Брой 36                                                   

8 - 14 септември 2006 г.


 

 ЗАЩО ПОКАНИХМЕ ...

 

Панайот Първанов

 

Собственикът на книгоиздателство и книжарници “ГРАММА” е инициатор за учредяването и зам.-председател на бизнес обединение “Плевен”, което си поставя за цел подкрепа на президента Георги Първанов за втори мандат. Предприемачът е убеден, че настоящият държавен глава трябва да бъде преизбран, тъй като се е доказал като обединител на нацията и гарант за реализацията на глобалните цели и перспективи, които стоят пред страната.

 

Българинът трябва да разчита на себе си
и да се усъвършенства

 

Панайот Първанов е роден на 17 юни 1961 г. в с. Бежаново. Средно образование получава в плевенската гимназия “Анастасия Димитрова”, после завършва военното училище във Велико Търново. Във въоръжените сили става преводач по гръцки и италиански език. Напуска армията през 1990 г. по собствено желание.

Издателство “ГРАММА” е регистрирано в Плевен през 1994 г. Специализирано е в сферата на чуждоезиковото самообучение. Предлага много широка гама от езикови самоучители, разговорници, речници, туристически справочници и други помагала. Има две големи собствени книжарници в Плевен и Образователен център за чужди езици и компютри.

Женен e от 1998 г., дъщеря му Ванеса е на 6 години.

Интервю на Иван ДАЧЕВ

- Г-н Първанов, вие сте бивш военен, а сега се занимавате с книгоиздаване и книгоразпространение. Как успяхте да навлезете в този бизнес?

- Започнах като автор, когато през 1991 г. написах своя “Гръцки език - самоучител в диалози”. Издадох го със съмишленици от Стара Загора, а след това го преиздадох сам. Не съм решавал преднамерено да се занимавам с книгоиздаване, но като видях успеха на първата си публикация, реших да опитам. В началото на 90-те години имаше много ярка потребност от добро помагало за обучение по гръцки език заради емигрантския поток към Гърция. Книгата се продаваше изключително успешно и това ме вдъхнови да узаконя дейността си като регистрирам собствено издателство “ГРАММА”.

- А книжарниците?

- Първата ни книжарница на ул. “Иван Вазов” 16 създадохме заедно с моите сътрудници през 2002 г., а година след това открихме и втора на ул. “Бъкстон” 1. Имахме амбицията да създадем нещо трайно и значимо в културния и духовен живот на града, средище, където почитателите на книгата в Плевен да се чувстват комфортно и в свои води.

- Издаването на книги, учебници и речници е колкото бизнес, толкова и духовна дейност. Лесно ли се съчетават двете неща?

- Специфичното при създаването на една книга е, че тя не е един чист търговски продукт, а трябва да покрие редица духовни критерии, очаквания и надежди на читателя. А, когато става дума за четиво по самообучение, което ще се използва в ежедневието на човека, който пътува, е от изключително значение издателят и авторът в единство да съумеят да обхванат по-широк периметър от тези очаквания. Така че книгоиздаването е бизнес дотолкова, доколкото трябва да се обхване точната пазарна ниша, да се предвиди вярната пазарна цена, да се изгради механизмът за реализация на книгата. И да се спечели естествено. Дотук обаче свършва бизнесът. Нека напомним, че реализирането на готовия продукт означава и покриване на познавателните очаквания от страна на читателите. Точно в дирижирането и в балансирането на тези две страни от нашата работа се гарантира и се предполага успехът на книгоиздателската дейност. Но не само в едното или само в другото, като при друг род дейности - чисто духовни или чисто комерсиални. Бих казал, че от всички търговски дейности тази изисква най-задълбочено познаване на нагласите и настроенията на потребителите.

- Като собственик на книжарници, които освен учебни помагала, речници и разговорници, предлагат и богат асортимент от художествена литература, смятате ли, че българинът днес чете по-малко книги?

- От година на година българинът чете по-малко, но не толкова защото самоцелно е изгубил интерес към книгата и към знанието, колкото че не му остават свободно време и свободни средства за такова занимание. Защото е зает все повече да решава ежедневните си проблеми - за физическо оцеляване, за справяне с професионални и с битови въпроси. Но може да се каже, че четенето през последните 15 години претърпя един процес на трансформация - от едно пристрастено четене за забавление и отмора и за убиване на свободното време, сега е ориентирано изключително към професионално и личностно изграждане. Доказателство за това е засиленото потребление на чуждоезикова, справочна, научно-популярна и компютърна литература, на заглавия, които са обвързани не само с общата култура, а преди всичко с професионалната реализация на отделния човек.

