Брой 35                                                   

1 - 7 септември 2006 г.


 

 ЗАЩО ПОКАНИХМЕ ...

Румен Пенков

 

Кметът на Червен бряг и неговият екип са се постарали и тази година да доставят много радост и веселие на своите съграждани по време на традиционния панаир, който се провежда от днес, 1 септември, до неделя. За читателите на "BG Север" градоначалникът споделя постигнатите резултати и предизвикателствата пред управата на общината.

 

Хората от Червен бряг

много се трудят, но и умеят да се веселят

 

Румен Пенков е роден през 1961 г. в Червен бряг, където завършва основно и средно образование. След казармата е приет във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", през 1985 г. се дипломира със специалност руска филология. Започва работа като учител по руски език и литература в Икономическия техникум в Червен бряг, през 1987 - 1989 г. работи в общинския комитет на Комсомола, после се връща към педагогическата си професия. През 1997 г. завършва второ висше образование със специалност финанси в Свищов и в последните си години в техникума преподава основно такива предмети.

От 1999 г. е зам.-кмет на община Червен бряг, а през 2003 г. е избран за градоначалник като независим.

Интервю на Поля ТОМОВА

- Г-н Пенков, как започна политическата ви кариера?

- През 1991 г. бях независим кандидат за кмет на общината и се класирах трети след представителите на БСП и СДС. През 1995 г. станах първият общински съветник, избран като независим. През 1999-а пък бях избран за общински съветник от листата на СДС и около две седмици по-късно ме избраха за зам.-кмет на Червен бряг. Четири години отговарях основно за образованието и финансите. В общи линии това е до 2003 г., когато се явих на изборите за кмет, отново като независим, и спечелих срещу 14 кандидати.

- Кое ви накара да се кандидатирате за кметския пост и кой ви подкрепи?

- Според мен, пък и според хората, които са най-близко около мен, най-сериозният мотив е доверието на хората и надеждата, че бих могъл да им помогна. Всъщност не само надеждата, а и това, че през всичките години и с живота си, и с работата си съм доказвал, че винаги съм се стремял да помагам и да решавам проблеми. Не само мои и на семейството ми, а и на други хора и на обществото като цяло. Винаги съм имал истинска подкрепа от близките ми хора - баща ми е кореняк червенобреженин, майка ми е дългогодишен учител по руски, съпругата ми е детска учителка, имам и 11-годишна дъщеря. Имам подкрепата и на колегите, с които работя и на които се доверявам не само в момента, но и за в бъдеще. Те никога не са ме лъгали. Другият мотив - аз не съм за първа година в политиката и не бих играл само заради самото състезание. Щом съм тръгнал да играя, търся победата. В Червен бряг политическите и партийните страсти доведоха до едно зацикляне в обществения живот и като цяло в развитието на общината. И до ден днешен продължават, за съжаление, и в работата на ОбС, и в други институции да се прокарват и групови, и корпоративни интереси. Срещу това аз винаги съм твърдо против и задължително се боря. Никога не съм го приемал като принцип на работа. Още в самото начало на мандата казах, че в дребни партийни и политически договорчици и договорки няма да вляза. Поставям нещата на принципна основа - това, което е важно, което е приоритет, което би могло да помогне на общината, го решаваме заедно. Такъв е стилът на работа, с който работим в общинската администрация, опитвам се този тон да го наложа и в работата на ОбС. Доколко съм успял няма да коментирам, защото процесът е двустранен. Разбира се, бях подкрепен като независим кандидат от "Гергьовден", БЗНС - НС и ССД. На втория тур всички политически сили освен БСП и ДСБ застанаха зад мен.

- Кои са най-големите трудности в работата ви и кои са постиженията?

- Една община е като семейството - когато няма пари, има проблеми, има семейни скандали. Когато има пари, когато можеш да си платиш сметките, всичко е тихо и спокойно... Ще започна с добрите неща. Първото, което със задоволство мога да кажа, е, че никога не е имало чистки в общинската администрация, от момента в който аз съм влязъл като кмет. Най-важното - съхранихме и допълнихме във времето един много силен финансов екип. Тези хора успяха да постигнат значителен ръст на приходите в бюджета, за сметка на съкратени разходи във времето, което подобри потенциала на общината и даде възможност да покрием разходите, които бяха останали неразплатени. За времето, откакто съм кмет на Червен бряг, ние приключваме бюджета с излишък, което показва, че общината диша сравнително спокойно. Което не значи, разбира се, че парите са достатъчни…

- Явно стигаме до проблемите.

