Брой 10                                                  

7 - 13 март 2008 г.


 

 ЗАЩО ПОКАНИХМЕ ...

 

Петко Кръстев

 

Той е един от най-младите и изявени финансисти в България, носител на приза "Мистър Икономика 2007". Бе отличен сред 200 специалисти, които работят в областта на икономическата наука, бизнеса, финансите, политиката и медиите. Поводът да разговаряме с него е да потърсим отговор на някои важни въпроси, които вълнуват хората в условията на финансова криза - как ще се развива небанковият сектор в България, какво ще стане с вложенията на гражданите и къде в такъв момент е най-изгодно да се инвестира.

 

За да печелиш е важно
да бъдеш търпелив

 

Петко Кръстев е роден на 13 февруари 1968 г. във Враца, но детството му минава в Плевен. Завършва математическа гимназия "Гео Милев". В Техническия университет - София, придобива висше образование инженер по електронна техника и микроелектроника (1993 г.) и втора специалност международни икономически отношения (1997 г.). Работил е повече от 15 години на финансовите пазари в България. Бил е портфолио мениджър в Пенсионно-осигурително дружество "Ай Ен Джи" ЕАД (1999 - 2004 г.). През 1999 г. става началник отдел "Корпоративни ценни книжа" в ТБ "Юнионбанк" АД. През 1998 г. е лицензиран от Комисията по ценни книжа и фондовите борси като брокер на ценни книжа.

Понастоящем е председател на управителния съвет и изпълнителен директор на "ДСК Управление на активи" АД. От ноември 2007 г. е член на надзорния съвет на Управляващо дружество "ОТП Капитал" АД, Украйна.

 

Интервю на
Емилия КАРАБУЛЕВА

 

- Г-н Кръстев, малцина от съгражданите ви са информирани, че точно плевенчанин спечели приза "Мистър Икономика 2007" за принос в развитието на небанковия финансов сектор. Разкажете ни нещо повече за пътя към това престижно отличие, сериозна ли беше конкуренцията, изобщо как се почувствахте с наградата в ръце?

- През миналата 2007 година развитието на небанковия финансов сектор безспорно бе белязано с бурното разрастване на дейността на колективните инвестиционни схеми (КИС) - взаимните (договорните) фондове и инвестиционните дружества. На база данните на Комисията за финансов надзор, активите на КИС нараснаха с над 200%. Независимите изследователски агенции съобщават, че делът на инвестициите във взаимни фондове от финансовото богатство на домакинствата продължава да нараства, а проникването на тази индустрия в икономиката (измерено като съотношение на техните активи към БВП) вече надхвърля 1,5 - два пъти по-висок показател спрямо 2006 г. Тези резултати определят индустрията с най-бурно развитие в небанковата финансова сфера, а именно колективните инвестиционни схеми. Това вероятно определи и основните номинации в категорията "За принос в развитието на небанковия финансов сектор" - от пет номинации три бяха за представители на дружествата за управление на активи (управляващи дружества), които управляват взаимните фондове.

Приемам наградата като признание за успеха на нашето дружество, което управлява "ДСК Взаимни фондове". То има водеща позиция на българския пазар на колективни инвестиционни схеми. Към средата на миналата годината, а също и към последния ден за търговия на БФБ за 2007 г., управляваните от нас взаимни фондове бяха номер едно по размер на активите. Същата водеща позиция имаме и по отношение на броя на индивидуалните инвеститори в нашите фондове - те са над 4 700, което по наша оценка представлява около 18 - 20% пазарен дял по този показател.

- Явно конкуренцията е била доста голяма, отличен сте сред 200 специалисти. Какво представлява конкурсът за избор на "Мистър/Мисис Икономика"?

- Конкурсът "Мистър/Мисис Икономика" се организира от списание "Икономика" и "Асоциация на индустриалния капитал в България", провежда се за дванадесети път. Инициативата е под патронажа на министъра на икономиката и енергетиката. Постоянно експертно жури определя българските "Мистър/Мисис Икономика" сред 200 специалисти. Наградата представлява статуетка, изобразяваща "Рибарят и златната рибка" и се дава в три категории: за цялостен принос в развитието на националната икономика, за принос в развитието на българската индустрия и за принос в развитието на небанковия финансов сектор. Моя милост бе отличен в третата категория.

