МЕСТНИ ИЗБОРИ 2007


 

Лъчезар Яков, кандидат-кмет от БСП:

 

Частният бизнес е с решаваща роля

в съживяването на община Гулянци

 

Пламен ДИМИТРОВ

Лъчезар Петков Яков е роден в Никопол през 1966 г. Основното си образование завършва в Сомовит, а средното - в механоелектротехникума "Цанко Станчев" в Плевен. През 1985 г. служи в НШЗО "Хр. Ботев". Четири години по-късно завършва Института по технология на машиностроенето в Силистра. Започва работа в "Металснаб" в Сомовит. От 1995 г. се занимава с частен бизнес. Женен с две деца. Безпартиен. Издигнат за кандидат-кмет от БСП.

- Г-н Яков, какви са мотивите ви да се кандидатирате за кмет на община Гулянци?

- Съгласих се БСП да издигне моята кандидатура, защото мисля, че може да се направи много повече за развитието на общината. Имам наблюдения, тъй като вече четири години съм общински съветник от Коалиция за България. Новата действителност, в която се намира страната ни, и по-конкретно членството ни в ЕС, открива пред нас много добри възможности по отношение на усвояването на средствата от структурните и Кохезионния фонд. А сегашното ръководство на общината не е подготвено и не работи по тези въпроси, не разработва проекти. Считам, че трябва да се работи повече и за задържане на младите хора в родното им място, защото населението застарява. Искам да помогна община Гулянци да стане привлекателно място за живеене. Това няма как да стане без участието на бизнеса, който трябва да се стимулира. Нужни са големи инвеститори. Сега на територията на общината няма такива, затова и хората са без поминък.

- Споменахте, че сегашното ръководство на общината не разработва проекти, с които да кандидатства за пари от фондовете. Това ли е основният недостатък на това управление?

- В интерес на истината афишират се някои неща. Например един проект по ПУДООС за 4,6 млн. лв. за канализация. Този въпрос обаче е тайна за общинския съвет. В местния парламент не е внасян такъв проект. Категоричен съм, че трябва да се изгради едно основно звено, което да е запознато с разработването на проекти и с кандидатстването по тях, за да може да се черпят средства от фондовете.

Ако се сравним със съседната община Долна Митрополия, ще видим, че за една година тя има около 100 проекта по линия на собствени средства, по линия на целева субсидия, на проекти... А в Гулянци през 2007 г. са реализирани само два проекта по "Красива България". Общо взето се прави някаква козметика, нещо се изкърпва, хвърля се баластра тук - там, но четири години се бездейства. За последните осем години на двата мандата в тази община просто не се случи нищо. Ръководството й нехае. Дори се съмнявам дали времето, което се запълва с безполезни неща, не се използва повече за задоволяване на лични интереси вместо да се мисли за хората.

- Имате предвид, че се извършват злоупотреби. Разполагате ли с някакви конкретни данни?

- Едва ли може да се говори на този етап за подобни неща, защото те трябва да се изяснят. Но има конкретни примери за това, че не се спазват законите. Да вземем кариерата в Крета, където се добиваше камък за ферибота в Никопол. Съгласно Закона за подземните богатства и Закона за концесиите там трябваше да се направи концесия. Такова нещо обаче не се случи. Не знам по какви начини се добива камъкът. При една евентуална ревизия на кмета обаче нещата ще се изяснят и тогава трябва да се поеме отговорност.

- Като представител на частния бизнес как виждате ролята му за съживяване на общината?

- Частният бизнес има основна роля в съживяването на общината, тъй като общинските дружества са само две - болницата и медицинския център - ДКЦ, но те не се занимават със стопанска дейност. Разчитаме на частни инвеститори в района, за да се създадат нови работни места. Надявам се да ги привлечем с добрите условия, които ще предложим в общината. Имаме и конкретни идеи, но тях ще огласим по-късно.

- Какви промени според вас трябва да настъпят в методите на управление на общината?

- Нещата сега не са на необходимото ниво. Наблюдава се едно незачитане на Закона за местното самоуправление от страна на общинската управа, едно неразбирателство с централната изпълнителна власт. Не е тайна, че Виолин Иванов еднолично, без прозрачност управлява общината и всъщност оттам произтичат много неща, които дразнят и населението, и общинския съвет. Забелязва се страх у хората, които имат мнение, различно от това на кмета, да го изложат.

Видно е, че нещата не вървят добре. Затова промяната, към която се стремим, е просто наложителна.

- Какви са основните проблеми в селищата от общината?