- Да, навремето "Бета" бе основен приходоизточник на общината - и като печалба, и като приходи от данък общ доход. Това отдавна го няма. Този срив във военнопромишления комплекс удари много силно Червен бряг. За съжаление, държавата не намери нормален механизъм поне малко да компенсира загубите на общини от нашия тип - такива са и Сопот, Казанлък, Ботевград и т. н. Общината все още не разполага с необходимия потенциал, за да посрещне най-важните проблеми - инфраструктура (не само улици и пътища, но и остарялата водопроводна мрежа, канализация на населените места), благоустройство, улично осветление. Това са основните местни дейности, които един кмет е длъжен да прави. На следващ етап вече са издръжките на детските заведения, социалните услуги, които се опитваме да разширим по вид и брой…за всичко това ни липсва все още потенциал. Искам обаче да се върнем към положителните неща, към добрите неща. Има вече известно съживяване в икономиката в Червен бряг и това нашите съграждани го чувстват в ежедневието си. Мога да кажа, че в индустриалния квартал, на практика неработещ, сега се направиха немалки инвестиции. Разбира се, не са достигнали капацитета отпреди, опитват се и мелниците да работят. Най-голямата инвестиция в Плевенска област в момента се прави в Червен бряг - 12 млн. евро за новия цех на фирма "Палфингер”. Това са все неща, които дават надежда и показват правилната насока, в която трябва да се развива общината.

- Много се говори за децентрализацията, но какво на практика се прави и какво трябва да се направи?

- Обикновено когато се говори за децентрализация, става въпрос за финансова децентрализация. Без да се приема, че децентрализацията е комплекс от мероприятия и действия, които трябва да се извършат, включително чисто организационни и административни, ако щете. Не може да има децентрализация на финансиране на образованието, а директорите да се назначават от министъра на образованието, в това няма логика. Или единият назначава директора и му дава възможност да се разпорежда с финансите, или другият. Казвам това като елементарен пример, че трябва да има и административна децентрализация. Всъщност до този момент процесът на децентрализация върви главно към прехвърляне на отговорности и задължения към общините и много малко права. Съвсем пресни са примерите с уличното осветление - общината няма ресурс да посрещне разходите. Логиката е да търсим такси от жителите на града. Особено тежък в момента е и въпросът с прословутите радиоточки или радиовъзли. Те ни се предоставят уж безвъзмездно, но за тях също трябва сериозен ресурс - първо, защото се намират в окаяно състояние, и второ, защото поддръжката им е много скъпа. Прехвърлят се нови и големи отговорности по линия на незаконното строителство, без общините на практика да разполагат с финансов и кадрови ресурс… За времето, откакто съм в общината - вече седем години, много дейности и отговорности се прехвърлят, а няма осигурен финансов ресурс от страна на държавата. Държавата, когато се освобождава от конкретната отговорност, би следвало да намери достатъчно силен ресурс - и кадрови, и финансов, за да може общината да поеме този ангажимент.

- Смятате ли, че кметовете стават заложници на предизборните кампании - за президент и за Народно събрание?

- Ще говоря единствено и само за себе си. Всеки един от кметовете е човек и част от политическата система, и всеки взима решението сам за себе си. Все още не мога да кажа, че в България има нормални партии с нормален политически живот и дейност, включително и кампаниите, за каквото и да са те. Аз съм се явявал на избори, с изключение на един, като независим, защото не съм виждал в партиите алтернатива. Не бих могъл да бъда използван в каквато и да е кампания, защото своя личен избор го правя по начин, който пряко кореспондира с моите убеждения като човек. Мога да влияя на свои приятели, мога да разговарям с тях, но не бих тръгнал в президентска или партийна кампания, без да съм поел ангажименти към дадена партия, да развявам байрака - това няма да стане. Що се касае до тази президентска кампания, все още не съм видял кандидатите, за да реша за кого ще гласувам, да не говорим пък за агитация.

- Бяхте на срещата с кандидата Неделчо Беронов в Плевен…

- Разбира се, защото бях поканен. Кампанията на практика още не е стартирала истински, още не са обявени всички кандидати, мога пък да намеря кандидата си на друго място. Но със сигурност ще гласувам.

- Добре ли работите с местния парламент?

- Взаимоотношенията с ОбС от началото на мандата досега са на приливи и отливи. Имало е и напрежение между нас, имало е и случаи, когато много лесно и добре сме решавали важни въпроси за общината. Мога да кажа със задоволство и да благодаря на ОбС за активната работа и подкрепата, когато се приема бюджета. Това е основният документ, който движи работата ни, и през всичките години с пълно единодушие или с много малко гласове против се приема бюджетът. Понякога обаче има проблясъци на лични, групови или корпоративни интереси в местния парламент и тогава се създава определено напрежение. Аз не съм склонен да правя компромиси с това, което се случва в общината, най-малкото затова, че съм кореняк червенобреженин и не ми е безразлично какво става в моя град. Затова не съм позволявал и няма да позволя на никого да се подиграва с общината.

- А с централната власт как се разбирате?

- Имаме добър контакт на ниво областен управител - и с предишния, и с настоящия Цветко Цветков. По стечение на обстоятелствата и двамата са родом от Червенобрежка община, няма как да не се сработим. Ръка за ръка решаваме основни и важни неща. Едно от тях - инвестицията в ”Палфингер”, се реализира с активното съдействие на областния управител, с активното съдействие на вътрешния министър Румен Петков. Имам един много добър контакт с няколко от нашите депутати от региона, от различни политически сили. Когато се решават важни за Червен бряг неща, аз търся лоби като цяло - народни представители и от управляващото мнозинство, и от опозицията. Срещам и разбиране, и подкрепа. В момента много сериозно работим за реализацията на проект, желан от дълги години - обществена къпалня, басейн. По други проекти работим по линия на ФАР, за канализацията на населените места - това са все неща, които без съдействието на централната власт не биха могли да станат.

