Брой 1                                                   

6 - 12 ануари 2006 г.


 ЗАЩО ПОКАНИХМЕ ...

 

Минчо Казанджиев

 

Кметът на Ловеч определя 2005-а като изключително успешна за общината, най-вече заради големите инвестиции, които са направени от бюджета в инфраструктурата и социалните дейности. С придобития сертификат "Община, готова за бизнес" градоначалникът се надява да бъдат привлечени големи чуждестранни инвеститори.

 

Имаме пари и сме готови за бизнес

 

Минчо Казанджиев е роден на 6 май 1957 година. Висшето си образование завършва в Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов, като икономист-счетоводител. По-късно специализира "Държавен финансов контрол" и "Маркетинг и мениджмънт". От 1996 г. до избирането му за кмет през 2003 година е ръководител на сектора на Сметната палата в Ловеч.

Женен, има син и дъщеря.

 

 

Интервю на

Светломира АНАСТАСОВА

- Г-н Казанджиев, с какво според вас ще запомнят жителите на община Ловеч 2005 година?

- Мисля, че изпратихме една изключително успешна за община Ловеч година. 2005-а бе година на инвестициите, както го казахме още при приемането на бюджета. Смея определено да твърдя, че 20 години назад, а и още доста години напред, такава инвестиционна програма няма да бъде изпълнявана. От общ бюджет 23 млн. лв. над 8 млн. са дадени за инвестиции, и то основно в инфраструктурата. На второ място, с нещата, които бяха направени в социалните дейности, община Ловеч определено би могла да кандидатства за една от най-социалните. По-конкретно това са разширените социални услуги, обновената материална база автомобили за Домашния социален патронаж, започващият основен ремонт на Дома за възрастни хора с физически увреждания в с. Сливек - санирането му, както и изграждането на външен асансьор, за да могат обитателите да се качват до втория етаж. И още - изградените нови две жилища в Дома за девойки, където децата от ХI клас ще бъдат настанени, за да могат да се адаптират към нормалния живот, това са закупените три защитени жилища, в които завършващите в домовете ще бъдат настанявани по тяхно желание (и вече има настанени).

- А как бяха разпределени осемте милиона лева инвестиции?

- Те бяха основно разпределени в ремонт на улиците в града и подновяване на ВиК мрежата. Преди започване на тези основни ремонти ние взехме инвестиционните намерения на дружествата, които имат отношение към подземните комуникации, и на тяхна база определихме и нашите. 1,5 млн. лв. са вложени в основен ремонт на 16 улици в града, 600 хил. лв. - в подмяна на водопроводната мрежа с нови пластмасови тръби. Останалите средства бяха за продължаване на строителството на жилищния блок в кв. 37, където ще бъдат дадени жилища на 23 семейства, за строителството на административна сграда не в града, а в с. Изворче, където кметството досега беше във фургон, както и за основни и текущи ремонти на училища, детски градини, читалища в града и селата.

- Чуха се много и различни мнения по отношение ремонта на улиците и те бяха като че ли по-скоро критични...

- Ще кажа, че тук става дума за борба на технологии. Над 10 са те за тънкослойно покритие. Една от тях използваме ние. Другата е на фирмата, която участваше в конкуренция с тази, която спечели поръчката. Практиката ще покаже коя е по-добра, но лично аз съм убеден за себе си, че правилно сме определили фирмата изпълнител - "Пътстрой Пътища" ООД - Пловдив, която бе в конкуренция с консорциума "Пътстрой" - Ловеч, и софийска фирма.

Отправят се критики, че имало грапавини по пътищата. Аз ще помоля тези хора да огледат и улиците, ремонтирани от други фирми. Може да имаме забележки и към фирмата изпълнител, но главната причина е в това, че улиците ни бяха в много тежко състояние. Когато започнахме да извършваме ремонтите, при изкъртването на асфалтовата настилка се натъкнахме на неща, които ни озадачиха. Основата е изключително увредена, налагаше се на места допълнително да се изгребва, а на други да се наслагва трошен камък и да се уплътнява. И това донякъде забави изпълнението, освен всички други обективни и субективни причини.

- Едно красиво светлинно сияние се появи на хълма над града...

- Това красиво светлинно сияние е финалът на успешната 2005 година. Мисля, че това е отдавнашна мечта на всички ловчалии - да видим паметника на най-безспорната личност на България Васил Левски осветен. Влизайки към Ловеч през Пресечената скала, веднага окото на всеки българин интуитивно се обръща надясно, за да види огрения паметник на Левски. И на второ място, в сърцето на България да бъде осветена крепостта, на която през 1187 година се подписва мирният договор с Византия и се дава началото на Втората българска държава. Смятам, че това е една голяма придобивка не само за нас, ловчалии, а и за България като страна, която се подготвя да влезе в Европейския съюз.

