ТЕМА


 

Плевен

 

Профилактичните прегледи са формални,

в края на годината пред кабинетите е хаос

 

До 100 лв. е глобата за неизрядните пациенти, повторните нарушители се бъркат двойно

 

Мая ПАСКОВА
Веселина ВАСИЛЕВА

С глоба от 50 до 100 лв. ще бъдат наказвани гражданите, които до края на годината не са си направили задължителен профилактичен преглед при личния лекар. При повторно неявяване паричната санкция скача между 100 и 200 лв., предупредиха от Здравната каса и призоваха всички здравноосигурени лица, които не са се възполвали от това свое и право, да го направят в оставащите дни на декември. Прекият контрол върху неявилите се пациенти се осъществява от Районните центрове по здравеопазване (РЦЗ), а дали общопрактикуващите лекари са изпълнили пълния обем от дейности по този вид преглед е в контрола на Здравната каса.

Важен момент е, че освен глобата, пропусналите прегледа губят и здравноосигурителните си права за период от един месец. Или иначе казано, ако сега си спестите ходенето при джипито, през януари ще заплащате пълния размер на всяка здравна услуга. От началото на годината до края на ноември Районната здравно-осигурителна каса (РЗОК) в Плевен е заплатила общо 80 480 профилактични прегледа на лица над 18 години. Това съобщи за "BG Север" Марияна Мънкова, пресаташе на касата. Тя припомни и новия момент в профилактиката на възрастни за 2006 г., при който се оформиха т. нар. рискови групи. Те касаят злокачествени образувания на млечната жлеза, на дебелото черво, на шийката на матката, на простатата, сърдечно-съдови заболявания и захарна болест. Всички пациенти, попаднали в споменатите групи, се насочват от личния си лекар към съответния специалист - по акушерство и гинекология и репродуктивна медицина, по урология за рак на простатата, хирургия, гастроентерология и вътрешни болести.

Друг нов момент в профилактичния преглед при лица над 18-годишна възраст тази година е и различният обем дейности за различните възрастови групи. За пациентите от 18 до 30 г. се прави изчисляване на индекс на телесна маса, оценка на психичен статус, изследване острота на зрението, измерване на артериално налягане, електрокардиограма, изследване на урина с тест-ленти, определяне на кръвна захар с глюкомер. От 31 до 45 г. освен гореспоменатия обем се включва и изследване за окултни кръвоизливи в изпражненията, а за жени - мануално изследване на млечни жлези, цитонамазка от женски полови органи, което по принцип се прави веднъж на две години. За лицата от 46 до 65 г. пакетът е като този за 31-45 годишните. Медико-диагностичните дейности за изследване на хемоглобин, хематокрит, еритроцити, левкоцити, диференциално броене на левкоцити са по-чести - веднъж не на 5, а на 3 години. При хората над 66 години също се изчислява индекс на телесна маса, оценка на психичен статус, изследване на острота на зрението, измерване на артериалното налягане, ЕКГ, определяне на кръвна захар, изследване на урина с тест-ленти, изследване за окултни кръвоизливи в изпражненията.

Профилактичните прегледи при децата се извършват от личния лекар и от стоматолога. При условие, че джипито няма придобита специалност по детски болести, прегледите, по желание на родителя или настойника, може да се извършват от лекар с придобита специалност по детски болести от лечебно заведение за специализирана извънболнична помощ. Броят на извършените и платени от касата по програма "Детско здравеопазване" прегледи досега е 78 125. А по програма "Майчино здравеопазване", включваща профилактиката на бременните жени, е заплатено за отчетени 13 913 прегледа.

Сега е времето, когато повечето държавни служители и работещите в бюджетната сфера подлежат и на задължителни периодични медицински прегледи. Те се заплащат изцяло от съотвената институция като включват различен от предния обем дейности - уши, нос, гърло, очен преглед, терапевт и кръвна картина. Пропусналите този вид прегледи също подлежат на глоби.

Проблемът с профилактиката е в многото несъвършенства на законовата уредба, в организацията и реформата в здравеопазването, а не на последно място и в отношението на хората към самата дума. Българите не са свикнали да ходят на такива прегледи, въпреки че са напълно безплатни. Смисълът е профилактиката да се прави от високо квалифицирани специалисти, разполагащи с модерно и съвременно оборудване. В противен случай нещата минават само административно и всичко протича формално.

