ОБЩЕСТВО И ПОЛИТИКА


 

Журналисти и младежи от Плевен посетиха Народното събрание

 

Цецка Цачева разясни на гостите дейността на парламента от близо

 

Младежите изпробваха звънеца на председателя, снимка Авторът

Мая ПАСКОВА

плевенски журналисти и над 100 младежи от Плевен, Червен бряг и Гоце Делчев посетиха Народното събрание (НС) миналата седмица. Те се срещнаха с народни представители, проследиха парламентарния контрол и разговаряха в пленарната зала с председателя на НС Цецка Цачева.

Това е част от образователната програма, която организира отдел "Пресцентър и връзки с обществеността" в парламента за ученици и студенти. По време на обиколката си в сградата те имат възможност да научат за историята и дейността на НС, да разгледат пленарната зала, да се срещнат с народни представители и експерти от парламентарните комисии, с които да разговарят по заявени от тях актуални теми.

Графикът за посещения по дни и часове се съобразява с програмата за работа на Народното събрание през седмицата. Депутатът Ивелин Николов показва на журналистите как се гласува с чужда карта, снимка Авторът

Първо младежите разговаряха в зала "Изток" на НС с народните представители Моника Панайотова, Доброслав Димитров, Живко Тодоров, Георги Андонов, Александър Ненков, Любомила Станиславова. Моника Панайотова отбеляза, че е необходимо да бъде изработена национална стратегия за младежта, която може да включва и приемане на Закон за младежта. Тя призова младите хора да бъдат активни, да представят идеите си за различни секторни политики и изрази готовност депутатите да вземат отношение по тях. По думите на Панайотова образователни визити като днешната показват волята на институцията за активен диалог с гражданското общество.

Парламентарният контрол започна обещаващо със словесни престрелки от трибуната между водачи на опозиционни партии.

Първо с изявление излезе експремиерът Сергей Станишев, който обвини правителството, че не е представило програма и антикризисен план за своето управление, като въпреки това още в първите дни от своето управление е вдигнало заплатите си с 15%. Синият лидер Мартин Димитров го призова да спре да повтаря едно и също от трибуната, а Волен Сидеров с характерния си саркастичен тон обяви петъчния ден на майстора за деня на Сергей Станишев, който само тогава ходел на работа. Попаденията на депутатите бяха посрещнати с аплодисменти от наблюдаващите заседанието, след което половината зала, заемана от опозицията се опразни, а контролът продължи с останалите народни представители. Министрите отговаряха на въпроси по съответния дневен ред, което се оказа доста оттегчително за младата наблюдаваща аудитория.

След парламентарния контрол председателят на НС Цецка Цачева и депутатите на ГЕРБ от плевенския и гоцеделчевския избирателен район посрещнаха гостите в пленарна зала и ги настаниха на депутатските кресла. След кратко разяснение как се гласува с чужда карта, Цецка Цачева подробно обясни на младежите с какво точно се занимават народните избраници в парламента.

Цецка Цачева като лектор, снимка ИнтернетРаботата

в Народното

събрание

Пленарните заседания се провеждат в сряда, четвъртък, ако има повече точки в дневния ред - в петък от 9 часа преди парламентарния контрол.

В залата има определено място за председателския съвет, министър-председателя, президента, магистрати, членове на ВСС, омбудсмана, патриарха и т. н. Стенографите се сменят на 10 минути, за да свалят текста и да го качат веднага на интернет-страницата на НС.

Преди да се приеме дневния ред се прави председателски съвет. Всяка парламентарна група има по един представител в него. Председателският съвет обсъжда програмата за седмицата. Ако има точки, свързани с администриране на НС, те се решават в широк кръг, въпреки че по конституция това е право на председателя. Не бягам от възможността сама да взимам решения, но винаги считам, че когато има повече мнения, е по-добре, защото така управлението е по-прозрачно, категорична е Цецка Цачева.

