сбирка в с. Деков. Посетителският център на природен парк "Персина" е включен като обект за посещение в туристическа дестинация по проект на Еврорегион "Плевен -–Олт" по ФАР –ТГС, а работата по археологическите разкопки на кастел "Димум", финансирани от МРРБ, само преди месец доказаха, че археологическият туризъм е една от новите ни перспективи. Общината освен разработването на проекти за търсене на финансиране, в повечето случаи съфинансира съобразно възможностите си, а младежите през летните месеци се включиха и с труд.

- Докъде стигна подготовката за строителството на АЕЦ "Белене", как общината подпомага изграждането на този важен стратегически проект за България?

- Подготовката за строителството е процес, който протича на държавно ниво, съгласно споразуменията и договореностите между правителството и пряко ангажираните в това министерства и ведомства. Дейностите са насочени към инвентаризация на съоръженията, върви процес на проектиране и в края на годината трябва да се подпишат основните договорености с главния изпълнител и доставчик "Атомстройекспорт". В тези процеси общината не участва, нашата най- важна задача е да създадем максимално добри условия за специалистите и експертите, да подпомагаме при базирането и да предоставяме качествени услуги.

- Паралелно с работата по Втора атомна тече и подобряване на инфраструктурата в общината. Какво е направено до момента и какви са очакванията ви в бъдеще?

- Изграждането на нова енергийна мощност от съвременен тип ще промени значително икономическия облик на региона, това предоставя нови възможности и провокира значителен инвеститорски интерес. След правителственото решение и последвалите стъпки в тази посока пред община Белене се очерта една, държа да подчертая, нова възможност. Това води до засилен инвеститорски интерес, което е вече факт. Естествено това е един допълнителен стимул за разширяване на услугите, инфраструктурата, изграждане на нови жилищни комплекси, както и обособяване на терени за отдих, спорт, култура. С разработването на нов общ устройствен план тези дейности ще бъдат анализирани и решени.

Не на последно място ще се промени профилът на пазара на труда, но ще подчертая, че дори към момента Белене има ниска безработица с равнище 6,49 на сто, което е под средното за страната, така че са безпочвени коментарите, че АЕЦ е единствената алтернатива за икономическото развитие на Белене. По–скоро уверен съм, че това е наистина мощен икономически фактор за развитие на региона.

- Преди две седмици в района започнаха археологически разкопки по проект "Античен и средновековен Димум и неговите археологически проучвания". Как подобни разкрития се вписват в представите ви за развитие на Белене като туристически център? Посочете някои други проекти, ако има такива.

- В Белене архeологическите проучвания на миналото са предпоставка за промяна на бъдещето. След почти две десетилетия започнаха археологическите разкопки по проекта. За тяхната значимост говори присъствието на откриването на ст. н. с. д-р Гергана Кабакчиева от Археологическия институт с музей при БАН - научен консултант на обекта, Кирил Христосков от фондация "Тракия", експерти от общинската администрация, Тодор Господинов - краевед, занимаващ се дълги години с проучване на историята на Белене и района, както и представители на местните печатни и електронни медии. Основната цел на проекта е да са разкрият веществени доказателства от античната епоха, проследявайки историческите пластове да се разбули повече от миналото на Беленската низина, обитавана още от най-ранни епохи.

Проучванията проследяват етапите на живот в римската и ранно-византийска крепост Димум. Това е само началото към по-пълното разкриване на материалните останки от този древен кастел.

Откриването стана пред самите разкопки, където работят с ентусиазъм 26 беленски момичета и момчета - ученици от последните класове и студенти. Разкопките се ръководят от археолози от Плевен, а координатор е Бистра Кралева, дългогодишен историк.

Досега са открити многобройни фрагменти от разнообразни керамични съдове, предмети на бита, глинени тежести за тъкачен стан, монети, прешлени за вретено, тока за колан, част от средновековна стъклена гривна, костено мънисто, статуетка и др.

Според археолозите проученото до момента ще бъде база за реализирането на един по–мащабен проект "Античен Димум", включващ експониране на досега разкритото от укрепителната система на крепостта и продължаване на археологическото проучване на територията на кастела.

Ще припомня само, че през 1982 г. на остров Персин беше открита известната в научните среди "Златна купа от Белене", която е включена в колекцията на тракийското златно съкровище, а резултатите от предишни проучванията на Димитрина Джонова в кастела са публикувани още в началото на 90-те.

Според мен това дава още една нова посока и възможност за развитие на културно-историческия туризъм в Белене, която допълва природните дадености на природен парк "Персина" и река Дунав.

В тази посока приоритет пред общинското ръководство ще е изграждането на съвременна изложбена зала, в която да намерят своите ценители както археологическите находки, така и произведенията на изобразителното и други изкуства.

- Вашата кандидатура за кмет отново беше издигната от Коалиция за България. Каква кампания ще провеждате?

- Действително за четвърти път започвам подготовка за кампания. Това има и своите добри, както и не съвсем добри страни. Един кмет винаги има какво още да довърши. Винаги има удовлетворени граждани и такива, които са останали не съвсем удовлетворени, докато при първа кандидатура има само очаквания и обещания. Но аз се впускам в подготовката само поради това, че всеки един решен проблем, всеки един успех, всяка една добра оценка от хората те стимулира да направиш още, нещо различно, нещо по-добро. А единодушната номинация ме задължава да вървя напред.

А каква ще е кампанията мога да отговоря с две думи - толерантна и позитивна.

-А какви послания ще отправите към избирателите, какво е вашето мото?

- Последната си кампания проведох под мотото "Човек не е важен само по време на избори", то беше основа и на цялостното ми поведение през последните години. Дълбоко съм убеден, че всеки човек е ценен дар, че той трябва да бъде приеман, подкрепян и при възможност подпомаган при решаване на неговите лични проблеми. Оценявам високо направените предложения, коментари и идеи на всеки. Ще споделя, че през годините съм се водил и от взаимното доверие и реализма в отношенията както с моите избиратели, така и с всички граждани, независимо от личните им пристрастия.

Много ми допада мотото на Коалиция за България "Диалог и отговорност", то ми импонира. Наистина считам, че местната власт трябва да е точно такава - отворена за диалог и изключително отговорна, защото тя е в непосредствена близост до хората.

- Мислите ли, че имате сериозна конкуренция в надпреварата за кметския стол?

- Сериозно се отнасям към всяка кандидатура и всеки амбициозен човек заслужава уважение. Демократично право на всеки е да бъде избиран. По традиция в Белене няма личностен антагонизъм, конкуренцията се надявам да е почтена. Естествено, случвало се е да има отделни изблици или прехвърчане на искри, но считам, че сме надраснали "детската възраст на демокрацията".

- Какви качества според вас трябва да притежава един градоначалник, за да се нарече успешен, за да му вярват хората?

- Да е естествен, да живее ежедневно с проблемите на хората. Да не е популист.

- Разкажете ни за семейството си.

- Семеен съм, имам син, снаха и прекрасна внучка. Те осмислят живота ми по неповторим и специален начин. Съжалявам, че понякога именно те понасят негативи от моята ангажираност, но ме подкрепят.

- Остава ли ви свободно време, какво обичате да правите тогава?

- Свободното време не е много. Когато имам възможност спортувам, слушам музика и от време на време ходя на лов.

- Имате ли хоби?

- Обичам да пътувам по Дунава и да се срещам с приятели.