Брой 27                                                  

17 - 23 юли 2009 г.


 

 ЗАЩО ПОКАНИХМЕ ...

 

Иво Радев

 

След парламентарните избори, белязани и в Плевен с жалби за купуване на гласове, разговаряме с районния прокурор Иво Радев за това грозно явление, за ролята на обвинението в съдебния процес, за мястото на прокуратурата - в съдебната или в изпълнителната власт, за моралния облик на магистрата.

 

Мястото на прокуратурата

е в съдебната власт,

за да остане независима

 

Иво Радев е роден на 12.09.1972 г. в Плевен. Завършва спортното училище в родния си град с пълен отличен, специалност "Футбол". Военната си служба отбива в школата за запасни офицери в Шумен и е офицер от запаса. Запасната му длъжност е съдия. Завършва право в Икономическия университет във Варна и второ висше образование в Стопанската академия в Свищов, специалност "Финансов мениджмънт". Владее английски език. В Плевенската районна прокуратура работи от 1998 г., като досега е преминал през всички нива - до заемането на длъжността административен ръководител - районен прокурор на гр. Плевен.

Женен е с две деца - момиче и момче.

Интервю на Поля ТОМОВА

- Г-н Радев, защо избрахте професията прокурор, а не станахте адвокат?

- От постъпването ми в университета исках и знаех, че ще стана прокурор. Прокурорът защитава обществения интерес и интересите на държавата, а не личен или частен. Сигурно на мнозина се струва отживелица, но за мен това е много важно. Може би в това е предизвикателството за мен. Ненормираното работно време, дългите и тежки разследвания и защитата на обвинителната теза в съдебната зала ме карат да се чувствам полезен и удовлетворен, въпреки трудностите и факта, че се сблъскваш всеки ден с човешки съдби. Обичам работата си и защото е динамична, за нея е необходим хъс и стремеж към победа. Винаги съм се стремял и съм търсел справедливостта. Така съм възпитан. Това намирам и в колегите си.

- В дните преди и по време на изборите основна тема беше купуването на гласове. Имаше ли такива случаи в Плевен и как се работи по тях?

- Преди и по време на изборите за Европейски парламент и за Народно събрание в Районна прокуратура - Плевен, са образувани 6 досъдебни производства по раздел 3, глава 3 от НК за извършени престъпления против политическите права на гражданите, каквото е и купуването на гласове. Две от тях са изпратени по компетентност в Окръжна прокуратура - Плевен, а останалите четири се разследват в Районна прокуратура - Плевен. По делата се работи усилено и се надявам в близко време да има осъдителни присъди. По едното досъдебно производство имаше две задържани лица, които след проведен разпит пред съдия са освободени.

- По време на предизборната кампания една от политическите сили - партия ЛИДЕР, упрекна прокуратурата в некоректност и едва ли не в нарушаване на правата на гражданите. Как ще коментирате това?

- Към нас имаше отправени неоснователни упреци от една политическа сила (б. а. - ЛИДЕР), че сме задържали нейни представители, които лепели плакати и носели тениски с лика на мажоритарен кандидат. Това е абсолютно невярно, нали си представяте, че прокуратурата няма как да задържа деца, които са решили с труда си да си спечелят някой лев по време на предизборната кампания. Това е недопустимо - живеем в XXI век. Нападките бяха некоректни. Според мен те целяха да се гради една предизборна рекламна кампания и един пиар на гърба на прокуратурата.

- Как оценявате работата на Районна прокуратура - Плевен, от времето, когато вие сте неин ръководител?

