ТЕМА


 

 

Водата поскъпва навсякъде от 1 август

 

В момента няма опасност от режим на водата

ПЛЕВЕН

 

Искат 1,75 лв. за кубик

 

Новите цени са от жизнено важно значение, твърдят от ВиК

 

Поля ТОМОВА

На 30 юли ДКЕВР трябва да реши окончателно въпроса с цената на водата в страната. Както е известно, комисията не прие исканията на ВиК-дружествата за повишаване на цената и предложи занижени цени. Предложението на ВиК - Плевен, е от 1,13 лв. кубикът вода за водоснабдяване да стане 1,26 лв. Ако се приеме това предложение, в Плевенско за кубик ще се плаща крайна цена от 1,75 лв. с ДДС. Това обаче една ли ще стане, тъй като държавният регулатор няма да удовлетвори изцяло искането на дружеството. В крайната цена на водата се включват цените за канал, водоснабдяване и пречистване. Последното перо е най-ниско за гражданите, които плащат едва 8 ст. Не така обаче стоят нещата при фирмите, където плащането е в зависимост от замърсяването. Предложението на ВиК - Плевен, е увеличението за пречистване на фирмите да е в порядъка на 12 - 17%, одобрено е обаче увеличение едва с 4 - 5%.

Новите цени на водата са заради по-високите цени на тока и горивата, обясниха от дружеството. Както и заради нуждата от сериозни инвестиции в сферата. Близо 300 млн. лв. са необходими, за да се подмени остарялата водопроводна мрежа в Плевенско. Някои от водопроводите са на повече от 70 години, те са изгнили, имат пропадания и често аварират. Сега обаче дружеството работи на загуба и няма никаква възможност да прави сериозни инвестиции. Едва 4,2 процента от водопроводната мрежа е подменена. Иначе се правят ремонти само там, където е най-наложително, работи се на парче. Затова от плевенското дружество твърдят, че повишаването на цената е от жизнено важно значение. От ВиК споделиха и друг проблем - все повече специалисти напускат държавната структура и отиват в частни фирми заради по-високото заплащане.

В момента Плевен не е заплашен от режим на водата, въпреки че дебитът от Черни Осъм намалява. Дори да стигне критични нива, ще се премине към захранване на града с помпажна вода, което обаче оскъпява още повече цената й. Четири села в Плевенско в момента са на режим - Бръшляница, Трънчовица, Бацова махала и Стежерово. Ако водата от Черни Осъм намалее още, на режим ще преминат и селата, които се захранват от този водоизточник - Бохот, Ралево, Ласкар, Николаево, Къшин.

 

 

ВРАЦА

 

Питейната с 13 стотинки нагоре

 

Ремонт на водопровод във Враца

Цветана АТАНАСОВА

С 13 ст. ще поскъпне питейната вода във Врачанско от 1 август и ще стане 1,20 лв. за кубически метър без ДДС, съобщи управителят на ВиК Ангел Престойски. От водоснабдителното дружество са поискали цена от 1,29 лв. за кубически метър без ДДС, но тя не е одобрена от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). Престойски заяви, че е обжалвал определеното от комисията повишаване на цената, тъй като това увеличение не покрива разходите на дружеството за експлоатационна и ремонтна дейност и ще трябва да бъде компенсирано за сметка на инвестиционната му програма. Окончателното решение ще бъде ясно след закрито заседание на ДКЕВР на 30 юли.

През горещите юлски дни имаше често спиране на водата във Враца и някои селища в областта. Според Престойски това не е било причинено от работа по планирани реконструкции, а от отстраняване на възникнали аварии по мрежата, предизвикани и от високите температури и засушаването. Голяма авария в землището на кв. "Бистрец" във Враца причини безводие на част от града и на съседна Мездра. Извършена е и неотложна подмяна на главен спирателен кран на помпена станция "Бистрец". В района на Червения площад също е извършена подмяна на водопровод по проект между община Враца и държавно предприятие "Строителство и възстановяване". Поради отстраняване на голяма авария, за няколко часа без вода останаха и жителите на ж. к."Дъбника. Престойски обясни, че аварийните ремонтни работи се забавят малко, тъй като при отстраняването им се извършва и подмяна на проблемните етернитови участъци с нови полиетиленови тръби.