По време на заседанията в залата задължително присъстват служители, които следят за гласуването с двойни карти. Сигналите, които подават те, са за факти, които не работят в полза на издигане авторитета на НС, като например: народен представител, неприсъстващ в сградата на НС се оказва, че е упражнил правото си на глас, разясни Цачева. Ако случайно картата е забравена на пулта, квесторите ги събират. Но някои парламентаристи с по-голям опит са се изхитрили и пъхат картата под пластмасовия пулт, а четецът е така конструиран, че картата се активира и по този начин, разясни шефът на парламента. По този начин се получава интересната ситуация - няма карта, няма човек зад пулта, а на таблото се отчита глас на народен представител, отсъстващ от сградата. Това много рядко ще се случва вече, тъй като подписахме договор за надграждащата система и през януари ще започне да функционира система, работеща с биометричните данни, обясни Цачева. Журналисти и депутати от Плевен, снимка Авторът

Дейността

на постоянните

комисии

Това, което се вижда в залата, е една много малка част от дейността на народните представители, обясни Цецка Цачева. Всяка сряда, четвъртък и петък има заседания на постоянни комисии, в които се разглеждат законопроектите. В тях участват представители на съответното министерство, на различни обществени и неправителствени организации, гилдиите на лекарите, архитектите, на други, които имат отношение към материята, която следва да бъде обсъждана. От тези комисии се излиза с доклади, становища по даден законопроект и когато се включи точката за разглеждане в дневния ред на НС, излиза съответният вносител или докладчик на комисията, запознава депутатите със становището и започват дебатите, които понякога са интересни, понякога - скучновати, обясни подробно Цачева.

Временната комисия по изработване правилника за организацията и дейността на НС е работила в присъствието на представители на медиите, по същия начин процедират и другите комисии, с изключение на двете с по-специален режим, които провеждат заседанията си на закрити врати - комисията за контрол на ДАНС и тази за конфликт на интереси и корупция.

"Ще продължа добрите традиции в тази насока, винаги има място за подобни инициативи. Почти всеки петък има присъствие на млади хора от цялата страна и на съсловни организации. Искам да стане това, което видях в Талин - там няма дистанция между гражданското общество и държавните институции. Съществува режим, но той е на взаимно доверие и уважение. Има достатъчно какво да направим в тази насока", категорична е шефката на българския парламент.

Снимки за спомен на председателския стол и в кабинета на Цецка Цачева финализираха посещението на младежката група в парламента.

По време на посещението си в НС гостите успяха да разгледат подредената в Клуба на народния представител изложба на произведения на изтъкнати майстори на българското изобразително изкуство. Творбите се съхраняват в златния фонд на Общинската художествена галерия в Кърджали. По повод 10 декември ще бъде открита изложба с картини на съвременни плевенски автори, която се организира със съдействието на ХГ "Илия Бешков", информира Цецка Цачева.

 

 

 Отзвук

 

Конгресът положи началото на необходими промени в БСП

 

Любомир Петков

Любомир ПЕТКОВ, председател на ОбС на БСП

Заседанието на 47 конгрес беше необходима и неотложна мярка след тежката загуба, която БСП претърпя на парламентарните избори. Само по себе си то не е панацея за решаване на натрупаните проблеми в начина на функциониране, в публичния образ и в начина на правене на политика. Във всички случаи обаче това заседание трябваше да излъчи важни сигнали към българското общество като цяло. На първо място трябваше да се направи една трезва оценка за предходния управленски мандат, която се базира на реалистичен анализ на постиженията на предходното управление, което според мен безспорно имаше ключови успехи. Имаше, разбира се, и сериозни грешки. На второ място важният сигнал, който БСП трябваше да излъчи, е че тя е сериозна политическа сила, която може да приема загубите, дори и най-тежките и въпреки това да намира начин да бъде полезна за обществото и в позицията на управляваща политическа сила, и тогава, когато гражданите й отредят мястото на опозиция. На трето място трябваше да прозвучи пред обществото способността на БСП да преодолява и най-острите противоречия с разум, с мъдрост и с креативен диалог. Нещо, което винаги е гарантирало на БСП видимо място на политическата сцена. Моята оценка за атмосферата и основните послания от последното заседание на конгреса е, че в немалка степен се положи началото на едни необходими и неотложни промени не само във физиономията, но и в облика на БСП като автентичен изразител на лявото в България. Според мен бе направен сериозен анализ на предишното управление на страната, който намери място в политическите документи, имаше видим опит за преодоляване на витаещото напрежение и непримиримост в разногласията между ключови членове на ръководството на БСП, имаше и много ясна заявка и сигнал за промяна. Това, че тези позитивни знаци излязоха от заседанието на конгреса, са заслуга на всички участници в дискусията. Различните позиции са разбираеми. Немалка част от дискусията се сведе до добилото гражданственост "лидерско състезание". Въпреки това аз мисля, че голяма част от тезите, които прозвучаха в дискусията на конгреса, не бяха взаимно изключващи се и нито една от тях не бива да бъде пренебрегвана и неглижирана.

