Брой 28                                                   

15 - 21 юли 2005 г.


 ЗАЩО ПОКАНИХМЕ ...

 

Петър Дулев

 

Кметът на Белене вече трети мандат управлява общината, макар и с едно четиригодишно прекъсване - през периода 1999 - 2003 г.

Изграденият в професионално отношение градоначалник е личност с разностранни интереси и хобита - ловец, капитан на речен кораб, любител на футбола и хард рока.

 

Кметът преди всичко

трябва да бъде диалогичен

 

Петър Дулев е роден на 23 октомври 1953 година в град Белене, зодия Скорпион. Завършил е основно образование в родния си град, средно получава в техникума по механоелектротехника Цанко Станчев в Плевен. Отбива военната си редовна служба в Народната школа за запасни офицери Христо Ботев и в Инженерния полк в град Свищов. В същия град завършва висшето си икономическо образование в Стопанската академия.

Започва трудовия си път през 1984 г. като главен редактор на вестник Дунавски новини в Белене, след това е организационен работник, зам.-председател на Районна потребителна кооперация Единство.

По време на промените около 10 ноември 1989 г. е избран за първи секретар на общинския комитет на БКП, след това става председател на ОбС на БСП. Както се шегува, той е последният първи секретар и първият председател на столетницата в Белене. През 1991 година е избран за кмет на общината и изкарва два мандата. През 1999 г. губи изборите и 4 години е изпълнителен директор на Асоциацията на дунавските общини. През 2003 г. неговите съграждани отново му гласуват доверието да ги управлява.

 

Интервю на Поля ТОМОВА

 

- Г-н Дулев, не се ли уморихте вече да кметувате?

- Не се уморявам. Напрежението и многото ангажименти подържат тонуса и на човек не му остава време да мисли за почивка.

- Кое е най-трудното в кметската професия?

- Мисля, че трудностите са много, но трябва да се намери най-точният баланс между обществените ангажименти и личните. За съжаление приоритет са обществените ангажименти, личните остават малко на по-заден план, но в семейството ми са свикнали с моите постоянни отсъствия и ангажименти. Трудността идва от това как да намеря повече свободно време за себе си и за близките си.

- Белене очаква ли раздвижване след размразяване на проекта АЕЦ?

- Разбира се, с нетърпение очакваме отново да започне строителството, което естествено ще доведе до съживяване на икономиката в общината и подобряване на социалното положение на населението. През всичките ми мандати като кмет и като общински съветник винаги съм отстоявал тази позиция - че централата трябва да бъде довършена. Такова е постоянното становището и на общинския съвет, и на кметската администрация. Нашите усилия намериха подкрепа от страна на Министерство на енергетиката и НЕК за създаването на благоприятна обстановка сред обществеността на Белене, тоест прозрачността от страна на институциите даде възможност на хората да разберат ползата от една съвременна, модерна атомна електроцентрала.

- Имате ли надежда за пълно и скорошно реализиране на проекта?

- Надеждата идва от решението на правителството за продължаване на строежа на централата, от направените първи стъпки като конкурси - за инженер-архитект, консултанти и предстоящия за изпълнител на централата. Очакваме през тази година да се проведат всички конкурси, да се избере окончателно изпълнител и да започне предпроектирането на централата. През първата година трябва да бъдат назначени на работа 1 300 души, през втората - над 3 000, третата - над 6 500 човека работници и специалисти.

- На какво ниво е взаимодействието местна-централна власт и какво трябва да се усъвършенства?

- Може да се каже, че в последните години започна положителен диалог между местна и централна власт. В първите години след промените местните управи имаха твърде ограничени правомощия. С изграждането на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) повече от две трети от общините членуват в това сдружение и те стават равностоен партньор на централната власт. Диалог има във всяко министерство, където има контактни групи и реално се правят стъпки за приемането на новата нормативна уредба за по-големи правомощия на местната власт и общините.

- По-конкретно за какво става дума?

- По-конкретно това касае Закона за общинската собственост, стартирането на програмата за финансова децентрализация с разделянето на дейностите като общински и държавни. Така също и в другите закони - за местното самоуправление и местната администрация. Всяка една промяна в законодателството се съгласува с Националното сдружение. Тук важна роля играят и регионалните организации. Всяка една национална среща на местните власти се уважава вече от първите хора в държавата, което говори за едно отваряне на централната власт към общините.

- Какво още трябва да се направи, за да функционират нормално общините?