Според инвестиционната програма на врачанското водоснабдително дружество до края на годината ще бъдат подменени 40 км водопроводи в областта, като се предвижда за това да бъдат вложени 2 млн. лв. собствени средства на ВиК. За първото полугодие са подменени 14 400 метра, като най-много са във Враца - 4 221 м, следвана от Мездра - 2 536 м и Криводол - 2 444 м. Още 564 000 лв. са определени за обновяване на автопарка на дружеството и закупуване на земекопна техника.

До края на годината ще започне и мащабната реконструкция на водопроводната мрежа във Враца по проект, финансиран от ЕК на стойност 69 729 000 евро, като съфинансирането от републиканския бюджет е 15 млн. евро, а община Враца ще участва с 5 млн. евро. Средствата ще се вложат за проучване, проектиране и изграждане на нов магистрален водопровод от хидровъзел "Среченска бара" до Враца, рехабилитация на съществуващия стоманен водопровод от язовира до Враца, докато бъде построен новия водопровод, реконструкция на 77 км водоснабдителна мрежа в града, изграждане на нова канализационна мрежа от 25,5 км, реконструкция и подновяване на 21,2 км. съществуващи канализационни колектори и второстепенна канализационна мрежа, пълно обновяване на Пречиствателната станция за отпадни води с ново механично и електрооборудване и изграждане на лаборатория за изследване на отпадните води и закупуване на съвременна специализирана ВиК-техника.

 

 

монтана

 

Предлагат увеличение на 1,28 лева

 

Симеон НИКОЛОВ

ВИК в Монтана е внесло предложение в Държавната комисия по енергийно и водно регулиране цената на кубик вода в региона да скочи от 1,07 лв. на 1,28 лв. без ДДС. Комисията е одобрила по-малък размер на увеличението - 1,20 лв. за кубик. Монтанското водно дружество е подало писмено възражение срещу отказа да се одобри увеличението в пълен размер. Това съобщи управителят на ВИК в Монтана инж. Валери Иванов. Той уточни, че предложението е увеличението да влезе в сила от началото на август. Очаква се от тази дата цената за кубик вода, която идва по гравитачен начин до потребителите, да скочи от 0,59 лв. на 0,64 лв.

Причина за предлаганото увеличение е най-вече повишената цена на тока, обяви инж. Иванов. Допълнителни причини са разходите за аварии по амортизираната водопроводна мрежа, и големите технически загуби на вода. В момента 80% от водопроводната мрежа на област Монтана е от азбестов цимент (етенрит) и е на възраст 30 - 40 години. Тя е морално и физически остаряла. За подмяна на тръбите по двата водопровода, които довеждат водата от язовир "Среченска бара" до Монтана - 26 километра, са необходими 40 милиона лева. Сумата е непосилна за бюджета на водното дружество в Монтана, обяви Иванов. Той съобщи, че с помощта на общините и държавата през последната година са реконструирани 30 км водопроводи. Подменени са голяма част от водопроводните тръби в града Монтана.

 

 

ловеч

 

Проект за 15 милиона изготвили в Априлци

 

Мира ГАНЧЕВА

Проект за подмяна на вътрешна водопроводна мрежа и канализация за 15 млн. лв. са изготвили в община Априлци, съобщи кметът Младен Пелов. С него курортното селище в Ловешка област кандидатства за финансиране по оперативна програма "Околна среда" и лично екоминистърът Джевдет Чакъров обещал съдействие за приоритетното му разглеждане. По проекта се предвижда подмяната на 84 км вътрешна водопроводна мрежа и изграждане на канализация в четирите квартала на Априлци. Ако бъде финансиран, работата по него ще започне догодина.

През миналата година "ВиК" АД - Ловеч, е инвестирало над 300 хил. лв. в ремонти по мрежата, за тази година възнамерява да вложи около половин милион, съобщи изпълнителният директор Светослав Иванов. Над 70 на сто от водопроводната мрежа е строена през 50 - 60-те години на миналия век, а от нея са подменени едва 5 процента. Иначе за дружеството загубите на вода като цяло са под 25 на сто.

