Брой 14                                                  

10 - 16 април 2009 г.


 

 ЗАЩО ПОКАНИХМЕ ...

 

Д-р Георги Симеонов

 

В последно време в общественото пространство се наложи визията, че в болница "Токуда" се извършват "чудеса". Нови методи за лечение, за превенция и профилактика на заболяванията, достъп на пациенти с ограничени финансови възможности, са все сред постиженията на лечебното заведение. Нещо повече, в "Токуда" акцентът е поставен върху вниманието и доброто отношение към всеки човек.

За взаимоотношенията с болници от Плевен, за философията на собственика д-р Торао Токуда, както и за ценовата политика на лечебното заведение, разговаряме с директора на Диагностично-консултативен център "Токуда" д-р Георги Симеонов.

 

Плевен е ключова

дестинация за болница “Токуда”

 

Д-р Георги Симеонов - директор на Диагностично-консултативен център "Токуда", е завършил медицина през 1993 г. в Медицинския университет в София. Специалност "Анестезиология и интензивно лечение" придобива през 1998 г. От 1993 до 2006 г. работи в ОАИЛ на УМБАЛ "Света Анна" в столицата. В МБАЛ "Токуда Болница София" оглавява отделението "Анестезиология и интензивно лечение" от самото начало. През 2007 година поема ръководството на Диагностично-консултативен център "Токуда". Д-р Симеонов има допълнителна квалификация в областта на детската анестезиология; парентералното, ентерално и смесено хранене; регионални анестезии (плексусни абокади). През 2007 г. преминава обучение по лечение на болката в Япония. Участвал е неколкократно в програмата за обмен на опит в болниците на "Токушукай" в Япония. Членува в Европейската асоциация на анестезиолозите.

Интервю на
Емилия КАРАБУЛЕВА

- Д-р Симеонов, кое е по-различното във философията на д-р Торао Токуда, който основа вашата болница, по отношение на здравеопазването и въобще в житейски смисъл?

- В МБАЛ "Токуда Болница София" спазваме няколко основни принципа, които са основата на философията на д-р Торао Токуда за предоставянето на качествена и достъпна медицинска помощ. Това се изразява в отношението към пациентите и медицинската етика, а именно: пациентът винаги е на първо място, той заслужава уважение и опазване на неговото достойнство и самочувствие и др. Тези правила се прилагат както във веригата от болници на д-р Токуда в Япония, така и в нашата. Фундаменталният принцип е, че всички хора са родени с равното право на живот и здраве. Д-р Торао Токуда вярва, че качествената здравна помощ зависи изцяло от висококвалифицирания персонал, който постоянно подобрява своите знания и умения. Работата в екип, мултидисциплинарният подход, както и абсолютната забрана на всяка форма на корупция също са сред отличителните черти на най-голямата болнична верига в света "Токушукай медикъл корпорейшън", към която принадлежи МБАЛ "Токуда Болница София".

- Какво трябва да знаят хората, които желаят да се лекуват в "Токуда Болница София"?

- В МБАЛ "Токуда Болница София" може да се прегледа и лекува всеки един човек, който има нужда от медицинска помощ. Искам да подчертая, че "Токуда" има договор за доболнична и болнична помощ с Националната здравноосигурителна каса. Това означава, че всеки здравноосигурен българин може да се прегледа, изследва или лекува при нас, след като е бил насочен от общопрактикуващия си лекар или специалист. Броят на клиничните пътеки, по които приемаме в болницата, са над 230 от общо 290. Те покриват най-масовите болести като сърдечно-съдовите, онкологичните и ендокринните заболявания, както и детски болести.

Другият начин за прием в диагностичния център и болницата е платеният прием по официалния ценоразпис на болницата. Работим изключително добре и с почти всички доброволни здравноосигурителни фондове. Тук няма разделение на пациентите според техния социален статус. Наистина, ние разполагаме с нова и красива сграда, последно поколение апаратура и висококвалифицирани специалисти - затова при нас идват и по-заможни българи, както и чужди граждани. Но философията ни е такава - всеки гражданин да има достъп до лечение, независимо от своя социален статус. Това е качествено ново отношение към медицината въобще, наложено по света от д-р Торао Токуда.

