МЕСТНИ ИЗБОРИ 2007


 

Борис Борисов,

кандидат за кмет на община Пордим, издигнат от БСП:

 

Ще бъда на улицата, сред проблемите на хората

 

Младият инженер-химик ще разчита

на обществени съвети в града и селата

 

Радосвет ПОПОВА

Борис Борисов е кандидат за кмет на община Пордим, издигнат от БСП. Роден е на 27 септември 1971 г. в гр. Пордим. Средното си образование завършва в селскостопанския техникум в родния си град, а висшето - във Висшия химико-технологичен институт в Бургас. Има магистърска степен инженер-химик. През 1999 г. започва работа в Общинско аптечно предприятие, а следващите три години заема длъжността главен специалист и началник отдел "Стопанска дейност" в общинската администрация в Пордим. От края на 2003 г. до днес работи като началник смяна в "Българска петролна рафинерия" ЕООД - София.

Семеен е. Съпругата му Надя Борисова е инженер-химик. Работи като старши експерт в отдел превантивна дейност в РИОСВ - Плевен. Има две деца - Лили в четвърти клас и Филип във втори.

- Г-н Борисов, каква е мотивацията на един млад човек да се кандидатира за кмет на община?

- Мога да кажа защо аз реших да се кандидатирам за кмет на община Пордим. Ако мога да направя нещо, да помогна на жителите на общината, за мен ще бъде чест.

Първо аз ще изпитам удовлетворение, децата ми ще се гордеят с мен, родителите ми - също. А ако и гражданите са доволни - от това по-хубаво няма. Смятам, че мога да въведа една нова, социално ориентирана местна политика, която да е в интерес на цялото население. Работил съм в общинската администрация, натрупал съм управленски опит и имам амбицията и силите да се справя с всички кардинални и дребни настоящи проблеми. Със сигурност ще намеря възможност като кмет администрацията ми да е достатъчно подготвена да разработва печеливши проекти, с които да финансираме различни дейности от еврофондовете.

Средствата са насочени пряко за развитие на селските райони. Ще търсим и взаимодействие с другите общини, защото голяма част от европарите се отпускат на обединени населени места. Чрез еврофондовете категорично ще бъдат разкрити и много нови работни места.

- Разполагате ли с местен капацитет от специалисти за разработване на проектите?

- Това е специфична работа, която изисква много добра подготовка и опит в тази материя. Нашите кадри едва ли ще могат сами да се справят, макар че в общината има доста образовани и можещи специалисти. Затова най-вероятно ще създадем специализирано звено и ще ползваме и външни специалисти, защото в крайна сметка най-важен е резултатът.

- Обиколихте много населени места и се срещнахте с хората там. Кои са основните проблеми, които те ви посочиха, че имат?

- Навсякъде проблемите са различни. Но основно хората искат една по-прозрачна политика на управление. Впечатление прави това, че общинският бюджет е насочен най-вече към общинския център, а за населените места заделяните средства са много малко. Т. е. получава се неравномерно разпределение. Едно от нещата, на което ще обърна голямо внимание, е прозрачно управление на общинския бюджет и равномерното му разпределение между всички населени места в общината според нуждите им.

- Доколко е възможно хората от селата, а и от общинския град, да участват в местното управление и да осъществяват своеобразен контрол върху действията на кмета?

- От особено значение е създаването на обществени съвети. Те са една изключително важна форма за взаимодействие с общинската администрация, от тях могат да дойдат много полезни идеи, а същевременно те ще бъдат гарант пред местното население за прозрачността в работата на общинската власт. Ще бъдат изградени такива съвети както в общинския център, така и в малките населени места. Представляват група от хора, които помагат с идеи, с предложения за решения на местния или на общинския кмет и по този начин участват в управлението на общината. Така е и редно - когато има проблем, ако той бъде погледнат от повече страни, и разрешаването му ще стане по-бързо и ефективно. От друга гледна точка обществените съвети са и форма за контрол.

Искам да уверя хората в едно - аз няма да бъда непрекъснато в кабинета си или да липсвам по "неотложни задачи". Ще бъда на улицата - сред тях, сред проблемите им. По този начин, с много срещи, дори нещо да съм обещал и да съм пропуснал да го изпълня, те ще ми го припомнят, защото е в техен интерес. Това също е форма на контрол.

