Брой 5                                                  

5 - 11 февруари 2010 г.


 

 ЗАЩО ПОКАНИХМЕ ...

 

Красимир Петров

 

Как се формират цените на българските цигари, ще падне ли потреблението им на вътрешния пазар, по какъв начин родните производители се справят с конкуренцията и икономическата криза - по тези въпроси разговаряме с плевенчанина Красимир Петров, който е изпълнителен директор на "София - БТ" АД. Според него с повишаването на акциза основните марки папироси, продавани у нас, ще се разположат в ценовия диапазон от 4,20 лв. до 5,00 лв. за опаковка, като средният ценови клас ще бъде от 4,40 до 4,60 лв.

 

Новите цени на цигарите ще шокират потребителите, но това ще е временно

 

Красимир Петров Петров е роден на 3 май 1966 г. Средно образование е завършил в СОУ "П. Яворов" в Плевен, а висше - в Стопанска академия "Д. А. Ценов" в Свищов с магистърска степен по икономика. Владее английски и руски език.

Работил е като кредитен инспектор в ТС Банк - Плевен (1994 - 1996 г.), в "Топливо" (1996 - 1997) - началник търговска база, в "Нефт и газ" (1997 - 1998) - началник търговски отдел. От 1998 до 2006 г. е изпълнителен директор на "Плевен Булгартабак", след това е избран за изпълнителен директор на "София - БТ", на която позиция е и в момента.

Интервю на Емилия КАРАБУЛЕВА

- Г-н Петров, как се отнасяте към протестите на тютюнопроизводителите, до каква степен те ще повлияят на вашия бизнес?

- "София - БТ" АД е част от групата "Булгартабак". "Булгартабак холдинг" отдавна не е монополист в изкупуването на български тютюни. В момента холдингът изкупува около 10% такива тютюни и това количество е обвързано с необходимото количество за обезпечаване на годишното производство на цигари. Тъй като "София - БТ" АД е дружество за производство на цигари, а не за тютюнопреработване, ние нямаме пряк контакт с тютюнопроизводителите.

- Как ще коментирате изявленията на премиера Бойко Борисов, че ще уволни всички от ръководството на фонд "Тютюн"?

- Както вече казах, "София - БТ" АД не контактува с тютюнопроизводителите и с фонд "Тютюн". Още повече, че фонд "Тютюн" е в структурата на Министерство на земеделието и храните, а наш принципал е Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, така че аз няма как да коментирам проблема.

- В светлината на последните събития, очаквате ли скорошна приватизация на "Булгартабак холдинг"? Ясни ли са вече някои от параметрите на сделките?

- Съгласно действащото законодателство процедурата по приватизацията на "Булгартабак холдинг" АД е в прерогативите на Агенцията по приватизация и в тази връзка не мога да коментирам процеса.

- Защо, според вас, приватизацията на холдинга се проточи във времето, какви са причините?

- Не мога да коментирам причините, защото както вече казах "София - БТ" АД няма отношение и участие в самата процедура.

- Как ще се променя акцизът на цигарите според изискванията на ЕС?

- В края на миналата година финансовите министри на ЕС приеха Проектодиректива за увеличение на минималния данък (акциз) върху тютюна на територията на целия съюз. В момента акцизът трябва да представлява най-малко 57% от цената на пакет с 20 цигари и минимум 64 евро за 1 000 цигари. С новата проектодиректива ЕС ще увеличи до 2014 г. минималния праг на акциза на 60% от цената на един пакет и на 90 евро за 1 000 цигари. За България е определен компромисен срок за въвеждане на директивата до 2018 г.

За информация на вашите читатели, действащият в Република България от 1 януари 2010 г. размер на минималния акциз е 76 евро за 1 000 цигари.

- Бихте ли разяснили на читателите как се формира цената на цигарите - какво е съотношението между производствената себестойност и данъците и акциза?

- Цената на тютюневите изделия се формира на база два закона - Закона за акцизите и данъчните складове и Закона за данък добавена стойност. По разбираеми причини не мога да ви кажа какво е съотношението, но ще ви дам пример с абсолютни цифри за размера на данъците. Например за цигари с нова цена 4,60 лв. за опаковка, в цената влизат: акциз - 3,10 лв.; ДДС - 0,77 лв.; търговска отстъпка - 0,38 лв. Т. е. за производителя остават, обърнете внимание, 0,35 лв. на една опаковка, с които той трябва да покрие всички разходи, които е направил за производството на тази опаковка, да плати лицензионни такси на собственика на марката, както и да формира печалба.

- Излиза, че пушачите формират голяма част от приходите в бюджета, а в същото време държавата се бори срещу тютюнопушенето. Това не е ли парадокс?

- Според мен парадокс ще бъде, ако държавата не се бори срещу тютюнопушенето, защото по данни на Министерството на финансите България до сега е имала най-ниския акциз върху цигарите. А е с най-висока смъртност в сравнение с 27-те страни от Евросъюза, предизвикана от сърдечно-съдови заболявания.

- Как увеличението на акциза ще се отразява върху поскъпването на цигарите и ще може ли обикновеният потребител да понесе скока в цените?