На награждаването през 2008 г. специално бе подчертано, че по решение на организаторите от тази година не се номинират представители на държавната администрация, законодателната и изпълнителната власт. Защото досегашната практика показва, че поради по-голямата си популярност и по-честите си публични изяви, личности от този тип бяха сред номинираните, като често печелеха и наградите. Организаторите смятат, че това незаслужено досега е оставяло на по-заден план хората от реалната икономика, от икономическата наука, чиято дейност и постигнати резултати движат напред българското стопанство.

- Какво точно отличава "ДСК Управление на активи" от другите участници на пазара? И това ли е всъщност "тайната" на успеха ви?

- Мисля, че няколко неща ни отличават от останалите участници на пазара. На първо място искам да отбележа, че ние сме част от финансовата група на Банка ДСК и имайки акционер като банката ние се радваме на доверието на много клиенти. Не ни се налага да се "запознаваме" дълго с нашите клиенти, защото те познават отлично марката ДСК. Освен това, ние и Банка ДСК сме част от унгарската ОТП Груп, която развива банкирането и управлението на активи в много страни от Централна и Източна Европа. Това ни осигурява ноу-хау и професионална експертиза на високо ниво.

Не на последно място искам да спомена, че благодарение на Банка ДСК нашите взаимни фондове имат най-голямата мрежа за обслужване на клиенти - инвеститорите могат да ни открият в 119 поделения на банката из цялата страна. Това ни осигурява значително предимство пред конкурентите и в същото време дава удобство на клиентите ни.

- Вие имате дългогодишен опит в областта на банките и финансите. Според вас нормално ли протече приватизацията в банковата сфера в България, не се ли лишихме ние някак бързо и хаотично от независимост във финансовата област?

- Ако сравним цените на продажбите на банки в България през последните една - две години и цените, на които станаха приватизационните банкови сделки в началото на прехода, ще установим огромна разлика в тях. И това е напълно обяснимо - България стана член на ЕС, икономическата и политическата обстановка в страната сега е стабилна, докато това съвсем не беше така преди 15 години. В настоящия момент банковите услуги се развиха значително и то благодарение на чуждестранните банки, които приложиха своето ноу-хау след навлизането си у нас.

- Наскоро станахме свидетели на няколко поредни срива на фондовата борса. Как мислите, спадовете ще продължат ли, или в обозримо бъдеще ще настъпи стабилизация?

- Да, основно това бе резултат от така наречената "ипотечна криза", която тръгна от американския пазар през есента на миналата година. По-значително влияние тя оказа върху борсата и то поради факта, че през последните две - три години все повече чуждестранни инвеститори се насочиха към нашия пазар. Техните настроения, а и загубите, които реализираха на развитите пазари през втората половина на миналата година, логично ги подтикна да "затворят" позиции на други пазари, в това число и на нашия.

Затова по-високото предлагане, съчетано с притесненията на местните инвеститори, свали цените на акциите. Това от своя страна пък доведе до забавяне или отлагане на първични публични предлагания IPO на нови компании на БФБ. Въпреки това смятам, че поради стабилния фундамент на компаниите, за който говорих по-горе, тази ситуация е временна. Вече са налице доста позитивни сигнали за възвръщане на интереса и доверието на инвеститорите - през последните няколко седмици основните борсови индекси и в Европа, и в САЩ отбелязаха ръст, повлияни от предприетите програми и мерки на американската администрация за стимулиране на икономиката. Моето очакване е, че тези позитивни настроения ще се пренесат и у нас.

Предпоставка за това е доброто финансово състояние на публичните компании, чиито акции се търгуват на нашата борса . То можеше да се определи като такова и миналата година, въпреки негативното движение на цените на акциите им през последните три - четири месеца, а и остава с тази оценка след оповестяването на годишните им финансови резултати за 2007 година. В тази връзка инвестициите в акции на дружествата, които се търгуват на нашата борса, продължават да изглеждат с добър потенциал за нарастване в средносрочен и дългосрочен план. Поради тези причини смятам, че секторът на колективните инвестиционни схеми ще продължи да се развива и да акумулира средства. Разбира се, това няма да бъде със същите високи темпове, както миналата година, но това е естественият ход на развитие на всеки пазар.

- Кое е най-изгодното и доходоносно вложение в момента? Какво бихте посъветвали хората и фирмите, ако искат да печелят?

