ТЕМА


 

След снега потънахме в прахоляк и мръсотия

 

 

Прах и мръсотия обвиха Северна България, след като слънцето стопи последния сняг, установи проучване на "BG Север". На талази се носят от вятъра боклуци, които стигат дори до най-горните етажи на жилищните блокове. Решението на този проблем е един - да се измият улиците. Това обаче по различни причини се отлага във времето.

 

 

Плевен

 

Дишаме с маски до 15 март

 
Улиците ще бъдат измити, уверяват от почистващата фирма "Шеле"

 

В 9,30 сутринта метлите все още очакват работниците от временната заетост

Мая ПАСКОВА
Поля ТОМОВА

Големият проблем на Плевен не е замърсяването на въздуха с вредни и токсични вещества, а насищането му с прах, сочат данните от изследванията на РИОСВ и РИОКОЗ. Това е тенденция, която се запазва през годините и проличава най-ясно в сезона след снеготопенето и в най-горещите летни месеци, когато няма дъждове. Инертните материали, използвани за опесъчаване, пепелта от печките, която хората изхвърлят на леда със същата цел, димът от комините и от изгорелите газове на автомобилите се наслояват в непочистения сняг, който все пак с пролетта изчезва, но мръсотията остава. Непочистена тя се носи от вятъра и се вдишва от хората. Друг основен замърсител са многобройните строителни обекти. Въпреки че контролът по спазване изискванията за извършване на ремонтните и строителните дейности, с които се ограничават замърсяването и шума при изкопни, товаро-разтоварителни, транспортни работи, е в компетенцията на различни институции, факт е, че около строежите цари хаос и мизерия, които вгорчават живота на съседите. Санкциите или не се налагат, или са твърде малки за предприемачите, за да им създадат неудобство и да ги накарат да бъдат по-отговорни към пазенето на ред и чистота.

И ако центърът се мете от наетите по временната заетост (колко съвестно преценяват работодателите им), собствениците на търговски обекти почистват пред магазините си всяка сутрин, то по улиците прахът се наслоява безпрепятствено и се вдига от автомобилите до последните етажи на жилищните блокове. Тук решението е измиване.

Плевенските улици, които потънаха в прах след снеготопенето и мръсотията, няма да се мият до 15 март. Това обявиха от фирмата за почистване "Шеле". Причината е, че до средата на март фирмата е в т. нар. зимно дежурство. Тъй като машините са комбинирани за зимен и летен сезон, те сега са пригодени да чистят сняг. Тъй като се очаквало падане на температурите, не могат да се преоборудват и да им се сложат цистерни с вода. Освен това имало опасност от заледяване на улиците, ако те бъдат измити и през нощта температурите паднат до минусови стойности, обясниха от фирмата. Оттам се ангажираха най-късно до средата на този месец улиците в града да се измият с вода.

Контролираните показатели за качество на атмосферния въздух за територията на град Плевен са 9 - общ прах, фини прахови частици, серен диоксид, азотен диоксид, олово, никел, кадмий, арсен и полициклични ароматни въглеводороди, съобщават от РИОСВ. През миналата годината са регистрирани общо 27 концентрации, надвишаващи праговата стойност на средноденонощната норма, която според изискванията не може да бъде превишавана повече от 35 пъти в рамките на една календарна година. Причини за превишенията на праговата стойност на средноденонощната норма за фините прахови частици са най-вече използването на твърди горива за отопление в битовия сектор и увеличаващият се автомобилен трафик. За да се намалят допълнително нивата на фините прахови частици, до края на 2008 г. община Плевен трябва да приеме актуализирана програма за намаляване на емисиите и за достигане на утвърдените норми по чл. 27 от Закона за опазване чистотата на атмосферния въздух, тъй като срокът на сега действащата програма изтича, припомнят от РИОСВ.

През 2007 г. е извършен анализ на 3 237 проби, като превишение на пределно допустимите концентрации са показали 18,4% от изследваните проби за общ суспендиран прах. Съдържанието на останалите наблюдавани показатели не превишава пределно допустимите норми, съобщи д-р Ирина Джикова, директор на Дирекция "Опазване на общественото здраве" в РИОКОЗ - Плевен. И ако организмът има защитни механизми срещу общия прах и възпрепятства по механичен начин проникването му в белите дробове, то не така стоят нещата с фините прахови частици, които много често са носители на алергени и токсични вещества. Това се отразява най-вече на малките деца и хората с белодробни и алергични заболявания.

До сега не сме имали задължението да проучваме тези влияния, но възнамеряваме, когато правим анализите, да обръщаме повече внимание на това какъв здравен риск крие даден проблем за населението и какви са най-адекватните превантивни мерки за намаляването на този риск, подчерта д-р Джикова. Преди една година специалисти от РИОКОЗ са участвали в програма на община Плевен за подобряване качеството на атмосферния въздух. Комисия е проверявала предприятията на територията на общината как спазват изискванията за опазване на околната среда. Миналата година обаче санитарните инспектори не са участвали в нито едно заседание - дали не са канени или не са се състояли такива, не е ясно.