- В селата няма нищо направено по отношение на инфраструктурата. Пътищата не са в добро състояние, има започнато асфалтиране на пътя Милковица - Сомовит и други шосета, но то е по линия на държавата. Досегашният кмет обаче си ги приписва като заслуга. Четвъртокласната пътна мрежа, която е грижа на общината, е в окаяно състояние. Другото е, че в нито едно малко населено място няма канализация.

- Това ли ще бъдат част от проблемите, по които ще се работи?

- Да, категорично. Програмите за регионално развитие дават точно такива възможности - за рехабилитация на улици, и вниманието ни ще бъде насочено именно към разработването на подобни проекти.

Ще насочим усилията си и в друга посока. Досегашното ръководство на общината просто бездейства по въпроса за изграждане на местни инициативни групи за подпомагане на земеделските производители с кредите до 50 хил. лв. тези групи се правят на територията на две или повече общини, като Гулянци на този етап остава капсулирана.

В нашата община няма и организирано сметосъбиране. През осемте години на двата мандата не се намери воля да се направи нещо по този въпрос. Върши се организирано сметосъбиране само в част от Гулянци, и то с един трактор, ремарке и лопати - това е пародия. В селата всеки си изкарва боклука с каквото намери. Нещата са в ръцете на общинското ръководство, но не се прави нищо. Виолин Иванов не изпълни нищо от предизборните си обещания.

- Какви са приоритетите във вашата програма за управление на общината?

- На първо място ще се опитаме да оптимизираме и разширим дейността на социалния патронаж. Здравеопазването също ще бъде един от приоритетите ни, защото имахме проблеми с неотложната помощ. Загубихме дирекция "Социално подпомагане", направиха я филиал към Никопол и никой не си мръдна пръста. Досегашният екип на кмета просто се характеризираше с липса на идеи. Има и друго - забелязваше се и по-специално отношение към някои фирми (наемаха се такива от други общини, въпреки че и в Гулянци има), които извършваха ремонтите на училища и др.

По отношение на администрацията не смятам да "чистя" хора на всяка цена. Професионалистите ще останат. Но категорично има нужда от цялостно обновяване. В момента са назначени хора като директори на дирекции, които са уволнявани дисциплинарно преди.

- Прогнозите са за "шарен" общински съвет в Гулянци. Как ще работите с него?

- Познавам повечето кандидати за съветници. Работили сме и досега заедно, като екип. Не сме имали различия по принципни въпроси, касаещи общината, и съм убеден, че ще намеря общ език с тях. Досегашният кмет не зачиташе ОбС. Това явно консолидира съветниците от различните политически партии. Сигурен съм, че и в бъдеще ще се справим.

- Каква предизборна кампания ще водите?

- Толерантна. И призовавам - нека бъдем реалисти и да обещаваме само неща, които могат да се изпълнят.

 

 

Управлението на Виолин Иванов - безхаберие и безидейност

 

Личо ТончевПовод да напиша настоящето е публикацията в плевенски вестник на едно интервю, в което градоначалникът на община Гулянци прави умопомрачитнелното заключение, че двата му мандата са успешни и поради това ще се кандидатира за трети. Нещо, което буди иронични усмивки.

Председател съм на общинския съвет в Гулянци през мандата 2003/2007 г. и не мога да приема написаното в публикацията, а и не само това. И ще се мотивирам. В тази община за осемте години управление на Виолин Иванов нищо не се случи. Няма нито едно разкрито работно място. Икономиката катастрофира. Обещанията му в предизборните платформи, с които омая населението да го подкрепи, са сапунени мехури. Това е един човек, който мисли за задоволяване само на собствените си интереси, който не зачита ничие мнение, ако е различно от неговото, преследва инакомислещите, насадил е страх у хората и те не смеят да изразяват гласно това, което мислят. И още: управлява общината като властелин - с тоталитарни методи, въпреки афиширания афинитет към представителната демокрация. С бездействието си през двата мандата той принизи авторитета и ролята на общината на ниво кметство - такъв човек не може да се допусне отново да седне в кметския стол.

Още много може да се изброява в тази посока. Взаимоотношенията общински съвет - изпълнителна власт не са на необходимото ниво. Досегашният кмет не зачита органа на местно самоуправление. Псува като хамалин общинските съветници и прави негативни оценки за дейността на съвета. На Виолин Иванов му допада предишният общински съвет, който бе яхнал и прокарваше политиката си безпрепятствено. Разпорежда се с общинската собственост в някои случаи в нарушение на законите.

Ще илюстрирам някои от предизборните му ангажименти към населението от общината, за реализацията на които не си помръдна пръста.

 

Програма мандат 1999/2003

 

* "Ще създадем необходимата координация между общината и селскостопанските производители - с методическа помощ за кооперациите и фермерите ще подобрим условията за подобряване на растителната и животинска продукция. Ще осигурим пазари за тях. Чрез фонд "Земеделие и програма "Сапардще осигурим дългосрочни и краткосрочни кредити".