Трудното обаче за БСП безспорно предстои. Мисля, че няма съмнение в необходимостта от промяна, такава беше и категоричната заявка на този конгрес. Тя изисква целенасочена и ежедневна работа на структурите, която да бъде подчинена на една нова философия на взаимодействие вътре в партията на първо място, и на второ място, но не по значение, на един нов тип комуникация между БСП и обществото. До началото на конгреса се вълнувахме много от факта, че обществото не успя, не поиска да разбере това, което ние му казвахме като управляваща политическа сила. След това заседание ние трябва да променим посоката на нашето мислене и по-точно да търсим начините да сме разбираеми за обществото, да обърнем поглед към това какво обществото очаква от нас днес и в бъдеще. Смятам, че това заседание на конгреса даде възможност на делегатите да изразят свободна воля. Аз не се наемам да коментирам резултатите от гласуванията, най-малко вота на делегатите по отношение на избора на лидер на БСП. Убеден съм, че трябва да се научим да оценяваме по достойнство свободната воля на социалистите. Удовлетворява ме фактът, че плевенските делегати изразиха своята воля и тя е такава, каквато всеки един от тях е пречупил през своето съзнание, през своя анализ на ситуацията, в която се намира партията. Необходимо е на всяко едно ниво в партията да бъде стимулирана нагласата у хората да изразяват мнение, да отстояват своите позиции на каквито и да е равнища в рамките на организацията. Такава е логиката на нашето решение в Плевенската партийна организация в края на месец ноември да се проведе редовно заседание на общинската партийна конференция. Целта на това предстоящо заседание е да се направи един сериозен анализ на организационното и политическото място на БСП в Плевен, да направим своята точна оценка какво можем, какво сме постигнали на този етап и какво трябва да правим в бъдеще така, че БСП да продължи да възвръща водещите си позиции, които според мен заслужава и в местната власт, и като цяло в обществото. Надявам се, че в следващите няколко седмици ние ще проведем една задълбочена дискусия, която не бива да прекъсва и която трябва да бъде основа за вземане на конкретни решения, касаещи организационното ни състояние, начина на общуване със структурите на гражданското общество и комуникацията с обществото като цяло. Безспорно загубите, които се натрупаха в последните няколко избора, са основание да сме критични към себе си. В много посоки не сме успели да постигнем това, което сме искали. Със сигурност не всичко, което касае БСП, е изцяло в ръцете на една общинска структура като нашата, макар и да е една от най-големите в страната. Със сигурност обаче от нас зависи ние да бъдем хората, които да реализираме в практиката, в истинския живот на партията тези промени, за които говорихме на конгреса. Промените в начина на функциониране и в крайна сметка промените в мястото на БСП като фактор в обществото са функция от тази ежедневна работа на "малките хора" в БСП, с цялата условност на това понятие, хората, с които може всеки ден да се обсъди кой да е проблем. Това са общинските съветници, народните представители, членове на ръководството на партийната организация - това са хората, които могат да осъществят ключовите промени в БСП. Доминацията на централизираните партии, на лидерските внушения, на месианството в политиката, които са факт в момента, за втори път от годините на прехода ще убедят гражданите, че едноличната власт, опитът да се внушава на обществото, че някъде се раждат фигури, които с лична воля и с лично присъствие могат да решат проблемите на една цяла държава, за втори път ще претърпят провал. В тази връзка аз залагам на социалистите, които имат воля, желание и компетенция да работят за партията и смятам, че те ще бъдат носителите и генераторите на тази промяна, която в момента, за съжаление, само констатираме, че е необходима, но на този етап има доста неясноти относно начина, по който тя трябва да се осъществи. В този смисъл и конгресът, и конференцията, която предстои за Плевенската партийна организация, са само едно начало. Това какво ще бъде продължението според мен далеч не зависи от ръководствата - и националното, и местното. Начинът, по който ще се реализира тази промяна, зависи от енергията, от амбицията и желанието на хората, които са поддръжници на лявата идея да работят и да налагат нейното утвърждаване в обществото. Защото съм дълбоко убеден, че тя е справедливата кауза, от която България има нужда.