Брой 18                                                  

(13 - 19 май 2011 г.)


 

 ЗАЩО ПОКАНИХМЕ ...

 

сн.авторът

Любомир Петков

 

Председателят на ОбС на БСП в Плевен се завърна от едноседмичен семинар по проблемите на местното самоуправление в немския град Фрайбург. С него разговаряме и за управлението на Найден Зеленогорски, и за готовността на столетницата за участие в изборите наесен.

 

Моделът на управление на Плевен все повече прилича на ранния социализъм

 

Любомир Ангелов Петков е роден на 6 септември 1976 г. в Плевен. Завършил е история и българска филология във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. Специализирал международен бизнес и мениджмънт.

Работил е като водещ в общинско радио “Плевен”, главен редактор на “Дарик радио” - Плевен, спортен репортер на БНТ, политически коментатор във в. “BG Север”.

От есента на 2005 г. е председател на ОбС на БСП, член на националния партиен съвет.

Женен, с две дъщери.

Интервю на Иван ДАЧЕВ

- Г-н Петков, кой ви покани да участвате в семинара в Германия и какво видяхте там?

- Семинарът бе по покана на фондация “Фридрих Еберт”. Участниците бяха представители на БСП в местното самоуправление, кметове, председатели на общински съвети и общински съветници. Бяхме във Фрайбург, един град с размерите на Бургас - 220 000 жители. По стандартите на Германия той е средно голям град, който се развива в интересни от гледна точка и на България насоки. Освен с основни положения в местната политика, ние се запознахме с основните приоритети за развитието на Фрайбург, които са насочени към зелената енергия, към развитието на града като център на услугите, имахме възможност да проведем дискусии по начина, по който функционира местната администрация в основните направления - бюджетна политика, социална политика, транспорт, маркетинга на града. Фрайбург е регион, който се слави с лозарството и винопроизводството и с възможностите за туризъм, които са разработени по впечатляващ начин.

- Какви са впечатленията ви от местното самоуправление и местната администрация там, може ли да се направи паралел с Плевен?

- Като цяло в Германия структурата на държавното управление е по-различна от България и преки паралели между това, което се случва у нас, и там трудно могат да бъдат правени. Но това, което прави впечатление е, че местната власт във Фрайбург има много основни отлики от това, с което се занимава и което представлява местната власт в Плевен. На първо място може би като функция от много силния мажоритарен елемент в изборите представителите в местното самоуправление действително са хора, които се ангажират с каузи и се опитват в рамките на своите правомощия да ги реализират. Там политическото различие е нещо, което присъства, но когато има консенсусни и общностни интереси и цели, които са поставени пред развитието на града и общината, те се следват от политическите представители независимо дали са от опозицията или от мнозинството. Това, което ми направи впечатление, е, че в техния общински съвет, който е устроен по различен начин, кметът на общината по никакъв начин не разчита на подкрепата на едно твърдо мнозинство. Мнозинството в общинския съвет е динамично, нещо, което при воля и желание при местните управляващи може да се случва и в България. Резултатите от изборите са ориентир за разпределение на функциите и правомощията на различните политически представители в рамките на местното самоуправление. Под главния кмет стоят няколко, казано по нашему заместници, които са представители на всички политически сили в общинския съвет. Те, разбира се, са пропорционално разпределени. Техните функции и правомощия в отделните ресори отговарят на приоритетите на всяка от политическите сили, която участва в изборите. Но при всички случаи отговорността и ежедневните проблеми са споделени.

За нас остава ползата, че успяхме да видим един модел на цивилизовани европейски политически взаимоотношения на хора, които иначе изповядват различни политически ценности.

- Може ли нещо от немския опит в различните сфери да бъде пренесено в Плевен? Какво ни липсва в сравнение с немците?

- При всички случаи ни липсва финансов ресурс и потенциал. Една община като Фрайбург, която е само два пъти по-голяма от Плевен, разполага с годишен бюджет около 900 млн. евро. В Германия общините работят с двугодишни бюджети, което предполага по-голяма предвидимост и планомерност в приходната и разходната част. Има случаи ключово решение на общинския съвет да се променя вследствие на улични протести, например за случай на приватизация. Становището и мнението на гражданите е определено в много ясно параметри. Плевен като община работи в изцяло противоположна посока през последните 12 години.

- Каква е вашата оценка за мандата на Найден Зеленогорски?

- Кой съм аз, че да давам оценка на “легендарния” кмет Найден Зеленогорски! Но все пак моделът на управление, който продължи 12 години, наистина все повече почва да заприличва, особено когато наближават избори, на ранния социализъм. Във Фрайбург има няколко ясни приоритета за развитието на града, които са обсъдени с гражданите, станали са обединител за политическите сили и които се следват, независимо от политическата периодика. За Плевен могат да се откроят безидейността, безхаберието и хаосът, който е удобен само за политическите цели на този кмет. Градът няма ясни приоритети, никой не можа да отговори на въпроса като какъв град искаме той да се развива, още по-малко пък в каква посока се развиваше през последните 12 години. Липсата на посока води до безпътица и това се случва в Плевен.

- Все пак не виждате ли нещо положително?

- В интерес на истината няма как да бъде отречен фактът, че по един или друг начин този кмет и подкрепящото го мнозинство успяват да съберат по-голяма подкрепа от останалите политически сили и да запазят властта за себе си. Дали това се дължи на наша слабост като основен опонент на този модел на управление, дали на недостатъчната ангажираност на гражданите, когато трябва да се направи информиран и целенасочен избор, дали на някакви други причини - на тези въпроси сигурно има различни отговори. Но събрани заедно те трябва да оформят алтернативата, защото Плевен все по-отчаяно се нуждае от алтернатива.