В навечерието на приемането ни в ЕС и профилактиката вече е застъпена в много нормативни документи, като финансирането й е поето изцяло от НЗОК. Друг е въпросът, че профилактичните прегледи се извършват от лични лекари, които не могат да бъдат специалисти по всички болести, а и едно джипи води от 1 000 до 3 000 пациенти. И когато всички те в края на годината се втурнат пред кабинетите, за да не бъдат глобени, хаосът е пълен. Защото потокът от болни, особено през зимните месеци, когато се увеличават вирусните заболявания и настинките, е непрекъснат и огромен. В крайна сметка прегледът или протича формално, или само се завежда като проведен. Джипито по принцип има право да изпраща пациента при специалист, но това става само когато е констатирано някакво заболяване и ако е останал лимит за направления. Единствено доближаващи се до изискванията за профилактични прегледи в момента са тези, регламентирани в Наредба 3 от 1997 г. на Министерството на здарвеопазването (МЗ) по Закона за здравословни и безопасни условия на труд, според която работодателите се задължават да сключват договори за безплатни профилактични прегледи на работниците си. Тези прегледи се извършват от лекари, които се подбират селективно в зависимост от условията на производствената среда и наличието на вредни за здравето фактори. От там се извеждат и необходимите специалисти. Например, ако работникът е бил в запрашена среда, при шум, физически натоварвания, това изисква задължително профилактичен преглед от специалист интернист - кардиолог с правене на ЕКГ, очен лекар, УНГ, невролог, за жените гинекологичен преглед с апаратни и инструментални изследвания, за мъжете - от уролог. За да имат смисъл тези прегледи, те трябва да се извършват в добре оборудвани клиники при високо квалифициран персонал. Направени коректно те имат много добри резултати. Според здравните анализи на клиника "Св. Параскева", в която от 5 години се извършват такива специализирани профилактични прегледи, има значителен процент на новооткрити увреждания, за които хората даже не подозират. Най-лошите болести се развиват безсимптомно и нелегално в организма. Много пъти е коментирано, че шанса да оцелееш с лоша диагноза в ранен стадии на развитие е почти 100%. Същият този шанс се стопява на под 50%, когато болестта тръгне да се развива. А единственият начин да се улови в началото е профилактичният преглед.

 

 

ГАБРОВО

 

Работещите масово не ходят на доктор

 

Мариана ДИМИТРОВА

Профилактичните прегледи си остават само на книга, а малцина са тези от работещите, които отиват при лекарите специалисти, показа допитване на "BG Север" в Габрово. По принцип всяка фирма независимо дали е общинска, държавна или частна е длъжна да има оценка на риска на работното място, извършена от служба по трудова медицина. Това изискване се спазва, тъй като още през миналата година имаше масирани проверки и работодателите, уплашени от санкциите, се принудиха да приведат в ред фирмите си по този показател.

От своя страна службите по трудова медицина издадоха на всеки работещ лично здравно досие, в което са включени лабораторни изследвания и профилактичен преглед при специалист по вътрешни болести. Всяка трудова служба по медицина предостави и лекарите, с които работи. Дотук нещата се оказват перфектни, но от тук нататък системата за профилактичните прегледи започва да куца. Оказва се, че нито работодателят, нито пък службите, които имат отношение по проблема, могат да принудят съответния работник да си направи профилактичен преглед. Нито пък са правени санкции за това. Ако се направи проверка на личните здравни досиета на работещите, резултатите ще бъдат плачевни - книжките са празни.

Друг е въпросът пък как се извършват самите профилактични прегледи от лекарите. Тъй като работодателят чрез службата по трудова медицина вече е платил за тях и парите са взети, специалистите, когато пациентът няма сериозни оплаквания, той преминава прегледа по бързата процедура. Още звучи като виц случаят, когато лекар по уши, нос и гърло попитал пациента си по време на преглед "Чуваш ли?", "Чувам", "Значи си здрав".

 

 

ловеЧ

 

НЗОК не е предвидила регулативни

стандарти за 8 милиона българи

 

Мира ГАНЧЕВА

За 11-те месеца на 2006 г. в РЗОК - Ловеч, са отчетени 35 585 профилактични прегледа на здравноосигурени лица на обща стойност 146 383 лв., съобщиха от касата. Прегледите в Ловешка област са под 30%, което е сериозен личностен здравен и социален проблем, а до края на годината остават броени дни, коментират специалисти.

Извършените прегледи по програмата "Детско здравеопазване" за 11-те месеца са: 10 539 от 0 до 1 година, 3 817 прегледа от 1 до 2 години, 9 237 за деца между 2 и 7 години, 13 135 прегледа във възрастта 7 - 18 години. По програма "Майчино здравеопазване" прегледите са 677. В изпълнение на имунизационния календар са извършени 21 252 имунизации на деца до 18 години.

Имам близо 2 000 пациенти и вече всички са минали профилактичния си преглед, похвали се джипи от Ловеч. Докторката се жалва обаче, че от Здравната каса я разкритикували за многото прегледи, че нямали пари да й ги платят, че щели да й направят проверки и солено да я глобят. Е, аз как да върна пациента, дето е дошъл за задължителния си профилактичен преглед и да му кажа, че РЗОК няма достатъчно средства, недоумява лекарката. Освен това, нали ще глобят човека, че не е минал годишен преглед, допълва тя. Според нея НЗОК наистина не е предвидила регулативни стандарти за 8 милиона българи. Кой ще плати цитонамазките, а тестът за окултни кръвоизливи струва ли наистина 60 ст., колкото плаща касата, чуди се джипито.

С моята лична лекарка д-р Петкана Данова нямам никакъв проблем и дори съм й много благодарна, че ме подсеща за профилактичния ми преглед - моя и на цялото ми семейство, каза за "BG Север" Искра Анастасова. Цялостният преглед обикновено й отнемал няколко дни, тъй като само изследванията за окултни кръвоизливи (рак на дебелото черво) изисквали първо да се направи тридневна "бяла" диета - да се изключи месото от менюто и да се яде само ориз, картофи, яйца и млечни продукти.