- Предпочитам добре свършената работа пред добре разказаната. Колективът обаче, който ръководя, постигна значителни резултати, с които аз се гордея и те следва да се знаят, затова ще спомена част от тях. Като започнах работа в Районна прокуратура - Плевен, работеха седем или осем прокурори и още толкова административни служители. Към настоящия момент сме 27 прокурори и 22 служители. Един доста голям колектив, изграден от хора с различни характери, които аз трябва да мотивирам и обединявам. Променихме много неща и постигнахме много добри резултати. Въведе се унифицираната информационна система и информационнатa система за случайно разпределение на преписките и делата. Целта на двете е безпристрастност, прозрачност и контрол на прокурорските действия от по-горните инстанции и стриктно спазване на процесуалните срокове на разследване, съобразно НПК. В Районна прокуратура - Плевен, към настоящия момент няма висящо дело с изтекъл срок на разследване. Единодушно от колегите бе възприет принципът на самостоятелно разследване от прокурора и той успешно се прилага в практиката. Прокурорът извършва самостоятелни действия от приемането на жалбата, предварителната проверка, образуването на досъдебното производство и неговото разследване, изготвянето на обвинителния акт и внасянето му в съда, след което същият прокурор се явява в съдебно заседание да защити своята позиция. Този метод на работа е наш патент, който бе аплодиран от ръководството на прокуратурата на Република България, в последствие се прилага и на други места в страната. При нас силно е застъпен екипният принцип на работа, като според мен той е в основата на успешно проведените разследвания и постигнатите добри резултати. По сложните казуси от самото им възникване почват работа екип от полицейски служители, оперативни работници, разследващ полицай и прокурор. Прокурорът посещава местопроизшествието и участва в процесуално-следствените действия. Отминало е времето на кабинетния прокурор. Няколко години подред Районна прокуратура - Плевен, е на първо място в Апелативния район и на едно от челните места в страната по брой на образувани, внесени в съда дела и осъдени лица по реда на бързото производство. Това е сравнително нова процедура в НПК, която позволява в кратък срок да бъде проведено разследването, материалите да се внесат в съда и да се достигне до присъда. Наблягаме значително на тази процедура и използваме всеки допустим от закона повод за образуване на бързо производство. Считам, че той е изключително ефикасен, защото целите на наказанието са реално изпълнени, когато има една навременно постигната санкция. Така и в обществото се създава чувството, че виновникът се наказва. Наложено наказание, какъвто и да е вид и размер, но отдалечено във времето от извършване на деянието, е неефективно. Създава чувство за безнаказаност у извършителите и за липса на справедливост у пострадалите лица. В няколко поредни години Районна прокуратура - Плевен, е на първо място в целия апелативен район по брой образувани досъдебни производства, брой изготвени обвинителни актове и внесени дела в съда, както и по брой на влезли в сила осъдителни присъди по отношение на най-много лица, а това е отличната оценка за дейността на прокурора - влязлата в сила осъдителна присъда. Не искам да подценявам труда на колегите от останалите прокуратури, но нашите показатели в това отношение са с пъти повече от показателите на прокуратури на окръжно ниво. Нашият район е голям и тежък.

През годината бе извършена ревизия по дейността на РП - Плевен, от Инспектората при Висшия съдебен съвет (ВСС), като резултатите бяха изключително добри. В следствие на добрата оценка от инспектората бе изготвено предложение до oкръжния прокурор на Плевен за награждаването ми от Висшия съдебен съвет. Получих награда за цялостната дейност на прокуратурата, която ръководя, и я дължа на всички прокурори и служители, работещи в Районна прокуратура. Щастлив съм, че успях да изградя един работещ колектив от хора, които взаимно се уважават и си помагат.

- Защо съдебната система се оказва винаги най-трудна за промени и защо критиката на европейските партньори пада върху нея?

- От започването ми на работа в прокуратурата до настоящия момент съм преживял множество законодателни промени в НК и НПК. Всички те целяха подобряване на работата на съдебната система и в частност на прокуратурата. Някои от тях постигнаха своя ефект, други - не. Грешката в това е може би, че се правеха прибързано, на парче и за съжаление може би под политически натиск. През последните години се образуваха доста шумни дела, към които медийно бе насочен интересът на обществото и те се превърнаха в дела с висок обществен интерес. Хората очакват по тях осъдителни присъди и тежки наказания. За съжаление не по всички обаче това се получи и се почувства едно разочарование. Уверявам ви обаче, че това не са единствените дела в прокуратурата и болшинството от тях достигат до успешен край. Всъщност последните доклади на европейските ни партньори по отношение дейността на прокуратурата са хвалебствени.

- Как работите на местно ниво с органите на полицията?

- Ние сме взаимно свързани. Ние сме едно цяло. Работим при пълен синхрон и разбирателство и без никакви противоречия и при изградено във времето взаимно доверие. Бих желал отношенията в цялата страна да са като при нас. Както казах, изключително залагаме на екипния принцип на работа, като според мен това е формулата на успеха. Тук следва да благодаря и да насърча всички колеги, работещи в системата на МВР, за полаганите от тях усилия в противодействието на престъпността въпреки тежките условия, при които работят в момента. Техният труд е достоен за уважение. Искам да благодаря и на нашите колеги разследващи полицаи, чиито труд е в основата на нашия общ успех.

- Смятате ли, че хората вярват в прокуратурата, и ако не - какво следва да се промени, за да повярват?

