Брой 3                                                   

20 - 26 ануари 2006 г.


 ЗАЩО ПОКАНИХМЕ ...

 

инж. Войслав Бубев

 

В първия си работен ден като новоизбран кмет на Враца на 10 ноември 2003 г. строителният инженер (дотогава зам.-градоначалник по строителството) обяви, че ще остане верен на своето предизборно мото "Обединени да обновим Враца и общината" и ще използва за това целия административен, стопански и културен потенциал на града и общината. Приоритет в работата на общината ще бъде проблемите да се решават сега и веднага, обеща тогава кметът.

 

Когато в един град
се строи и инвестира,
той има бъдеще

 

 

Интервю на
Цветана АТАНАСОВА

 

- Г-н Бубев, изминаха повече от две години от избирането ви за кмет, според вас изпълнихте ли обещанието си? В тази връзка как ще определите изминалата 2005 г. за община Враца?

- Смятам, че го изпълнявам и доказателство за това са резултатите, постигнати през 2005 г. Според мен тя беше година на съзиданието, на инвестициите, на откриването на нови обекти и обновяване на инфраструктурата, на придобивки в социалната сфера. Община Враца покри всички необходими критерии и получи сертификат "Община, готова за бизнес развитие" на Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС) и Международната асоциация на градските управи (МАГУ), Вашингтон, за най-добър маркетингов профил. Този сертификат има валидност две години и ще даде възможност за по-ускорено разивитие на инвестиционния климат в общината.

Маркетинговият профил на общината е разпространен сред чуждестранните търговски аташета и представителствата на страните с инвестиционен интерес към България. Има вече проявен интерес към Враца като възможност за инвестиции от представители на Япония, Италия, Германия, Испания, Белгия. В маркетинговия профил включихме богата база данни за състоянието на икономиката, за наличните сгради и инфраструктура; за природните и културните забележителности и възможностите за различни видове туризъм; анализ на работната сила. Знае се, че инвеститорите търсят развита инфраструктура, удобен транспорт и добри телекомуникационни връзки, квалифицирана работна ръка и подходяща жилищна среда.

- Какви са резултатите от инвестиционната политика досега?

- През 2005 година община Враца вложи над 4 млн. лв. собствени бюджетни средства и привлече инвестиции за над 12 млн. лв. Като практически резултат от това е откриването на ново българо-италианско шивашко предприятие в ж. к. "Дъбника" на италианската фирма "Р.Б.О" с представител Матео Рока за 1,8 млн. лева и 50 работни места; на супермаркет "БИЛЛА" за 4,5 млн. лв и 70 работни места; на хипермаркет "Технополис" за 5 млн. лв. и 70 работни места; на бензиностанция с газстанция за метан, разширението на Дома на науката и техниката и рехабилитацията на обходния път на Враца за 3,3 млн. лв.

По проект "Красива България" бяха обновени исторически обекти, учебни и детски заведения за над 520 000 лева. Сред тях са музейни къщи в етнографско-възрожденския комплекс "Софроний Врачански", дома на Съюза на българските художници и къщата на Съюза на научните работници, храмът "Свети апостоли", най-старите учебни заведения в града "Иванчо Младенов" и "Козма Тричков" и сградата на Центъра за работа с децата. На тези обекти са работили близо 100 човека, наети от Бюрото по труда.

- Говорихме за инфраструктурата, която включва добри пътища, зони за отдих, спортни и детски площадки. Какво се направи във Враца в това отношение?

- Врачани ме познават като кмет, който държи най-много на строителството и по-конкретно на добрите пътища, на красиво оформените улици и места за отдих. Когато в един град се строи и инвестира, той има бъдеще. За подобряване на пътната инфраструктура вложихме над 2 млн. лева. Напълно обновени са 11 улици, стотици метри тротоари, изградени са паркови, спортни и детски площадки. Значителни средства отделихме за ремонт на съоръженията в спортния комплекс и парка около него, в нови обществени гаражи и паркинги, в оформяне на пространството около Дома на науката и техниката, новата сграда на РПУ - Враца, и съседните училища, около сградата на бившата партийна школа, в която се настани Районната инспекция по опазване и контрол на общественото здраве. За подобряване на водоснабдяването дадохме над 500 000 лева. Гордеем се с обновения обходен път на Враца, с който се изведе от града транзитното движение от София за ферибот Оряхово, Козлодуй и Мизия. В тази строителна програма бяха ангажирани между 350 и 400 човека.

