Брой 44                                                  

7 - 13 ноември 2008 г.


 

 ЗАЩО ПОКАНИХМЕ ...

 

Драгомир Ванков

 

На 3 ноември Инспекцията по труда (ИТ) отбеляза 101-та година от създаването си. Институцията олицетворява държавата в прилагането и контрола за спазване на трудовото законодателство за защита на наемния труд. Преди 101 години на 3 ноември е публикуван указът на княз Фердинанд, с който се утвърждава Закон за инспектората по труда. Инспекторатът по труда към Министерството на търговията и земеделието, първообразът на днешната Главна инспекция по труда (ГИТ), е първата държавна институция на младата българска държава за закрила на труда и една от първите в Европа в началото на XX век. За проблемите и работата на инспекцията по труда в Плевен разговаряме с нейния директор Драгомир Ванков.

 

Високите санкции са

нож с две остриета

 

Драгомир Ванков е роден в Плевен през 1951 г. Завършва висше образование в Селскостопанската академия, после учи и във финансовата академия в Свищов, има и педагогическо образование. Работил е в областта на селското стопанство, в местната администрация, като председател на ОбС в периода 1995 - 1999 г, в сферата на образованието, здравеопазването, както и в местната структура на БСП. Директор е на Инспекцията по труда в Плевен от 25 декември 2005 г.

Семеен, с едно дете.

Интервю на
Поля ТОМОВА

- Г-н Ванков, навършиха се 101 години от създаването на Инспекцията по труда. Какви са основните цели на държавната структура? Има ли промени, които касаят работата й и са свързани с предлаганите поправки в Кодекса на труда?

- Правомощията на нашата инспекция са териториални. Отнасят се до три основни закона, които най-общо се определят като трудово законодателство. Това са Законът за безопасни условия на труд, Кодексът на труда и Законът за насърчаване на заетостта. Така че ИА има правомощията да осъществява контрол по спазването на тези основни нормативи. Основно това са нейните функции.

- Какви са най-често срещаните нарушения на трудовото законодателство, с които се сблъсквате?

- Тези, свързани със спазване на изискванията на Кодекса на труда. Тук основно нарушенията са липса на трудови договори или пък наличие на такива, при които не са спазени законовите изисквания. Често се нарушават и изискванията за спазване на работното време. Тези нарушения се прикриват с дадената възможност за т. нар. сумарно изчисляване на работното време.

- Какво означава това?

- Това означава, че се събират за месеца или за седмицата определеният брой часове, пуска се заповед и зад нея като количество се прикриват часове, в които се работи, без да може някой да разбере колко са, кои са, кога са и т. н

- Казахте, че най-много са нарушенията, свързани с трудовите договори. Има ли още практика някъде да съществуват две ведомости - на едната с минимална заплата и друга, на която работници се разписват за реалните си пари?

- Може и да има, но ние не сме орган, който следи това. Най-често се среща като нарушение да се плаща по договор минимална работна заплата, останалото да се дава на ръка. Това обаче от наша гледна точка е недоказуемо, защото ние не можем да водим следствие кое как се нарушава, тъй като това е престъпление по друг закон. По нашите нормативни документи е важно да има трудов договор и той да е законосъобразен по изискванията на Кодекса на труда - да има определена заплата, работно време, условия, които се възлагат на работника, длъжностна характеристика и др. Това са изискванията, които работодателят е длъжен да спазва.

- Имате ли правомощия да налагате глоби при неспазване на трудовото законодателство?

- Да, разбира се. Всичко, което според Кодекса на труда и Закона за безопасни условия на труд е в нарушение и неспазване на условията, се санкционира в зависимост от вида на нарушението. Има такива, които задължително се санкционират съгласно нормативната база. Има и нарушения, които се санкционират по преценка на инспектора, извършил проверката. Най-често се дават предписания за отстраняване на нарушенията, ако те, разбира се, не водят до по-сериозни нарушения и не са свързани със задължителни норми на закона. Обикновено за нарушения по възникване на трудови правоотношения, т. е. трудови договори, се съставят актове. При липса на трудов догово, прикрито трудово правоотношение, актът е минимум 1 000 лв. За всяко такова нарушение се съставя по един акт. Т. е., ако има двама, трима, или повече работници без трудови договори, на работодателят се съставят съответно толкова броя актове.

- Има ли наложени санкции в нашия район?

- Срещат се такива нарушения. Обикновено се правят опити те да бъдат прикрити. Процедурата за всеки трудов договор изисква и регистрация в НОИ. Обикновено някъде се усеща, че тази регистрация става след извършена наша проверка. Трудно се доказва това, тъй като се водят дела, там се водят свидетели, те често дават показания в защита на работодателя...

