Брой 33                                                   

18 - 24 август 2006 г.


 

 ЗАЩО ПОКАНИХМЕ ...

инж. Димитър Богданов

Изпълнителният директор на "Плевен - Булгартабак" АД има основна заслуга за утвърждаването на завода като най-голямото тютюнопреработвателно предприятие на Балканите. Висока оценка на качеството на продукцията на дружеството дават и европейски, и американски експерти.

За проблемите в бранша, за богатата социална програма и за инвестиционните проекти на дружеството разказва още тютюневият бос.

“Плевен - БТ” смая американците с качество на продукцията

Инж. Димитър Богданов е роден през 1943 г. в с. Тодорово, Плевенско. Средното си образование е завършил в Механотехникума в Плевен, после следва във ВИМЕС - Русе, където се дипломира като машинен инженер. Около 6 години е бил главен инженер в АПК "Плевен - юг" в Брестовец, а от 1973 г. започва работа в "Плевен - Булгартабак". Както сам казва, тук е преминал през всички длъжности - главен механик, началник цех, зам.-директор по производството на цигари, след 1993 г. става изпълнителен директор на "Плевен - БТ". От 1998 г. до 2003 г. работи в "Никотиана - БТ", пътувал е в чужбина, направил е няколко фабрики в Таджикистан, Дубай, 15 месеца е бил специалист в Азербайджан. През 2003 г. отново се връща в "Плевен - БТ", защото, както сам споделя, тук е минал почти целият му трудов стаж. От настоящата година отново е изпълнителен директор на тютюнопреработвателното предприятие в с. Ясен.

Женен, с една дъщеря.

Интервю на
Емилия КАРАБУЛЕВА

- Г-н Богданов, "Плевен - БТ" вече има имидж на най-голямото тютюнопреработвателно предприятие на Балканите. Каква е предисторията на вашия безспорен успех?

- В Плевенско историята на тютюнопроизводството започва още през 1882 г. Началото поставят няколко малки фабрики, след национализацията те се преобразуват в "Тютюнева промишленост" - Плевен. Бизнесът ни обхваща цигарено производство, отглеждане на тютюн, изкупуване - за Северозападна България това са едролистни тютюни "Виржиния" и "Бърлей", в определени моменти отглеждахме и количества ориенталски, предимно от Северна България.

През 1982 г. по наш проект и искане започна изграждането на завода в село Ясен, тъй като именно в региона на Северозападна България се произвеждат най-големи количества "Виржиния" и "Бърлей". Започнахме изкупуването от Видин, от Плевенския регион, после от Велико Търново, Русе, Силистра - все едролистни тютюни. Първоначално беше предвидено заводът да се строи в Пордим, но след обсъждането на въпроса решихме, че тук е по-добре, тъй като има налице комуникации. В Пордим условията са много по-трудни, отколкото тук в Ясен.

Така през 1984 г. пуснахме завода за преработка на едролистни тютюни, като в началото той беше оборудван от една английска фирма. Тогава имаше възможност да се обезжилва едролистен тютюн "Виржиния" и "Бърлей". Така до 2005 г. работихме с това оборудване.

- Тогава ли реализирахте инвестиционния проект за реконструкция и модернизация на технологичната линия съвместно с италианска фирма?

- Да. През 2005 г. ние действително реализирахме технологичен проект за 5 млн. евро с италианската фирма "Комас", с което постигаме увеличаване на производителността на труда, на качествените показатели. Това трябваше да се случи, защото в света вече изискванията от купувачите на едролистни тютюни станаха много високи и ние с модернизацията гарантираме, че отговаряме на всички стандарти.

От 3 години изкупуваме всички количества едролистен тютюн, които се произвеждат в България, имам предвид "Виржиния" и "Бърлей". Заедно с модернизацията на технологията подобрихме и условията на труд по отношение на норми на обезпрашаване, изобщо с успех се вписваме в европейските стандарти. След реализацията на технологичния проект през миналата година ще преработваме до 12 хил. тона тютюн, разбира се в добрите години.

През настоящата година допълнихме проекта с още една технологична линия за преработка на ориенталски тютюн. Вече сме обработили с нея над 200 тона с произход Крумовград, които взехме от Кърджали. Така че в момента "Плевен - БТ" може да обезжилва едролистни тютюни "Виржиния" и "Бърлей", може да ги преработва на листа, може да тоустира "Бърлей" в новата инсталация и да обработва ориенталски тютюни.

- А какъв е замисълът, ще продължите ли обновяването на завода, ще търсите ли други инвеститори?

- Нашата идея е през следващите години да натоварим завода повече, по-точно максимално. В момента част от нашите работници, общо 450 на брой, са сезонни. Стремим се чрез нова технология да направим цикъла на работа непрекъсваем.

