ТЕМА


 

Ремонтите по-рехави, пари не достигат

и за общинските, и за държавните школа

 

Доколко тази година в детските градини и училищата преди началото на учебната година ще бъдат направени ремонти се опита да установи екипно проучване на "BG Север". Оказа се, че почти навсякъде обновяването и освежаването е козметично и липсват средства за цялостни ремонти. Засегнати от недостига на пари са както общинските, така и държавните школа.

 

 ПЛЕВЕН

 

Шест детски градини остават непипнати

 

С делегираните бюджети директорите преценяват какво и колко

 

Гимназията по текстил и облекло ще започне учебната година с камери за видеонаблюдение (сн. Веселина Илиева)

Веселина ИЛИЕВА
Поля ТОМОВА

Нищожните средства от страна и на държавата, и на общината тази година не позволиха по-сериозни ремонти и в местните школа, и в детските градини. Въпреки че по-голяма част от предвидените за ремонт общински средства бяха заделени за освежаване и подобрения в забавачките, се оказа, че шест детски градини в Плевен остават без ремонти. От кметството обясняват това с намалелите приходи в бюджета на общината и икономии - част от антикризисната програма. Обществените поръчки за тях са прекратени. Има малка вероятност те да бъдат възобновени отново, но това ще стане ясно към края на август. За останалите шест детски заведения ще бъдат подписани договорите и ремонтните дейности ще започнат. Предвидените средства са 440 230 лв. С тях ще се прави подмяна на дограми, ремонт на покриви, някъде ремонти във ВиК-инсталациите, както и на тераси, огради, на кухня и други частични подобрения.

Откакто училищата минаха на делегирани бюджети, всеки директор сам преценява дали и доколко бюджетът му позволява да прави ремонт на сградата, обясняват от общината. В края на миналата седмица до директорите на повечето от тях бе изпратен имейл от Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН), в който се съобщава за решение на Министерския съвет от 12 август тази година. Според него училища и детски градини, които успешно прилагат системата на делегираните бюджети, ще получат допълнително общо 26 милиона лева в рамките на бюджета за 2009 г. Допълнителните средства ще бъдат разпределени по определени критерии за оценка - 12 критерия за училищата и 11 за детските градини. Но докато чакат обещаните средства, шефовете на школата трябва да действат с наличното, а то е твърде недостатъчно.

"По принцип общинските училища правят ремонтите си от делегираните бюджети, с които разполага всяко от тях. Досега средставата идваха от приватизация, но от миналата година тя замря и всяко училище се стиска", сподели за "BG Север" Любомир Паскулов - помощник-директор в плевенската Гимназия за преподаване на чужди езици. Той съобщи още, че по предписание на РИОКОЗ - Плевен, училището е направило ремонт на стойност 27 000 лв. на помещенията си в ОУ "Йордан Йовков". Там учат възпитаниците им до VI клас. Сменени са дограмите и са освежени санитарните възли. Паскулов не скри и че сградата им на улица "Александър Стамболийски" се нуждае от хидроизолация. Такава не била правена от близо 15 години и евентуален теч би съсипал цялата сграда. "Такъв вид ремонт може да се прави и по време на учебната година, не е нужно да сме във ваканция. Въпросът е, че няма средства", тъжно констатира той.

