Брой 35                                                  

31 август - 6 септември 2007 г.


 

 ЗАЩО ПОКАНИХМЕ ...

 

Александър Печеняков

 

Той е кандидатът на БСП за втори кметски мандат в Долна Митрополия. Счита себе си за успешен градоначалник с резултатите, които е постигнал във финансовото стабилизиране на общината, социалните дейности, инвестициите и множеството одобрени проекти по предприсъединителните фондове. Уверен е, че през октомври ще спечели вота на избирателите още на първи тур.

 

Пътят към успеха е взаимно

уважение и разбирателство

 

Александър Печеняков е роден на 10 юни 1957 г. в село Крушовене. Средното си образование завършва в автотранспортния техникум в Плевен, а висше в Стопанската академия в Свищов със специалност "Финанси и кредит". Специализирал е и банков мениджмънт.

Трудовата си кариера започва през 1982 г. в Плевен, работил е като счетоводител във "Всестранни услуги", в Междуокръжната партийна школа, бил е зам.-главен и главен счетоводител в Окръжно аптечно управление. Работил е в Териториално данъчно управление, в банка.

От 1995 до 1999 г. е зам.-кмет по финансите в община Долна Митрополия. От 1999 г. до избирането му за кмет през 2003 г. е председател на кредитна кооперация "Вит - ДМ", създадена по линия на ФАР.

Семеен с две дъщери, съпругата му е началник отдел "Финансово счетоводен" в РИОКОЗ - Плевен.

Интервю на
Иван ДАЧЕВ

- Г-н Печеняков, какво ви мотивира да се кандидатирате за втори мандат?

- Мотивира ме огромният труд, който вложихме аз и моят екип, за да възродим общината. Ние повярвахме в силите си и считаме, че това, което сме започнали, е редно да го завършим. Вече имаме опита и знанията и мисля, че можем да направим още доста за тази община.

- Кои са върховите ви постижения през четирите години, по ваша преценка успешен кмет ли сте?

- Успяхме да изкараме общината от дупката, в която беше попаднала. Тогава при бюджет от 4,8 млн. лева задълженията бяха 540 000 лв., това е огромна сума. Успяхме за две години да свием разходите, да обновим системата за финансово управление и контрол, да огледаме приходите, да оптимизираме бюджетните звена. Сега общината няма задължения. Горд съм и с оптимизацията, която направихме на домашния социален патронаж. През 2005 г. 65 човека хранеха 250 възрастни хора, на 6 места се готвеше. След оптимизацията в момента се хранят 350 възрастни граждани с 25 души персонал, готви се на три места. Повиши се качеството на храната, а цените са по джоба на пенсионерите. За постижение считам и екипа, който успях да създам и да обуча за разработване на проекти по предприсъединителни фондове. Първоначално започнахме с един експерт, за 2 - 3 години няма обучение някъде, където той да не е ходил. Сега вече в това звено са петима специалисти, с които реализирахме доста проекти.

Като финансист ако съдя по резултатите и кривата, по която се движи общината, смятам, че съм успешен кмет. Но все пак хората ще кажат на изборите.

- Останаха ли неизпълнени обещания?

- От предизборната ни програма няма нито едно неизпълнено обещание. Обещахме да бъде по-светло - вече на територията на общината има 3 200 нови осветителни тела и всичките са енергоспестяващи. Обещахме да няма дупки и можем да кажем, че пътищата от 2, 3 и 4 клас са едни от най-добрите в областта. Обещахме да водим социална политика - вече казах за патронажа. Такава политика водим и за децата - няма неотремонтирани детски заведения и училища на територията на общината. Разкрихме клубове на пенсионера и инвалида във всяко едно селище, поехме изцяло издръжката им. Открихме съвременен център за административно обслужване на гражданите. Това са някои от по-важните неща, които обещахме и сме изпълнили. Заделихме значителни средства за капиталови разходи, като при това не разчитахме само на целевата субсидия от републиканския бюджет. И в подкрепа на това ще отбележа ръста на собствените бюджетни средства в инвестиционните разходи - ако през 2004 г. те бяха в размер на 78 000 лв., то през 2007 г. са вече 980 000 лв.

