Брой 40                                                   

7 - 13 октомври 2005 г.


 ЗАЩО ПОКАНИХМЕ ...

 

Инж. Маргарита Вачкова

 

"Инжстрой" е най-познатата на плевенчани общинска фирма, тъй като нейните работници и машини непрекъснато са пред погледите на гражданите - асфалтират улици, прокопават и запълват канали, полагат тръби, участват в зимното почистване на града. В същото време дружеството е обект на различни упреци за качеството на работата, на слухове за източване от политически партии. На тези и редица други въпроси отговаря управителят на фирмата.

 


"Инжстрой" не финансира политически партии


Инж. Маргарита Вачкова е родена през 1953 г. в с. Радомирци, Плевенско. Завършила е строителен техникум в Плевен, след това Висшия институт по архитектура и строителство в София, специалност “Пътно строителство”. Трудовият си стаж започва в общинска фирма “Инжстрой” като помощник технически ръководител през 1980 г. на асфалтова база. През последните 25 години е работила, освен в “Инжстрой”, в “Плевен инвест” и като началник отдел “Архитектура и строителство” в общината. Десет години е била главен инженер в “Инжстрой”, после търговски пълномощник и управител на общинската фирма.

Омъжена, с две деца.

 

Интервю на
Емилия КАРАБУЛЕВА

- Г-жо Вачкова, какво представляваше “Инжстрой”, когато започнахте работа там?

- Тогава също беше голяма фирма, но с недостатъчно механизация и много дейности се извършваха ръчно, затова колективът наброяваше 700 човека, а сега сме само 200. От тях 100 души се грижат за техниката - за машините, за автомобилите. Преди години имаше много малко техника, особено за полагането на асфалта, което е и най-трудоемко. То се извършваше със стари машини, в производството също страдахме от недостиг на механизация. През тези години можем да се похвалим, че доста сме обновили парка и сме се старали с общи усилия да привнасяме в производството всичко, което излиза на пазара като ноу-хау.

Освен това в “Инжстрой” има работници, чиито внуци също работят във фирмата, с други думи, съществува приемственост. Нямаме текучество, колективът ни е добър, следим новостите, приоритетно купуваме машини.

- Инвестициите в нова техника ли са основното, с което можете да се похвалите напоследък?

- През последните 2 - 3 години ние доста обновихме парка от строителни машини. Разполагаме общо с 8 багера, 5 от които са нови. Подновихме малката механизация, закупили сме специализирани машини и се стараем да стоим добре на пазара, като целта е да печелим търговете за обекти.

“Инжстрой” не работи само в Плевенска област, ние участваме на търгове с нашия предмет на дейност и на големи обекти. За да бъдем конкурентноспособни, трябва да разполагаме с налична съвременна техника. Като фирма със 100% общинско участие, мога да кажа, че през последните 27 години, независимо какви са били политическите ръководства на града, с внимание са се отнасяли към нас. А през последните години това се изразява в подсигуряването на обекти, макар и чрез търгове, в които участваме и се стараем да осигурим оптимални цени. Фактически ние работим за общината, но според ценообразуването си осигуряваме поддръжка на нивото на фирмата.

Преди 3 години в “Инжстрой” се вля фирма “Мирена”, която имаше много пасиви и задължения. Като ги поехме, ни се подсигури сградата и вземаме наема от нея, по-късно направихме козметичен ремонт. Така “Инжстрой” съхранява основния капитал на “Мирена” и го поддържа.

- А общината подпомага ли ви финансово?

- По време на вливането на “Мирена” общинските съветници гласуваха и ни отпуснаха заем. Строителната техника е доста скъпа, затова миналата година ни подпомогнаха с 50 хил. лв. и купихме един багер.

През настоящата година разговаряхме с кмета Найден Зеленогорски и с комисията по стопански дейности, водихме преговори да реинвестираме, за да можем да поемаме по-големи обекти и засега сме купили един нов багер, валяк и фадрома. Естествено, ние пазаруваме на лизинг, той е много изгоден, защото техниката е нова, работим и си изплащаме вноските и така успяваме да усвояваме по-голям обем. По този начин се разгръщаме и обхващаме повече обекти, скоро назначихме 20 човека допълнително.

За настоящата година основно големите ни обекти са по основни и текущи ремонти на общината за над 1 млн. лв., което е предвидено по бюджет. От тях сме изпълнили текущите за 340 хил. лв., а от основните ни остават за усвояване около 200 хил. лв. до края на годината.