Въпреки огромната сума, която оповестиха от МОМН - 13,6 млн. лв., отпусната за ремонти на училища тази година, проверка на "BG Север" показа, че държавните училища имат по-крещяща нужда от ремонт от общинските. Едва в десет от тях текат ремонтни дейности, съобщи за "BG Север" началничката на РИО на МОМН Анни Петкова. Повечето не са в Плевен, а в областта. Ремонтират се основно покривни конструкции, парни инсталации, класни стаи. В Професионалната гимназия (ПГ) по механотехника в Кнежа и ПГМЕТ - Червен бряг, предстои ремонт на покривни съоръжения и работилници, които нямат отношение към учебния процес и ще завършат към 15 септември, успокои Петкова. В Търговската гимназия "Васил Априлов" в Червен бряг е приключил ремонтът на класните стаи, сега предстои изграждането на модерна парна инсталация преди отоплителния сезон. В ПГ по ресторантьорство, търговия и обслужване в Плевен продължава ремонтът на санитарни помещения в базата в "Орион", а освежаването на класните стаи е пред приключване. В ПГ по ядрена енергетика в Белене тече модернизирането на част от ученическите общежития. В ПГТЛП - град Левски, пък предстои изграждане и реконструкция на сградата.

Професионалната гимназия по строителство и геодезия "Никола Фичев" е на издръжка на (МОМН). Тя не е сред включените в ремонтни дейности школа, но има нужда от освежаване. Там последният ремонт е правен преди 2 - 3 години. Тогава е сменена дограмата и училището минава на отопление на ТЕЦ. От тогава пари за ремонт няма. С наши възможности правим козметични ремонти, сподели преподавател от школото, но това не е достатъчно. От ремонт се нуждаели фузкултурният салон, санитарните възли, спортната площадка... Единственият начин да се набавят някакви средства е чрез кандидатстване по проекти. И гимназията всяка година кандидатства с по няколко, но все не получават одобрение. Също толкова упорити в кандидатстването с проекти и също толкова неуспешни са и почти всички плевенски школа. Шефовете им са недоволни от липсата на ясни критерии за одобрение.

Макар без освежителни поправки Професионална гимназия по текстил и облекло ще започне новата учебна година с изцяло подменени нови столове, чинове и маси. Освен това е получила от МОМН и десет камери за видеонаблюдение, които могат да служат едновременно и за охрана, и за квестори от типа на "Биг Брадър" по време на зрелостните изпити.

 

 

 ГАБРОВО

 

Нужни са 2 млн. лв. за Априловската гимназия

 

Новият корпус на Априловската гимназия се строи десетилетие, а заради липса на пари готовото се руши (сн. авторът)

Мариана ДИМИТРОВА

Поне 2 млн. лв. са необходими за довършването на новия корпус на Националната Априловска гимназия, стана ясно от ръководството на габровското кметство. За тази година обаче държавата не е предвидила средства за това в бюджета си. Повече от 10 години разширението на най-старото средно училище в страната остава недовършено и строеното през годините се руши в следствие на атмосферните влияния.

Първоначално средствата за обекта бяха предоставяни от държавата чрез общинските бюджети. В последните години успоредно с липсата на пари, препъни камък се оказа и ситуацията с избор на изпълнител на строителните дейности. Причината е, че фирмата изпълнител не е ангажирана по реда на Закона за обществените поръчки, който не е бил приет тогава. Габровският кмет Томислав Дончев е поставил този проблем пред новия министър на образованието Йорданка Фандъкова. Той получил уверението й, че през тази година няма да има възможност, но в бюджет 2010 и 2011 средства ще бъдат предвидени и заделени. Общината в Габрово от своя страна ще се ангажира с разрешаването на бюрократичния проблем във връзка със заплетения казус за фирмата изпълнител, който се влачи вече 10 години. Предишното ръководство на общината, както и директорката на гимназията Анна Маринова, неведнъж са търсили подкрепата и на бившия образователен министър. Още при посещението си в Габрово в началото на своя мандат Даниел Вълчев обаче се въздържа от конкретен ангажимент с мотива, че има училища в страната, чиито тоалетни са на двора. Недовършената сграда се руши и така се похабяват част от вложените инвестиции. Корпусът е грозна картина в центъра на града. И не на последно място сред мотивите на местната общност да настоява за финансиране, е нуждата на Националната Априловска гимназия от разширение.