Имам намерение периодично да отчитам своята дейност. Например на около шест месеца се оповестяват действията на общината по определени точки. По този начин хората ще разбират докъде сме стигнали с дадено нещо, къде срещаме проблеми и т. н.

- Какво смятате, че може да бъде направено още в здравеопазването и в социалната сфера в община Пордим?

- Известен е тъжният факт, че по-голямата част от населението на общината е застаряващо. Хората имат лични лекари, но много се притесняват от факта, че няма звено за спешна и неотложна помощ. Мисля, че трябва да се поработи в тази посока. Спешната помощ е необходима за всички, знаете, че понякога и пет минути могат да бъдат фатални.

В момента в общината работят няколко социални патронажа. Аз мисля, че могат да се разширят техните услуги, а не дейността им да се свежда единствено до приготвянето на храна. В помощ на възрастните хора могат да се разработят и други направления като закупуване на някои неща, помагане в градината и др., които за тях са много важни. Сигурен съм, че една такава промяна ще се оцени, защото на един възрастен човек, когато няма кой да му помогне, подобни звена ще са от голямо значение за него.

- Безспорно безработицата продължава да бъде най-големият бич за хората. Как ще се борите с нея?

- Безработицата е голям проблем особено в ромските махали, но и не само там. Всичко идва от нея и от ниските заплати. Когато няма работа, хората мигрират в чужбина, в големите градове. Селата се обезлюдяват. Доказателство за това е закриването на детските заведения. Това безспорно е проблем на национално ниво. Но мисля, че има местни алтернативни форми, които ще използваме. Въпреки всичко съм оптимист. Щом една община като Севлиево, която е пример за цялата страна, може да постигне това, в което се е превърнала в момента, защо да не се случи и в Пордим.

- Затова обаче ще трябва да намерите сериозни инвеститори...

- Така е. Районът ни е стопански, земеделието в Пордимско е най-силно развито. Усилията ни ще бъдат насочени предимно в тази сфера. В района може да се развива зеленчукопроизводство, овощарство и т. н.

- Ще върнете ли младите хора в общината?

- Честно казано, не знам. Не мога да гадая и не искам да давам високопарни празни обещания. Мисля си, че ако има добро заплащане, хората няма да излизат навън. В едно населено място винаги има авантюристи, които просто отиват да видят какво става по света, други - бягат от нужда. Но сигурен съм, че всички знаят, че по-хубаво от България няма - където са хората, които обичаш. Ще се опитам с парите от ЕС да направя нашата община по-привлекателна за хората, за да остават тук.

 

 

"Коалиция за Плевен":

 

Комплексарът Зеленогорски се държи като местен феодал

 

 

Представителите на Коалиция за Плевен - Калин Поповски (ВМРО), Ивайло Атанасов (кандидат за кмет) и Людмил Дянков (БЗС), зададоха редица неудобни въпроси на досегашния кметМая ПАСКОВА

Седмици наред опонентите на Найден Зеленогорски в кметската надпревара за Плевен се опитваха да осъществят някакъв дебат с него. На такъв, ако се изключи този по БТВ, той не се появи. В публичното пространство обаче витаят много въпроси, на които гласоподвателите биха искали да получат отговор. И понеже диалог между кандидат-градоначалниците няма, те използваха медийното пространство, за да питат досегашния кмет. Очевидно безуспешно.

"Коалиция за Плевен", съставена от парламентарно представените ВМРО и БЗС, с кандидат за кмет Ивайло Атанасов, също призоваваха безуспешно Зеленогорски на дебат. Въпросите, които според тях засягат гражданите на Плевен, са много, но един от основните е свързан с осветлението на града. И питат: има ли обсъждане в общинския съвет на параметрите на договора със "Сименс", който трябва да бъде финализиран сега, и ако няма - защо, поради каква причина? Като цяло на техническите параметри на осветителните тела не се обръща такова голямо внимание, както и на техническите параметри на системата за управление (СУ). Тя е една малка част от цялата система за улично осветление. Вярно ли е това? А истина ли е, че при техническото описание на системата за управление на уличното осветление са описани не само параметрите, които трябва да се управляват, а и начините, по които се постига това? Тези начини са строго специфични и характерни за един производител (спечелил търга). Освен това, описаната технология на управление е на около 15 години, като цяло е отречена за масово ползване от ЕС и се използва главно в случаите, когато искаме да управляваме стари, немодернизирани осветителни уредби. В нашия случаи се осъществява цялостна модернизация на осветителната уредба (подмяна на осветителни тела, кабели и др.), така че са приложими и други, по-модерни начини за управление, които обаче не се допускат от тръжната документация. Как би отговорил г-н Зеленогорски на този въпрос?