- Във Враца беше изграден единственият по рода си многофункционален общински социален комплекс за работа с деца в неравностойно социално положение...

- Нашият общински комплекс е единствен на територията на страната и е уникален със своята многофункционалност. Направихме го с привлечени средства от български и чуждестранни правителствени и неправителствени организации. Преустроихме бивша детска ясла и детска градина. В едната сграда се помещава Дневен център за работа с деца в различни направления в областта на науката, изкуството и спорта. Във втората сграда са офисите на Превантивно-информационния център на общинския съвет по наркотични вещества, на Общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Детската педагогическа стая и на Службата за полицейска защита. Тук ще бъдат и клубовете по бойни изкуства, автомоделизъм и тенис на маса. Ще бъдат обзаведени шест апартамента за по двама души за деца сираци от дома "Асен Златаров" във Враца, навършили пълнолетие, но неуспели да си намерят жилище и работа. Те ще живеят една година безплатно в комплекса, като ще им бъде помогнато да получат професия и да започнат работа.

- Успя ли общината да покрие и да изплати всичките си задължения, натрупани през годината?

- Както 2004-та, така и 2005 г. приключихме без задължения и с преходен остатък от 1 925 755 лева. Остатъкът е формиран от икономия на разходи и от преизпълнение на приходната част на общинския бюджет - от местни данъци и такси и от продажба на собственост. Преизпълнението в общинските дейности е 1 265 000 лева, а в държавните - 660 740 лева. В началото на миналата година започнахме с бюджет 24 220 000 лева, а приключихме с 29 642 000 лева. Актуализацията се наложи от разширяването на някои общински и държавни функции. 280 000 лв. е дяловото участие на общината в националния проект за трудова заетост и квалификационно обучение в областта на строителството и туризма на Министерството на труда и социалната политика и Програмата за развитие на ООН (ПРООН). Повече от 54 000 лева над предвиденото вложихме за издръжка на ученическото общежитие. За реконструкция на средновековния паметник Кулата на Мешчиите общината участва с 8 000 лева, които не са планирани в бюджета. Допълнителни разходи спрямо разчетите вложихме в жилищно строителство, в дейности по благоустрояване и опазване на околната среда, в някои културни прояви. Над плануваното са разходите за почистване на града, които са с 230 000 лева повече и с 33 000 лв. за текущи ремонти на уличната мрежа. С 27 000 лв. повече са изразходените средства за капиталови разходи, други 40 000 лв. отделихме за учредяването и финансирането на общинския футболен клуб.

- В края на годината успяхте да инициирате гражданската и обществената активност на врачани за събиране на средства за възстановяване на изгорелия туристически дом Хижата, който е една от емблемите на града...

- За наша радост в тази инициатива не бяхме сами. В нея се включиха и други обществени, държавни и неправителствени организации. Длъжни сме да възстановим Хижата в името на родолюбието, с което е строена, за това, че тя е символ на гордия врачански дух, място за празници и отдих. Дали сме си дума, че ремонтът на сградата и пространството около нея ще бъдат завършени до 8 ноември, когато ще се чества 80 години от построяването й.

- Какви средства постъпиха в бюджета по прогромата за приватизация на общинска собственост?

- Миналата година продадохме общинска собственост за 488 000 лева, които постъпиха в извънбюджетната сметка на общината. Може би най-добрата приватизационна сделка беше за бившето училище "Васил Левски" в квартал "Медковец" за 163 000 лева. Теренът ще бъде използван за жилищно строителство. Общината получи и 40 600 лева за 20 процента от фирма "Валве Инженеринг". Много добри постъпления имаме от продажбите на обекти в индустриалната зона, в жилищния комплекс "Дъбника" и абонатната станция на комплекс "Суми", както и от раздържавяването на терени на булевард "Мито Орозов", като само за един от тях общината получи 102 000 лв. Но продажбата не е самоцел. Имаме амбициозната задача да превърнем пустеещи и грозящи района на града имоти в терени за инициативността на онези, които могат и искат да работят. Пример за това е продажбата на терени на търговските вериги "БИЛЛА" и "Кауфланд" на площад "Суми" и площад "Руски". От тези сделки в бюджета постъпиха 1,5 млн.лв.

- Какъв бюджет предвиждате за 2006 г.?

