Брой 9                                                   

3 - 9 март 2006 г.


 ЗАЩО ПОКАНИХМЕ ...

 

Емилия Масларова

 

Министърът на труда и социалната политика и неин екип стартираха от Плевен поредица от срещи с областни управители, кметове, шефове на държавни институции и граждани, за да се запознаят на място с конкретните проблеми на регионите. Въпреки натоварената си програма Емилия Масларова отдели време специално за читателите на "BG Север".

 

Социално значи

справедливо -

за да искаш,

трябва да дадеш

 

Емилия Масларова е родена на 3 юли 1949 г. в Якоруда. През 1972 г. завършва Университета за национално и световно стопанство, а през 1983 г. специализира в Икономическия институт при БАН и получава степен доктор на икономическите науки. Тя е старши научен сътрудник и преподавател в Тракийския университет в Стара Загора.

През 1989 - 1990 г. Емилия Масларова работи като старши научен сътрудник и завеждащ секция в Министерството на икономиката и планирането. От 1990 до 1991 г. е министър на заетостта и социалните грижи, а през 1992 г. става председател на Демократичния съюз на жените.

В периода 1995 - 1997 г. е директор на Агенцията за чуждестранна помощ. Депутат е в 38-ото и 39-ото Народно събрание. През 2001 - 2005 г. е зам.-председател на Комисията по труда и социалната политика и член на Комисията по здравеопазване към Народното събрание.

От август 2005 г. поема поста на министър на труда и социалната политика.

 

Интервю на
Поля ТОМОВА

- Министър Масларова, каква е целта на обиколката ви из страната?

- Започваме серия от срещи с представителите на държавната изпълнителна власт, с областните управители и кметовете, с агенциите към министерството и с гражданите. Правим го, за да се запознаем на място с конкретните проблеми във всяка област, с нюансите в реализирането на нашата политика. Стартът на тази наша обиколка е Плевенска област.

- За какво се договорихте при срещите си с кметовете и директорите на агенции към министерството в областта?

- До 15 март кметове и социални работници ще се срещнат с експертите от Министерството на труда и социалната политика (МТСП), за да се запознаят с всички детайли на програмите по заетостта, които са 34 в рамките на 400 млн. лева. Представителите на региона ще бъдат запознати с фондовете, които се управляват от МТСП. Кметовете от областта проявиха най-голям интерес към Социално-инвестиционния фонд, към "Красива България". Ще им бъдат разяснени новите моменти в гаранционния фонд за микрокредитиране, който за съжаление не се използва достатъчно интензивно. От 2006 г. микрокредитите ще бъдат до 30 хиляди лева, при много по-облекчени условия за първата година на ползване, като например това, че кредитите над 15 хил. лв. ще бъдат изцяло без лихва. Запознаването на местната власт с новите законодателни инициативи ще позволи по-добре да се решават социалните проблеми.

- Какви са предложенията на местните директори на агенции?

- Те дадоха много интересни предложения за промяна на законодателството. Както за промяна в насока ефективно изразходване на средствата, така и за по-завишени санкции и критерии за изразходване на социалния ресурс на държавата. Защото близо 600 млн. лв. са средствата за социално подпомагане и за нас е много важно как се изразходват, доколко целесъобразно и коректно някои работадели използват фондове, като обявяват, че ще назначат на работа безработни, а след десет дни ги уволняват... На мен много ми харесва например предложението да погледнем отново чл. 19 от Правилника за интегриране на хората с увреждания. Там се дават много бонуси и буквално изтичат пари, и то не съвсем правомерно. Имаше и предложение, свързано с грижата за инвалидите. По закон ние всъщност даваме пари за ремонт на жилищата им, а много по-добре би било да направим достъпна средата на тези жилища. И много опасения има. Едно от тях е това, че все още някои хора не разбират, че не могат цял живот да получават социални помощи.

- Как гледате точно на тази прослойка - хора с професия "безработен"?

- Не малка част от населението смята, че държавата е задължена да плаща социални помощи. А ние сме категорични, че когато един човек може да работи и ако му се даде възможност, а той откаже, то тогава да бъде така добър да не иска от държавата. Сложихме много сериозни ограничения за получаване на социалните помощи и от първи юли т. г. те ще се дават само 18 месеца. След това човекът трябва да е активен, за да се реализира. Имаме достатъчно програми за преквалификация, за да се помогне на тези хора. Ще санкционираме некоректните ползватели на социални помощи, като ще ги лишим от правото да получават такива за повече от две години. Ще търсим законодателна инициатива, за да санкционираме родители, които не допускат децата си до училище. Всички колеги от Плевенска област са готови веднага да започнат да реализират програмата "Инвестиции в деца". Става дума за семейства, които имат повече деца, или пък са затруднени, или родителите не са достатъчно отговорни... При такива случаи парите не се предоставят директно на родителя, а плащаме таксата за детска ясла, градина, училище. Така парите на българския данъкоплатец, които са заделени са социални помощи, ще отиват приоритетно към децата.