- Най-общо казано - трябва да се продължи диалогът, да продължат процесите на децентрализация на властта, за да могат общините да имат по-големи права при определяне на данъци, такси, законодателство. Необходимо е да се даде възможност на общините да реализират преференции към местните и чужди инвеститори - такъв е моделът в Европа. Мога да дам пример с Унгария, където общините имат големи правомощия. Там когато изградят инфраструктурата канят чуждестранния инвеститор на готова площадка и той строи с предварителни ангажименти за осигуряване на работа.

- В колко часа започва и кога завършва работният ви ден?

- Започва в осем сутринта и завършва обикновено в осем вечерта. Обикновено използвам и почивните дни, за да си досвърша нещо, за което не е останало време през работната седмица.

- Какви са функциите на Асоциацията на дунавските общини?

- Асоциацията е самостоятелно сдружение, учредено през 1992 година от 10 общини, а в момента членовете вече са 36. Ние сме най-голямото регионално сдружение в страната. Асоциацията непрекъснато разраства дейността си, особено в областта на икономическото развитие и трансграничното сътрудничество, обучението на служители, подобряване на комуникацията между общините.

- Белене има ли отношения с градове от чужбина?

- През миналата и тази година сме сключили два договора за побратимяване - с община Виконца от Италия и с Хойдошамшон, Унгария. Предстои и подписване на споразумение за приятелство и сътрудничество с община Деврек, Турция. Това говори за отваряне на нашата община, предимно като обмяна на опит.

- Очаквате ли промени в политиката и управлението на страната при новото правителство?

- Очаквам положителни промени, да продължи тенденцията за диалог между централна и местна власт, да има по-добри взаимоотношения между областната администрация и общинските ръководства, да бъдат по-прозрачни проектите. Очаквам по-голямо лобиране пред централната власт от областните ръководства.

- Какви са най-големите постижения на Белене през годините, когато сте бил кмет?

- Едно от най-големите постижения е в инфраструктурно отношение. Със съдействието на НЕК и Министерството на енергетиката се завършиха по-голямата част от жилищните и комунитално-битови сгради, на 70 процента е изградена канализацията в Белене. Продължаваме да работим по инфраструктурата със скромните средства, които имаме. Спечелихме няколко проекта и изградихме някои основни улици. Преди години завършихме болницата и със здравното обслужване почти нямаме проблеми, изградихме основното училище. Поддържаме една добра база в образованието - с ремонти и с помощта на различни проекти. Изграден бе и градският площад, който придаде друг облик на града. Въпреки недостига на средства, Белене е един благоустроен, тих и спокоен град. През тези години запазихме традициите и продължихме развитието на спорта, културната и читалищната дейност. Като успех през всичките години на кметуването ми мога да спомена и добрия диалог с всички политически сили.

- Колко жители има общината?

- Общината е с население около 13 хиляди жители, като само в Белене живеят 10 хиляди души.

- А кои са най-сериозните ви проблеми?

- Проблемите са свързани най-вече с липсата на достатъчно средства, за да реализираме всичко, което е нужно на града и общината. Знаете, че преди четири години изгоря автогарата и Белене няма автогара, имаме амбицията да възстановим ж. п. линията, водим преговори с ръководството на БДЖ. Все още има проблеми с безработицата, въпреки някои положителни тенденции за нейното намаляване. Проблемите в благоустройствено отношение касаят продължаване изграждането на канализацията, спортната и учебната база. Радвам се, че бяха отпуснати пари за пръскане срещу комарите, защото това е голям проблем за всички дунавски общини.

- Кои са според вас основните качества, които трябва да притежава един добър кмет?

- Считам, че преди всичко кметът трябва да бъде диалогичен, да съумява да отстоява позиции, за да убеждава и общинския съвет в своите тези, да умее да признава пропуските си, да прави разумен компромис.

- Чувствал ли сте се някога безсилен да помогнете на града и на съгражданите си?

- Безсилен е силно казано. По-скоро съм бил огорчен понякога заради недостатъчната подкрепа, която един кмет може да получи на всяко ниво - регионално и национално. Казвам огорчен, защото аз съм човек, който не се предава, ако имам цел, правя всичко възможно да я постигна с всички средства. Разбира се, някои от целите могат да се поотдалечат във времето, но никога не се отказвам от това, което съм си поставил като задача за изпълнение.

- Колко пъти в седмицата имате приемни дни?

- Може да се каже, че всеки един работен ден при мен е приемен ден. Независимо от това, че на вратата има табелка, че приемните дни са в понеделник и петък от толкова до толкова часа, аз не отказвам среща и приемам граждани по всяко време, когато съм в Белене. Приемни дни организирам и в кметствата, като заедно с мен участва екип от специалисти от всички отдели, за да може да се реши проблемът на място. Мисля, че тази практика е много добра. Редовно провеждаме и ден на кмета. В този ден присъстват ръководителите на всички институции, пред които колегите от кметствата поставят пък своите въпроси. Веднага се поемат конкретни задачи и се решават.