- Има различни начини, но е много важно да не се забравя, че всяка инвестиция носи определен риск - печалбата и рискът винаги вървят ръка за ръка. Впечатленията ми са, че често инвеститорите забравят за това и се "хвърлят" в инвестиции, които биха им донесли най-голяма печалба. В определени моменти обаче този тип инвестиции може да генерират и голяма загуба. Когато хората инвестират в акции или във взаимни фондове, инвестиращи в акции, е по-добре да го правят с дългосрочни намерения - поне три - четири години. Може да спечелят и за по-кратки периоди, но може и да има периоди, в които ще търпят загуби. Затова е важно да гледат дългосрочно и да не се поддават на моментна паника при спадове в цените. Всеки пазар има периоди на възход и периоди на спад - за да печелиш е важно да бъдеш търпелив.

- Все пак, в какъв тип инвестиционни схеми предпочитат да влагат парите си българите? На кое от двете повече залагат - на доходността или на сигурността?

- След корекцията на пазара много от инвеститорите разбраха, че вложенията в такива инструменти носят риск. От тук нататък те трябва да обръщат внимание на две неща - на препоръчителния инвестиционен хоризонт и на риска. Когато влагаш парите си в договорен фонд, инвестиращ в акции, инвестиционният хоризонт е от три до пет години. Пазарът растеше бързо, акциите носеха висока доходност и много хора смятаха, че за няколко месеца ще реализират голяма печалба. Някои го направиха, но други, които се включиха малко по-късно, разбраха, че движението на цените не е само нагоре. Очаквам делът на тези рискови инвеститори да намалява и хората да обръщат внимание и на другите характеристики на колективните инвестиционни схеми - на риска, на инвестиционния хоризонт, а не само на реализираната доходност за минал период.

- За съжаление, наблюденията показват, че все още значителен дял от спестяванията си хората държат под дюшеците или ги заключват в обществени трезори. Според вас това израз на недоверие към финансовата система ли е или е вид укриване на доходи от недотам чисти дейности?

- Вече са малко хората, които не вярват във финансовия сектор. Постепенно той изгради доверие у гражданите. Основна причина за парите под дюшеците и в обществените трезори е, че това са средства от укриване на данъци и други нерегламентирани доходи. С излизане на "светло" на все по-голяма част от икономиката ни техният дял ще намалява.

- Получих предварителна информация, че със съпругата си често пътувате в чужбина. Кое от тези пътувания ви впечатли най-силно?

- Човек трябва да намери някакъв отдушник от натовареното си ежедневие и пътуванията както в страната, така и в чужбина са много подходящи. Така могат да се видят много интересни места, нрави и обичаи.

Трудно ми е да кажа кое пътуване ми е направило най-силно впечатление, защото всяко място е уникално само за себе си и носи своето очарование. Използвайки поверието, че 40-ия рожден ден не се празнува, двамата със съпругата ми бяхме на екскурзия в Тайланд преди десетина дни.

Винаги ми е интересно в чужбина, но най-любимият ми момент е завръщането в България. Тук е моето семейство и приятели и тук се чувствам най-добре.

- Разкажете ни нещо повече за семейството си.

- След повече от 10 години живот в София срещнах своята бъдеща съпруга Биляна, която също е от Плевен. Тя винаги е била неотлъчно до мен, както в добри, така и в тежки моменти, а те не са били малко. На 6 декември 2007 г. отпразнувахме 10 години семеен живот. Имаме двама прекрасни сина на 9 и 7 години и се надявам с помощта на родителите ми, които ни помагат в тяхното отглеждане, да успеем да ги възпитаме като добри и достойни хора.

- Имате ли хоби?

- Нямам някакво определено хоби, а и свободното ми време е ограничено, така че се опитвам да отделя внимание на семейството си и да се видя с приятели. Обичам да опитвам различни вина и съм събрал доста бутилки. Не бих го нарекъл колекционерство или хоби, но за мен е "разпускащо" занимание. Имам много български вина, а също и унгарски вина. Много отпускащо е човек да изпие бутилка добро вино, независимо дали е със семейството си или с приятели.

- А любим девиз, мото на живота ви?

- "Животът е непрекъсната борба - робът се бори за свобода, свободният - за съвършенство".