- Кои са в момента най-големите проблеми в общината и как ще ги решавате?

- Най-големите проблеми в общината са ниските доходи и безработицата. За мен голям проблем и за нашата община е промяната на климата. Имаме селища като Крушовене, Комарево, Подем, където трябва да се вложат много инвестиции, за да може да се спасят домовете на хората от наводненията. Тези села така са разположени, че при дъждове над 50 литра на кв. метър има опасност да бъдат заляти, особено Комарево и Подем. Трябва да се изградят съоръжения, да се хвърлят доста средства, за да се изпреварят събитията. През 2005 г. ние създадохме два щаба за борба с бедствията и авариите на територията на общината, имаме възможност първоначално да отреагираме със собствени сили. Удари ни и сушата, аз обявих бедствено положение, но общината няма средства, с които да компенсира загубите.

Друг проблем е, че единствено община Долна Митрополия не разполага с Център за спешна помощ. Обясненията са много - че нямаме болница, че общината е близко до Плевен. Близко е само гр. Долна Митрополия, но Байкал например е на 50 км, Гостиля - над 50. Аз и общинският съвет ще положим всички необходими усилия, за да решим този въпрос, макар че това зависи от Министерството на здравеопазването.

- По ваша преценка как се отнася държавата към проблемите на общините, помага ли достатъчно?

- Вижда се разлика в отношението на държавата към общините в сравнение с 1998 - 1999 г. и тя е в положителна посока. Може би в недостатъчна степен, но все пак държавата помага на общините в рамките на своите възможности.

- Прословутата децентрализация, за която се говори от доста години, на какъв етап се намира, ще бъде ли завършена скоро, какви промени още са необходими в законодателството?

- Според мен не става въпрос само за финансовата децентрализация, която искаме, а и за административна децентрализация. Проблемът е, че съвместната работата с изнесените структури на държавната администрация се затруднява, и то не по наша вина. Ще дам пример - ние по Закона на държавния бюджет сме длъжни да осигурим безвъзмездно помещения на държавни структури като полицията, социалните грижи, бюрото по труда, служба "Земеделие и гори". А когато ние отидем при тях за услуга, отношението не е същото. Например като отидем в земеделската служба за една скица, те искат да си плащаме. И освен това какво може да каже кметът на шефа на РПУ-то в оперативен порядък, или на бюрото по труда, или на социалните служби - той няма такива правомощия. Но избирателите това не го знаят и не ги интересува, по всички проблеми те търсят кмета и изискват от него да ги решава, а той се оказва с вързани ръце. Трябва да ни се дадат по-големи права, да се постигне по-добра координация. Аз съм оптимист, че с влизането ни в Европейския съюз с по-бързи темпове ще се реализира и финансовата, и административната децентрализация.

- Кои са основните ви приоритети за новия мандат?

- Основната ни цел е да поддържаме високото ниво, което постигнахме в предоставянето на услуги на територията на общината и да продължим да работим за подобряване на качеството на живот на населението. Приоритет е изграждане на канализации в селищата и пречиствателна станция в Искърския район. Ще обърнем внимание на ремонта на улиците в населените места, защото всички средства, които досега се вложиха, бяха основно за главните артерии вътре в населените места и между тях. Предстои и саниране на общински обекти по програмата за енергийна ефективност.

- Наскоро българин бе пребит от роми в Долна Митрополия. Това означава ли, че в общината има етническо напрежение, или инцидентът е на друга основа?

- Това е битов скандал, не е на етническа основа. На територията на общината живеят доста роми и турци, но досега етническа вражда не е имало и няма да я допуснем.

- Сега всички говорят за парите от еврофондовете. Вашата община има ли готовност за тяхното усвояване, какви по-мащабни проекти готвите?