- Лесно ли е човек да успее във вашия бизнес, какви други качества са необходими освен търговски нюх?

- Конкуренцията в сферата на книгоиздаването, както и в много други сфери, от година на година става все по-непримирима, но тя е нормален съпътстващ фактор в свободни пазарни условия. Както и в останалите сфери на дейност, така и тук конкуренцията е изключителен стимул към усъвършенстване и професионализъм. Мина времето, когато българският издател можеше да си позволи да не се съобразява със стандартите в световното книгоиздаване.

- Как оценявате икономическата ситуация в момента, какво пречи на бизнеса и какво трябва да се направи, за да тръгнат нещата по-добре?

- Икономическата ситуация в България в момента по моя преценка може да се характеризира с думата съживяване. Ако на последните 15 години можехме да лепнем етикета преход от старата организация на стопански живот към новата, сега вече можем да допуснем, че сме в началния етап на развито пазарно стопанство. Това оживление се съпътства и предполага от приемането на България в НАТО и предстоящото влизане в ЕС. Но това е един сложен прпоцес, който от една страна изисква огромни инвестиции във всички сфери от живота, а от друга страна изисква трансформиране на мисленето, поведението и професионалните качества на всеки член на обществото. Самото инвестиране на чужди пари в никой случай няма да гарантира просперитета на страната, ако това не се съчетае с конкурентно образование и пазарна ориентация на всеки отделен субект. Аз мисля, че изключително важно условие за адаптирането на съвременния българин към новите условия е пътуването му в развитите страни, независимо дали отива там да поработи, да завърши образование или на екскурзия. Настройването по критериите на пазарните условия на развитите икономики е от изключително значение за успеха на отделния човек в България във всяка една сфера на дейност, независимо дали е материална или духовна.

- Във вашия бранш има ли специфични особености в сравнение с другите сфери на предприемаческата дейност, които налагат например законодателни промени?

- Държавата не прави нищо специфично в сферата на книгоиздаването и на търговията с книги, което да улеснява и да създава по-благоприятни условия за тази дейност. Ако бъде намален ДДС върху печатните произведения, както е в развитите страни, това до известна степен ще облекчи книгоиздаването, макар че лично аз не смятам, че ще засили потреблението. Но щом в развитите страни ставката върху печатните произведения е по-ниска, в една по-близка или по-далечна перспектива същото би трябвало да стане и в България. И не само за книгите, но и за софтуерните и другите продукти, които обаче са насочени към обучение, а не към забавление, също би трябвало да има данъчни облекчения. От страна на държавата няма покровителствена политика, което явно не е на дневен ред, обаче би било добре да се диференцира тази дейност, защото тя е насочена изключително към образованието, обучението и духовното изграждане на отделния гражданин.

- Ще ви засегнат ли изискванията на Европейския съюз, има ли такива, които ще доведат до фалити на книжарници и издателства?

- Някои чужди издателства вече навлязоха под една или друга форма на българския книжен пазар, направиха се вериги книжарници, за щастие от български търговци. Лично аз не очаквам членството ни в ЕС да доведе до фалити на книжарници и на издателства. До фалит може да доведе само недалновидното пазарно поведение, тъй като нашата дейност е, пак повтарям, един специфичен бранш, в който от основно значение е познаването на обстановката, на субективните нагласи и търсения на хората - все неща, които един чужденец много трудно може да предвиди, за да се приспособи към българския пазар. Но нека не забравяме, че това членство ще даде възможност и на българските книгоиздатели да излязат на чуждия пазар, което ще открие нови възможности за реализация.

- Вие сте един от учредителите и зам.-председател на плевенското бизнес обединение в подкрепа на кандидатурата на Георги Първанов за втори президентски мандат. Защо се заехте с тази дейност?

- Като личност с активна гражданска позиция и като човек, който се опитва да оценява онова, което се случва в обществения живот, аз не мога да остана безучастен в политическите процеси, които вървят в момента в страната, от какъвто и характер да са те. Те рефлектират върху нашата дейност и нашата дейност се отразява върху техния ход. Със своето поведение всеки гражданин, и то не само на избори, трябва да се опитва да влияе на тези процеси и, което е характерно за едно демократично общество, да се опитва да ги моделира. И така всеобщото моделиране на тези процеси ще ни доведе един ден до един по-добър обществен модел с ясни правила и ред. Лично аз подкрепям безрезервно кандидатурата на президента Георги Първанов за втори мандат, защото съм дълбоко убеден, че към настоящия момент неговата личност няма и не може да има алтернатива. Без да навлизам в детайли мога да твърдя, че той се явява обединител на нацията и олицетворение на процесите, които вървят в момента в нашето общество. Явява се гарант и за толерантния етнически модел на страната, и за глобалните цели, които си поставяме, и за перспективите, които ни очакват. Така че когато вече един човек на най-високия пост в държавата е доказал своите качества, има ли някаква причина и основание, след като Конституцията дава възможност за втори мандат, да не му се даде това право да упражнява същата тази дейност, в която е навлязъл вече, още пет години.