- Общината получи един изключително важен сертификат - "Община, готова за бизнес". Какво очаквате от 2006-а в тази посока, тъй като отминалата година не можа да донесе крупен инвестиционен проект, който да разкрие множество работни места? Има ли заявени инвестиционни намерения, които биха могли да бъдат доведени докрай?

- Това, което зависи от общината, е направено и продължава да се прави. Още с встъпването в длъжност на нашия екип беше приета програма за създаване на условия за привличане на инвестиции. Ние работим по нея и дори бих казал, че я преизпълняваме. Една от стъпките беше именно подготовката на общината за привличане на инвестиции и получаване на този сертификат. В конкретен аспект смятам, че това, което сме направили, събужда интереса на чужди инвеститори. Имахме няколко посещения на японски делегации, интерес проявяват и от други държави. Направихме и среща с представители на бизнеса от побратимения Ерфурт, каквато досега не е имало. Какви ще бъдат обаче конкретните резултати, на мен ми е трудно да кажа, тъй като това не е въпрос, който зависи само от общината. Създаването на благоприятен инвестиционен климат до голяма степен зависи и от неща, отнасящи се до централната власт - даване на данъчни преференции, намаляване на разрешителните режими и т. н. Това го има в Ирландия (в края на 2005 г. Минчо Казанджиев бе включен в президентската делегация, която посети Ирландия - б. а.) и от срещите с тяхното регионално сдружение точно това разбрахме - Ирландия е държава, в която има над 1 000 инвеститори и привличането им е станало именно чрез данъчните облекчения. Между другото, такъв пример има и в България вече със създадения бизнес център в община Раковски. Но тук държавата е длъжница на общините и мисля, че в тази насока трябва да се поработи.

- По време на предизборната кампания на Лидия Шулева бе подписан меморандум за взаимодействие за създаването на такъв индустриален район в Ловеч. Има ли някакво развитие оттогава досега?

- Тази идея е част от подписания меморандум между община Ловеч, Агенцията за чужди инвестиции и Агенцията за малки и средни предприятия. Един от основните проблеми за създаването на голям промишлен парк е, че ние не разполагаме с достатъчно количество земя - изискванията са за над 300 дка. Такъв терен все пак е отреден в съседната ни община Летница, което би могло да помогне за разкриване на работни места, където и хора от Ловеч ще отидат. Заедно с Агенцията за чуждестранни инвестиции ние работим и по останалите елементи от нашето споразумение и именно във връзка с него бяха неколкократните посещения на японските делегации, както и проявеният интерес от няколко фирми към нашата община.

- През 2004 г. очаквахме през идната година, тоест през 2005-а, да бъде доведена докрай сделката с Халите и ловчалии да ги видят отново отворени и преобразени в модерен търговски обект, от какъвто градът има нужда. Друго намерение беше да се търсят инвеститори за тези сгради, които евентуално биха могли да бъдат предоставени, както сам казахте, за един лев. Каква е причината това да не се случи?

- По повод Халите смятам, че сделката като такава не беше грешка на общината. Напротив, тя е изплатена докрай и мисля, че взехме това, което ни се полага. Ако днес трябва да ги продаваме, най-вероятно ще бъде на много по-ниска цена, тъй като с всеки изминал ден сградата се руши. Не това беше целта на ръководството на общината, когато осъществявахме сделката, целта ни беше наистина да създадем един съвременен магазин, конкурентен, който да продава стоки на значително по-ниска цена от тази, която е сега в търговската мрежа - хранителни стоки и най-вече хляб. Нещо, което аз съм обещал на нашите съграждани още преди изборите. За съжаление редица проблеми, преди всичко в мениджмънта на фирмата, не им позволиха на този етап да осъществят намеренията си. Аз лично не съм оптимист, че това ще стане и в близко бъдеще. Но нашите намерения за изграждане на съвременен хипермаркет наистина са това да стане в най-скоро време. С решение на общинския съвет отредихме терен, който е в района около закрития плувен басейн и очакваме сделката да бъде осъществена скоро.

- От чия страна има инвестиционни намерения за там?

- Това е търговска верига "Кауфланд". Имаме вече няколко разговора с тях. Предполагам, че в началото на тази година ние първо ще осъществим сделката с дружеството "Ловечспорт" и оттам да бъде извършена препродажбата, тъй като ние продаваме само една част от земята, останалата е собственост на търговското дружество.