Режимът на използване на системата за управление на уличното осветление (колко време ще работи на 100% и колко на намалена мощност) има пряко отношение към годишната цена за ел. енергия, която е състезателен елемент и се фиксира от кандидата. Вярно ли е, че никъде в тръжната документация не е даден такъв график на работа на СУ, т. е. общината няма възможност да контролира колко време и кога то ще работи на 100% или намалена мощност, респективно общината няма контрол над годишните разходи за улично осветление. И че "Сименс" като фирма е производител единствено и само на СУ - осветителни тела, области и светлоизточници се закупуват от други фирми. Това са твърдения, витаещи в публичното пространство и чакащи отговора на досегашния кмет. Но не изчерпват темата. Защото от "Коалиция за Плевен" продължават да питат: в параметрите на проекта за договор каква стойност е фиксирана? Вярно ли е, че той е на стойност 25 млн. евро в срок от 20 г., като 14 милиона от тях са за смяна на осветителни тела и 11 - за труд? Има ли фиксирана сума за монтаж на един стълб и на каква стойност е тя? Вярно ли е, че в този проект сумата за един стълб е определена на 1 500 евро, при положение, че в сродни градове подобна операция струва 300 - 400, т. е. 4 - 5 пъти по-малко? И още - включен ли е в проекта инфлационен индекс и на каква база? Има ли параметри и какви са те за актуализиране на договора? Истина ли е, че в процедурата са участвали 8 фирми и един подизпълнител и по какви критерии, ако са участвали, са анулирани и защо? Вярно ли е, че в договора има фиксирани комисиони? В какъв размер са и каква е съдбата им, ако е така? Има ли проблем този обществено значим договор, който касае буквално целия Плевен, защото става въпрос за голяма сума, за улично осветление в цялостния му мащаб, да бъде показан публично?

Явно досегашният кмет изпитва голямо притеснение да бъде питан и затова избягва публични дебати. Какъв е проблемът, ако гореспоменатото не е вярно, да се изправи и да го докаже с факти.

Въпрос за още един дебат според "Коалиция за Плевен" е и темата за интелектуалния потенциала на Садовец, който в последните 8 години явно е претърпял бум, за да се наложи толкова голям процент от общинските служители да са родом именно оттам. Друга тема - новите колелета (кръговите движения на ул. "Васил Априлов" и "Неофит Рилски"). Нямаше ли да струва много по-евтино регулирането със сфетофарна уредба? Това не се ли прави, за да мине през една фирма, наречена "Инжстрой", известна сума парички? И защо тази фирма е още неприватизирана? И не на последно място: колко струва кампанията на Найден Зеленогорски? Билбордове, клипове по телевизиите. Кому е нужно, ако е достатъчно познаваем, какъвто би трябвало да бъде за 8 години кметуване? Ако си бил лицето на града, защо ти е такава тотална реклама? Значи се подозира неразпознаваемост. Имало плакатна война, а той е най-големият нарушител, твърдят от "Коалиция за Плевен". И определят като наглост гоненето само на опонентите му, които по логични причини би трябвало да имат дори по-голям шанс да се рекламират, отколкото досегашния кмет. Да, но той си е откупил за вечни времена всичките 38 афишни колонки. Нещо което те определят като комплексарщина.

"В последната глава от програмата на Зеленогорски от 2003 г. се залага на информативност и дебати с обществото. Не само че няма такива, но той се капсулира като феодал с една групичка от хора, направи си едно свое царство, в което да си царува. Това царуване обаче няма как да продължи, защото преходът свърши", убедени са от "Коалиция за Плевен".