- Всяко увеличаване на акциза повлича ценови скок, който предизвиква сътресения на пазара и води до значителни загуби в размера на продажбите, което от своя страна води до загуба на пазарен дял. С новия размер на акциза основните марки цигари, продавани у нас, ще се разположат в ценовия диапазон от 4,20 лв. до 5,00 лв. за опаковка, като средният ценови клас ще бъде от 4,40 до 4,60 лв. Естествено обикновеният потребител трудно ще понесе скока на цените и една част от пушачите първоначално ще потърсят друга алтернатива - дали употребата на тютюн за пушене, дали пушенето на контрабандни цигари, което се очаква, както след всяко повишение на цените по света, да се увеличи - естествено, те трябва да са наясно с увеличените здравословни рискове от пушенето на такива, обикновено "незнайни" марки цигари. Освен това очаквам, че след като премине първоначалният шок, повечето пушачи ще се върнат към марките цигари, които са пушели преди това - това се доказва и от практиката при предишните увеличения на акциза.

- Кое наложи въвеждането на ДДС в търговията на дребно с тютюн и тютюневи изделия?

- Промените, които се извършиха в двата по-горе споменати закона по отношение търговията на дребно с тютюн и тютюневи изделия, са две, но основни: първо - търговците на дребно вече ще се лицензират за продажба на дребно от Агенция "Митници" в съответните териториални митнически учреждения; второ - задължително ще трябва да се регистрират и по Закона за ДДС. Промените са обусловени единствено от стремежа за засилване на контрола върху тази специфична търговия и съответно до намаляване на продажбата на контрабандни и безбандеролни цигари, което пък да доведе до увеличаване на приходите от тази дейност в бюджета.

- Не се ли опасявате, че новият данък ще засили спекулата с цигарите, особено в малките населени места?

- Данъкът добавена стойност не е нов данък. И досега голяма част от търговията на дребно с тютюн и тютюневи изделия се осъществяваше от фирми (търговци), които бяха регистрирани по ЗДДС, така че освен борбата със спекулата, както я наричате, се надявам тази промяна да изравни пазарните условия за всички участници на пазара, което според мен е справедливо.

- Как се справяте с конкуренцията в бранша? Напоследък се заговори за "ценова война", за "борба за надмощие".

- "София - БТ" като част от групата "Булгартабак" се "справя" с конкуренцията в бранша изключително със законови и легални действия и мерки, без да използва похвати, характерни за "ценовите войни" или за "борби за надмощие", които дори бих казал, че се използват срещу нас.

Нормално е след приемането на България в ЕС да се засили конкуренцията не само в нашия бранш, та нали точно конкуренцията развива новите идеи, технологии и иновации в световен порядък. Така че ние като дружество се стремим с нови, съвременни методи и технологии да намалим разходите за производство, задължително при запазване, дори повишаване на качеството на произвежданите от нас цигари, както и непрекъснато да подобряваме системата на дистрибуция, използвайки най-новите тенденции в маркетинга и рекламата.

- Как в "София - БТ" АД се справяте с предизвикателствата на икономическата криза, какви са нейните прояви във вашия бранш? Очаквате ли скорошна стабилизация в икономиката ни като цяло?

- Ако разрешите, ще отговоря първо на втория ви въпрос. Проявите на кризата в нашия бранш са същите като проявите и в останалите браншове - намалената покупателна способност на нашите клиенти води до намалено потребление на вътрешния пазар на произвежданите от нас асортименти. За да компенсираме това намаление, както вече казах, използваме модерни методи на маркетинг и дистрибуция, за да можем да стигнем до конкретния пушач не само за да му предложим нашите продукти, но и за да разберем какви са неговите вкусове, предпочитания и нагласи по отношение на тютюневите изделия.

Това е от една страна, от друга страна съвместно с "Булгартабак холдинг" сме насочили усилията си за увеличаване на износа - било чрез увеличаване на количествата на външните пазари, където вече имаме присъствие, било чрез разкриването и разработването на нови пазари. Красноречив пример за тази ни успешна политика е увеличението на износа ни през 2009 г. спрямо 2008 г.

Ръст в износа ни планираме и за 2010 г.

- Наскоро бе сменено цялото ръководство на "Плевен БТ", в дружеството се боят от съкращения. Като дългогодишен изпълнителен директор на плевенското дружество, как виждате неговото бъдеще?

- Самият факт, че след преструктурирането на "Булгартабак холдинг" АД останаха работещи само четири цигарени дружества, едно тютюнопреработвателно дружество и едно дружество за печатни материали говори за значението, което се придава на "Плевен БТ". В последствие цигарените дружества в Пловдив и Стара Загора, както и печатницата бяха приватизирани, като собственост на холдинга останахме дружествата в Благоевград и София и "Плевен БТ". "Плевен БТ" като единствено тютюнопреработвателно дружество в момента притежава оборудване и специалисти на световно равнище, с които гарантира качеството на своите продукти и обезпечава дейността на двете цигарени дружества. Мога да кажа, че "Плевен БТ" има потенциал да се развива и работи в условията и високите изисквания на Европейския съюз за такъв род дейности.

- Кое беше най-голямото предизвикателство пред вас по време на работата ви в бранша?

- Работата, с която се занимавах преди да започна в системата на "Булгартабак - холдинг", беше от съвсем различно естество. По времето, когато поех ръководството на "Плевен БТ" АД дружеството се намираше в изключително тежко финансово състояние. С усилена работа и с помощта на екипа от добри специалисти успях да стабилизирам дружеството, справяйки се с най-голямото си предизвикателство в бранша.

- Вие пушите ли?

- От началото на 2010 г. вече не пуша.

- С какво се занимавате в свободното си време?

- Отделям време за семейството си, за спорт, срещи с приятели и спортни състезания на живо и по телевизията.

- Кое е най-важното нещо, което можете да кажете за вас в личен план?

- Може би предстои.