- Какво по-точно означава това?

- Ние сме най-голямото преработвателно предприятие в България и на Балканите, с вграждането на линията за обработка на ориенталски тютюни имаме възможност за определен период от 4 - 5 месеца да преработваме едролистни сортове, а в следващите месеци да работим ориенталски. На този пазар всички големи фирми изкупуват тютюн с опаковка С-48 кашон, а не както досега с "Балатон". Това е нашият плюс в момента, че ние сме усвоили тази технология. Освен това от експеримента, който направихме за преработката на ориенталския тютюн, резултатите са перфектни. Дори представители на американски фирми при посещението си заявиха, че нямат никакви забележки по отношение на преработката, на качеството и на опаковката. Така че с много работа успяхме да смаем и американците. Мисля, че това е бъдещето и на завода, и в бранша - ориенталските тютюни също да бъдат в опаковка С-48 кашон. По този начин ние ще осигурим още 5 - 6 месеца работа в завода, така непрекъснато в продължение на 11 месеца машините ще се въртят, около месец ще бъдем в ремонт и ще извършваме профилактика. По този начин нашите работници ще се наемат на постоянни договори, т. е. ще осигурим непрекъсваем цикъл на работа.

- Означава ли това, че заводът се вписва напълно в европейските изисквания към бранша?

- Всичко, което направихме през тази и миналата година, както и това, което ни предстои в бъдеще, е в посока "Плевен - БТ" да стане едно модерно европейско предприятие за преработка на тютюни. Вече имахме доста посещения от чужди фирми, които се изказаха много ласкаво по отношение на нашето качество.

- А ще се върнете ли към производството на цигари, както беше в миналото?

- От преработката на едролистния тютюн и жилите, които остават, ние правим допълнителна технология за обработването на жилите и ги реализираме, продаваме ги за производството на цигари. Раздутите жили влизат в рецептурата на папиросите и се използват, тъй като подобряват пълнежната им способност, намаляват катраните в дима, а това е от голямо значение за производителите на цигари. Ще ви кажа само, че 1 килограм раздути жили замества 1,4 килограма суровина. Така се намалява себестойността за производството на цигари и едновременно се постигат качествените показатели, предвидени в стандарта.

- Защо тогава битува мнението, че непрекъснато се влошава качеството на цигарите?

- Моето мнение е различно. В момента се произвеждат много качествени цигари, смея да твърдя, че продукцията на "Булгартабак" и на другите заводи е на високо ниво. Цигарите са в опаковки, конкурентноспособни на световния пазар, съдържанието на катраните е намалено до минимум, влизаме, вписваме се в изискванията. Произвеждат се вентилирани цигари, а това изолира вредните катрани, които не стигат до човешкия организъм.

Не така стоят нещата обаче за вносните, контрабандни цигари. За тях не се знае къде са произведени, дали отговарят на качествените показатели. Дали са оригинални или са правени в Турция, Кипър - все родни места на ментетата.

- При това качество, имате ли амбицията да излезете на международния пазар?

- Да, това е целта ни. В момента с едролистни тютюни задоволяваме изключително нашите цигарени фабрики в София, Благоевград, Стара Загора, Пловдив. Тенденцията и амбицията ни е да излезем и на външния пазар. Миналата година изнесохме 400 тона "Виржиния" за Бразилия, а известна част - за Канада. Но трудно се влиза на международния пазар. Там играят роля цените на нашите тютюни, тъй като много от производителите в Европа на "Виржиния" и на "Бърлей" получават субсидии от ЕС. А българските производители получават само премиите от фонд "Тютюн" и нищо друго.

Надявам се, че до година - две ще изнесем повече тютюн за международния пазар.

- Защо бе закрито производството на цигари в Плевен като част от общата трансформация на тютюневите дружества?

- Преди известно време в България имаше 9 цигарени фабрики, сред които и тази в Плевен. През 2004 г. ни беше отнет лицензът за производство на цигари. Тогава извадихме оборудването, съхраняваме го в складовете в Пордим, а цялата сграда и площадката ги продадохме. Нямаше смисъл да я държим, с решение на УС на "Булгартабак" извършихме тази сделка, като преместихме цялото управление в Ясен, защото ни остана само тютюнопреработването. Положителното за "Плевен - БТ" в случая беше, че с построяването на завода, с реконструкцията на технологията за раздуване на жили останахме като най-голямото и перспективно предприятие за преработка на едролистни тютюни. А това по мое мнение ще доведе до закриване на някои сродни предприятия в Южна България.

- В дружеството е разработена богата социална програма, носят се слухове, че работниците са доволни дори при доброволно напускане, защото обезщетението е огромно по размер. Вярно ли е това?