Мариела Добромирова обаче е абсолютно недоволна от джипито си по отношение на профилактичните прегледи. Казва, че откакто те са задължителни, нито веднъж досега не е минала истински преглед. Към края на годината лекарят просто я уведомявал, че й е направил.

 

 

ВРАЦА

 

Пет случая на рак регистрирани само за месец

 

Цветана АТАНАСОВА

До края на ноември РЗОК - Враца, е изплатила над 250 000 лв. за извършени профилактични прегледи. За десетмесечието на годината личните лекари от областта са извършили и отчели повече от 62 000 профилактични прегледи на записаните в техните пациентски листи здравноосигурени лица. Към 31 октомври здравноосигурени са 180 800 души.

Доколко профилактичните прегледи са истински, неформални и ефективни е трудно да се каже, за това трябва да се вземе мнение на по-широк кръг от лекари и пациенти. Завеждащият хирургичното отделение на онкологичния диспансер във Враца д-р Георги Езекиев твърди, че те не само са необходими, но и изключително важни за здравето на хората. При регулярните безплатни прегледи през юли тази година са регистрирани пет случая на рак, като само един от тях е в начален стадий. За останалите ще се наложи хирургическа интервенция. На ден през диспансера са минавали между 20 и 30 души, като предвидената квота е била изчерпана бързо, въпреки това лекарите са продължили да преглеждат докато е имало желаещи.

Според д-р Жулиета Цолова, директор на онкологичния диспансер във Враца, заболеваемостта в района е по-висока от средното за страната. Миналата година болните са били 66 на 100 000 население, които в сравнение с 2004 г. са с 15 пункта повече. Средната за страната заболеваемост е 47 - 47,5 на 100 000, което пък е с 4 пъти повече от страните в Европейския съюз.

Профилактични прегледи се наложиха и след установяване на няколко случая на вирусен хепатит в с. Баница през септември. След заболяване на първите шест човека, приети в инфекциозното отделение на врачанската болница, са прегледани превантивно семействата им, възпитателите, учителите и малчуганите от детската градина и училището. Съвместно със специалисти от РИОКОЗ, джипито на селото е предписало да се подобри санитарно-хигиенното състояние на живеещите в ромската махала, където липсват канализация и септични ями. На хората са били предоставени листовки, от които да разберат какви мерки да предприемат срещу вирусния хепатит.

Периодични профилактични прегледи се извършват на ученици в спортно-възстановителния диспансер към спортния комплекс "Христо Ботев". Той работи с община Враца по специална програма за профилактика на деца с гръбначни изкривявания и други заболявания.

 

 

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

90% oт хората не проявяват здравна култура

 

Кремена КРУМОВА

90% от пациентите не проявяват здравна култура по отношение на своите годишни профилактични прегледи. Насила обаче личният лекар не може да накара пациента да провери здравното си състояние, заявяват докторите от ДКЦ във Велико Търново. Някои идват, защото са чули, че ще има глоби, а не заради това, че може навреме да се открие някакво заболяване. Голяма рядкост са пациентите, които сами проявяват инициатива - да дойдат и да поискат да си направят платените от касата прегледи.

Графикът за профилактичните прегледи е обявен на видно място в амбулаторията, където преглежда джипито. В него задължително са посочени часовете за профилактична дейност. "Не би могъл лекарят да си "измие" лесно ръцете или да извърши работата си през пръсти, за да отбие номера, защото черно на бяло всичко се вижда и отчита. Пациентът се завежда в регистъра и се подписва на собствения си амбулантен номер", отчитат още медиците. Повечето от тях обаче не биха могли да рискуват кариерата си само заради неточност, непълност или несвършена работа по отношение на профилактичните прегледи. "Не може да упрекваш някой, в частност лекаря, че не се грижи за теб. Ако сам се интересуваш за собственото си здраве и ако обърнеш навреме внимание на даден пробрем, то може да се хване заболяването от по-рано или пък да се вземат превантивни мерки. Не може да не е идвал от две години пациентът или да не знае кой е личният му лекар и да иска той да го издири. С увеличаването на пациентите растат и разходите за тях. Немислимо е докторът да се обади на всички", коментират джипита.

Средно от 5 до 15 лв. струва един пациент на касата, желаещ да си направи профилактичен преглед. От януари до септември общопрактикуващите лекари и изпълнителите на специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП), договорни партньори на РЗОК във Велико Търново са извършили общо 145 517 профилактични прегледи. Сумата, която касата е заплатила за тях, е над 670 000 лв. За посочения период са извършени 66 908 профилактични прегледи на здравноосигурени лица над 18 години. 40 874 са направените СИМП. По програма "Детско здравеопазване" личният лекар извършва профилактични прегледи на деца от 0 до 18 години - от януари до септември са направени 37 735 такива. За деца до 18 г., когато личният лекар няма придобита специалност по детски болести, по желание на родителя профилактичните прегледи могат да се извършват и от педиатър.