- Какви дела?

- Работодателите жалят наказателното постановление в съда, това е тяхно право. Тъй като обикновено санкцията е минимум 1 000 лв., те жалят в съда.

- И там се намират хора, които свидетелстват в защита на работодателите?

- Най-различни хора се намират. И съдии се намират, и адвокати се намират, и прокурори се намират, които доказват противното на нашата теза.

- Получавате ли съдействие от страна на работниците?

- Съдействие получаваме дотолкова, доколкото работниците подават жалби до нас, и то когато има нарушение, което ги засяга лично. Има обаче и случаи, когато подадени жалби се оттеглят. Има и случаи, когато при оспорване на наказателни постановления в съда се явяват свидетели, които говорят обратното на това, което са заявили пред нас. Миналата година имахме случай с една фирма, на която съставихме 25 акта за хора без трудови договори и още се водят дела. Интересното е това, че всичките тези актове се разглеждат от различни състави на районните съдилища и се решават по различен начин. 25 човека без договори, 25 акта на фирма от Никопол, която се занимава с чистене на орехи. Осем от делата ги спечелихме в районен съд, други осем загубихме, изобщо пъстра работа е.

- В какви области най-често се срещат тези нарушения?

- Най-често трудовото законодателство се нарушава в леката, в шивашката промишленост. Като тук нарушенията са свързани с изискванията на Кодекса за работно време. В тези фирми се налага много извънреден труд, работа в почивните дни, не се регламентират почивките и отпуските, при освобождаване не се изплащат необходимите възнаграждения и други подобни нарушения. В тези фирми обикновено пък проблемите със здравословните условия за труд са решени на едно сравнително добро ниво. Инвестира се в нормални условия на труд, вкарва се нова техника и т. н. В някои други производства, например машиностроене и строителство, има доста проблеми с условията на труд, с осигуряване на безопасни условия, осигуряване на работниците и други. Тук пък проблемите с трудовите правоотношения не са чак толкова често срещани.

- Има ли смъртни случаи в региона след трудова злополука?

- Общо взето трудовият травматизъм не е нещо определящо като проблем, но все още се случва. Миналата година нямахме нито един случай на трудова злополука със смъртен край. Тази година са два. Имаме и други, които не са определени след разследването като трудови злополуки, тъй като няма сключени трудови договори. Такъв е случаят в с. Буковлък, където 30-годишен мъж падна от строеж и почина. Друг смъртен случай имаше преди седмица и в една строителна фирма, където 50-годишен работник падна и загина на място. Още няма краен резултат от разследването на злополуката, но най-вероятно ще се окажат доста нарушенията във връзка с установяването на здравословни и безопасни условия и обезопасяването на работното място. Иначе общо може да се каже, че трудовият травматизъм намалява или по-скоро намалява тежестта на злополуките. Тази година може би трудовите злополуки са с няколко повече от миналата година, но се случват в по-малко сфери и са по-леки. Има обаче доста работа, която трябва да се свърши, за да се гарантира по-безопасен труд.

- Най-често в строителството ли се случват злополуки?

- Строителството е рискова дейност. Често се случват злополуки там, както и в селското стопанство.

- Случвало ли се е работодател да пречи на работата на инспекторите?

- Няма такива случаи на наша територия. Обикновено работодателите не стигат чак до такива крайности, но има и такива, които може да се каже, че нямат добро отношение към безопасните условия на труд, не проявяват интерес към тази проблематика, не инвестират в производствените процеси, малко се интересуват от изискванията на закона по тези проблеми... Не са много, но има такива работодатели. Намират се и такива, които не откликват по най-адекватния начин на намесата на Инспекцията по труда за установяване и предотвратяване на такива нарушения.

- Какви са санкциите, ако един работодател не допусне инспектор при проверка?

- Съставя се акт и се издава наказателно постановление за проваляне на проверката. Всеки работодател е длъжен да съдейства на инспектора за извършване на съответната проверка. И не само да съдейства, но и да има отношение към тези проблеми, да се стреми да подобрява условията на труд.

- Има ли случаи на експлоатация на деца?