- Вие създадохте и изпълнявате за вашите пациенти специализирани и профилактични пакети. Какво представляват те и имате ли нагласа да разширявате кръга от медицински услуги за хората?

- Ние изградихме Център за превантивна медицина по подобие на специализираните структури в Япония. В него за всеки човек или организация може да бъде изготвена индивидуална профилактична програма (според пола, възрастта и професията), да се извършат необходимите консултации и изследвания. Повече информация или записване може да се направи на тел: 02/403 4000 или директно на 02/403 4960.

- Като че ли ние тук, в България, сме в дълг на профилактиката, а тя е от изключителна важност за навременното диагностициране и лечение на заболяванията. Разбрах, че в "Токуда" лансирате и модерните постижения на световната профилактика. Какво се крие зад това?

- Японската философия за здравно обслужване, която е възприета и се прилага в МБАЛ "Токуда Болница София", поставя акцент върху превенцията и профилактиката на социално значимите заболявания - сърдечно-съдови, онкологични, диабет и метаболитни болести. Екипът на болницата се опитва да промени разбирането на голяма част от хората, че трябва да посетят лекар, едва когато се почувстват много зле. Целта е чрез улеснен достъп и професионален подход здравият човек редовно да се среща и консултира със специалист относно рисковете за здравето си. В Япония са изчислили, че така борбата със заболяванията е по-ефективна, а икономическата тежест е несравнимо по-малка както за пациента, така и за обществото. В България има още доста работа в тази посока. Първо хората трябва да бъдат убедени, че превенцията и профилактиката са от изключителна важност за тяхното здраве.

- Нов метод за лечение на инсулт, който предотвратява тежката инвалидизация, както и закупуването на уникален апарат за операции на катаракта, ускоряващ възстановяването на зрението, са сред въведените в Токуда съвременни методи за лечение. Разкажете ни повече за тях.

- В МБАЛ "Токуда Болница София" залагаме на новите технологии в медицината, които са в полза на пациента. Авангардният метод за лечение на инсулт се нарича "тромболиза". При извършване на тази процедура до третия час от настъпването на исхемичен инсулт шансовете за пълно възстановяване на пациента са огромни. Уредът за хирургично лечение на катаракта, с който отделението по офталмология разполага от февруари 2009 година, осигурява по-прецизна операция, която е щадяща за окото на пациента.

Разполагаме и с други уникални за страната технологии - например апаратура за лазерно лечение на аденом на простатата, неврохирургична навигация, компютърно асистирана ортопедична хирургия, лазерна апаратура за конизация, оборудване за пълен скрининг на новородени и за интензивно лечение на високорискови бебета и др.

- "Токуда Болница София" ползва кредитните консултанти на "Токуда Банк" в случаи, когато пациентите нямат финансова възможност да покрият разходите си за престой в болницата. Би било полезно за хората да знаят каква е процедурата в такива случаи?

- Продуктът на "Токуда Банк" е наречен "Токуда пациент". 15 000 лева е максималният размер на отпусканите средства за покриване на медицинските разходи на пациентите. Лихвата е 8,95%, фиксирана на годишна база при равни месечни вноски. Процедурата за получаване е бърза и облекчена. Изобщо, правим всичко възможно да улесним пациентите, които нямат финансова възможност да покриват разходите си. А кредитните консултанти на банката ни помагат в поетия от "Токуда" социален ангажимент.

- Какви са взаимоотношенията ви с Националната здравноосигурителна каса (НЗОК)? Вие сте частна болница, затова каква част от медицинските ви услуги се заплащат с пари от касата и какво пациентът покрива със собствени средства?