За сметка на това сериозни ремонти през последните няколко месеца имаше в други две габровски средни училища - "Райчо Каролев" и Природо-математическата гимназия "Акад. Иван Гюзелев". Парите за реконструкцията им бяха осигурени чрез проекта "Осигуряване на ефективна, общодостъпна и модерна образователна инфраструктура за устойчиво развитие на община Габрово", а финансирането е по оперативна програма "Регионално развитие". В Природо-математическата гимназия бяха изградени, рампа, асансьор, санитарен възел, изцяло бе обновен физкултурният комплекс, включващ пълно саниране на басейните и физкултурния салон в училището. Освен това изцяло бе подновена старата дограма с алуминиева, монтирана е и съвременна мълниезащита с мълниеприемник с изпреварващо действие. Същите ремонти бяха извършени и в СОУ "Райчо Каролев". По проекта освен двете училища, бе ремонтирана и една детска градина, а общата стойност и на трите мащабни ремонта бе 5 млн. 361 хил. лв.

 

 

 ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

Само текуща козметика - другото за после

 

Кремена КРУМОВА

Във всички училища от Великотърновска община се извършат само текущи козметични ремонти, защото парите от делегираните бюджети са малко, съобщават от местната администрация. МОМН обаче е отпуснало 300 000 лв. за 100-процентова подмяна на дограмата на Езикова гимназия в старата столица. Всеки момент се очакват да бъдат отпуснати и обещаните от образователното ведомство други 680 000 лв. Средствата ще са за подмяна на отоплителната инсталация на ОУ "Д-р Петър Берон в Дебелец, на санитарнитите възли и адаптационна среда в ОУ "Св. Патриарх Евтимий във Велико Търново, предстои и частична подмяна на дограмата в СОУ "Вела Благоева. Общината е одобрена, очаква се само новото правителство да преведе парите.

Най-големият реализиран проект на територията на общината бе мащабен ремонт в ОУ "Бачо Киро в града. Той започна в началото на август м. г. и е за около 2 млн. лв. Финансирането бе спечелено от общината и е по ОП "Регионално развитие. За 18 месеца бе извършен цялостен ремонт на отоплителната система на училището. Бе обновен покривът, малкият физкултурен салон, сградата за предучилищни групи, класните стаи, санитарните възли, ВиК-мрежата, както и външнто пространство около училището. Сменена бе и дограмата на школото, подовете на класните стаи и осветлението.

До края на лятната ваканция ремонтите и освежаването на училищните сгради ще приключат и новата учебна година ще започне нормално в тях, съобщи Румяна Йорданова, началник на отдел "Образование в община Велико Търново.

400 00 лв. пък струват ремонтите на две детски градини на територията на общината. Този на ДГ "Пламъче в Дебелец и ОДЗ "Пролет в старата столица. Парите са отделени от инвестиционната програма на общината. Ще се извърши подмяна на дограмата в търновското детско заведение и това в Дебелец. В ОДЗ-то ще се направи и вътрешен ремонт на спалните помещения и занималните. Продължава строежът на пристройката към ДГ "Здравец. До края на октомври строителните работи трябва да приключат. В другите детски заведения в общината дограмата е подменена и сградите са в добър вид.

Скоро започна и ремонтът на Дома за деца "Христо Смирненски в с. Балван. Той се извършва по проект на община Велико Търново по ОП "Регионално развитие на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, който беше подписан в началото на февруари тази година. Той е на стойност близо 550 хил. лв. Ремонтът включва саниране на сградата, поправяне на покривната конструкция, смяна на подовите настилки, електрическата и ВиК-инсталация. Ще бъдат ремонтирани стаите на децата и общите части. Ремонтните работи трябва да приключат до началото на 2011 г.