- И такива случаи има. Една основна част от нашата дейност е контрол именно във връзка с полагане на труд от непълнолетни. Законът в това отношение е категоричен - лица, ненавършили 18 години, могат да работят само след разрешение от Инспекцията по труда. Това разрешение е свързано със спазване на специална наредба, която изисква спазването на редица нормативи. Затова едно разрешение, което се издава за непълнолетни, трябва да отговаря на тези изисквания. Към искането за работа се прилага и набор от документи, които доказват, че трудът, който ще се полага, е безопасен - като се почне от оценката на риска, от факторите на работното място, от работното време, условия на труд и се стигне до съгласие на родителите... Всичко това трябва да го има. Срещат се работодатели, които допускат на работа непълнолетни без разрешение на ИТ. По време на тазгодишната ни работа сме констатирали два такива случая, които сме дали на прокуратурата. Имаме информация, че има и други такива случаи най-вероятно, които обаче не са "хванати". Тези два случая, които миналата година дадохме на прокуратурата, по тях тя не образува наказателни процеси, изобщо не се занима с този проблем. Има и работодатели, които, ако ги хванем, доказват после, че тези лица не са наети на работа, че са били там случайно...Това очевидно не кореспондира със събраната при проверката информация, но така или иначе тези наказателни постановления обикновено падат вследствие на свидетелски показания.

- Каква е превантивната работа на ИТ?

- Това е основна задача пред нас. Извършваме постоянен контрол по спазване на нормативните документи, даваме предписания, изискваме с последващи проверки тези предписания да се изпълняват. Когато не се изпълняват, се прибягва до съставяне на актове и наказателни постановления. Извършваме консултации, правим приемни по всички общини на територията на област Плевен, за да се срещнем с работодатели, да изясним нашите взаимоотношение - какво се изисква от тях, както правим ние по отношение на контрола. По този начин считаме, че работодателите могат да бъдат наясно с това, какво се изисква от тях и също да са наясно, ако не спазват закона, какви са последиците. Разчитаме много и на медиите в това отношение, за да може все повече да става ясна и достояние на обществеността нашата дейност. Така че превантивната дейност е наистина съществена част от работата ни. Винаги сме казвали, че целта на ИТ не е да налага само санкции, нашата цел е да направим така, че работодателите да са наясно и да спазват трудовото законодателство, да създават по-добри условия за работа.

- Трябва ли да се повишат санкциите за нарушения?

- Това е много спорен въпрос. В момента предстои приемане на актуализация на Кодекса на труда основно по отношение на санкциите. Доколкото знам, става дума за доста сериозно увеличение на някои санкции. Според мен въпросът е спорен. От една страна може би е добре да бъдат повишени санкциите, друг е въпросът в какви размери. Работодателите, които оспорват нашите актове, ще увеличат това оспорване, ако санкциите драстично нараснат. Това означава, че всеки един акт ще стига до съда. Един голям размер на санкция може би ще изостри и отношенията между ИТ и работодателите. Каквото реши законодателният орган, това ще правим. Може би обаче трябва да се търси начин работодателите сериозно да се замислят и да спазват изискванията на трудовото законодателство. Очевидно само със санкции не става.

- Има ли добра събираемост на санкциите?

- В Плевен има доста добра събираемост. Може да се каже, че голяма част от делата, които се водят срещу нас, ги печелим. Макар че има много фрапиращи случаи, при които очевидно в съда на бялото се казва черно. Към момента обаче събираемостта е резултат на минала дейност. Актът може да е съставен преди две, три или пет години и в резултат на съдебни дела, резултатът от това наказателно постановление се явява сега.

- Достатъчни ли са инспекторите в нашата ИТ - Плевен?

- Всичко е достатъчно в определена рамка. Ние имаме 14 инспектори, едното място е вакантно.

- Вашата оценка за дейността на ИТ в Плевен?

- Оценката обикновено ни я поставят. Мисля, че първо инспекцията разполага с добър кадрови потенциал. Инспекторите имат необходимия опит, повечето от тях дългогодишен, имат необходимата компетенция, имат познания, добре извършват своята контролна дейност и смятам, че в това отношение плевенската инспекция е добре обезпечена.

- Правени ли са опити за подкупване на инспектори?

- Трудно ми е да кажа дали са правени такива опити. Всеки инспектор има относителна автономност и ако са правени такива опити, трудно някой ще ми каже. Имаме етичен кодекс. Мога да кажа обаче, че специално в нашата инспекция корупцията не е характерна черта. Миналата година във връзка с този случай за съставените 25 акта на фирма от Никопол, за която говорих, от там писаха до ГИТ в София, че нашите инспектори са искали пари, за да не съставят актовете. Имаше проверка, която доказа, че не е така. Доказан случай на корупция имаше мисля с инспектор от Пазарджик и той беше уволнен. В Плевен инспекторите са доста опитни и няма да се поддадат на такива схеми. Ако пък се поддадат, много скоро съответният служител минава към Бюрото по труда като клиент.