 

 

Анкета

 

Кой е отговорен за тежкия въздух?

 

Мая ГЕОРГИЕВА

Всички запитани плевенчани определиха града като мръсен. Според тях виновни за състоянието са както местната управа, така и самите хора. Анкетираните бяха категорични, че е нужен по-голям контрол и отчетност.

 

Габриел Георгиев,

31 г., държавен служител

Много е мръсен градът ни. Навсякъде има боклуци и прах. Кофите са препълнени, улиците не се мият. Вятърът разнася найлонови пликчета и прах. Живея близо до колелото, вижте там как е - от трафика въздухът е ужасен и всичко влиза през прозорците вкъщи. Имам чувството, че на човек се пада и по един автомобил. Ако се измери нивото на замърсяване на въздуха, съм сигурен, че ще даде голямо отклонение от нормата.

 

Ивелина Николова,

46 г., инкасатор

Голяма мизерия е в целия град. Вижте, че снегът от преди три месеца още не е почистен. Тези от временната заетост по цял ден се подпират на метлите и нищо не правят. И кога излизат да метат - когато всички хора тръгват по работа, а не рано сутрин или по-късно вечер.

 

Богомир Танев,

56 г., държавен служител

Три пъти съм гласувал за този кмет и сега какво стана - чакат колите да утъпчат снега и дъждът да измие улиците. Трябва да има стабилен финансов контрол и на края на годината да се тегли чертата и да се види колко пари са платили на тези фирми, които се грижат за чистотата, и какво те са свършили. Колко курса са направили, колко гориво са израходили. За 3 март измиха центъра, а улиците ги мият веднъж в годината. Строежите пък заели и по един метър от тротоара. Някой трябва да носи отговорност и да осъществява контрол.

 

Тихомир Шопов, 44 г.,

собственик на магазин

Нещата са комплексни. Първо трябва да тръгнем от ниската култура и самосъзнание на хората, които живеят в този град. Не може всеки да си хвърля боклуците през терасата и после да иска да му е чисто. Със строежите е същото - фирмите трябва да си почистват сами района около тях. А иначе кметът и неговите подвластници са отговорни за състоянието на града като цяло. Не съм видял след като се разтопи снегът някой да е измил една улица. Някой трябва да носи отговорност и да има отчетност на свършеното. Защото накрая какво се получава - пари няма, непочистено и отчитаме само дейност. Рибата се вмирисва откъм главата. От простия работник нищо не зависи - като му кажат работи - и той работи.

 

 

Видин

 

Хубавото - чак за Великден

 

Така изглеждат улиците на Видин през март

Тина ИЛОВА

Видинчани ще траят до края на април, когато за Великден ще мият улиците им. Това съобщиха от фирмата по чистотата "Титан - север". Тя обещава да купи тази година нови сметосъбиращи машини, малко контейнери и цистерни за вода. Засега улиците са в дупки и в прах. При по-силен вятър движението по тях е опасно - прах пълни очите, посипва дрехи и лица.

В новия бюджет на Видин за управление на отпадъците са гласувани 2 977 386 лв. Това е най-високата сума, давана досега за чистотата на града. 300 000 лв. били за вдигане на нерегламентирани сметища, но и оставащите не са малко. Сумата се очаква да постъпи в бюджета като приход от таксата за битови отпадъци, която остана непроменена.

 

 

ловеч

 

Поставят автоматична измервателна станция

 

Мира ГАНЧЕВА

Автоматична измервателна станция, която да показва стойностите на серен и азотен диоксид, фини прахови частици и олово в атмосферния въздух, ще бъде поставена в най-скоро време в центъра на Ловеч. Това съобщи за "BG Север" инж. Ивелин Илиев, главен експерт "Екология" в общинската администрация. От Изпълнителната агенция по околна среда вече са внесли в общината заявление за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти, какъвто ще е и станцията. Мястото вече е определено - в двора на ОУ "Васил Левски". Финансирането е изцяло от екоминистерството.

По отношение качествата на атмосферния въздух община Ловеч не принадлежи към рисковите територии на България, е заключението относно състоянието на околната среда, изведено в Програмата за опазване на околната среда на общината до края на 2008 г. Нивата на един или няколко замърсители са между съответните горни и долни оценъчни прагове и не превишават установените норми. Така че община Ловеч не е задължена да изготвя програма за намаляване на емисиите и достигане на утвърдените норми в установени срокове по чл. 27, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, обясни инж. Илиев.

Контролни измервания на атмосферния въздух се правят от РИОСВ - Плевен, с мобилна станция. По данни на инспекцията отпреди пет години в община Ловеч има 23 обекта, чиято дейност е свързана с емисии в атмосферния въздух. На някои от дружествата са били налагани санкции за замърсяване на атмосферния въздух над установените норми. За замърсяването на въздуха обаче допринася и масовата употреба на оловосъдържащи бензини, съчетано с нарастване броя и физическото остаряване на автомобилния парк. Нискокачествените горива, използвани в домакинствата и в някои предприятия, са замърсител с подчертано локален характер. Газификацията и замяната на твърдите и течни горива с природен газ в Ловеч е предпоставка за намаляването на общото количество на емисиите от вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от битовия сектор и промишлеността.