Не само че не осигури въпросните кредити, но и сега, когато на територията на две и повече общини се регистрират местните инициативни групи, чрез които ще се финансират проекти на земеделските производители, нищо не прави и по този начин отнема предоставената възможност.

* "Ще осигурим терени за жилищно строителство. С новопостроените жилища, полагащи се на общината, ще решим проблемите на крайно нуждаещите се и младите семейства".

Изпълнението на това обещание е излишно да се коментира.

* "Ще се асфалтира пътят Милковица - Сомовит до границата с Никополската община".

Пътят се асфалтира в момента, но с пари от държавата, тъй като е нейна собственост.

* "Ще подменим част от администрацията със специалисти, които ще подобрят качеството на услугите".

Да, това свърши "перфектно".

* "Ще работим за всички, без оглед на политически пристрастия, малцинства и религия".

Нищо подобно не се случи. Г-н градоначалникът има предпочитания към определена категория хора и особено към тия, които го подкрепиха.

Неизпълнените обещания продължават в програма 2003/2007 г.

- организиране на разделно сметосъбиране; осигуряване на необходимите специализирани машини за сметосъбиране и обработка на сметищата;

- усъвършенствуване на транспортната схема; качество и комфорт на автобусните превози, достъпни цени на билетите;

- изграждане на общинска полиция; местна структура, разполагаща с необходимото оборудване и транспорт за осигуряване сигурността на гражданите и опазване на имуществото им;

- развитие на трансграничното сътрудничество между България - Гулянци и Румъния - Крайова и Корабия; за изграждане на стокови борси, бюра за трансгранично сътрудничество и културен обмен;

- подпомагане на селскостопанските производители с програми и проекти за усвояване на средства от предприсъединителните фондове на Европейския съюз;

- разработване и защита на качествени проекти по всички действащи и бъдещи програми за усвояване на средства за благоустрояване на общината и повишаван.е жизнения стандарт на хората;

- максимално намаляване на безработицата чрез привличане на инвеститори;

- изграждане на дом за стари хора и инвалиди.

В плевенски вестник той пише: Обещах преди години (става въпрос точно за 2003 г.) да изградим на територията на общината дом за възрастни хора, но това не успях да постигна. По отношение изграждането му пред мен имаше много пречки от страна на общинския съвет. Съветниците нямаха желание да изградим този дом в с. Ленково" и т. н.

Това не е истина! Градоначалникът Виолин Иванов никога не е внасял в общинския съвет такова предложение! Такова предложение е внасяно от неправителствената организация Сдружение Толерантност и коректност ЦМИ и с решение №357 от 29.03. 2005 г. общинският съвет е взел решение да предостави сграда, бивше училище от 550 кв. м. два етажа и прилежащ терен от 10 000 кв. м. в с. Дъбован на СдружениеТолерантност и коректност ЦМИ чрез договор за съвместна дейност за реконструкция и преобразуване на сградата в Социален дом за възрастни хора. Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите действия.

Други неизпълнени обещания са свързани с подобряване и осъвременяване инфраструктурата и благоустрояването в Гулянци и всички населени места на общината.

От регионалната преса разбирам, че в Гулянци (за останалите селища не се отнася) на 11.09.2007 г. ще се проведе търг за определяне на изпълнител и ще започне изпълнението на проект Канализация в гр. Гулянцина стойност 4 630 000 лв. Общинският съвет не е запознат с такъв проект. Верен на тоталитарните си принципи, кметът еднолично решава този проблем. И то пак само за централното селище. А за останалите?

Тези обещания са оставени за изпълнение през третия му мандат, който надявам се никога да не получи.

* Защото европейският проект на България успя.

* Защото днес Европа за нас е не само реалност, но и перспектива.

* Защото в Обединена Европа, като утвърдена общност на регионите, местната власт получи ново звучене, отговорност и стратегически смисъл.

* Защото пред новия модел на управление община Гулянци стои още отговорността да промени решително управленските практики, наложени през двата мандата на едно управление, повече популистко, отколкото ефективно, и в интерес на всички жители на общината.

* Защото динамичните условия на развитие на страната и на местните общности в условията на членство в ЕС изискват не просто нови хора във властта, а нов стил на управление, нов морал и отговорност пред населението и обществото.

Като член на Българската социалистическа партия уверявам населението на общината, че общинският съвет на БСП има визията, познанието, опита, енергията и категоричната воля да поеме управлението на новия модел и издига кандидати за кмет на община, кметове на кметства и общински съветници, които притежават компетенции и готовността да ги реализират в новия мандат.

Личо ТОНЧЕВ,

председател на ОбС в Гулянци