Последното масово увеличение цената на водата този път подмина Ловеч. В люляковия град пият една от най-евтините в страната вода, чиято цена не е променяна от 1 януари м. г. и е 1,02 лв. без ДДС. "ВиК" АД - Ловеч, се управлява от съвет на директорите, в който влизат представители на седем от осемте общини в областта. Планинският град Троян има свое общинско водоснабдително дружество - "ВиК - Стенето". От там вдигнаха цената на живителната течност с 10 ст. от 1 юли т. г. и балканджии вече плащат по 90 ст. без ДДС за кубик. През последните няколко години в Троян са подменени 21 км остарели улични водопроводи, при обща дължина на водопроводната мрежа 57 км. Само през миналата година общинското дружество е инвестирало в тази дейност близо 500 хил. лв., от които 320 хил. лв. са за нови тръби и спирателни кранове, които са били подменени.

 

 

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

Поне с 10% скача живителната течност

 

Кремена КРУМОВА

"От 10 години не е променяна цената на водата във В. Търново. Сега като се увеличиха токът, горивата, смазочните материали и инфлацията е нормално да се поиска и увеличение на водата, коментира Никола Русев, шеф на ВиК "Йовковци", по-високите цени на живителната течност. Поискано е 20% повишаване на сумите, но ДКЕВР най-вероятно ще одобри само 10 - 12% увеличение. Потребителите ще усетят промяната като се бръкнат с от 0,50 лв. до 1,50 лв. Така едно домакинство, което досега е плащало 10 лв. на месец, сега ще плаща 11. Досега великотърновци плащаха по 1,43 лв. с ДДС за кубик и от 1,80 лв. до 2,11 лв. с ДДС за промишлени нужди и бюджетни организации. Според новите цени, ако повишението е с 10%, сумата за битови абонати би се променила на 1,56 лв. с ДДС за кубик и от 1,97 лв. до 2,31 лв. с ДДС за големите предприятия. На 30 юли ДКЕВР трябва да излезе с окончателно решение за цените.

По отношение на ремонтите на водопроводната мрежа тази година ВиК "Йовковци" е почти първенец. Доста средства - 1, 450 млн. лв. кредит, водното дружество влага за направата на магистралния водопровод при с. Присово. В продължение на години повече от 10 населени места и 100 000 жители на областния център оставаха без вода за ден. Проблемът съществува от 30 години, когато този двукилометров участък от магистралния водопровод бил изграден от циментови тръби. Сега старите тръби в района на с. Присово ще бъдат подменени със стоманени. В момента тече процедура за избор на изпълнител и се започва работа по обекта.

С 19 млн. евро ВиК в старата столица ще подмени всички водопроводи в подземната мрежа на целия град. Това е общ проект с община Велико Търново. А с 1 млн. лв. (от кредит) водоснабдителното дружество ще подмени цялото водопроводно трасе от резервоара до с. Арбанаси.

ВиК "Йовковци ООД обслужва около 300 000 души от 9 общини - Велико Търново, Горна Оряховица, Елена, Лясковец, Златарица, Павликени, Полски Тръмбеш, Стражица и Сухиндол. Дружеството подава и пречистена вода на община Дряново в Габровска област.

 

 

ГАБРОВО

 

С над 2 лв. ще се бъркат гражданите

 

Мариана ДИМИТРОВА

С около 10 на сто ще бъде увеличена цената на водата в Габрово от 1 август. Досега за доставянето на питейна вода габровските абонати на ВиК заплащаха по 1,25 лв. за кубик. След близо 10-процентното увеличение сумата нараства на 1,38 лв. За отвеждане на отпадъчни води жителите на града ще дават по 0.11 лв. на кубик, а за пречистване на отпадъчни води по 0,21 лв. Така кубикът вода ще струва вече 1,70 лв., а след начисляването на ДДС окончателната цена става 2,04 лв. Стойността на водата в Габрово е една от най-високите в страната.

Като причина за промяната в цената от ВиК-дружеството посочват растящата инфлация, покачването на цените на електроенергията и консумативите, а също и необходимостта от изпълнение на инвестиционната програма.

