"BG Север" - брой 45 (24 декември 2010 г.)

 

БИЗНЕС 


 

За половината бизнесмени 2010-а е била неуспешна

 

53 на сто от фирмите са намалили персонала си тази година

 

Емилия КАРАБУЛЕВА

47процента от представителите на бизнеса смятат, че отминаващата 2010 г. е била неуспешна. Това показват данните от проучване на Българската стопанска камара, проведено през първите петнадесет дни на декември. Според 21% от участниците няма разлика между настоящата и миналата година, а 32 на сто твърдят, че 2010-а е била по-успешна за тях.

Макар ефектите от световната финансова и икономическа криза да се открояват отчетливо в тазгодишното изследване, прави впечатление, че оптимизмът сред анкетираните расте. За сравнение, 2009 г. беше оценена като по-скоро успешна от едва 28% от анкетираните.

Според 58% от запитаните условията за бизнес в страната са се влошили, а според почти всеки трети анкетиран (30%) са останали без промяна. 11% от анкетираните виждат положителна промяна в бизнес средата, а 1% не могат да преценят.

Икономическата криза се е отразила най-съществено върху обема на продажбите на фирмите - 74 процента от запитаните посочват, че продажбите им са намалели, други 14 на сто декларират запазване на нивата от предходната година и едва в 12 процента от случаите има нарастване на продажбите.

53 процента от участвалите в проучването фирми са намалили персонала си, 42 на сто са предпочели да запазят нивото на заетост, а едва 5% са наели нови работници. По отношение нивото на търговския оборот през 2010 г. спрямо 2009 г. всеки трети анкетиран (31 на сто) твърди, че не е настъпила промяна в нивото на търговския оборот през 2010 г. спрямо 2009 г., 29 процента отчитат спад между 10 и 30 на сто спрямо предходната година, за 24% от анкетираните спадът е с 30 до 50 процента, а 16 на сто декларират нарастване на този показател.

Кризисните условия за правене на бизнес са се отразили сериозно и върху финансовата стабилност на фирмите. На въпрос "Имате ли проблеми при изплащане на банковите си кредити?" 26 на сто от запитаните отговарят, че им се е наложило да преструктурират кредитите си, 12 процента признават, че имат просрочени плащания, но други 28 на сто твърдят, че успяват да обслужват безпроблемно кредитите си. Всеки трети запитан (34 процента) твърди, че няма кредити.

На този фон анкетираните оценяват антикризисните действия на правителството като "по-скоро неуспешни" (39 процента) или "неуспешни" (29 процента), а положителна оценка дават 19 на сто от запитаните. 13% се затрудняват да преценят.

По отношение прогнозата на предприемачите за развитието на икономическата криза през следващата година надделява оптимизмът - 63% очакват през 2011 г. тенденциите да се успокоят, 8 на сто се затрудняват да преценят, но според 29% от запитаните кризата ще се задълбочи.

Това в голяма степен предопределя и бизнес намеренията на фирмите за 2011 г., като 29% от тях планират да преразгледат инвестиционната си програма, 13 процента възнамеряват да се ориентират към други дейности и пазари, а почти всеки трети (30 процента) все още няма яснота относно бъдещите си планове. Запазва се миналогодишната тенденция по отношение намеренията за редуциране броя на работните места - и през 2009 г., и при настоящата анкета 12 на сто от отговорилите имат подобни планове. Едва 3 процента от анкетираните планират да увеличат броя на работните места във фирмите си, а увеличение на производството си вече обмислят 12 процента от запитаните. 1% планират да увеличат производството си.

По отношение на бизнес средата, като проблеми, стоящи пред ефективното развиване на своята дейност, анкетираните посочват най-често: влошената пазарна конюнктура и липсата на пазари (57 процента), бюрокрацията (51 на сто), ниското качество на административното обслужване (47 процента), нелоялната конкуренция (45 на сто), липсата на достатъчно капитал/неизгодни кредити (39 процента), корупцията (38 на сто), липсата на квалифицирана работна ръка (34%).

Високото осигурително бреме е пречка за 29 на сто от запитаните, а според 18 процента негативно влияние оказва нелегалният внос. Данъчната тежест е проблем за едва 8 процента от запитаните. Шест на сто от анкетираните са посочили други отговори, сред които: несигурност в управлението, забавяне или липса на плащания по обществени поръчки и европроекти, липса на поръчки, миграция на населението от провинцията към София.

И през настоящата година най-голям процент от запитаните са инвестирали в обучение на персонала и в машини и съоръжения. Близо една трета са инвестирали в системи за управление от сериите ISO, OHSAS и HACCP, 21% - в сгради, а 16% - в индустриална собственост (марки, патенти и др.). Това съотношение се запазва и по отношение на инвестиционните намерения за 2011 г.: 58% от анкетираните възнамеряват да инвестират в обучение на персонала, 50% - в машини и съоръжения, 26 процента - в системи за управление, 19% - в сгради, 17% - в индустриална собственост.

Запазва се тенденцията от 2009 г. бизнесът да не разчита твърде много на европейско финансиране за преодоляване на съществуващите проблеми. Особено тревожен факт е, че 37% от запитаните не включват в плановете си работа по европроекти заради тежките процедури по кандидатстване и/или отчитане, а отказът на други 18 процента се дължи на липсата на финансов ресурс за авансово финансиране на проектите. Едва 33 на сто от запитаните обявяват намерения да кандидатстват с проекти за финансиране от европейските фондове, а други 7% все още не са решили какво ще предприемат. 2 на сто не разполагат с необходимия човешки потенциал за разработка и изпълнение на проекти, 3 процента са дали друг отговор.