- Не се ли страхувате от възникване на етническо напрежение след спиране на помощите, тъй като не е тайна, че в голямата си част от тях се ползва ромското население?

- А вие не се ли страхувате, че търпението на коректните данъкоплатци в един момент ще се изчерпа? Аз се страхувам и от това. Социално значи справедливо, а е справедливо, когато нещо искаш - да дадеш. Ако някой иска да направим ромската декада реалност, трябва да помогне тези хора да ги ограмотим, да ги образоваме, да ги квалифицираме и да ги интегрираме. Интеграцията не значи социална патерица, а образование, заетост и активно включване в обществено-политическия живот. Останалото е една част от обществото да лежи върху гърба на другата и непрекъснато да казва - държавата трябва. Имаше една много хубава сръбска песен, в която се казва - колико сакаш, толико дадаш. МТСП и правителството са социално отговорни. Ние сме подали ръка за решаване на всички проблеми. Има ромски псевдолидери, които се движат в черни джипове и носят по кила злато по себе си, които ръчкат своите събратя. Нека тези хора дойдат и ни помогнат сега, за да отидат децата в училище, ако искат откровено да помогнат да своя етнос. Много е лесно да отидеш при някой от европейските комисари и да кажеш - там, в България, не решават проблема, елате да ги видите. Аз искам да ги видя сега да дойдат с нас, когато искаме да назначим хора от етноса, но няма такива с ценз. Над 80 процента от парите за програмите за заетост отиват в ромите.

- Кой е най-големият проблем в Плевенска област, споделен от кметовете?

- Бяха споделени доста проблеми, свързани с равнището на безработицата в различни общини на областта. За съжаление, Плевенска област има по-висока от средната за страната безработица. За страната ние имаме през 2005 г. средно 11, 46 процента, която е най-ниската за последните десет години. За вашата област обаче нивото е 15,5 на сто. Има общини, в които надвишава 20, 25 дори 30 процента. За тези общини ние допълнително ще обсъдим варианти за използване на част от ресурсите по различните програми за заетост, съобразно полово-възрастовата и образователна структура на хората в тези общини. Имаше и доста въпроси, свързани с развитието и изграждането на социални заведения, за използването на общински и държавни сгради за такива домове. Почти няма община на територията на областта, която да не представи такова искане. Ние в максимална степен сме изпълнили до момента исканията на кметовете по програмите за заетостта, както и за отоплението на социално слабите. В областта са отпуснати помощи за отопление с твърдо гориво на 18 600 човека. Над 390 души обаче са санкционирани и са лишени от помощта, тъй като са продали ваучерите. С месечни социални помощи са подмогнати в областта над 10 хиляди семейства. Впечатлението ми е, че неправителствените организации, с които работят областната администрация и общините, са концентрирани преди всичко в Плевен. Трябва да се знае, че в много от програмите неправителственият сектор заема все по-голямо място. Договорихме се с кметовете, с ръководителите на дирекции и с областния управител много бързо да се направят срещи с работодателите в региона, които да заявят какви кадри са им необходими до края на годината, какво производство ще развиват.

- Защо е нужно това?

- Трябда да има връзка между нуждите на работодателите от даден регион и образователната система. Много работодатели поставят въпроса, че на пазара на труда липсват специалисти с професионална средно-специална подготовка. Това е доста сериозна грижа. Многобройните промени през тези 15 години в образователната система доведоха до дисбаланс между трудовите ресурси и нуждите на пазара на труда. Нашите служби по места могат да помогнат на работодателите с подготовка на нужните им кадри. И когато ги наемат, те ще ги използват дълготрайно.

- Пренебрегнахте препоръката на МВФ и запазихте т. нар. клас за прослужено време...

- Препоръките на МВФ са да се търси преносимост на трудовия стаж. Ние обаче считаме, че това сега е трудно да се реализира по няколко причини. Първо, защото това е доплащане, което традиционно съществува в България още от 20-те години. Второ, защото ние ще влезем в ЕС с едни от най-ниските доходи. И трето, защото през последните 15 години, сменяйки философията на икономическото развитие на страната, ние нямаме изградена цялостна политика на доходите. На тази база считаме, че проблемите с класа ще се решават чак след като обсъдим със социалните партньори цялостна философия на политиката на доходите в модерен вариант.

- Докога доходите в България ще бъдат толкова ниски?

- Убедена съм, че ръстът на доходите не трябва да изостава от производителността на труда. Не може да не се съобразяваме и с икономическите параметри, отразени в ръста на брутния вътрешен продукт. Естествено, важен е и ръстът на инфлацията. Знам, че работодателите поставят въпроса, че инфлацията се отразява и върху цената на еленергията. Също така обаче като икономист знам, че във всеки вложен лев има печалба.

- Предложихте минималната работна заплата да стане 200 лв....