- Освен общински средства, какви други източници на финансиране използвате?

- От газификацията през тази година договорът ни е за 1,5 млн. лв. По него ще работим до края на декември. По-големите обекти са на чужди инвеститори, например “Технополис”, “Технолукс” и др. Очакваме до края на годината да започне строителството на още два големи хипермаркета и сега сме във фаза на проектиране, на проучване.

От бюджетния излишък за асфалтирането на пътя Плевен - Ясен ни отпуснаха 770 хил. лв. Другият обект е колектор, който започнахме през 2005 г. след четиригодишно прекъсване, той се намира до хотел “Плевен” по ул. “П. Р. Славейков”, там ще вложим 700 хил. лв.

Асфалтираме 200 м участък в парк “Кайлъка” и с него приключваме колектора, който се изгражда близо 20 години. Очакваме през тази година нашият обем да бъде два пъти повече, отколкото през миналата.

По отношение на четвъртокласната пътна мрежа, освен в Плевенската община, работим в селищна система Пордим, остават ни за усвояване 150 хил. лв. С “Топлофикация” имаме сключени годишни договори за възстановяване на техните аварии, за ВиК мрежата, “Електроснабдяване” и пощите, изобщо с всички дружества, които разкопават, имаме писмени споразумения.

- А тревожи ли ви поскъпването на строителните материали? Прогнозите са, че догодина това ще доведе до сътресения във вашия бранш.

- Тревожи ни, разбира се. В “Инжстрой” работим изключително с горива, асфалтовите покрития са с битум, който е една от основните съставки, а сега доста се вдигнаха цените. Все още в договорите с клиентите успяваме да защитим промяната на цените. Правим проучвания, анализи и се стараем, но имаме опасения, че няма да можем при този голям обем работа да реализираме печалбата според предварителните разчети.

“Инжстрой” като общинска фирма работи с 8% печалба, а по договори с чужди инвеститори си позволяваме, където е възможно, по-голям процент печалба, за да могат парите да остават в Плевен.

- През последните няколко години има бум на строителството в Плевен. Това опровергава ли тезата, че българинът е беден?

- Може да казваме, че българинът е беден, но наблюдаваме проявление на неговата традиционна нагласа да инвестира в собствен дом, хотел или офис, изобщо в недвижимо имущество. Може би съществен принос в развихрянето на строителството има и банковата система, която даде воля на дългосрочното кредитиране. Политиката в момента е към увеличаване на доходите, затова хората си позволяват да вземат заеми и да ги погасяват. Раздвижването на строителството е един от основните показатели, че икономиката се развива в положителна посока.

- По какви по-съществени проекти работите в момента?

- По програмата на изпълнителна агенция “Пътища” за строеж на главните пътища, а от регионалното министерство работим по проекти за четвъртокласната мрежа. От бюджета и от местни фондове на общината получаваме поръчки за поддържане на уличната мрежа, за канализациите вървят специални програми за подмяната на водопроводите. При всички случаи за инфраструктура във всяка подобна дейност - за поставяне на кабели, водопроводи, канализации, тепърва ще идват пари, очакват се най-много да постъпят в началото на 2006 г.

За възстановяването на община Искър от наводненията се разработиха две програми. “Инжстрой” участва в тях, през тази седмица ще ни отпуснат парите за четвъртокласната пътна мрежа. Кандидатстваме по програма за обновяване на инфраструктурата на засегнатите райони, по която са осигурени 800 хил. лв., и до седмица очакваме подписване на договорите.

- “Инжстрой” е включена в списъка на общината за приватизация. Как ще се извърши тя, каква част от общинското участие ще се запази?

- Според едно министерско постановление от 2003 г. би трябвало да се вземе решение за приватизация на всички общински фирми. Така нас, както и останалите, всяка година ни включват в списъка. Почти във всички големи градове нашите фирми са приватизирани, останахме 100% общински само в Плевен и Русе. В по-малките градове започнаха да правят мероприятия, защото поддръжката на инфраструктурата и социалния мир на населението е много трудно съвместимо с високите, нерегулирани цени, които предлагат частниците. Затова ние продължаваме да държим едни оптимални цени за опазване на социалния мир в региона. Становището на кмета Найден Зеленогорски е да не се приватизира фирмата, а да има частична приватизация на обособени части и това, което не е пряко свързано с нашата дейност. Така от сградата на “Мирена” се продаде етажа на банката, обявена е обособена част бетонов възел, машините и съоръженията ще си ги преместим на асфалтова база.

