МЕСТНИ ИЗБОРИ 2007


 

Общината трябва да бъде свързващо

звено между училището и бизнеса

 

Квалификацията на педагозите е важна

за качеството на образованието

 

Бисерка ИЛИЕВА, директор на ПГ по лозарство и винарство, кандидат за общински съветник от листата на БСП

Вечният стремеж начовешката природа към познание и самоусъвършенстване е в най-пряка връзка с образованието. То е област, която в съвременното общество на динамика, прогрес и мобилност трябва да бъде не само номер едно в държавната политика, а и основен обществен ангажимент и коректив.

Плевенската община разполага със солидна мрежа от учебни и детски заведения, в които работят всеотдайни, обичащи професията си и децата хора.

Това изисква общинският съвет и кметствата да положат максимални усилия за приемане и реализиране на стратегия, каквато в последните години няма. В основата й следва да бъде националната програма за модернизация на българското образование, стратегията за развитие на средното образование в Република България и спецификата на Плевенската община като социално-икономическа административна единица с определени, немалко правомощия и възможности.

Настоящият момент, който съвпада с новия мандат на общинския съвет, изисква бързи, адекватни и перспективни действия в това отношение. Преди всичко е нужно да се внесе пълна яснота в каква посока ще се развива мрежата на образованието. Оптимизирането й следва да бъде обосновано от няколко фактора, а именно:

1. Обхватът на учениците в задължителната възраст и обхватът на децата от предучилищна възраст.

2. Реално да се отчитат демографските процеси в общината и областта.

3. Съвместно с РИО да се предприемат решителни и конкретни действия, чрез които обосновано да се внасят корекции в училищната мрежа и детските заведения.

Като резултат от оптимизацията следва да се гарантира наистина високоефективно, качествено образование, възпитание и отглеждане на децата.

Другият сериозен въпрос, който решава общината, е финансирането. И досега в частта си фонд "Работна заплата" то е било сравнително ритмично, но пак поради липса на стратегия останалите дейности се финансират избирателно, т. е. за едни има винаги, за други - почти никога. По различни причини плахо се пристъпва към делегираните бюджети, няма прозрачност относно разпределението и преразпределението на бюджетните средства. Има немалко случаи на започване на ремонти, без директорите да са запознати с договорите, допускат се фирми с нискоквалифициран персонал, което рефлектира върху качеството.

От изключителна важност за качеството на образованието е непрекъснатата квалификация при учителите. В организационно отношение през последните години има положителни промени и възможности, но делът на учителите, които се квалифицират, е относително малък поради финансови причини. И тук отново е редно да се търси ролята на общината като финансиращ орган, в чийто бюджет да намери място и този проблем.

Като кандидат за общински съветник считам, че работата на бъдещия общински съвет и на кметствата трябва да гарантира стабилност, сигурност и перспективност на плевенското образование във всичките му степени - от детските градини до ВУЗ.

По-конкретно и по-смело да се откроят процесите на усъвършенстване на системата и качеството на образованието и възпитанието. Общината следва да бъде свързващо звено между училищата като образователни звена и местните структури на бизнеса, да осигури нормативни условия на данъчни облекчения при спонсорирането и даренията на училищата и детските градини, което ще увеличи възможностите за допълнително финансиране (главно чрез общински фондове).

От голямо значение ще бъде умението на общината да насочи част от финансирането на принципа на проекти. Това от една страна ще активизира педагогическите екипи, а от друга страна ще реши немалка част от проблемите на материалната база, квалификацията на учителите, извънкласните дейности и други проблеми на образованието.

Правомощията на общините в областта на образованието са реално основание Плевенската община да стане водеща в страната като гарант за реализиране на националната програма за развитие на образованието на местно ниво. Тя трябва да бъде опорната част от голямата, значимата верига училище - държава - общество, което ще бъде залог за успех, за извеждане на плевенското образование на полагащата се позиция в страната.

 

 

Депутатката Донка Михайлова:

 

Червените кметове са гарант за добра социална политика

 

Народният представител от Коалиция за България Донка Михайлова - член на парламентарната комисия по труда и социалната политика, се срещна с плевенчани, съобщиха от пресцентъра на БСП в Плевен. Тя бе в града по покана на своя колега, депутатът Васил Антонов, кандидат на левицата за кмет на общината. Донка Михайлова отговори на многото въпроси, свързани с пенсионната реформа, с възможностите за подпомагане на нуждаещите се граждани, с размера на детските добавки и сроковете на платеното майчинство. За нас е важно кметовете да са от БСП, защото те са гарант за превръщането на социалната политика на правителството в реална политика по места, каза тя пред присъстващите. Донка Михайлова определи Плевен като град с отчитана ниска безработица, но с много влошена демографска структура. Тя бе категорична, че поради слабо застъпените публично-частни партньорства Плевен рискува да не успее да се възползва от средствата на фондовете. Депутатката припомни, че правителството успя да наложи най-дългия период за отпуск по майчинство в Европа. Тя акцентира и на факта, че страната ни е сред малкото в ЕС, предлагаща възможност на майките да се върнат на работа преди изтичането на платения отпуск за отглеждане на малко дете, като грижите за него се поемат от безработни жени, финансирани от социалното министерство. Парламентарната група на Коалиция за България, в която членуват Донка Михайлова и Васил Антонов, твърдо отстоява своето предложение от следващата година еднократната помощ за новородено да стане 250 лв. за първо и 600 лв. за второ дете. Добра социална политика може да се реализира само чрез близки контакти на местната с държавната власт, категорични бяха народните представители Донка Михайлова и Васил Антонов. "BG Север"