 

 

 ВРАЦА

 

Освежаването върви по график

 

Христина АНДРЕЕВА

Ремонтите на училищата в община Враца вървят в срок и няма да нарушат началото на новата учебна година, уверяват от местната управа. Напълно обновено през септември ще отвори врати начално училище "Иван Вазов". Близо 800 хил. лв. ще бъдат вложени в ремонтите, основната част от които са осигурени по оперативна програма "Регионално развитие" и програмата за капиталови разходи на общината. Школото влага и 11 500 лв. собствени средства, други 36 910 лв. са предоставени по националната програма "Оптимизация на училищната мрежа". Наред с обновяването на фасадата на сградата и класните стаи вече е изградена и спортна площадка с изкуствена настилка.

Крупни ремонти вървят и на ОУ "Васил Левски" и Центъра за работа с деца. Финансирането от 199 856 евро е осигурено от фонд "Козлодуй - енергоспестяващи мерки". Наред с изграждането на съвременна база за обучение, разходите за енергия ще бъдат снижени с 30%. Извършва се подмяна на дограмата, топлинно изолиране на външните стени и покрива, подмяна на абонатната станция и осветителните тела. За вътрешния ремонт на класните стаи и коридорите са предвидени 51 хил. лв. Изпълнителите уверяват, че всичко ще бъде завършено в определния срок преди началото на новата учебна година.

До есента трябва да приключи обновяването и на втората база на Центъра за работа с деца във Враца. Според зам.-кмета Силвия Драйчева в него ще бъдат обхванати близо 600 малчугани в различни занимания по интереси. Сградата вече е санирана, подменена е дограмата. Предстоят последните довършителни работи.

Проект по програма "Красива България" пък осигурява финансиране за ремонт на фасадата и оформление на социалния дом "Асен Златаров". В обновяването му ще бъдат вложени 145 690 лв., като половината от тях се предоставят от общината. Сградата е построена през 1967 г. и с извършените ремонти ще промени коренно облика си, уверяват изпълнителите от софийската фирма "ЕКСА" АД. Предвидени са нова хидро- и топло- изолация, външно фасадно саниране, вертикална планировка, ремонт на спортната площадка.

Напълно обновени новата учебна година ще посрещнат и средищните училища в селата Тишевица и Девене.

 

 

 ВИДИН

 

Учители боядисват класни стаи, замазват зейнали дупки

 

Основното училище "Климент Охридски" във Видин ще посрещне учениците с изрисувана фасада на сградата си (сн. авторът)

Теменужка ИЛИЕВА

Не са предвидени големи ремонти през това лято, само ние, преподавателите, боядисваме по някоя олющена стена, правим замазки, каза дежурната учителка в СОУ "Любен Каравелов" във Видин.

"Сами вече сме обновили една класна стая, ще освежим и другите. Правим всичко, за да функционира училището нормално, но и пестим средства", сподели директорката на Професионалната гимназия по икономика и технологии Мариета Георгиева. Нейният екип е представил проект в МРРБ за обновление на учебно-производствения корпус и спортната база, но отговор не е получен.

По проекти, финансирани от образователното министерство, това лято сменят дограмата на Професионалната гимназия по механотехника, санират и сградата на OУ "Иван Вазов". Повечето от градските училища са били обновени през последните 3 - 4 години. По различни проекти са сменени дограмите им, поправени са покривите, ремонтирани са сервизните помещения.

Средствата за ремонти не фигурират в делегираните бюджети. Затова за общинските училища те се осигуряват от общините. Те обаче са в затруднено положение след решението на правителството за свиване на разходите с 15%. Много от тях няма да отделят и един лев за ремонти.

В Брегово обаче общината е отделила средства за ремонт на някои от учебните стаи и санитарните помещения на СОУ "Кирил и Методи". До 15 септември този ремонт ще бъде приключен, увери кметът на общината Милчо Лалов. Общината е спечелила проект за цялостно обновление на училището, в което се учат 350 ученици, но финансирането не е започнало. С него се предвижда да бъде ремонтиран покривът, учебните стаи и изградена нова отоплителна инсталация. По всичко личи, че тази година този ремонт няма да започне, каза кметът.