- Как бизнесмените могат да помогнат в една такава кампания, освен да я финансират?

- Лично аз смятам, че ясното и категорично изразяване на мъдра и активна гражданска позиция е много по-важно за подкрепата в политически аспект, отколкото финансирането. Напоследък ставаме свидетели на политически реалности, които сочат, че мислещите и интелигентни хора не се ръководят в преценката си нито от рекламния шум и кампания, нито от имагинерните послания и размити обещания, а от реалното поведение на политическия лидер и неговите решения, действия и позиции. И от това си вадят заключение дали да го подкрепят или не. За съжаление, нивото ни в чисто битов аспект е още много ниско, политическата ни култура е още в детска възраст, и по тази причина сме склонни да обвиняваме преди всичко политиците и политическите сили за своите неудачи. Което е и така, но и не е така. Защото в развитите пазарни общества човек разчита не толкова на политическата конюнктура, колкото на собствените си сили. На съвременния българин трябва да стане ясно, че за да успее в професионален и бизнес план, трябва да притежава освен личните си качества една изключително висока професионална квалификация и подготовка, които са съизмерими със световните и с европейските стандарти. Трябва да има добро образование, практически умения и опит, да си служи с няколко чужди езика, които да му гарантират свободно общуване, достъп до информация и контакти с колеги в другите страни. Необходима е и висока степен на компютърна грамотност и изобщо грамотност в сферата на съвременните комуникации и Интернет.

- В личен план защо подкрепяте настоящия държавен глава, какво очаквате от него да направи за бизнеса и за духовната сфера?

- Лично аз очаквам от президента Първанов, за който не се съмнявам, че ще бъде преизбран за втори президентски мандат, да остане верен на политиката, която провежда в момента, и да отговори адекватно на предизвикателствата през следващите пет години. А той е доказал, че го умее - следя неговите изяви и виждам, че е една балансирана, умерена, мислеща личност, която не се поддава на залитания, няма крайни реакции, не създава напрежение в политическото пространство и полага необходимите усилия да бъде политически балансьор на фона на бурните процеси, които протичат у нас - от една страна вътре в страната, и от друга - при представянето на България навън.

- Носите еднакви фамилии, да не сте роднини?

- Чудесен въпрос. Самата фамилия на президента Първанов, както и моята (не ми е известно да сме роднини) етимологично съдържа презумцията, че носителят й държи да бъде първи. Президентът Първанов вече го е постигнал, а аз се опитвам в своето професионално поприще. Аз нося фамилията на моя дядо, който беше изявен общественик и всеотдаен ръководител от близкото минало.

- Щом сте се хванали на това хоро, значи вярвате в успеха на Първанов. Вашата прогноза - ще успее ли той да спечели още на първи тур?

- Дали ще спечели на първи или на втори тур, това не е от особено значение. Лично на мен ми се иска да успее още на първия тур, за да не се изразходват допълнителни средства, взети от данъкоплатеца. Аз съм дълбоко убеден в успеха на президента Първанов на настоящите избори заради това, че от една страна той олицетворява очакванията и надеждите на нацията, и от друга - защото към настоящия политически момент на него не противостои нито достойна политическа, нито личностна алтернатива. А кандидатурата за този най-висок пост предполага дългото израстване на личността в политик, а на политика - в държавник.

- Известно е, че сте голям привърженик на тениса, имате ли други хобита?

- Аз съм страстен привърженик на тениса, член съм на тенис клуба в нашия град от 6 години и имам, по неофициална статистика, най-много часове, изиграни на корта за последните три години сред аматьорите. Освен тениса, другото ми любимо занимание са ските, а само от два месеца насам и уиндсърфингът. Увлечението ми към спорта е една чисто вътрешна потребност, но се дължи и на 12-годишния ми престой в армията, където физическото натоварване беше ежедневие, и на личната ми убеденост, че само чрез активно спортуване можем да запазим за дълго нашите жизнени сили и работоспособност.