- А най-странното искане, което е имал към вас гражданин?

- Не мога да си спомня, но често хората от недостатъчна информираност поставят въпроси, които не са свързани с моята дейност. Но винаги ги насочвам към институциите, които могат да решат проблема им.

- Властта промени ли ви като човек?

- Мисля, че не. Властта по-скоро ме доизгради като човек. Честно казано, не съм имал намерение да се кандидатирам за кмет, но така се стекоха нещата, че поех този кръст. Работата ми ме направи по-отговорен - и към себе си, и към поста, който заемам, направи ме човек, който проявява съчувствие и разбиране към болката на моите съграждани, помогна ми да търся възможности за решение на тези проблеми. Работата ми ме накара още повече да заобичам своя град и общината и да правя всичко за тяхното развитие.

- Кое е по-лесно - да спечелиш доверие или да го съхраниш?

- Безспорно е, че да отстояваш доверието е по-трудно, защото решавайки някакъв въпрос, някоя страна остава засегната. Хората чувстват в теб човека, взел решение в друга полза, например. Но при срещите ми с гражданите - а ние от общинската администрация винаги откликваме на желанията за среща и разговор, при добро обяснение защо сме взели едно или друго решение, какви са били нашите намерения, хората разбират.

- Кое е основното, което искате вашите съграждани да виждат във вас?

- Искам да виждат в мен човек, който ще прояви необходимото разбиране, за да реши техните проблеми, човек, който реално ще се нагърби с ангажиментите, които е приел в предизборната си програма. Един партньор, бих казал, дори по-скоро приятел.

- Вие сте запален почитател на рока, това ли е вашият начин за разтоварване?

- Много начини имам за разтоварване, но рокът е моята любима музика още от времето, когато бях ученик в Плевен. Тази музика и сега ми допада, радвам се, че имам приятели, които също я харесват. Сега действително сме организирали група от Белене - 40 души, които да отидат на концерта в Каварна на Дийп Пърпъл. Любими групи са ми и Лед Цепелин, Юрая Хийп.

- Какво друго обичате да правите в свободното си време?

- За съжаление нямам време да чета книги. Ловец съм, но по същата причина рядко излизам на излети. Понякога спортувам, организираме футболни срещи с моите приятели и колеги, с които през 1968 година станахме републикански шампиони. Всяка година ние се срещаме, поритваме малко топката и след това със семействата си празнуваме. Голям киноман съм, много обичам качествените филми, гледам с удоволствие уестърни. Любимият ми актьор е Стив Маккуин и от него съм научил нещо, което се превърна в мой девиз - Напред, момче! От няколко дни съм и правоспособен капитан на малък кораб и след успешно издържан изпит мога да возя на него 12 души.

- Какво дължите на семейството си?

- Вече казах, че съм им много благодарен, те ме подкрепят във всичко. Най-голямата ми радост сега е моята внучка, която се роди миналата година. Преслава е родена на паметна дата - 10 ноември, проявява характер, бунтарка е, все пак е на дядо в зодията - Скорпион.

- Тежка ли е кметската работа?

- Не мога да кажа, че е тежка. Наистина е много натоварена, с ангажименти, но никога не съм се оплаквал, за мен тя е предизвикателство. Обичам си работата.

- Това означава ли, че ще се кандидатирате отново?

- Има две години до изтичане на мандата. Тогава ще преценим, а и ще имам индикации от хората.

- Как разбирате дали успявате да отговорите на очакванията на хората?

- Най-вече по лицата им, по отзивите от срещите, които провеждам. Поне веднъж в годината аз правя отчети за това, което съм свършил, получавам и съвети, и забележки, имам коректив и това са моите съграждани.

- Ако приемем, че Белене е умален модел на държавата, какво от него може да се вземе на национално ниво, какво бихте посъветвал политиците?

- Тук е мястото да благодаря на ръководителите на всички институции в Белене, с тях имаме много добро партньорство. Така също и с бизнесмените, които имат в лицето на общината добър партньор. Това е най-важното - диалогът и работата в името на Белене. Мен не ме интересува какви политически възгледи има този или онзи ръководител, важното е заедно да решаваме важните за хората проблеми. Това трябва да бъде приоритет и на национално ниво.

- Колко често ви посещават депутатите от нашия регион?

- Не го казвам като член на БСП, но най-често са идвали депутатите от Коалиция за България, по-често дори от досегашните управляващи. Апелът ми към всички новоизбрани народни представители от всички политически сили е да посещават своите райони, общините, за да получават на място представа за отношението и исканията на хората.