Разговорите с кмета и общинските съветници са в посока, че трябва колкото е възможно повече да се запази. Защото, знаете, вече има осъдени кметове за дупките по пътищата.

- В тази връзка е логичен въпросът как бяха изхарчени парите от оня 5-милионен заем за асфалтиране на улиците? Знаете, че постъпи информация за финансова злоупотреба с тях.

- Имаше големи упреци за този заем, който се изтегли. Зложелатели прогнозираха, че нищо няма да стане от тези настилки, но вече трета година мина и “Данаил Попов”, “Димитър Константинов” и участъците от “Дойран”, по които работихме, са налице.

През 2003 г. с тези пари направихме основните улични комуникации, градът беше асфалтиран. Заедно със строителния отдел на общината изготвяме списъците, които са за основен ремонт, стараем се да минат водопроводите, сега се съобразяваме с газификацията и след това се записват улиците за асфалтиране. Тази година за пръв път сме влезли в кв. “Лагера”, зад хотел “Балкан”, там правим три улици, макар че хората нямат водопровод, нямат канал. Вървят работите ни и по ул. “Драгаш войвода”, започнали сме ул. “Бяло море”, която вероятно ще довършим следващата година.

По спирките подменяме разрушените плочи, подготвяме пешеходната зона за зимните условия.

- Мислите ли, че бизнес средата в Плевен се развива в положителна посока? Какви са взаимоотношенията ви с частните фирми?

- С конкуренцията са ни добри взаимоотношенията. Аз участвам в управителния съвет на Строителната камара, мисля че в строителния бранш фирмите се поддържаме. Затова на тези, които печелят търговете за високото строителство, ние им ставаме подизпълнители. Към нашата фирма се отнасят с уважение.

Смятам, че бизнес средата в града е добра и се развива в положителна посока. Добри контакти имаме и с енергийните дружества, на чиито обекти работим. Мисля, че в строителния бранш в Плевен няма разделение.

- А не ви ли ревнуват частните фирми? Все пак “Инжстрой” като общинска фирма спечели доста търгове.

- Дори и да има злословия, то вече пазарът се разшири дотолкова, че на него има място за всички. Разбира се, ако работят здраво и са лоялни и точни с партньорите си. “Инжстрой” няма сериозни проблеми с частните фирми, но все пак живеем в конкурентна среда и трябва да отстояваме позициите си.

В момента се сертифицираме по ИСО 9001, до края на годината ще го направим. Защото за обектите, които се финансират от Европейската банка, е изключено да се играе, ако фирмата няма необходимите документи за качество на продукцията.

- Говори се, че вие неофициално подкрепяте финансово СДС? Вярно ли е?

- Не, няма такова нещо. “Инжстрой”, както при кмета Найден Зеленогорски сега, така и при предишния градоначалник Румен Петков не е финансирала политически партии. Не са ме рекетирали досега за пари.

Общинската фирма подпомага спорта, на първо място за нас стои шахматният клуб. По 100 лева даваме всеки месец, за да могат надарените деца да се развиват. Учителите са доста интелигентни хора, но за съжаление и много бедни. Парите отпускаме за пътуване в чужбина на млади таланти, за участие в състезания.

С дребни премии ремонтирахме пистата на стадион “Плевен”, оправихме счупените пейки.

Пак със знанието на общината, разбира се, даваме средства за лечение в чужбина на тежко болни хора.

- А как се чувства една жена във все още неразчупения мъжки свят на бизнеса?

- Трудно е, обикновено ние, жените, жертваме семейството си за сметка на работата. Често почивните ми дни са заети, а близките ми го приемат тежко. Мисля, че съм длъжница на семейството си. Затова гледам във всеки миг на откъсване от работата да им се реванширам.

- Как прекарвате свободното си време?

- Обичам движението, дори през почивката не мога да стоя на едно място. Правя дълги разходки сред природата в събота или неделя. От две години се стремя да организирам отдиха на работниците и служителите на “Инжстрой”. Вече посетихме Турция, Гърция и Македония, където наред с туристическите атракции успяхме да се запознаем и с някои новости в нашия бранш.

- Как се спасявате в трудни ситуации, имате ли девиз, мото в живота?

- Знам само, че има ли работа, нужно е тя да се свърши добре. Когато другите около мен не успеят, значи аз трябва да го направя.