- Ние казахме, че ще започнем да коментираме проблема какъв трябва да бъде размерът на минималната работна заплата през 2007 г. Тя може да бъде под 200 лева, може да бъде над 200 лева, аз не бих могла да кажа точно... Трябва да се направи точен анализ, да се видят параметрите при приключване на първото полугодие... Но при всички случаи като мотив трябва да се изведе нещо, което е факт във всички европейски страни - заплащането и на най-ниско квалифицирания труд трябва да се откъсне от социалните плащания, да стане по-привлекателно.

- Като че ли един от най-големите проблеми в социалната сфера идва от факта, че много хора се осигуряват на минимална работна заплата, а реално получават повече пари...

- Крайно време е да се вгледаме в коректното си отношение към данъчната и осигурителна политика на държавата. Не може да получаваме по-високи доходи и безмълвно да се осигуряваме на най-ниския праг. В същото време да искаме да се увеличават пенсиите. Лъжем самите себе си. Политиката на доходите е нещо много сериозно, години наред тя обаче изоставаше и затова ние изостанахме фатално от равнището на заплащане в европейските държави. Това ни кара да мислим много отговорно по отношение на бюджет 2007. За тази година сме си поставили амбиция 58 коефициент на заетост на хора от 15 - 64 години. Един от пътищата за доходите е заетост - по-голяма заетост, повече вноски, по-богат пенсионен фонд. Ние най-сетне пристъпихме към създаване на Закон за сребърния фонд. Той би трябвало да бъде приет от парламента не по-късно от лятната сесия, така че до края на годината в него да се акумулират средства. Едно от предложенията е част от глобите, които налага Агенцията за следприватизационен контрол, да бъдат вложени в този фонд, в него да влизат и пари от преизпълнение на бюджета. Сребърният фонд ще подсили първия стълб на пенсионната реформа. Ние от осем години правим предложения 20 процента от парите от приватизация да отиват за пенсии.

- Според работодателите ако минималната заплата стане 200 лв., това ще доведе до масови фалити и съкращения. Има ли такава опасност?

- Такова становище имаше и преди две години, когато минималната работна заплата от 120 лв. стана 150 лв. Изследванията обаче показват, че минималната работна заплата не влияе деструктивно на пазара на труда.

- След семинара на БСП в Несебър се чуха гласове, че нещо куца в тройната коалиция. Червената партия поиска комисия за царските имоти. Как ще се отрази това на трипартийното правителство?

- В едно семейство, при хора, които живеят заедно години наред, има проблеми. Съвсем нормално е в началото на коалицията не всичко да е перфектно. Аз работя в правителството, работя с депутатите от коалицията и не виждам абсолютно никакъв драматизъм в нашите отношения. Съществуват проблеми, по които имаме различни нюанси в мненията, но ние имаме една цел - правителството да изведе България в една по-добра позиция и в никакъв случай да не дестабилизираме страната си. Много неща са направени преди това, много неща са пропуснати да се направят, но дълбокото убеждение на всички, които сме в правителството и в парламента, е час по-скоро да се доближат позициите. Проблемът с царските имоти ми се струва, че е преескпониран. Най-добре е да изчисти, да се реши юридическият казус и да се приключи. Това не е най-важният въпрос пред България в момента. Хората в страната имат нужда от конкретни неща и решения.

- Вие сте една от малкото жени професионални политици в България, която е успяла да съхрани женственото си излъчване. Как го постигате?

- Едва ли е въпрос на постигане. По-скоро е вътрешно усещане, ген. От моята майка, която е покойница отдавна, знам, че жената трябва да излъчва топлина, спокойствие, да бъде баланс. Научила съм от нея, че усмивката побеждава всичко. Човек трябва да задържи, да преброи до десет, да се усмихне и след това да продължи. Още нещо, което напоследък много изопачено и лъжливо беше публикувано - знам, че 50 процента от външния вид на жената зависи от обувката. Затова държа на хубавите обувки, но са съжаление не съм имала възможност да си купувам обувки по за 1 000 лева.

- Какво не искате да чуете за себе си?

- Не искам да слушам за себе си лъжи. Нито за мен, нито за моето семейство. Трябва да се казват грешките, но в никакъв случай да не се пишат лъжи. За съжаление много медии напоследък си позволяват да го правят.

- Как се разтоварвате, имате ли любимо занимание?

- Да, имам. Обичам да ходя в планината, и то по високите върхове, където има малко хора и където мога да се разтоваря, да гледам красотите на страната си. За жалост много малко време имам, но винаги, когато мога, гледам да прибягам до Черни връх и да се върна. Всъщност най-добре се разтоварвам у дома, в кухнята. Пускам си музика и експериментирам с гозбите. Обичам да готвя и си измислям разни манджи. Разбира се, обичам хубавата музика, обичам да чета. Общо взето съм човек, който е лъчезарно настроен и така преодолявам напрежението.