- Още е рано да се каже. Нашите финансисти работят по него. Засега се очертават два варианта - оптимистичен и песимистичен. Според първия вариант се предвижда той да бъде 29 049 200 лева, а според втория - 27 641 700 лева. По принцип бюджетът трябва да бъде балансиран както по приходната и разходната част, така и с пълна обвръзка с необходимия финансов ресурс за нормален трудов, учебен и творчески процес. Постигнатата финансова стабилност през 2005 г. ще позволи да се отделят повече средства за инвестиции, които ще се насочат за по-устойчиво развитие на икономиката, подобряване на бизнес климата и разкриване на нови работни места.

- Община Враца вече има разработена и утвърдена от общинския съвет стратегия за развитие от 2006 до 2013 година. Какво предвижда тя?

- Сред приоритетите продължава да бъде амбицията за подобряване на пътната инфраструктура. Предвиждаме да доизградим надлеза на пътя Враца - Оряхово, да монтираме указателни знаци и да довършим необходимия ремонт на улиците в града. Кандидатстваме с инвестиционни проекти към различни европейски фондове. Единият от тях е за подмяна на амортизираната водопроводна мрежа, по който работим с българо-холандското дружество "Павод" . За 2006 г. предвиждаме подмяна на 6,5 км водопровод. Съвместно с дружество "Водоснабдяване и канализация" също по холандския проект "Намаляване на течовете и загубите на вода" ще открием във Враца работилница за ремонт и настройка на водомери на стойност 300 000 евро. Работилницата ще разполага с три стенда за тестване на водомери с годишен капацитет 60 000 апарата. Тя ще може да обслужва със сервизна дейност всички водоснабдителни дружества в страната.

Последният проект, който подготвихме за ПРООН, е за обновяване на тролейбусния парк и разширяване на тролейбусната мрежа. Изпълнението му ще бъде на два етапа. Общата стойност е 4 млн. долара, от които 2,4 млн. са за купуване на нови тролейбуси и 1,5 млн. долара за разширение на мрежата. Новата линия ще включи крайни квартали на Враца и ще има дължина 4 100 метра. Ще подменим 15 от двайсет и шестте тролея, които обслужват сега града. Ако проектът получи одобрение, фондът ще отпусне до 35 процента от средствата, останалата сума община Враца ще осигури чрез инвестиционен заем от банка, който ще погаси съвместно с фирма "Тролейбусен транспор" за 10 години.

Друг важен приоритет е повишаване на енергийната ефективност на производствените предприятия. За това са необходими над 50 милиона лева, които ще търсим от фондове, от държавни институции и от бизнеса.

В раздела за стимулиране на икономическото развитие предвиждаме да учредим годишна награда за инвеститора, осигурил най-много работни места и постигнал най-голям производствен успех, както и клуб на големите инвеститори и кредитори в икономиката на общината. В малките населени места ще осигурим заетост на безработните като ги включим в ремонта на улиците и в изграждането на дренажни системи.

Имаме уверението на Агенцията за социално подпомагане, че ще ни помогне финансово за изграждане на защитени центрове за деца, напуснали домове и деца с увреждания, както и на Дом за възрастни хора във Враца. Проектът за него е одобрен от Социално-инвестиционния фонд. Средствата за ремонта на бившата сграда на психодиспансера - около 380 000 лева, ще бъдат предоставени от фонда и от общинския бюджет, който ще плати 20 процента като съфинансиране. Ще търсим средства и за доизграждане на Общинския детски социален комплекс, който ще развива много от социалните дейности и услуги, стимулирани и финансирани от държавата - обществена трапезария, защитен дом, център за работа с деца в риск и със специални нужди.

Предизвикателството, пред което сме изправени тази година, е да превърнем 2006-а в година на здравеопазването. Амибицията ни е голяма, защото е свързана с решаването на проблеми, занемарени и отлагани с години. С ремонта, който извършихме на Диспансера за пневмофизиатрични заболявания, показахме на себе си и на врачани как можем да въвеждаме европейски стандарти и изисквания. Ще търсим средства за подобряване профилактиката и лечението на онкологичните заболявания, ще открием нощен кабинет за спешна стоматологична помощ, разработваме програми за профилактика и контрол на СПИН и хепатит В и С. Остава ни да довършим започнатото, като обновим базата на многопрофилната болница за активно лечение "Христо Ботев" и оптимизираме използването й с осигуряване на съвременни условия за лечение.