 

 

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

Пепелта - три пъти над нормата

 

Кремена КРУМОВА

Повече от пет дни из Велико Търново се носеше на талази прах и пепел. Старата столица бе потънала в мръсотията от зимното опесъчаване на улиците. Някои дори се шегуваха, че градът все едно е попаднал под вулкана Везувий. Продавачки по централната улица си бяха сложили дори маски, за да не вдишват прахоляка, който разнасяше вятърът. "Грижовни метачки събираха останалия след снеготопенето пясък и го струпваха на купчинки в края на тротоар или улица. Но тяхната работа бе "за лудо работи, за лудо не стой. Вятърът се постара събраното отново да се върне на улиците и да бъде вдишано от жителите на старата столица. Пепел полепваше по дрехите и обувките, влизаше в дробовете на хората. Водачите на автомобили не смееха да си спуснат прозорците, макар че топлото време предразполагаше това. Нервни болярки прибираха опрашеното си пране с гневен ропот и псувни. Майки с малки деца се прибираха от игралните площадки недоволни от разразилата се прашна буря.

Три пъти над нормата бе запрашеността във Велико Търново, показаха измерванията на Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ). Те бяха направени в два пункта - в центъра на града и в района на парк "Габровски". Според специалистите нивото на прах бе тревожно високо. То се отрази зле най-вече на хора с дихателни проблеми и на малките деца, но потенциално застрашени от мръсния въздух бяха всички великотърновци.

От общината обясниха, че пясъкът първо трябва да се измете, а след това улиците да бъдат измити, защото прахта ще се превърне в кал и може да запуши канализацията. Ето защо чистачките развъртяха метли и срещу вятъра. Почистването с вода започна обаче от по-малките улици в района широк център, а след това и главните. Измиването на улиците трябва да приключи до 20 март, ако атмосферните условия са благоприятни и позволяват да се работи през целият период, уточняват още от общината. Поне за празника - 3 март, централните улици бяха чисти.

Носещите се прахоляци във Велико Търново тези дни едва ли ще са единствените. Лошото е, че проблемите станаха много. Докато се справим със снеговалежа и боклуците ни преливаха от кошовете, сега под въпрос е пепелта след снеготопенето.

"До момента са направени 36 курса на камионите, които извозват събрания пясък от улиците на града. Над 40 часа е работил челният товарач, който е товарил събрания пясък. Автометачката, с която разполагат фирмите във Велико Търново, е неефективна и не може да събере огромните количества разпръснат инертен материал. Графикът за миене е съобразен с естествените наклони на града и се мие от високите части на града към по-ниските. До момента са измити повече от десет улици като се работи ежедневно. Не е възможно всички улици в града да бъдат измити едновременно и в кратки срокове. Работи се рано сутрин и късно вечер, когато не се затруднява трафика и има сравнително малко паркирали автомобили. За миенето на улиците са направени общо 96 курса на петте водоноски, с които се извършва миенето на улиците. За тази дейност до момента са изразходвани над 720 куб. м вода", казаха от общината в своя защита.

 

 

ГАБРОВО

 

Градът обгърнат в мъгла

 

Работници събират пясъка по улиците, но това не е достатъчно, за да спрат прахоляците

Мариана ДИМИТРОВА

От две седмици Габрово е затънал в прахоляци и из града се стеле постоянна мъгла. Причината е, че след стопяването на снеговете по улиците е засипано с инертни материали. От седмица работници от общинската фирма "Благоустрояване" чистят централните пътни участъци от насъбралия се пясък. Въпреки това обаче прахът във въздуха е ужасен. Оказва се, че никой в Габрово не изследва чистотата му и няма как да се разбере дали прахолякът от зимното опесъчаване многократно не надвишават нормите. Преди години някогашната ХЕИ замерваше постоянно показателите на въздуха в града на Рачо Ковача, но от 1996 г. със заповед на Здравното министерство, контролът за атмосферния въздух е прехвърлен на Регионалната инспекция за опазване на околната среда и водите. Нейната структура се намира във В. Търново, а под нейна опека е и Габровска област. Картината с мръсния въздух се вижда най-добре от местността Градище край Габрово. От там може да се забележи потъналият в мъгла град. По улиците на Габрово често може да се чуе как хората се оплакват от прахоляка. Продавачка в магазин се жалва, че през 10 минути миела пода от праха, за да не бъдат отблъснати клиентите.

Проблемът с мръсния въздух няма да се реши скоро в Габрово, тъй като още не е започнало пролетното миене на улиците, с което да се премахне натрупаният пясък. По думите на кмета Томислав Дончев това ще стане едва в началото на май. Опасенията са, че е възможно да падне още сняг и да се окаже напразно ранното измиване на пътищата. Това не струвало евтино и общината нямало да има пари за повторно миене. Дотогава на габровци ще им се наложи да дишат мръсен въздух.