РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП  

НОВИНИ НА ЧАСА

в. "BG Север" (архив)

ИВАН ДАЧЕВ

ГЛ. РЕДАКТОР

 

ПОЛЯ
ТОМОВА

ЕМИЛИЯ КАРАБУЛЕВА 

ЛОРА
ГЕНЧЕВА

веселина илиева

ИЛИАНА ЦИРОВСКА

ЖУРНАЛИСТ

ЖУРНАЛИСТ ЖУРНАЛИСТ ЖУРНАЛИСТ

ГРАФ. ДИЗАЙН

 

Иван Дачев

e-mail: iv_dachev@abv.bg

Поля Томова

e-mail: bg_sever@abv.bg

Емилия Карабулева

e-mail: bg_sever@abv.bg

Лора Генчева

e-mail: bg_sever@abv.bg

Веселина Илиева

e-mail: bg_sever@abv.bg

Илиана Цировска

e-mail: itsirovska@gmail.com

   

 

ПИ АР ВИ -РЕФРЕШ ВИЖЪН ООД - 064/806-891; bg_sever@abv.bg