- А оценката за мандата на общинския съвет?

- Центърът на тежестта в местното самоуправление в Плевен е изместен отдавна и той е концентриран върху едноличната власт на кмета. Изтъркано е да се оприличава този модел на феодален, но колкото е изтъркано, толкова е и вярно. Общинският съвет е обезличен откъм функции, той не произвежда политики, а обслужва политическия интерес на кмета чрез своето мнозинство, което се структурира по най-странни начини, но в интерес на ония 26 - 27 гласа, които са необходими да бъдат прокарани решенията. Унизително е общински съвет, поставен в такава роля, да бъде оценяван.

- Вие като председател на групата на БСП доволен ли сте от нейната работа?.

- Ние сме в етап на вътрешнопартийни избори. Процедурата при нас неминуемо преминава и през оценка на досегашната дейност на БСП в ролята на опозиция. Не съм аз човекът, който трябва на този етап на дава оценки за дейността на групата съветници, мога само да благодаря на колегите за това, че БСП в последните години наистина показа, че може да бъде енергична, агресивна, когато се налага, и активна опозиция. Това ни навлече повече беди, отколкото ползи, но когато участва в политиката, човек трябва да е готов да понася и негативи. За ефективността на работата ни като общински съветници и личния принос на всеки от нас мнението си ще дадат хората, които са ни дали подкрепата си четири години да ги представляваме в местното самоуправление. Това ще стане в рамките на нашата вътрешнопартийна кампания, която ще завърши през месец юни.

- Докъде стигнахте с подготовката за местните избори?

- В момента вървят обсъждания в основните партийни организации за оценката на сегашното управление и нашето представителство в местната власт и предложения за начина, по който да се проведе предизборната ни кампания, за нашите кандидати, които ще ни представляват в следващите местни избори. Тази подготовка малко се различава от предишните кампании на БСП, които са били по друг начин разположени във времето. Винаги ще възниква въпросът рано или късно издигаме нашите кандидати и обявяваме нашата политическа платформа и програма за управление на общината. Това е един спор малко като за кокошката и яйцето, но аз мисля, че ние имаме достатъчно време, ако в рамките на месец юни приключи вътрешнопартийната дискусия и вземем своите политически решения, до изборите в края на месец октомври да проведем действително ефективна и качествена предизборна кампания, в която да заложим една форма на истински диалог с гражданите, от какъвто според мен те имат нужда от много години насам.

- Има ли вече номинации за кмет на Плевен?

- Безспорно всяка основна партийна организация има мнение по въпроса и то следва да бъде отчетено тогава, когато вземаме нашите политически решения. При нас, за разлика от нашите политически опоненти, въпросът за избора на нашите представители в местното самоуправление не опира до това как някои от най-изявените представители се е събудил сутринта и е решил дали да се кандидатира или не, или пък кого ще посочи лидерът и с кого ще се снима на плаката. При нас изборът на нашите кандидати е функция от това, което искат членовете и симпатизантите на левицата в Плевен като политика и няма как този процес на вътрешнопартиен избор да протече кратко и лицемерно.

- Какъв трябва да е вашият кандидат за кмет?

- Много е важно как се структурира политическото представителство и гражданската енергия, която ще има роля за крайните резултати в местните избори. Очевидно е, че в Плевен има две мнения - едното е на сегашните управляващи, които твърдят, че градът се развива много добре, много по-добре от останалите общини и тук проблеми няма, или ако има те са в резултат от правителството, от ЕС и т. н, но никога не са в кмета или в неговото мнозинство в общинския съвет. Има и друго мнение, което се обединява около това, че Плевен запада, че се превръща в град без дух и без общностни цели, без градско мислене. Въпросът е как ние като реални участници в политическия живот ще успеем да обединим около нас или с нас хората, които мислят различно от сегашните управляващи, доколко политически, идеологически или граждански различия могат да бъдат пречка за едно широко обединение - аз не искам да го наричам ляво, дясно или центристко, бих го нарекъл обединение около една стойностна алтернатива за развитието на града.

- Какво ще предложи БСП за Плевен в условията на криза?

- На първо място Плевен се нуждае от приоритети. Ще припомня, че ние като опозиция категорично настоявахме поне в началото на този управленски мандат, който вече е към края си, кметът да представи пред общинския съвет своята програма за развитие на града - нещо, което го задължава и Законът за местното самоуправление, но Найден Зеленогорски отказа да направи това с аргумента, че бил избран пряко от гражданите. Очевидно е, че Плевен трябва да тръгне в някаква посока и ние имаме амбицията да покажем такава пред гражданите.

- Каква кампания ще води БСП в Плевен?

- Когато стане въпрос за кампании, всички обещават диалогична, позитивна, отворена кампания и това никога не се случва. Ще се постараем да направим една по-различна кампания. Смятам, че кампаниите, които показват кандидатите в някакви изкуствени образи, са отживелица и те все повече отвращават гражданите. Не мисля, че в ситуацията, в която е нашият град, трябва да веем знамената и да надуваме фанфарите. Трябва да направим една пестелива откъм разхищение на обществен ресурс кампания, която обаче да достигне до различни целеви групи от обществото, защото общностните интереси - и професионални, и социални, са тотално забравени от това управление.