Въпреки сериозното отражение на икономическата криза върху бизнес средата у нас, включително върху пазара на труда, всеки пети (24 на сто) работодател декларира, че се нуждае от квалифицирана работна ръка, а почти всеки втори (45%) страда от недостиг на специалисти за определени позиции. За 29 на сто от анкетираните намирането на квалифицирани работници не представлява проблем. Най-търсени и през тази година са тесните специалисти (55 на сто) и изпълнителските кадри (42 процента). Основният извод, който може да се направи, е, че интересът на работодателите е насочен главно към висококвалифицираната работна ръка.

Икономическата криза рефлектира и върху намеренията на работодателите по отношение нивото на трудовите възнаграждения, като ги кара да бъдат пестеливи. 44 процента от анкетираните са категорични, че не възнамеряват да увеличават заплатите на служителите си през 2011 г., а други 26% все още не са решили. 24 на сто от запитаните имат намерение да индексират трудовите възнаграждения с 3 до 10 процента, а 6 на сто - с повече от 10 процента.

 

 

23-годишен младеж гледа 150 кошера

Цено Ценов всеки ден е край кошерите, сн. авторътПоля ТОМОВА

Вече пет години един млад мъж от Червен бряг се бори с неуредиците в България и се опитва не само да поддържа, но и да развива бизнес. Цено Ценов е скромно момче, което рязко се отличава от връстниците си. Най-вече заради това, че не чака някой нещо да направи за него, а сам - с работа и упорство, се опитва да живее нормално от труда си.

Всичко започва, когато Цено завършва средно образование. Решава, че няма да учи, а ще изкарва пари. Започва с три кошера в двора на баба си в село Бресте. Учи се в движение, чете и кошерите му се увеличават. "Сега имам 150 кошера. Смятам още да се развивам, но е малко трудно", признава Цено. Миналата година кандидатства за пари от европейските проекти. Тъй като отговорът по проекта му се забавя, Цено си търси правата. Пише писмо до предаването "Сеизмограф" и се явява там. Признава, че след това му се обадили и му казали, че проектът му е годен. След два месеца му дали и парите. Това позволило на Цено да изгради постройка, както и да си купи техника за вадене на мед. От няколко години има осигурен пазар за продукцията си, тъй като фирма изкупува цялото количество мед. "Не съм и предполагал, че ще се запали толкова. Каза ми - татко, ще се занимавам с нещо, обаче ще ти кажа като стане", признава бащата на Цено. Майката на момчето от години е на гурбет в Гърция, бащата е пенсионер. "Гордея се с него, че сам се опитва да си проправя пътя и успява, вярно - с много трудности, но успява", категоричен е бащата. И ако на някой този материал прилича на похвално слово, трябва да се знае, че освен с кошерите си, Цено се занимава и с друго. Работи като охрана в хотел в Луковит. "Не знам дали мога да се занимавам и с трето нещо, малко ще е трудно. Ако успея да разширя бизнеса си, може и да се откажа от работата в хотела", признава Цено. Той не се смята за изключение от правилото и за по-различен от днешните млади. "За всеки е трудно и всеки си намира начин. Аз не съжалявам, че поех по този път, мой си е", заявява 23-годишният бизнесмен. А мечтата му е да разшири до такава степен работата, че да може да наема хора, защото "днес е много важно да имаш работа и препитание".

 

 

По-постна трапеза по Коледа

 

Еми СТАЛЕВА

Напук на всякаква пазарна логика, през 2010 г. цените на хранителните стоки достигнаха рекордни стойности, и то в условия на постоянно топящо се потребителско търсене. Данните показват, че в Плевен сериозен ръст бележат цените на храните, които нашенецът купува ежедневно, т. е. те са задължителни за трапезата му. В тази връзка белият хляб е прибавил към цената си 33 ст. за период от 6 месеца. Ако през април т. г. сме купували насъщния за 1, 08 лв/кг, то през октомври цената му набъбва до 1, 41 лв/кг, показва изследване на статистиката. Поскъпнало е прясното и киселото мляко, а сиренето през октомври вече се е продавало с левче отгоре за килограм. Рекордьор сред млечните произведения обаче е кашкавалът, за 6 месеца цената му е скочила с около 1, 60 лв/кг.

От 40 до 60 ст. отгоре е прибавило свинското месо, затова и плевенчани рязко са ограничили консумацията на мръвка. Горе-долу толкова е поскъпнало и пилешкото в рамките на 6 месеца. С не по-малко от 50 ст. пък са скочили цените на саламите от април насам, растеж нагоре регистрира и рибата, показват данните.

Почти с лев са поскъпнали лимоните, изобщо цените на плодовете са коригирани нагоре от 20 ст. до лев и нещо за 6 месеца. Поевтиняване има при доматите и краставиците, растат цените на варивата, а олиото се търгува с 60 ст. отгоре, сочи проучването в Плевен.

Търговци коментират, че хранителните стоки са поскъпнали средно с 20-30%, някъде с над 50%, но това става плавно, всяка седмица цените на едро се коригират в посока нагоре. Като причина за скока се посочва появата на големите вериги магазини, които могат да си позволят да държат високи цени. Там обаче има постоянна клиентела, която разчита на промоциите особено около празниците. Като цяло обаче и около Коледа цените на храните не са спаднали, в някои търговски обекти са ги надули с 10 - 15%, установи проучване.

Потребители споделят, че напоследък харчат за храна повече от половината от семейния бюджет. Затова и тази година празничната трапеза ще бъде по-скромна от миналогодишната, за нея плевенчанинът ще задели между 50 и 100 лева.

 

върни се в НАЧАЛО