Отделно от това търсим инвеститори за обектите в незавършено строителство. Вече има проявен интерес от няколко кандидати за картинната галерия във Вароша. Разбира се, имаше и други желания за там - за създаване на производствени предприятия, но ръководството на общината счита, че в архитектурно-историческия ни резерват предприятие е немислимо да бъде създадено. Там трябва да бъде изграден такъв обект, който, първо, да се връзва композиционно и, второ, като дейности да отговаря и на инфраструктурата във Вароша. Има доста намерения, но да не казваме хоп, преди да сме скочили.

- А земята, която беше купена от "Американ Стандарт"?

- Тя е тяхна собственост и тяхно е правото да се разполагат с нея, както намерят за добре. Ние имаме намерение да отправим искане да си я откупим обратно, за да можем да я използваме за изграждане на предприятие или офиси на фирми, но с основна цел инвестиции.

- Нещо конкретно има ли се предвид за този терен, или, след като общината откупи земята, тепърва ще търси инвеститори?

- Първо трябва да я откупим и после ще преценяваме какво ще правим. Този терен се връзва и с терена, който се намира от другата страна на пътя. В момента извършваме промяна на ПУП-а. Трябва да бъдат овъзмездени собственици, които притежават част от имота там, след което да се направи цялостен проект и обособяването му като една от промишлените зони на града.

- Колко декара ще стане общо?

- Общата площ ще стане 180 - 200 дка. Отделно имаме и по-малки индустриални райони. Това е районът срещу офиса на "Белсма Фърничър" в посока Баховско шосе, както и теренът, който се намира между реката и "Тръбна мебел", обособен също от няколко зони, част от които вече са закупени с намерения за изграждане на складове и офиси на фирми.

- Какви са приоритетите на общината през 2006-а от гледна точка на инвестициите?

- Още е рано да се каже. В момента събираме намеренията на всички второстепенни разпоредители, за да преценим какво ще бъде приоритетно, но във всички случаи ще продължим със започнатите инфраструктурни обекти. Преди да бъдат разрешени средствата от Предприятието за инвестиционни проекти, общината взе решение за ползване на банков заем за тези основни ремонти. От него е усвоена една съвсем минимална част и тя касае плащане на проектите, инвеститорски контрол и технически надзор на досега свършената работа. Така че около 1,3 млн. лв остават за продължаване на основните ремонти и мисля, че през 2006 година ще бъдат ремонтирани допълнително 10 - 12 улици. Ще продължим с всички започнати обекти - жилищния блок в кв. 37, училището в с. Лисец и още няколко училища, които се нуждаят от основни ремонти. Най-вероятно една от задачите през 2006 година ще бъде да се справим с жилищата - общинска собственост, които са застрашени от самосрутване. Направена е пълна ревизия на всички общински жилища, имаме ясна представа кои от тях могат да бъдат санирани и кои не подлежат на ремонти и трябва да бъдат съборени, тъй като в една част от тях дори има и настанени граждани. На следващо място със съдействието на областния управител успяхме да получим общежитията на завод "Балкан" в кв. "Здравец". Ще търсим решение за ползване на средства по различни проекти и програми и тези общежития да бъдат санирани, за да можем да настаним нуждаещи се граждани. Искаме да продължим работата и по изпълнение на проекти за канализация в селата, като приоритетно ще работим в шест села, които сме ги обявили за селища с възможности за развитие на туризма.

- Тепърва предстоят големи снегове и заледявания, ще има ли счупени ръце и крака тази зима?

- Никой не може да даде гаранция дали няма да има счупени ръце и крака. Досега общината предприе всички действия, които са дадени съгласно наредбите за почистване на улиците и площадите. Вярно е, че не можем да почистим така града, че улиците да отговарят на условията, каквито са през лятото. Но в рамките на средствата, с които разполагаме, мисля, че почистваме и не се различаваме от почистването на останалите градове в България. За общинската фирма "Еко", която се грижи за снегопочистването, бе купена модерна машина, която ловчалии видяха на практика как почиства в централната градска част. Ще купуваме още машини. Нашето убеждение е, че общинските търговски дружества са изоставени. Не са им предоставяни средства за обновяване на дълготрайните материални активи и една от задачите ни е да работим в тази насока, за да се създадат нормални условия за функциониране на тези дружества.

- Задължение на гражданите и фирмите е да почистват тротоарите пред къщите и магазините си. Това обаче не се прави вече години наред. Няма ли общината да прибегне до по-строги мерки?

- Мисля, че не сте права. Специално в централната градска част в посока до пазара гражданите и фирмите чистят. На тези, които не са почистили, им се съставят предупредителни протоколи. Следващата стъпка е издаване на актове. И поне за централната част на града в последните две години има промяна.