- Спечелихме проект по САПАРД за залесяване на 500 декара общински земи между селата Брегаре и Кушовене на стойност 322 000 лева. Предстои да се подпише другата седмица пак по линия на САПАРД за основен ремонт на пътя Горна Митрополия - Староселци на стойност 1,7 млн. лева. Реализирахме два проекта по социално-инвестиционния фонд - изградихме Дом за стари хора в Горна Митрополия за 480 000 лв. и направихме основен ремонт на най-голямата ни гимназия в Тръстеник на стойност 560 000 лв. Доста проекти на по-малка стойност има по "Красива България" - за ремонт на училището в Рибен за 80 000 лв., очакваме всеки момент да се подпише договорът за корекция и облицовка на канала в Тръстеник. Предали сме и редица други проекти, за които чакаме одобрение - за ремонт на пътя Славовица - село Искър - 1 800 000 лв., за нов път между Славовица и Кушовене с мост за 7 600 000 лв. Предстои да представим проект за канала в Долна Митрополия, за канализация с връзване на пречиствателна станция на стойност 4 200 000 лв. Очакваме и проект за съхранение на пестицидите на цялата община. По програма ФАР сме подали разработка за създаване на екотуристически продукт за Байкал - 380 000 лв., направили сме проект за дневен център за деца в риск на стойност за 180 000 лв.

- Успяхте ли да привлечете инвестиции през мандата, какви са намеренията ви за следващите четири години?

- Ако става въпрос за частни инвестиции, си заслужава да бъде споменат г-н Симеон Кралев - управител на фирма "Крамкомплекс", който през моя мандат е вложил над 500 000 лева. Той прави почивна станция на брега на Байкал, построи църква за 250 000 лв. с лично негови средства в Славовица, дари близо 80 000 лв. за читалищата на територията на общината, даде 80 000 лв., за да помогне за реализация на проектите за ремонта на пътищата. Големи инвестиции правят и фирмите "Бетонекс" и "Илчовски" в Долна Митрополия и Крушовене, "Звезда" АД и "Българска захар" АД в гр. Долна Митрополия . Това са фирмите, които правят най-големите инвестиции, надяваме се да дойдат и още. Общината винаги съдейства на хората на бизнеса с каквото може, сега инициирахме създаването на местна инициативна група, която ще подмомага реализацията на проекти и в частния бизнес.

- На каква политическа подкрепа ще разчитате освен на БСП?

- Аз ще разчитам на подкрепата на всички граждани на общината.

- Известни ли са опонентите ви на кметските избори, кой от тях е с най-големи шансове?

- Още няма официално издигнати други кандидати. Но които и да са те, като цяло са с по-малки шансове от мен и считам, че балотаж няма да има, ще спечеля още на първи тур.

- Каква е визията ви за кампанията, на какво ще заложите, какви послания ще отправите към избирателите?

- Смятам, че хората искат заедно да завършим това, което сме започнали. Мотото на предишната ми кампания бе "Взаимното уважение и разбирателството - това е пътят към успеха" и не виждам основание да го променям.

- Бъдещият общински съвет и в Долна Митрополия вероятно ще е доста "шарен". Как смятате да работите с общинските съветници от различните партии?

- Общинският съвет по всяка вероятност наистина ще е много "шарен". Аз искам да се върна малко назад към сегашната работа с този общински съвет и да използвам момента да благодаря на почти всички съветници, с малки изключения, и на политическите сили за добрата съвместна работа. Всички работеха за успеха на общината. Благодаря и на кметовете на населени места и на общинската администрация. Разчитам на всички политически сили да работим по същия начин и през новия мандат, за да постигнем същите успехи за общината.

- Остава ли ви свободно време за семейството, имате ли хоби, любими занимания?

- И ловец съм, и рибар съм. Няма как да не съм запален по риболова, след като съм роден на 500 метра от Искъра и на 8 км от Дунава. За съжаление много рядко ми остава време за въдиците, а и за близките ми. Но имам чудесно семейство и срещам пълно разбиране.