- Както споменах, имаме договор с НЗОК за специализирана доболнична и болнична помощ. Работим по над 230 клинични пътеки от 290 общо и това ни извежда на първо място като изпълнител на доболнична и болнична помощ по линия на здравната каса в страната. Според нормативната база в сферата на здравеопазването пациентите у нас не доплащат за лечение освен в случаите, когато се касае за специфичен консуматив - например стентове, лещи, протези и др.

- Как се определят цените на медицинските услуги и лечението в "Токуда"? Всъщност, какво получава пациентът срещу цената?

- Цените в МБАЛ "Токуда" са напълно съизмерими със средните за страната. Условията и комфортът за пациентите обаче са много над средното ниво - всички клиники и отделения разполагат с модерни болнични стаи, които са оборудвани с мисъл за максимално удобство за пациентите и простор на действие на лекарите. Имаме три вида стаи - "Лукс", VIP-стая и стандартна стая с четири легла. Всяка е снабдена с централна климатизация, със система за контакт с дежурния медицински персонал, възможност за кислородолечение, вакуумна система, специално конструирано болнично легло, което пациентът може да регулира сам. Пациентите разполагат с телевизор и безжичен интернет.

- Всеобщо е мнението, че "Токуда" поставя акцент върху социалното. Това част от философията на вашия собственик ли е?

- Както подчертах, основният принцип на д-р Торао Токуда е, че "всички живи същества са създадени с равното право на живот и здраве". Разработили сме редица социални кампании за профилактика и ранна диагностика на социално-значимите заболявания, организираме безплатни прегледи в почти всички медицински специалности, дни на отворените врати, беседи с пациенти, училища за родители. Също така сме разкрили уникално за страната звено за работа с пациенти, чиято дейност е контрол на обслужването на пациентите, регистриране на проблеми и анализ на удовлетвореността на посетителите на болницата. Това ни дава най-точната и обективна картина на грижата за пациентите и ни позволява да реагираме бързо при оптимизиране на обслужването.

- Разбрах, че поддържате добри взаимоотношения с някои болници в Плевен. Кои са те и по какъв начин става възможно пациенти от града и областта да се лекуват при вас?

- Разработили сме национален проект за сътрудничество с лечебни заведения, като разбира се Плевен е една от ключовите за нас дестинации. Ние високо оценяваме традициите и опита на лечебните заведения във вашия град и виждаме възможност за ползотворно партньорство с плевенските лечебни заведения. Водили сме разговори с УМБАЛ "Д-р Г.Странски", Военната болница, МБАЛ "Плевен", където работят утвърдени специалисти и с които се надяваме да създадем основата на едно бъдещо професионално сътрудничество.

- Казват, че в "Токуда Болница София" се извършват "чудеса". Пациенти, които почти не са имали шанс, излизат оттук живи и здрави. Каква е рецептата за "чудото"?

- Работата в екип и мултидисциплинарният подход при диагностиката и лечението са ключови за излекуването и възстановяването на пациентите. В "Токуда" ние можем да се похвалим с изключителна колаборация между всички звена в болницата - неотложно звено, модерен диагностичен център, образна диагностика и специализирани лаборатории, всички хирургични и нехирургични отделения, сектори по интензивно лечение, рехабилитация. Допълнително предимство ни дава фактът, че разполагаме с последно поколение апаратура. А това повишава ефективността първо при диагностицирането и после при лечението на доста тежки заболявания. Пациентите идват при нас не само заради качеството на лечение, но и заради вниманието и доброто отношение, които получават.

- Разкажете ни нещо повече за семейството си, за личния си живот. Как прекарвате свободното си време, какво обичате да правите, имате ли хоби?

- Женен съм, имам едно дете - момиче на 15 години. Дъщеря ми се занимава с музика и няма намерение да тръгва по моя път. Съпругата ми също е с медицинско образование. В свободното си време, което никак не е много, предпочитам да съм със семейството си - най-вече сред природата - на разходка в планината, за риба и т. н.

- Имате ли любима мисъл или мото в живота, което следвате?

- Имам свое мото и то е: "Успехът спохожда подготвения".