 

 

Липсва ясна визия за

младежките проблеми

 

Мирослава БЕНЧЕВА, специалист "Младежки дейности" в област Плевен, кандидат за общински съветник от листата на БСП

В община Плевен липсва ясна визия за младежка политика и това за съжаление вече години наред дава отражение върху цялостното развитието и облика на града ни. Все повече млади хора го напускат, за да търсят своята реализация на други места.

Разбира се, ще се намерят хора, които да определят този процес като естествена миграция към по-големите и перспективни български и чужди градове, но на мен все ми се иска да мисля за Плевен като за перспективен и бързоразвиващ се европейски град, който предоставя възможности за реализация на млади специалисти и експерти, които с труда и знанията си да допринесат за неговия просперитет. За съжаление, на този етап това не се случва и една от причините е, че до момента липсва ясен план за развитието и подпомагането на младите хора. След завършването на образованието си те са поставени пред много труден избор - да започнат работа срещу мизерно заплащане в някои от многобройните заведения и магазини или да търсят своята реализация на място, което ще им предостави тази възможност.

Най-сериозен е въпросът с младите хора, имащи по-високо от средно образование. Много от тях не намират стимул да останат в родния си град и не могат да бъдат винени за това.

Държавата предоставя възможности за развитие на младежта, но връзката между нея и местната власт се къса някъде по средата и потърпевши са отново младежите.

Не се използват достатъчно методите на неформалното образование и изкуството, не се подпомагат младежите да създават организации, да печелят проекти, да бъдат лидери.

Младите хора на Плевен не са готови за европейския модел на живот и за включване в гражданските процеси.

Проблемите на нашия град са много, бяха отлагани твърде дълго. Надявам се, че с общи усилия и съзнателен модел на управление Плевен ще стане не само град с най-много магазини и заведения на глава от населението, но и град на младите хора, намерили смисъл да останат.

 

 

Обръщение

 

Уважаеми граждани на Плевен и общината,

Отново сме пред избора на кмет и общински съветници след четири години управление на кмет от СДС. И отново с болка констатираме, че комунистическите идеали стават разменна монета и обект на поругаване в ръцете на хора, решени на всяка цена, с всякакви средства да запазят властта си.

На 9.10.2007 г. в студиото на BTV от Плевенска панорама, господин Найден Зеленогорски заяви, че в сградата на общината няма място за комунисти.

Недостойно и срамно е човек да забрави, че е част от комунистически род, че най-близките му роднини са били членове на тази партия и са заемали отговорни постове в нея, че всички сме жители на тази община и с равни граждански права.

Господин Зеленогорски,

Настояваме да се извините за неуважението към нашите идеи и смисъла на дългия ни житейски път.

Призоваваме всички свои съмишленици да свалят доверието си от кандидата за кмет на СДС, която вече не съществува като партия, и да подкрепят кандидата ни за кмет на община Плевен - Васил Антонов и общинските съветници, издигнати от Българската социалистическа партия - Плевен.

От група дългогодишни членове на Партията, общественици и участници в изграждането на нашия роден Плевен

 

 

Защо подкрепЯм Васил Антонов

 

Руси Дженев Босилков, алпинист:

 

Вярвам в неговите достойнства

 

В книгата си "Храмът" аз изказвам много свои несъгласия с постсоциалистическото управление и много критики към системата. Преди да дойда тук, ми беше зададен въпросът: няма ли да е малко неловко на представянето на вашата книга да присъства и депутатът от "Коалиция за България" и кандидат за кмет на Плевен Васил Антонов, който е издигнат от БСП? Аз отговорих: не. Защото въпреки всичко с ръка на сърцето аз заявявам, че ще гласувам за него в предстоящите местни избори, защото вярвам в неговите достойнства. И му пожелавам успех.

 

 

Нели Рангелова, певица:

 

Има какво да даде на града

 

Ние с Васко се познаваме отдавна. Завършили сме Икономическия техникум в Монтана. Нашите бащи бяха много добри приятели. Още тогава той беше много сериозно и точно момче, такъв е и сега. Когато човек подкрепя една кауза, той си дава ясната сметка, че заставайки зад един определен човек трябва да му гласува пълно доверие. Освен това смятам, че навсякъде трябва да има промяна, че един град като Плевен има нужда да се сменят кметовете, да се сменят хората, които се занимават с управлението на града, с това гражданите да се чувстват свободно и да им бъде добре. Васко има какво да даде и какво да направи за Плевен и аз му желая успех.