Поскъпването на жизнено необходимата течност предизвика сериозни коментари в Габрово. Причината е, че близо 76 на сто са загубите на вода във водоснабдителната система на града заради крайно амортизираната водопреносна мрежа, която е на повече от 40 години. Едва ли обаче това е мотив да се бърка дълбоко в джоба на обикновения потребител.

В същото време въпросителни буди и фактът, че Габрово очаква какво ще се случи с проекта за водния цикъл на града на стойност 51 млн. евро, с който местното кметство кандидатства по оперативна програма "Околна среда". Именно на него се разчита, за да бъде подменена голяма част от водопреносната мрежа и водните съоръжения, за да намалеят драстично водните загуби. Ако това стане, едва ли ще е необходимо габровци да пият една от най-скъпата вода в страната, за да обслужват инвестиционната програма на ВиК-дружеството.

 

 

ВИДИН

 

Очакват промените в закона

 

Под този покрив се намира един от кладенците, от които се изпомпва питейна вода за Видин

Теменужка ИЛИЕВА

Видин е един от градовете, който е снабден с достатъчно количество вода. Водоизточниците са подземни кладенци, които се намират на 16 км от града край с. Сланотрън. Дори не са включени всичките, твърдят от ВиК. Водата, вадена от дълбочина, е чиста и не се нуждае от пречиствателна станция. Това не значи, че стойността на голямото количество вода е ниска - за да стигне до потребителите, живителната течност се издига на определена височина с електрически помпи. Затова в града, ако спре подаването на ток, няма и вода. Увеличи ли се цената на електричеството, поскъпва и водата.

В момента един кубик струва 1,16 лв. без ДДС. Тази цена е недостатъчна да покрие нарастващите разходи за поддръжка на мрежата, която е остаряла. Със събираните от водата пари не могат да се правят инвестиции, а само да се поемат разходите за труда по честите аварии и закупуването на постоянно поскъпващите части. През 2007 г. фирмата е подменила само 4 км водопроводи, преди години е смогвала да обновява по 12 - 13 км на година. Средно през миналата година по мрежата, която е 1 680 км, е имало по 2,5 аварии на всеки километър. За страната този показател е 3 - 4 аварии. През 2007 г. са отстранени 4 200 аварии. Най-чести те са по старите етернитови тръби и металните отклонения. Силно корозирал е и главният водопровод, който тръгва от кладенците и стига до Видин. Чрез него вода получават още 14 селища. Най-тежко е положението в началния му участък от 1,5 км. Заради износването му видинчани могат всеки момент да останат без вода. Водната фирма е разработила проект за подмяна на металния водопровод с нов и търси средства за финансиране на ремонта.

Най-тежко е положението с водоснабдяването в град Дунавци и с. Буковец. Водопроводната мрежа е остаряла и в двете селища на видинската община авариите са ежедневно явление. За да бъдат подменени тръбите, са нужни 1,6 млн. лв.

През последните години общините успяват да привличат средства по различни програми и фондове и да обновяват мрежата си. Такива инвестиции не влияят върху цената, защото не са разход на ВиК. Община Брегово вложи 4 млн. лв. в подмяна на водопроводите си и ново оборудване на помпените станции. С пари по програма САПАРД обновиха част от мрежите си общините в Кула, Димово, Макреш, Чупрене, Белоградчик. Много от селищата, които преди през летните месеци преминаваха на режим, сега имат вода постоянно. Само две селища в областта още нямат централно водоснабдяване - Големаново и Извор махала. Хората вадят вода от герани, които в горещините намаляват драстично дебита си.

Във видинското дружество очакват с интерес и промените в закона за ВиК. Той трябва да изясни отношенията между общините и водните оператори. Общините ще притежават мрежите, а операторите ще сключват договори с тях за експлоатацията им. Още не е ясно какъв вариант ще бъде възприет - дали водните фирми ще бъдат частни дружества, или общински както е в много европейски страни.

Дружествата сега очакват утвърждаване на нови цени. Повечето от тях осигуряват водата чрез електрически помпи и повишаването на електричеството от 1 юли налага промяна и в цената на водата. ДКЕВР е разрешила на видинското дружество крайната цена да скочи до 1,83 лв. за куб. м. Исканията обаче са били по-високи.