- Смятам, че доверието на обществото към прокуратурата се завръща. То се печели трудно, с постоянство и упоритост. Както в национален мащаб, така и на местно ниво прокуратурата има нов облик. В РП - Плевен, работят предимно млади хора със съвременно мислене и силна мотивация. Вършим си работата своевременно, съобразно закона, без да допускаме в дейността си външно вмешателство. Уверявам ви, че прокуратурата е една от най-работещите и най-успешно работещите системи в държавата. Повечето хора обаче живеят с мисълта, че прокуратурата е лостът, който следва да регулира всички отношения в държавата и да доведе светлото бъдеще. Но това не е точно така. Не всичко зависи от обвинението. Би било по-добре, ако всички други държавни институции изпълняваха своите задължения, стриктно и съзнателно, както това се върши в прокуратурата, а не нещо първо да се обърка, а след това да се търси начин прокуратурата да поправи ситуацията и когато това не стане напълно според очакванията, виновна да е отново прокуратурата и критиките да са за нея. Нужна е промяна в манталитета на обществото. Без обществената подкрепа прокуратурата няма да има възможност да се справи с възникващите проблеми . Нужна е една обща воля за противодействие на престъпността. Нужна е гражданска съвест и граждански дълг в обществото. Не може да видиш, че крадат на съседа ти телевизора, а след това да казваш, че нищо не си видял, и че не искаш да свидетелстваш, защото ще се налага да ходиш по съдилища... Ще ходиш и ще съдействаш на правосъдието, защото ти си част от това общество. Нека бъдем по-смели и по-отговорни, така ще живеем по-добре и по-спокойно.

- Кой е основният принцип, който ви ръководи във вашата работа?

- Стремежът ми да достигна до справедливост. В семейството си съм възпитан, че в живота има правила, те са за всички и трябва да се спазват. Спортът ме е научил на дисциплина и ме изгради като съзнателен и амбициозен човек.

- Огромната отговорност на прокурора лесна ли е за носене?

- За мен професията на прокурор трябва да се определя от принципност, честност, високо чувство на морал и стриктно спазване на закона. Нашето общество достатъчно страда. То очаква много и го заслужава. Отговорността, която всеки един от нас е поел сам, по собствено желание, е висока и следва всеки един от нас да работи упорито по такъв начин, че като се прибере вечер при семейството си, да се чувства удовлетворен от себе си и от работния ден. Аз съм взискателен човек както към себе си, така и към хората, с които работя, и няма да допусна в Районна прокуратура - Плевен, заиграване, външен натиск и неморално поведение.

- Оценяват ли хората труда на прокурора? Има ли случаи, в които някои си спомнят за вас години след процеса?

- Честно казано, мисля, че в последните години започват да го оценяват. Хората разбират каква е основната същност на прокуратурата и в какви граници може да изпълнява тя своите правомощия. При мен скоро дойде един човек, който ми каза, че скоро е излязъл от затвора по мой обвинителен акт и след като съм пледирал срещу него в съдебната зала. Поздрави ме, защото съм бил обективен и съм спазил закона. Останах удовлетворен и мисля, че наказанието е изпълнило своя превъзпитателен ефект върху неговата личност. Този човек е разбрал, че е сгрешил и искрено се надявам това да го промени, да промени живота му към по-добро.

- Трябва ли Темида да е сляпа?

- Трябва да е безпристрастна, да се спазва законът и да се търси справедливостта. Считам, че нашият наказателен процес е силно формализиран. По-добре би било според мен да се заложи на практичността и стремежа за разкриване на истината.

- Какво мислите за мненията, че прокуратурата трябва да мине към изпълнителната власт?

- Едва ли моето мнение ще предопредели съдбата и мястото на прокуратурата, но споделям общото мнение на всички магистрати - прокурори, че мястото на прокуратурата е в съдебната власт. Защо е нужно прокуратурата да мине в изпълнителната власт? На кого пречи тя в съдебната? Именно тук тя може строго принципно да изпълнява своите задължения съобразно законите на Република България и по отношение на всички лица. Нека прокуратурата остане независима. Това обаче не означава, че тряба да бъде безконтролна.

- Подвластна ли е прокуратурата на политиката?

- Пази Боже. В Плевен това е недопустимо.

- Кое е делото, което ще остане завинаги в паметта ви?

- Всички дела за мен са значими. Зад всяко стоят човешки съдби. Има по-елементарни и по-сложни казуси. Във всички съм влагал много труд, много усилия и съм се старал да ги довеждам до успешен край. Мисля, че това е смисълът на нашата професия.

- Кои са вашите лични бягства, за да се разтоварите или просто да си починете от ежедневието?

- Длъжността ми е такава, че налага ненормиран работен ден. Стремя се да прекарвам свободното си време със семейството си. Обичаме да пътуваме, макар сега да нямаме много възможности за това, защото имаме едномесечно бебе и кака на 5 години. Много спортувам и все още играя футбол на организирано ниво в "А" окръжна футболна група. Повечето ми приятели са спортисти, достойни хора с мъжки характери.