- Имате ли в администрацията достатъчно подготвен екип, който да прави печеливши проекти за финансиране от фондовете на Европейския съюз?

- Мисля, че все още липсва информация и тя още по-трудно стига до общините. Единствено и само наличието на Интернет не е достатъчно. Да, имаме отдел "Евроинтеграция”, в който има инженер, строител и икономист - хора, които главно разбират от инфраструктура. Всички са преминали обучение за такъв тип специалисти. Но има един голям проблем - липса на прозрачност при кандидатстването, по схемата и резултатите от кандидатстването. Какво имам предвид? Една скоба - при нас има реализирани проекти, не са много, основно по линия на социално-инвестиционния фонд, но големи инфраструктурни по ФАР и ИСПА нямаме до този момент. Та, когато кандидатстваме и проектът не се класира, никой не знае защо. Има обявени критерии, но никой не казва - да, вашият проект не спечели, защото няма това, това и това. Бюрокрацията е много сериозна, тя се налага и от европейците, защото при тях също е такава при усвояването на тези средства. Много голям проблем е и подготовката на хората в общинските администрации, независимо от всички обучения, семинари и т. н. Няма я практиката в подготовката на тези хора… Но ние имаме потенциал, специалистите ни вече се ориентират. Но все още малките общини са далече от това нещо.

- Червен бряг е един от градовете с най-голяма безработица в страната. Успяхте ли поне малко да намалите процента й?

- Безработицата е проблем, но общината има твърде малко лостове за решаването му. Тоест, нещата са комплексни във всички посоки, но най-вече това е държавна политика - опира до законодателство, до регулатори на държавата за облекчаване и поощряване на бизнеса, с които общината не разполага. Тя по-скоро може да съдейства на този процес, но инвеститорът като дойде, няма да дойде заради моите красиви очи, а ще попита - какво е състоянието на инфраструктурата, какви облекчения ще получи. Затова в Червен бряг три години се инвестира в асфалтиране на улици и пътища толкова, колкото не се е инвестирало през последните 15 години. Стремим се да подобрим състоянието им, но не можем да решим проблема, защото той се решава с милиони левове. Все още има проблем за доразработване на проект за пречиствателна станция за отпадни води. А това е и един от основните въпроси, който задават външните инвеститори.

Когато става въпрос за инвестиции и за работни места, трябва да споменем фирмите "Терра”, КТ "ЕТА", "Ивена", "Бета", "Боряна". Подписано е споразумение с Черноморската технологична компания за старт на газификацията на града, генералната схема трябва да бъде представена през септември и догодина в Червен бряг ще има газ. Повече от 15 човека на възраст под 30 години са назначени на работа в администрацията, като това е моят жест към хората, които са учили. Иска ми се поне част от децата ни да останат тук, при нас.

- С какво искате да ви запомнят вашите съграждани?

- Може би с това, че Румен Пенков си е останал този, който е. Аз винаги съм бил част от моите съграждани и продължавам да съм. Така и се надявам да ме запомнят, като част от тях.

- Какво правите, когато имате време за себе си?

- Може да звучи тривиално, но най-хубавите ми мигове са когато съм със съпругата и дъщеря ни, някъде сами. Обичам хубавите компании, да ходя по заведения. Дълги години съм бил учител и винаги ми е приятно, когато съм сред млади хора - те ме зареждат с желание за работа. Обичам да гледам телевизия, най-вече спорт. Голям фен съм на "Левски”.

- Би трябвало да сте щастлив от победите на синия отбор...

- Да, много съм щастлив от това, което момчетата направиха, разбира се не само за "Левски”, а и за България. Бях на стадиона на всички домакински мачове.

- Предстои панаир в Червен бряг, какво сте подготвили?

- Традиционно се опитваме да правим програма, която да привлече повече хора, да разнообрази ежедневието на нашите съграждани. Червенобрежени много се трудят, но и умеят да се веселят. Има богата концертна програма. В първата вечер освен традиционния конкурс „”Мис Червен бряг”, ще участват Райна и Константин. Втората вечер сме посветили на Николина Чакърдъкова, ще бъде открита и изложба на фотографа Петър Влайчев. Правим и едно представяне на подвижния телецентър на Министерството на държавната администрация. Чрез него ще установим видео връзка с изпълнителния директор на Националното сдружение на общините в република България Гинка Чавдарова по време на презентацията. Подготвили сме и хубаво детско утро, турнир по тенис на маса, волейболен турнир, в който се включва и отбор на общинска администрация и в който и аз участвам. Миналата година в състава ни беше и Ники Кънчев, когото назначих за посланик на Червен бряг със заплата един лев. С тази разнообразна програма вървят и традиционните сергии, люлки, кебапчета, бира и т. н. Както се казва, за всекиго има по нещо.