- Правим всичко възможно да улесним битието на работниците. В тази връзка подписваме колективен трудов договор (КТД) с тях, който е на основата на браншовия договор. Имаме два синдиката - "Подкрепа" и КНСБ, те също участват в споразумението. Преди седмица подписахме такива договори. Предимствата са, че ние изхранваме нашите работници с 40% отстъпка от цената на храната, подпомагаме ги финансово за празниците с допълнителни средства. Сега с новия КТД увеличихме добавките за прослужено време. Допълнителни количества мляко, айран и др. храни, предвидени за вредните производства, се раздават ежедневно. Вече увеличихме и заплатите при пенсиониране, возим работниците безплатно от родните им места до Ясен. Скоро ще подпишем и споразумения за отпускане на допълнително възнаграждение при сключване на брак и при раждане на дете. А при прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие изплащаме на работниците за всяка прослужена година по една заплата. При 20 години стаж, те ще си получат левовата равностойност на 20 възнаграждения. А в другите предприятия по Кодекса на труда дават само 6 работни заплати.

- Вие сте отдавна в тютюневия бранш. Изкушавам се да ви попитам направо - лесно или трудно се прави бизнес в България?

- Текат много трудни години за бизнеса в България, и то специално в тютюневия бранш. Но човек не бива да се предава. Ето, ние заложихме на идеята, че чрез модернизация можем да постигнем по-големи успехи. И аз съм убеден, че ще го направим.

- В момента навсякъде се води борба срещу тютюнопушенето, за здравословен начин на живот. Това не стеснява ли границите на вашия бизнес?

- Две са тенденциите, които се борят в момента. Едната е за здравословен начин на живот, срещу тютюнопушенето, а другата е към запазване на производството на цигари. Може да намалеят количествата, но този бранш ще оцелее. Както има производство на алкохол, по същия начин и тютюнопушенето битува на пазара. Но крайни варианти аз не виждам. Това са продукти, които просто са обречени да останат, защото хората ги търсят.

Вярно е, че в Италия и Германия броят на цигарените фабрики намаля. Моите наблюдения обаче показват, че сега производството на димящата стока се прехвърля към Азия - Китай, Индия, Южна Корея, а в Арабските страни почти няма никакво ограничение.

- След приемането на закон за ограничаване на тютюнопушенето в България, след увеличаването на цените, как се чувства вашият бранш? Забелязват ли се симптоми на криза?

- Статистиката на "Булгартабак" показва, че пазарът на цигари в България се стесни с 30% поради покачването на цените на българските цигари. Другият фактор е навлизането на контрабандна стока в страната. Това също оказва влияние върху реализацията на българските цигари. А ние трябва да работим за родното производство. Политика на държавата е да направи максимално ограничение на вноса на контрабандните цигари, за да може нашите цигарени фабрики да работят. В този смисъл "Булгартабак" полага усилия за изнасянето на нашите цигари в ЕС. Вече имаме пазар в Италия, предстои експорт за Испания. Нали ще влезем в ЕС, трябва постепенно да се интегрираме и по отношение на качеството на стоките.

- А как контрабандата влияе върху легалните производители у нас?

- Сега се потребяват между 16 -18 хил.тона тютюн годишно в страната. Има такава зависимост - колкото е по-голям процентът на внесените контрабандно цигари, толкова намалява и производството в България. Това оказва влияние върху режима на работа на цигарените фабрики, върху финансовите резултати. Има моменти, когато поради слаба реализация те трябва да спрат.

Необходим е по-строг контрол на граничните пунктове, а това е задача на държавата. Ако трябва да се вдигне акцизът за вносните цигари, да се осигури конкурентна среда, в крайна сметка и това е начин да се протекционира българското производство.

- Как прекарвате свободното си време?

- Зависи. Ако го имам, го прекарвам със семейството си. За мен хобито е пчеларството, дори не го чувствам като работа. Влагаш усилия, но в крайна сметка виждаш резултатите от своя труд и от този на пчелите.

Обичам да пътувам, голям фен съм на футбола. Любимият ми отбор е ЦСКА. И той както всичко в живота има времена на слава, както и времена на падение.

- А семейството ви как приема тази заетост, постоянните пътувания?

- Цял живот съм само с един брак и не съжалявам. Съпругата ми е пенсионерка. През септември т. г. ще направим 40 години откакто сме се събрали.

Имам дъщеря и двама внуци, които живеят в Русе. И много им се радвам.

- Има ли в живота ви мото, някаква мисъл, която ви е движила и мотивирала през всичките тези години?

- Да. Правя това, което трябва, а да казва кой каквото ще.